ua en
Філософський факультет

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

ВИКЛАДАЧІ

  

Заграй Лариса Дмитрівна

доктор психологічних наук, професор
завідувач кафедри соціальної психології

Аспірантура:Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (1995-1999р.р.)м.Київ

Кандидатська дисертація: Психологічні умови формування життєвих перспектив у ранній юності (когнітивний аспект)» . (Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, 2000 р.)

Докторантура:Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (2008-2011р.р.)

Тема докторської дисертації: «Соціально-психологічні механізми конструювання гендерного досвіду особистості у молодіжних субкультурах»

Наукові інтереси: гендерна психологія, психологія самосвідомості, соціальна психологія,конструююча психологія, психодіагностика,психосемантика,наративна психологія. 

 

Москалець Віктор Петрович

 

доктор психологічних наук, професор 

завідувач кафедри загальної та клінічної психології

 

У 1976 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю психологія. Присвоєно кваліфікацію: Психолог. Викладач психологічних дисциплін.

Кандидат філософських наук. Тема дисертації: Соціально-психологічний аспект релігійного культу. – Інститут філософії імені Григорія Сковороди АН УРСР. – Київ, 1983 р.

Доктор психологічних наук. Тема дисертації: Психологічні основи виховання духовності в українській національній школі. – Спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Український національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова. – Київ, 1996 р.

Доцент кафедри загальної психології. – МО України, 1994 р.

Професор кафедри загальної та клінічноїї психології. – Атестаційна колегія МОН України, 2001 р.

 

Карпенко Зіновія Степанівна

  доктор психологічних наук, професор, голова НМК МОН України з психології та практичної психології (2009-2013), голова спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія в ПрНУ ім. В. Стефаника (2005-2011), керівник науково-дослідного Центру «Психологія розвитку особистості», головний редактор наукового журналу «Психологія особистості», член Правління Асоціації політичних психологів України; з позицій голістичного підходу обґрунтувала принцип інтегральної суб’єктності, що пояснює пріоритетність ціннісно-цільової детермінації персонального життя в єдності його дійсних і можливих онтологічних модусів.

 

Ларіонова Вікторія Костянтинівна

доктор філософських наук, професор,

Рік народження: 26.11.1954

Місце навчання, рік закінчення ВНЗ: Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені В.Стефаника, 1978 р.

Спеціальність: історія і педагогіка;

Навчання в аспірантурі: Ленінградський педагогічний інститут імені О.Герцена (1985-1988 рр.)

Тема кандидатської дисертації: "Релігія як фактор виховання духовних потреб молоді".

Навчання в докторантурі: Київський національний університет імені Т.Шевченка (1994-1997 рр.)

Тема докторської дисертації: "Етика Абсолюту російської філософії інтуїтивізму (М.О.Лоський і С.Л.Франк)", 1997.

Основні курси, які веде викладач:

Філософія, Слов'янська і російська філософія, Історія етичних вчень, Логіка, Філософія релігії, Історія національних релігій.

  

  

Кияк Святослав Романович

Науковий ступінь, вчене звання, посада: доктор філософських наук, доктор богослов’я (теології), кандидат географічних наук, професор кафедри релігієзнавства, теології і культурології.
Освіта: в 1974-1979 рр. навчався в Чернівецькому державному університеті на географічному факультеті. В 1979-1982 рр. навчався в аспірантурі у Відділенні (сьогодні - інституті) географії НАН України. Кандидат географічних наук (1984р.) В 1992р. закінчив Івано-Франківський Духовний Інститут УГКЦ та був рукопокладений на священика. В 1993-1994 рр. навчався в докторантурі Українського вільного університету (Мюнхен, Німеччина), яку успішно закінчив в 1994 р., захистивши дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії на тему: "Релігійна філософія Григорія Сковороди". В 1997-2001 рр. навчався в докторантурі теологічного факультету університету імені Франца-Леопольда (м. Інзбрук, Австрія), де захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора теології на тему: "Українська Католицька церква в контексті ІІ Ватиканського собору" (2001р.) з листопада 2004 року навчався в докторантурі Прикарпатського університету, яку достроково завершив захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук на тему: "Український католицизм: генезис і проблеми ідентичності".

 Основні курси, які читає викладач: Вступ до релігієзнавства, Географія релігій, Історія церковно-державних відносин в контексті Другого Ватиканського собору, Феноменологія релігії, Практичне релігієзнавство, Канонічне право, Основи богослов'я, Порівняльна етика, Фундаментальна теологія, Український християнський обряд.

 Голянич Михайло Юрійович

кандидат філософських наук, професор кафедри філософії та соціології

Рік народження: 13.07.1939

Місце навчання, рік закінчення ВНЗ: Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника, 1966 р.

Спеціальність: історія

Навчання в аспірантурі: Київський державний університет імені Тараса Шевченка (1968-1971 рр.)

Тема кандидатської дисертації: "Розвиток суспільної активності сільської молоді", 1972 р.

Основні курси, які веде викладач:

Соціальна філософія, Філософія, Футурологія.

Пілецька Любомира Сидорівна

доктор психологічних наук, професор

Тема дисертації:Психологічні особливості професійної підготовки майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності" (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000р.).

Наукові інтереси: психологія управління, психологія бізнесу, організаційна психологія.


 Климишин Ольга Іванівна

доктор психологічних наук, доцент кафедри педагогічної та вікової психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Климишин Ольга Іванівна народилася 5 вересня 1977 року в м. Івано-Франківську. У 1994р. вступила на Філософський факультет Прикарпатського університету ім.В.Стефаника, який закінчила з відзнакою у 1999 році за спеціальністю “Психологія”, здобувши кваліфікацію психолога, викладача. З 1999 по 2002 р. навчалася в аспірантурі при кафедрі загальної та експериментальної психології Прикарпатського університету ім.В.Стефаника і в 2004 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія на тему: “Психологічні особливості розвитку духовності старшокласників у процесі навчання”. З 2004 по 2006 рік працювала асистентом кафедри загальної та експериментальної психології. З 2006 по 2009 рр. навчалася у стаціонарній докторантурі при кафедрі педагогічної та вікової  психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і захистила докторську дисертацію за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія на тему: “Християнсько-психологічні основи розвитку духовності особистості”. З 2009 року і по сьогоднішній день доцент кафедри педагогічної та вікової психології. Є автором понад 60 наукових праць з проблем духовного розвитку особистості, психологічного змісту релігійної віри людини, християнсько-орієнтованої психології, найпомітнішими серед яких є: “Збагнути світ і себе в ньому”: Монографія, 2001, 2004, 2006, 2012 – у співавторстві; “Синиці і журавлі: у пошуках першооснов буття”: Монографія, 2006 р. – у співавторстві; “Психологія духовності особистості: християнсько-орієнтований підхід”: Монографія, 2010 р.; “Теорія і методика тренінгу розвитку духовності особистості”: навчально-методичний посібник, 2008 р.; “Духовна терапія адиктивних осіб”: навчально-методичний посібник, 2011 р.; “Психолого-педагогічний супровід духовного розвитку особистості”: навчально-методичний посібник, 2011 р.

Федик Оксана Василівна

 кандидат психологічних наук, доцент

 

Тема дисертаціїФормування здібностей до тренерської діяльності у майбутніх учителів фізичної культури (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 2003 р.)

Наукові інтереси:  психофізіологія,  психологія спортупсихологія сексуальності. 

 

Борисевич Лілія Василівна

Науковий ступінь, вчене звання, посада: доцент, Заслужений працівник культури України.

Освіта:

1. Івано – Франківський педагогічний інститут імені В.Стефаника, факультет педагогіки і методики початкового навчання, 1967 – 1971 рр.

2. Івано – Франківський педагогічний інститут імені В.Стефаника, історичний факультет, 1980 – 1983 рр.

Основні курси, які читає викладач: Українська і зарубіжна культура, Культурологія, Історія української культури.

Громадські доручення: заступник декана з виховної роботи філософського факультету, член вченої ради філософського факультету.

 

СТУДЕНТИ

Студентка філософського факультету спеціальності «філософія» Ірина Айвенко

Студентка філософського факультету напряму підготовки «Психологія» Мар'яна Фесюк