ua en
Ф╕лософський факультет

Ласкаво просимо на сайт структурного п╕дрозд╕лу ун╕верситету!

╤стор╕я кафедри соц╕ально╖ психолог╕╖

Кафедра соц╕ально╖ психолог╕╖ утворена в Прикарпатському ун╕верситет╕ ╕м. В. Стефаника в 1993 роц╕. Колектив кафедри забезпечу╓ викладання фахових дисципл╕н в ус╕х ╕нститутах та  факультетах ун╕верситету, навчально-науковому ╕нститут╕ п╕слядипломно╖ осв╕ти та дистанц╕йного навчання, а також зд╕йсню╓ кер╕вництво психолого-педагог╕чною практикою студент╕в,  курсовими,бакалаврськими, дипломними та маг╕стерськими досл╕дженнями.

Кафедра соц╕ально╖ психолог╕╖ п╕дтриму╓ науков╕ зв'язки з кафедрами психолог╕╖ Терноп╕льського нац╕онального педагог╕чного ун╕верситету та К╕ровоградського державного педагог╕чного ╕нституту, а також з ╤нститутом психолог╕╖ ╕м. Г.С. Костюка АПН Укра╖ни, Ки╖вським нац╕ональним ун╕верситетом ╕мен╕ Тараса Шевченка, Черн╕вецьким нац╕ональним ун╕верситетом ╕м. Ю. Федьковича, Дрогобицьким державним педагог╕чним ун╕верситетом.

З  початку заснування кафедру очолювала доктор психолог╕чних наук, професор Орбан Л.Е. П╕д кер╕вництвом Орбан Л.Е. з 1994 року проводиться п╕дготовка науково-педагог╕чних кадр╕в, зд╕йснюються науков╕ досл╕дження, розробля╓ться колективна тема "Психолог╕я становлення особистост╕ профес╕онала" (1996 - 2001 рр.).

З 1996 року започатковано випуск фахового наукового видання ВАК Укра╖ни "Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я". Головою редакц╕йно╖ колег╕╖ зб╕рника з моменту його заснування була професор Орбан Л.Е.

Протягом 1998-1999 рок╕в у склад╕ кафедри соц╕ально╖ та педагог╕чно╖ психолог╕╖ працюють 8 викладач╕в: доктор╕в наук, професор╕в - 1 (Орбан -Лембрик Л.Е.), кандидат╕в наук, доцент╕в - 4 (Овсянецька Л.П., Коропецька О.М., Макарова Л.╤., Д╕денко Л.П.), кандидат╕в наук, асистент╕в - 2 (Тоба М.В., Пас╕чняк Р.Ф.), здобувач╕в, асистент╕в - 1 (Абдюкова Н.В.).

У 2000-2001 роц╕, п╕сля захисту кандидатсько╖ дисертац╕╖, на посаду асистента прийнято Возняк Л.С.,Абдюкову Н.В., Лютак О.З Професорсько-викладацький склад кафедри соц╕ально╖ психолог╕╖ працю╓ над розробкою колективних науково-досл╕дних тем, до яких включено "Су╖цид серед молод╕: причини ╕ проф╕лактика". В цьому ж роц╕ кафедра стала сп╕ворган╕затором м╕жнародно╖ науково╖ конференц╕╖ "Особист╕сть у розбудов╕ в╕дкритого демократичного сусп╕льства", яка проводилась на баз╕ Прикарпатського ун╕верситету ╕м. В. Стефаника.

Наприк╕нц╕ 2001 р. затверджу╓ться нова загальнокафедральна тема - "Психолог╕чн╕ проблеми профес╕йно╖ п╕дготовки спец╕ал╕ста". При кафедр╕ працю╓ проблемна група "Теор╕я ╕ практика особист╕сно-ор╕╓нтовано╖ психотерап╕╖" (кер╕вник - доцент Овсянецька Л.П.). Кр╕м того, при кафедр╕ д╕╓ пост╕йний м╕жрег╕ональний науковий сем╕нар.

2002 р╕к ознаменувався поповненням колективу кафедри. П╕сля усп╕шних захист╕в кандидатських дисертац╕й на посаду старшого викладача прийнято Кощинець О.Ю., на посади асистент╕в - В╕тюк Н.Р., Федоришин Г.М., на посаду доцента - Возняк Л.С. На баз╕ кафедри було проведено рег╕ональний сем╕нар "Соц╕ально-психолог╕чн╕ проблеми становлення сучасно╖ молод╕" (11 кв╕тня 2002 року). З цього року при кафедр╕ д╕╓ проблемна група "Психолог╕я ╕ндив╕дуального життя особистост╕: теор╕я ╕ технолог╕я житт╓творчост╕" (кер╕вник - доцент Овсянецька Л.П.). Зг╕дно постанови презид╕╖ Вищо╖ Атестац╕йно╖ Ком╕с╕╖ в Прикарпатському ун╕верситет╕ розпочала роботу спец╕ал╕зована вчена рада (К 20.051.04) по захисту кандидатських дисертац╕й за спец╕альн╕стю 19.00.07 - педагог╕чна та в╕кова психолог╕я (голова ради - професор Орбан Лембрик Л.Е., вчений секретар - Овсянецька Л.П.).

Протягом 2003-2004 рок╕в колектив кафедри зб╕льшився до 9 викладач╕в - на посаду асистента прийнято кандидата психолог╕чних наук П╕лецького В.С., Чуйко О.М., Гринчук О.╤., Карабина Т.В. У травн╕ 2004 року  на баз╕ кафедри проведено м╕жрег╕ональний сем╕нар "Психолог╕я конструювання процесу профес╕йно╖ п╕дготовки спец╕ал╕ста в контекст╕ реальних проблем сучасного сусп╕льства".

Прац╕вники кафедри залучаються в якост╕ експерт╕в у крим╕нальних ╕ цив╕льних справах з метою проведення судово-психолог╕чних експертиз. Прац╕вниками кафедри розроблен╕ навчальн╕ програми з соц╕ально╖ психолог╕╖, психолог╕╖ управл╕ння, юридично╖ психолог╕╖. психолог╕╖ б╕знесу, пол╕тично╖ психолог╕╖, психолог╕╖ с╕м'╖, психолог╕╖ конфл╕кту.

Протягом 2010-2013рр. кафедру соц╕ально╖ психолог╕╖ очолювали кандидат психолог╕чних наук,доцент П╕лецька Л.С. ╕ доктор психолог╕чних наук, професор Л╕щинська О.А. У 2013 роц╕ п╕д кер╕вництвом професора Л╕щинсько╖ О.А. започатковано проведення щор╕чного фестивалю психолог╕в Прикарпаття "╤нновац╕йн╕ технолог╕╖ у практичн╕й психолог╕╖" метою якого ╓ ознайомлення з╕ здобутками психолог╕чно╖ науки ╕ практики, проведення профор╕╓нтац╕йно╖ роботи з обдарованими д╕тьми. Затверджена нова кафедральна тема:"╤нформац╕йно-психолог╕чна безпека особистост╕, с╕м’╖, сп╕льноти". Створено лаборатор╕ю "╤нформац╕йно-психолог╕чно╖ безпеки".

Наприк╕нц╕ 2013 року кафедру очолила доктор психолог╕чних наук, професор Заграй Л.Д. Станом на 2014 р╕к кафедра соц╕ально╖ психолог╖ склада╓ться з 1 доктора психолог╕чних наук, професора, 11 кандидат╕в психолог╕чних наук, доцент╕в. Продовжу╓ться видання "Зб╕рника наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я". Плану╓ться проведення м╕жнародно╖ ╕нтернет-конференц╕╖ "Актуальн╕ проблеми сучасно╖ соц╕ально╖ психолог╕╖".

Прац╕вники кафедри соц╕ально╖ психолог╕╖

  

Заграй Лариса Дмитр╕вна

доктор психолог╕чних наук, професор
зав╕дувач кафедри соц╕ально╖ психолог╕╖

Асп╕рантура:Укра╖нський державний педагог╕чний ун╕верситет ╕мен╕ М.П. Драгоманова (1995-1999р.р.)м.Ки╖в

Кандидатська дисертац╕я: Психолог╕чн╕ умови формування житт╓вих перспектив у ранн╕й юност╕ (когн╕тивний аспект)» . (Нац╕ональний педагог╕чний ун╕верситет ╕мен╕ М. Драгоманова, 2000 р.)

Докторантура:Прикарпатський нац╕ональний ун╕верситет ╕мен╕ Василя Стефаника (2008-2011р.р.)

Тема докторсько╖ дисертац╕╖: «Соц╕ально-психолог╕чн╕ механ╕зми конструювання гендерного досв╕ду особистост╕ у молод╕жних субкультурах»

Науков╕ ╕нтереси: гендерна психолог╕я, психолог╕я самосв╕домост╕, соц╕альна психолог╕я,конструююча психолог╕я, психод╕агностика,психосемантика,наративна психолог╕я. 

Контактна ╕нформац╕я: т.роб: (0342)59-61-49 , e-mail: todoriv_larisa@i.ua


Основн╕ прац╕:

1.Заграй Л.Д. Молод╕жна субкультура: гендерний досв╕д [текст] :монограф╕я / Л.Д. Заграй.-╤вано-Франк╕вськ:Нова зоря,2012.-376с.

2.Тодор╕в Л.Д. Практикум з психод╕агностики -"М╕сто-НВ",╤вано-Франк╕вськ,2004р.-97с.

3.Тодор╕в Л.Д. Психолог╕я самосв╕домост╕/Методичн╕ рекомендац╕╖ до курсу.-"Плай",Прикарпатський ун╕верситет ╕м.В.Стефаника, ╤вано-Франк╕вськ,2004р.-31с.

4.Тодор╕в Л.Д. Методики д╕агностики псих╕чного розвитку д╕тей.-Плай, Прикарпатський ун╕верситет ╕м.В.Стефаника, ╤вано-Франк╕вськ,2005р.-32с.

5.Тодор╕в Л.Д.,Белей М.Д. Основи психолог╕чно╖ д╕агностики / М.Д.Белей, Л.Д.Тодор╕в // Навчальний пос╕бник.-╤вано-Франк╕вськ:Т╕пов╕т,2008.-296с.

6.Тодор╕в Л.Д. Гендерн╕ особливост╕ конструювання ╕нтерпретативних схем суб'╓ктивного досв╕ду у п╕дл╕тк╕в/Л.Д. Тодор╕в//Науковий теоретико-методолог╕чний ╕ прикладний психолог╕чний журнал "Психолог╕я особистост╕" №1-╤вано-Франк╕вськ, 2010 .- С.51-61.

7. Заграй Л.Д. Германевтична парадигма в досл╕дженн╕ механ╕зм╕в конструювання гендерних досв╕ду особистост╕ [Текст]/Л.Д. Заграй//Зб. наук. праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕м.В. Стефаника,2012.-Вип.17.-Ч.1.-С.163-170.

8.Заграй Л.Д. Молод╕жна субкультура як дискурсивний прост╕р конструювання ╕нтерпретативних схем особистост╕/Л.Д. Заграй//Соц╕альна психолог╕я. Укра╖нський науковий журнал.-Полтава: Центр соц╕альних комун╕кац╕й ,2012.-№4.-С.60-69.

9.Заграй Л.Д. Особенности концептов-смыслов гендерного опыта рэперов [Текст]/ Л.Д. Заграй//Альманах современной науки и образования.-Тамбов: Грамота, 2012.-№12(67).-Ч.1.-С.60-63.

10.Заграй Л.Д. Конструирование гендера в молодежных субкультурах [Текст]/ Л.Д. Заграй// Социально-гуманитарный вестник Юга России.-Центр социально-политических исследований "Премьер", 2012.-№10-11.-С.103-108.

П╕д кер╕вництвом Заграй Л.Д. захищено кандидатськ╕ дисертац╕╖ Гритчук Г.В. (2008р.),Яворсько╖ Н.╤.(2009р.).Зд╕йсню╓ кер╕вництво асп╕рантами:Дубецька Л.╤.,Давиденко ╤.╤.,╤ванк╕в ╤.╤., Соколов О.В.

Куравська Над╕я Володимир╕вна

кандидат психолог╕чних наук, доцент

Тема дисертац╕╖: "Психолог╕чн╕ особливост╕ соц╕ал╕зац╕╖ сучасного п╕дл╕тка" (Ки╖вський нац╕ональний ун╕верситет ╕мен╕ Тараса Шевченка, 2000р.)

Науков╕ ╕нтереси: соц╕альна психолог╕я, психолог╕я особистост╕, юридична психолог╕я, судово-психолог╕чна експертиза.

Коло зац╕кавлень:

Контактна ╕нформац╕я: т.роб: (0342)59-61-49,  e-mail: nadiya.abdyukova@gmail.com

Основн╕ прац╕:

1. Абдюкова Н.В. Психолог╕чн╕ особливост╕ впливу вироку на п╕дсудну особу // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: Плай,2005.-Вип. 10.-Ч.1.-с.59-65.

2. Абдюкова Н.В. Актуальн╕ проблеми правово╖ соц╕ал╕зац╕╖ // Зб╕рник наукових праць ╤нституту психолог╕╖ ╕м.. Г.С. Костюка АПН Укра╖ни / за ред. С.Д.Максименка. – Т. 8, вип..1. – К.,2006. – С.6-10.

3. Абдюкова Н.В. Поняття правово╖ психолог╕╖ та ╖╖ завдання // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2006.-Вип. 11.-Ч.2.-С.76-81 .

4. Абдюкова Н.В. Профес╕йне вигоряння як психолог╕чна проблема // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2007.-Вип. 12.-Ч.1.-С.31-37.

5. Абдюкова Н.В. Психолог╕чн╕ особливост╕ негативно╖ профес╕йно╖ деформац╕╖ юриста // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2007.-Вип. 12.-Ч.2.-С.44-50.

6. Абдюкова Н.В. Психолог╕чн╕ особливост╕ впливу с╕м’╖ на процес соц╕ал╕зац╕╖ дитини // Зб╕рник наукових праць ╤нституту психолог╕╖ ╕м.Г.С.Костюка АПН Укра╖ни / За ред. С.Д.Максименка. -Т. ╤Х, част.4.-К.,2007.-С.6-11.

7. Абдюкова Н.В. Психолог╕чний супров╕д профес╕йно╖ п╕дготовки майбутн╕х юрист╕в// Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2008.-Вип. 13.-Ч.1.-С.46-52.

8. Абдюкова Н.В.Ж╕ноча злочинн╕сть як психолог╕чна проблема // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2008.-Вип. 13.-Ч.2.-С.77-83.

9. Абдюкова Н.В. Психолог╕чн╕ особливост╕ сучасно╖ ж╕ночо╖ злочинност╕ / Н.В. Абдюкова // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2009.-Вип. 14.-Ч.1.-С.93-103.

10. Абдюкова Н.В. Десоц╕ал╕зуюч╕ впливи пров╕дних ╕нститут╕в соц╕ал╕зац╕╖ в молодшому шк╕льному в╕ц╕ / Н.В. Абдюкова // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2009. – Вип. 14. – Ч.2. – С. 92-102.

11.Куравська Н.В. Психолог╕чн╕ детерм╕нанти крим╕нал╕зац╕╖ особистост╕ / Н.В. Куравська // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. - ╤вано-Франк╕вськ: видавництво Прикарпатського нац╕онального ун╕весритету ╕мен╕ В. Стефаника, 2010 р╕к. - Вип. 15. - Ч. 2. - С. 15-28.

П╕лецька Любомира Сидор╕вна

кандидат психолог╕чних наук, доцент

Тема дисертац╕╖:Психолог╕чн╕ особливост╕ профес╕йно╖ п╕дготовки майбутн╕х спец╕ал╕ст╕в до управл╕нсько╖ д╕яльност╕" (Ки╖вський нац╕ональний ун╕верситет ╕мен╕ Тараса Шевченка, 2000р.).

Науков╕ ╕нтереси: психолог╕я управл╕ння, психолог╕я б╕знесу, орган╕зац╕йна психолог╕я.

Коло зац╕кавлень:

Контактна ╕нформац╕я: т.роб: (0342)59-61-49,  e-mail:lumomyra@mail.ru

Основн╕ прац╕:

1.Возняк Л.С. Соц╕ально-психолог╕чн╕ особливост╕ в╕дпов╕дальност╕ в управл╕нн╕// В╕сник Прикарпатського ун╕верситету.Ф╕лософськ╕ ╕ психолог╕чн╕ науки.- ╤вано-Франк╕вськ:"Плай",2003.-Вип.4-С.145-151.

2.Возняк Л.С. Психолог╕я б╕знесу//Дов╕дково-методичний пос╕бник для студ.вищ.навч.заклад╕в.- ╤вано-Франк╕вськ: М╕сто НВ, 2004-150с.

3.Возняк Л.С. Методичн╕ рекомендац╕╖ до написання курсових роб╕т ╕з соц╕ально╖ психолог╕╖.- ╤вано-Франк╕вськ: М╕сто НВ, 2004- 38с.

4.Возняк Л.С. Соц╕ально-психолог╕чний анал╕з  феномена натовпу//Зб╕рник наукових працю:ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я.-╤вано-Франк╕вськ:Вид-во "Плай" Прикарпатського ун-ту, 2005.-Вип.10.-Ч.╤.-С.71-76.

5.П╕лецька Л.С. Соц╕альна моб╕льн╕сть як психолог╕чна категор╕я: теоретико-методолог╕чний аспект анал╕зу / Л.С.П╕лецька // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: Вид-во Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ Василя Стефаника, 2010. – Вип.15. – Ч.2. - С. 30-42

6.П╕лецька Л.С. Марг╕нальн╕сть у контекст╕ проблеми соц╕ально╖ моб╕льност╕ особистост╕. / Любомира П╕лецька // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: Вид-во Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ Василя Стефаника, 2011. – Вип. 16. – Ч.1. – С.5-15.

7.П╕лецька Л.С. Соц╕ально-психолог╕чн╕ особливост╕ профес╕йно╖ моб╕льност╕. / Любомира П╕лецька // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: Вид-во Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ Василя Стефаника, 2011. – Вип. 16. – Ч.2. – С.5-15.

8.П╕лецька Л.С. Психолог╕чна модель профес╕йно╖ моб╕льност╕ особистост╕ // Зб╕рник наукових праць ╤нституту психолог╕╖ ╕мен╕ Г.С.Костюка Нац╕онально╖ АПН Укра╖ни /За ред. С.Д.Максименка. Т.Х╤У, част.5- К., 2012.- С.139-147.

9.П╕лецька Л.С. Вплив соц╕ально-психолог╕чно╖ адаптац╕╖ на профес╕йну моб╕льн╕сть особистост╕. // Теоретичн╕ ╕ прикладн╕ проблеми психолог╕╖. Зб╕рник наукових праць № 4 (32), - Луганськ, 2012.- С.79-87.

10.П╕лецька Л.С. Мотивац╕йна основа профес╕йно╖ моб╕льност╕ особистост╕ // Зб╕рник наукових праць Черн╕г╕вського ун╕верситету. – Черн╕г╕в,- 2012. – С. 145-152. 

Лютак Оксана З╕нов╕╖вна

кандидат психолог╕чних наук, доцент

Тема дисертац╕╖:Психолог╕чн╕ особливост╕ соц╕ал╕зац╕╖ старшокласник╕в у загальноосв╕тн╕й школ╕" (Прикарпатський ун╕верситет ╕мен╕ Василя Стефаника, м.╤вано-Франк╕вськ, 2001р.).

Науков╕ ╕нтереси: психолог╕я м╕грац╕╖, етнопсихолог╕я, психолог╕я с╕м╖ та с╕мейне консультування, теор╕я та практика соц╕ально-психолог╕чного трен╕нгу.

Коло зац╕кавлень: громадська д╕яльн╕сть, театр, подорож╕, рукод╕лля.

Контактна ╕нформац╕я:  т.роб: (0342)59-61-49, e-mail: oksanalyut@mail.ru

Основн╕ прац╕:

1. Лютак О.З. С╕мейний конфл╕кт як предмет соц╕ально-психолог╕чного анал╕зу// Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: Плай, 2005. – Вип. 10. – Ч. 2. – С. 73–79

2. Лютак О.З. Теоретичний анал╕з проблеми адаптац╕╖ м╕грант╕в до нового соц╕окультурного середовища// Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2006.– Вип. 11.– Ч. 2. – С. 232–240

3. Лютак О.З. Класиф╕кац╕я м╕грац╕╖ як предмет наукового анал╕зу// Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2006.– Вип. 11.– Ч. 1. – С. 223–234.

4. Лютак О.З. Психолог╕чн╕ особливост╕ формування етн╕чно╖ ╕дентичност╕ // Зб╕рник наукових праць ╤нституту психолог╕╖ ╕мен╕ Г. С. Костюка АПН Укра╖ни / За ред. С. Д. Максименка. – Т. ╤Х. – Ч. 2. – К.: Гноз╕с, 2007. – С. 161–166

5. Лютак О.З. «Марг╕нальна особист╕сть» у контекст╕ проблеми м╕грац╕╖// Науков╕ записки ╤нституту психолог╕╖ ╕мен╕ Г. С. Костюка АПН Укра╖ни / За ред. С.Д.Максименка. – К.: М╕лен╕ум, 2007. – Вип. 33. – С. 118–125.

6. Лютак О.З. Функц╕онально-рольова структура сучасно╖ с╕м’╖ // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2007. – Вип. 12. – Ч. 2. – С. 98–105.

7. Лютак О.З. Практика ╕ндив╕дуального консультування в сфер╕ с╕м’╖ // Методичн╕ рекомендац╕╖ до вивчення курсу для студент╕в вищих навчальних заклад╕в спец╕альност╕ «Психолог╕я». – ╤вано-Франк╕вськ: пп. Куз╕в, 2007. – 77 с.

8. Лютак О.З. Етн╕чн╕ особливост╕ укра╖нц╕в в Австрал╕╖// Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2008. – Вип. 13. – Ч. 2. – С. 59–66

9. Лютак О.З. Мотивац╕я сучасно╖ укра╖нсько╖ м╕грац╕╖// Актуальн╕ проблеми психолог╕╖. Зб╕рник ╤нституту психолог╕╖ ╕мен╕ Г. С. Костюка АПН Укра╖ни (Еколог╕чна психолог╕я) / За ред. С.Д.Максименка. – К.: «Логос», 2008. – Т.7. – Випуск 15. – С. 190-194

10. Лютак О.З. Специф╕ка психолог╕чно╖ адаптац╕╖ трудових м╕грант╕в//Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2009. – Вип. 14. – Ч. 1. – С. 71–79

11. Лютак О.З. Соц╕ально-психолог╕чн╕ особливост╕ адаптац╕╖ укра╖нських школяр╕в до польського культурно-осв╕тнього простору // Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza. - Тom III. - Gorzow Wielkopolski, 2010. – С. 185-195.

12. Лютак О.З. Робота психолога в неповних с╕м’ях // Навчально-методичний пос╕бник. – ╤вано-Франк╕вськ: пп. Куз╕в, 2011. – 119 с.

13.Лютак О.З Етн╕чна толерантн╕сть як чинник соц╕окультурно╖ адаптац╕╖ особистост╕ // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський нац╕ональний ун╕верситет ╕мен╕ Василя Стефаника», 2012 – Вип. 17. – Ч. 2. – С. 61–66

В╕тюк Над╕я Роман╕вна

кандидат психолог╕чних наук, доцент

Тема дисертац╕╖:"Психолог╕чн╕ особливост╕ формування комун╕кативних зд╕бностей у майбутн╕х вчител╕в" (Р╕вненський державний гуман╕тарний ун╕верситет, 2002р.).

Науков╕ ╕нтереси: проблеми психолог╕╖ сп╕лкування ╕ конфл╕кту, духовний розвиток особистост╕, активн╕ методи навчання.

Коло зац╕кавлень: художня л╕тература, мистецтво, туризм.

Контактна ╕нформац╕я: т.роб: (0342)59-61-49, e-mail: vityuknadija@rambler.ru

Основн╕ прац╕:

1. В╕тюк Н.Р. Психолог╕я профес╕йно╖ комун╕кац╕╖: навчально-методичний пос╕бник для проведення сем╕нарських занять у вищих навчальних закладах. – ╤вано-Франк╕вськ: Плай, 2005. – 104 с.

2. В╕тюк Н.Р. ╤сторичн╕ та соц╕окультурн╕ передумови виникнення конфл╕ктолог╕╖ в Укра╖н╕ // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2007. – Вип.12. – Ч.2. – С. 76-97.

3. В╕тюк Н.Р. Вплив конфл╕кту на процес соц╕ал╕зац╕╖ п╕дл╕тк╕в // Зб╕рник наукових праць ╤нституту психолог╕╖ ╕м. Г.С.Костюка АПН Укра╖ни / За ред. С.Д.Максименка. Т.╤Х, част.4. – К., 2007. – С.123-131.

4. В╕тюк Н.Р. Психолог╕чн╕ особливост╕ конфл╕ктолог╕чно╖ п╕дготовки майбутн╕х учител╕в // Актуальн╕ проблеми психолог╕╖. Том У: Психоф╕з╕олог╕я. Психолог╕я прац╕. Експериментальна психолог╕я. Вип.7 / За ред. Максименка С.Д. – К.: ДП “╤нформац╕йно-анал╕тичне агентство”, 2007. – С. 68-78.

5. В╕тюк Н.Р. Психолог╕я конфл╕кту: навчально-методичний пос╕бник для проведення сем╕нарських занять у вищих навчальних закладах. – ╤вано-Франк╕вськ: Симфон╕я форте, 2008. –176 с.

6. В╕тюк Н.Р. Гендерн╕ особливост╕ повед╕нки учасник╕в конфл╕ктних ситуац╕й // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2008. – Вип.13. – Ч.1. – С. 73-83.

7. В╕тюк Н.Р. Сп╕лкування як сфера соц╕ал╕зац╕╖ дитини з особливими потребами // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2009. – Вип.14. – Ч.2. – С. 123-132.

8. В╕тюк Н.Р. Психолог╕чн╕ умови конструктивно╖ вза╓мод╕╖ учасник╕в конфл╕ктних ситуац╕й: християнсько ор╕╓нтований п╕дх╕д / Н.Р.В╕тюк // Зб╕рник наукових праць ╤нституту психолог╕╖ ╕м. Г.С.Костюка НАПН Укра╖ни/ за ред. С.Д.Максименка. т.Х╤╤, част. 3. – К., 2010. – С.81-91.

9. В╕тюк Н.Р. Конфл╕ктост╕йк╕сть як умова самореал╕зац╕╖ особистост╕ //Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: Видавництво Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ Василя Стефаника, 2011. – Вип.16. – Ч.1. – С. 104-112.

10. В╕тюк Н.Р. Психолог╕чний анал╕з р╕вня конфл╕ктост╕йкост╕ студентсько╖ молод╕ / Н.Р.В╕тюк // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський нац╕ональний ун╕верситет ╕мен╕ Василя Стефаника», 2012. – Вип.17. – Ч.1. – С. 5-15.

11. В╕тюк Н.Р. Шк╕льний булл╕нг як р╕зновид насильства: реал╕╖ сучасност╕ / Н.Р.В╕тюк // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський нац╕ональний ун╕верситет ╕мен╕ Василя Стефаника», 2012. – Вип.17. – Ч.2. – С. 66-77.

 

Федоришин Галина Микола╖вна

кандидат психолог╕чних наук, доцент

Тема дисертац╕╖:"Психолог╕чн╕ детерм╕нанти шк╕льно╖ дезадаптац╕╖ п╕дл╕тк╕в" (Р╕вненський державний гуман╕тарний ун╕верситет, 2002р.).

Науков╕ ╕нтереси: соц╕альна психолог╕я, пен╕тенц╕арна психолог╕я, психолог╕я сп╕лкування, с╕мейна психолог╕я, психолог╕чн╕ проблеми с╕мейного виховання.

Коло зац╕кавлень: музичне мистецтво, туризм.

Контактна ╕нформац╕я: т.роб: (0342)59-61-49, e-mail: galmf@rambler.ru

Основн╕ прац╕:

1.Федоришин Г.М. Становлення особистост╕ у батьк╕вськ╕й с╕м’╖ в умовах трансформац╕╖ сучасного сусп╕льства // Зб╕рник наукових праць ╤нституту психолог╕╖ ╕м. Г.С.Костюка АПН Укра╖ни / За ред. С.Д.Максименка.-Т.9. – Ч.2.- К.,2007.-С.351-357.

2.Федоришин Г.М. Стратиф╕кац╕я сусп╕льства: соц╕ально-психолог╕чна ╕нтерпретац╕я // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕╖. - ╤вано-Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2007.-Вип.12.-Ч.1.-С.54-64.  

3.Федоришин Г.М. Соц╕ально-психолог╕чн╕ характеристики сучасно╖ с╕м╖ // Актуальн╕ проблеми психолог╕╖. Зб╕рник наукових праць ╤нституту психолог╕╖ Г.С.Костюка АПН Укра╖ни / За ред.. Максименка С.Д. – К.: «Логос», 2008. – Т.7, вип.15. –С.300-304.

4.Федоришин Г.М. Типолог╕я ставлень батьк╕в до д╕тей // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: „Плай”, 2008. - Вип.13. – Ч.1. - С. 61 – 73.

5.Федоришин Г.М. Основн╕ психолого-педагог╕чн╕ модел╕ вза╓мов╕дносин батьк╕в ╕ д╕тей / Г.М. Федоришин // В╕сник Прикарпатського ун╕верситету. Ф╕лософськ╕ ╕ психолог╕чн╕ науки, 2009.– Вип.Х╤╤. – С.167-173.


6.Федоришин Г.М. Психолог╕чн╕ детерм╕нанти псих╕чного вигорання у прац╕вник╕в пен╕тенц╕арно╖ системи / Г.М. Федоришин // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: Плай, 2009. - Вип.14. – Ч.1. - с. 81-92.


7.Федоришин Г.М. Постановка проблеми с╕мейних в╕дносин у сучан╕й психолог╕чн╕й науц╕ / Г.М. Федоришин // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: Плай, 2009. - Вип.14. – Ч.2. - с. 77-91

8.Федоришин Г.М. М╕сце пен╕тенц╕арно╖ психолог╕╖ в систем╕ наукового знання / Галина Федоришин // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: Вид-во Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ Василя Стефаника, 2011. - Вип.16. – Ч.1.- C.68-80.


9.Федоришин Г.М. Соц╕альна моб╕льн╕сть як чинник дев╕антно╖ повед╕нки / Галина Федоришин // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: Вид-во Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ Василя Стефаника, 2011. - Вип.16. – Ч.2.- C.33-42.

10.Федоришин Г.М. Мотивац╕я конфл╕кт╕в, особливо небезпечних для с╕мейно╖ ц╕л╕сност╕/ Галина Федоришин // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський нац╕ональний ун╕верситет ╕мен╕ Василя Стефаника», 2012. - Вип.17. – Ч.1.- С.104-112.


11.Федоришин Г.М. До питання про конфл╕ктну вза╓мод╕ю батьк╕в ╕ д╕тей / Галина Федоришин // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський нац╕ональний ун╕верситет ╕мен╕ Василя Стефаника», 2012. - Вип.17. – Ч.2.- С.217-225.


12.Федоришин Г.М. Ресоц╕ал╕зуюче середовище ╕ психолог╕чна безпека неповнол╕тн╕х засуджених / Галина Федоришин // Науковий в╕сник Льв╕вського державного ун╕верситету внутр╕шн╕х справ (сер╕я психолог╕чна). – Льв╕в, 2012. 

П╕лецький В╕ктор Сидорович

кандидат психолог╕чних наук, доцент

Тема дисертац╕╖:"Комун╕кативний потенц╕ал студентсько╖ групи як чинник усп╕шност╕ профес╕йно╖ п╕дго\товки майбутн╕х менеджер╕в-економ╕ст╕в"

Науков╕ ╕нтереси: пол╕тична психолог╕я, соц╕альна психолог╕я, психолог╕я переконуючого впливу, етнопсихолог╕я, позитивна психолог╕я, психолог╕я профес╕йно╖ комун╕кац╕╖.

Коло зац╕кавлень:спорт, туризм.

Контактна ╕нформац╕я: т.роб: (0342)59-61-49, e-mail: victor_pilecki@mail.ru

 Основн╕ прац╕:

 П╕лецький В. С. Особливост╕ тип╕в темпераменту та ╖хня роль у профес╕йн╕й д╕яльност╕ викладача // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: Видавництво “Плай” Ц╤Т прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ Василя Стефаника, 2010. – Вип. 15.

П╕лецький В.С.Вплив соц╕ально-психолог╕чних чинник╕в на профес╕йну кар»╓ру ж╕нки-кер╕вника в осв╕тн╕х орган╕зац╕ях. / В.С.П╕лецький // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: Вид-во Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ Василя Стефаника, 2011. – Вип.16. – Ч.1. - С.81-89

П╕лецький В.С.Соц╕ально-психолог╕чн╕ аспекти формування ╕м╕джу пол╕тичного л╕дера / В.С.П╕лецький // Зб╕рник наукових праць ╤нституту психолог╕╖ ╕мен╕ Г.С.Костюка Нац╕онально╖ АПН Укра╖ни /За ред.С.Д.Максименка.Т.Х╤V,част.3-К.,2012.-400с. - С.284-290.

Гринчук Олександра ╤ван╕вна

кандидат психолог╕чних наук, доцент

Тема дисертац╕╖: "Психолог╕чн╕ засади комун╕кативно╖ п╕дготовки майбутн╕х менеджер╕в"

Науков╕ ╕нтереси: психолог╕я сп╕лкування, психолог╕чн╕ проблеми с╕мейних вза╓мов╕дносин, соц╕ально-психолог╕чний трен╕нг

Коло зац╕кавлень: художня л╕тература, мистецтво, вишивка

Контактна ╕нформац╕я: т.роб: (0342)59-61-49, e-mail: grynchuk78@mail.ru


Основн╕ прац╕:

1. До проблеми соц╕ально-психолог╕чно╖ та комун╕кативно╖ компетентност╕ в управл╕нськ╕й д╕яльност╕ Актуальн╕ проблеми психолог╕╖. Том 1.: Соц╕альна психолог╕я. Психолог╕я управл╕ння. Орган╕зац╕йна психолог╕я. – К.: ╤нститут психолог╕╖ ╕м. Г.Костюка АПН Укра╖ни, 2002, частина 2. – С.115-122.

2. Проблема комун╕кативно╖ п╕дготовки майбутн╕х менеджер╕в в умовах вуз╕вського навчання Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: Плай, 2003. – Вип.8. – Ч.1. – С.78-87.

3. Сп╕лкування як чинник ефективно╖ комун╕кативно╖ п╕дготовки майбутн╕х менеджер╕в Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: Плай, 2003. – Вип.8. – Ч.2. – С.146-156.

4. Особливост╕ формування комун╕кативно╖ компетентност╕ майбутн╕х кер╕вник╕в на етап╕ профес╕йно╖ п╕дготовки Проблеми та перспективи формування нац╕онально╖ гуман╕тарно-техн╕чно╖ ел╕ти: Зб╕рник наукових праць / За ред. Л.Л.Товажнянського та О.Г.Романовського. – Випуск 2. (6). – Харк╕в: НТУ (ХП╤), 2003. – С.169-180.

5. Соц╕альна психолог╕я: тестов╕ завдання до курсу Соц╕альна психолог╕я: тестов╕ завдання до курсу. – ╤вано-Франк╕вськ: ТзОВ «Акорд», 2008. – 56с.

6.Гринчук О.╤. Загальна психолог╕я / О.╤.Гринчук [методичн╕ рекомендац╕╖ до курсу для студент╕в спец╕альност╕ 0401 «Географ╕я»] . – ╤вано-Франк╕вськ: Плай, 2009.– 64с.

7. Соц╕ально-психолог╕чний трен╕нг. Методичн╕ рекомендац╕╖ до проведення занять трен╕нгово╖ групи. Соц╕ально-психолог╕чний трен╕нг./ О.╤.Гринчук.– ╤вано-Франк╕вськ: В-во «Плай» Ц╤Т Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ В.Стефаника, 20010. – 78 с.

8.Соц╕ально-психолог╕чний трен╕нг як зас╕б розвитку соц╕ально╖ моб╕льност╕ особистост╕ майбутн╕х спец╕ал╕ст╕в //Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2011. – Вип.16. – Ч.2.С.

9. Гринчук О.╤. Комун╕кативна п╕дготовка студент╕в до вза╓мод╕╖ в умовах пол╕культурного середовища / О.╤. Гринчук // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: Видавництво «Плай» Ц╤Т Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕м. В. Стефаника. – ╤вано-Франк╕вськ., 2012. – Вип. 17. – Ч.2. С.

10. Гринчук О.╤. Проблема оптим╕зац╕╖ комун╕кативно╖ п╕дготовки майбутн╕х спец╕ал╕ст╕в засобами соц╕ально-психолог╕чного трен╕нгу /О.╤.Гринчук // Зб╕рник наукових праць ╤нституту психолог╕╖ ╕мен╕ Г.С. Костюка Нац╕онально╖ АПН Укра╖ни / за ред. С.Д.Максименка. Т.XIV, част.2 –К., 2012. – С. 67-74 

Чуйко Оксана Михайл╕вна

кандидат психолог╕чних наук, доцент

Тема дисертац╕╖:"Вплив комун╕кативних особливостей студент╕в на ефективн╕сть навчання у вищому навчальному заклад╕" (Прикарпатський ун╕верситет ╕мен╕ Василя Стефаника, м.╤вано-Франк╕вськ, 2004р.).

Науков╕ ╕нтереси: психолог╕я управл╕ння, психолог╕я кар'╓ри, психолог╕я формування стресост╕йкост╕ у профес╕йн╕й д╕яльност╕, психолог╕чн╕ основи конкурентноздатност╕ особистост╕.

Коло зац╕кавлень:позитивна психотерап╕я, арт-тепрап╕я, трен╕нги особист╕сного зростання;подорож╕, туризм.

Контактна ╕нформац╕я: т.роб: (0342)59-61-49, e-mail:oksana.chuyk@gmail.com

Основн╕ прац╕:

1. Чуйко О.М. Актуал╕зац╕я комун╕кативних особливостей студент╕в як умова усп╕шного навчання у вищому навчальному заклад╕ /О.М.Чуйко// Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2007. – Вип. 12. – Ч.1. – С.121-129.

2. Чуйко О.М. Д╕лова гра як зас╕б оптим╕зац╕╖ управл╕нсько╖ д╕яльност╕ кер╕вника / О.М.Чуйко//Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2008. – Вип. 13. – Ч.1. – С.84-91. Психолог╕чн╕ умови оптим╕зац╕╖ комун╕кативно╖ активност╕ студент╕в у ВНЗ.

3. Чуйко О.М. Психолог╕чн╕ умови оптим╕зац╕╖ комун╕кативно╖ активност╕ студент╕в у ВНЗ /О.М.Чуйко// Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2008. – Вип. 13. – Ч.2. – С.84-90

4. Чуйко О.М. Профес╕йна етика як морально-психолог╕чний вим╕р соц╕ал╕зац╕╖ майбутн╕х менеджер╕в (на матер╕алах емп╕ричного досл╕дження) / О.М.Чуйко // Зб╕рник наукових праць ╤нституту психолог╕╖ ╕м.Г.С.Костюка АПН Укра╖ни / За ред.. С.Д. Максименка. Т.Х╤, част.1. – К., 2009.—с.571 – 579 

5. Чуйко О.М. Психолог╕чн╕ компоненти формування профес╕йно╖ кар»╓ри управл╕нця/О.М.Чуйко, Л.С.П╕лецька// Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2009. – Вип. 14. – Ч.2. – С.144-153

6. Чуйко О.М. Основн╕ напрями становлення профес╕йно╖ моб╕льност╕ фах╕вця п╕д час навчання у ВНЗ /О.М.Чуйко// Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я,соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2010. – с.61-72

7. Чуйко О.М. Методичн╕ рекомендац╕╖ для проведення сем╕нарських занять з психолог╕╖ управл╕ння (для студент╕в вищих навчальних заклад╕в спец╕альност╕ «Психолог╕я»). – ╤вано-Франк╕вськ: Видавець В╕ктор Дяк╕в, 2010. – 139с.

8. Чуйко О.М. Методики ╕ тести в психолог╕╖ управл╕ння: Дов╕дково-методичний пос╕бник . – ╤вано-Франк╕вськ: Видавець В╕ктор Дяк╕в, 2010.—216с.

9. Чуйко О.М. Методичн╕ рекомендац╕╖ для проведення сем╕нарських занять з курсу «Соц╕альна психолог╕я» (для студент╕в спец╕альностей «Психолог╕я», «Рел╕г╕╓знавство», «Ф╕лософ╕я») . – ╤вано-Франк╕вськ: Видавець В╕ктор Дяк╕в, 2010. – 85с.

10. Чуйко О.М. Анал╕з мотивац╕йних чинник╕в профес╕йно╖ моб╕льност╕ фах╕вця (на матер╕алах емп╕ричного досл╕дження) / О.М.Чуйко // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: Вид-во прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ Василя Стефаника, 2011, -- Вип.16. – Ч.1. – с. 112-124

11. Чуйко О.М. Психолог╕чн╕ механ╕зми профес╕йно╖ моб╕льност╕ фах╕вця /О.М.Чуйко// Зб╕рник наукових праць ╤нституту психолог╕╖ ╕м. Г.С.Костюка АПН Укра╖ни /За ред.. С.Д. Максименка. Т.Х╤╤╤,част.1. – К., 2011.—с.433 - 44.

Сохан ╤рина Олександр╕вна

кандидат психолог╕чних наук, доцент

Тема дисертац╕╖:Психолог╕чн╕ особливост╕ морально-правово╖ соц╕ал╕зац╕╖ студент╕в”( ╤нститут соц╕ально╖ та пол╕тично╖ психолог╕╖ АПН Укра╖ни, м. Ки╖в, 2010р.)

Науков╕ ╕нтереси: юридична психолог╕я, соц╕ал╕зац╕я особистост╕, поширення крим╕нальних субкультур в осв╕тн╓ середовище.

Коло зац╕кавлень: художня л╕тература, мистецтво.

Контактна ╕нформац╕я: т.роб: (0342)59-61-49, e-mail: sokhanira@yandex.ru.

Основн╕ прац╕:

1. Правова соц╕ал╕зац╕я молод╕ як соц╕ально-психолог╕чна проблема / ╤. О. Сохан // Зб╕рник наукових праць : ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ : Плай, 2004. – Вип. 9. – Ч. 1. – С. 109–116.

2. Загальн╕ тенденц╕╖ процесу морально-правово╖ соц╕ал╕зац╕╖ особистост╕ в пер╕од юност╕ студент╕в-першокурсник╕в до навчання у вуз╕ / ╤. О. Сохан // Актуальн╕ проблеми психолог╕╖. – К. : ╤н-т психолог╕╖ ╕м. Г. Костюка АПН Укра╖ни, 2004. – Т. 1 : Соц╕альна психолог╕я. Психолог╕я управл╕ння. Економ╕чна психолог╕я. – Ч. 13. – С. 91–95.

3. Право як соц╕ально-психолог╕чний регулятор сусп╕льно╖ повед╕нки / ╤. О. Сохан // Актуальн╕ проблеми психолог╕╖. – К. : ╤н-т психолог╕╖ ╕м. Г. Костюка АПН Укра╖ни, 2005. – Т. 1 : Соц╕альна психолог╕я. Психолог╕я управл╕ння. Економ╕чна психолог╕я. – Ч. 14. – С. 147–150.

4. Правова культура ╕ правова св╕дом╕сть як складов╕ правовиконавчо╖ повед╕нки / ╤. О. Сохан // Зб╕рник наукових праць : ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ : Плай, 2005. – Вип. 10. – Ч. 1. – С. 158–166.

5. Моральна регуляц╕я як соц╕ально-психолог╕чна проблема юнацького в╕ку / ╤. О. Сохан // Зб╕рник наукових праць : ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ : Плай, 2005. – Вип. 10. – Ч. 2. – С. 175–182.

6. Правова повед╕нка особистост╕ як соц╕ально-психолог╕чна проблема / ╤. О. Сохан // Зб╕рник наукових праць : ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ : ВДВ Ц╤Т, 2006. – Вип. 11. – Ч. 1. – С. 34–42.

7. Ц╕нн╕сно-нормативна система особистост╕ в юнацькому в╕ц╕ / ╤. О. Сохан // Зб╕рник наукових праць : ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ : ВДВ Ц╤Т, 2006. – Вип. 11. – Ч. 2. – С. 37–45.

8. Морально-правове виховання як складов╕ морально-правово╖ соц╕ал╕зац╕╖ молод╕ / ╤. О. Сохан // Зб╕рник наукових праць : ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ : ВДВ Ц╤Т, 2007. – Вип. 12. – Ч. 1. – С. 289–295.

9. В╕дпов╕дальн╕сть як соц╕ально-психолог╕чна проблема / ╤. О. Сохан // Зб╕рник наукових праць : ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ : ВДВ Ц╤Т, 2007. – Вип. 12. – Ч. 2. – С. 173–180.

10. Правовий н╕г╕л╕зм: соц╕ально-психолог╕чний аспект / ╤. О. Сохан // Зб╕рник наукових праць : ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ : ВДВ Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ Василя Стефаника, 2011– Вип. 16 – Ч. 2. – С. 125-132.

Ралько ╤рина Михайл╕вна

кандидат психолог╕чних наук

Тема дисертац╕╖: “Психолог╕чн╕ особливост╕ становлення особист╕сно╖ свободи у студентсько╖ молод╕” (╤нститут соц╕ально╖ та пол╕тично╖ психолог╕╖ АПН Укра╖ни, м. Ки╖в, 2012р.)

Науков╕ ╕нтереси: психолог╕я особистост╕, психолог╕я духовност╕, психолог╕я свободи, гендерна психолог╕я.

Коло зац╕кавлень: фотограф╕я, л╕тература, театр.

Контактна ╕нформац╕я: т.роб: (0342)59-61-49, e-mail: ralkoira8@gmail.com

Основн╕ прац╕:

1.Ралько ╤.М. Психолог╕чний анал╕з шлях╕в досягнення особист╕сно╖ свободи в контекст╕ християнського вчення / ╤.М.Ралько // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: Плай, 2005. – Вип.10.– Ч.╤╤. – С. 183 -190.

2.Ралько ╤.М. Духовний ╕деал як основа внутр╕шньо╖ свободи соц╕ал╕зовано╖ особистост╕ / ╤.М.Ралько // Проблеми загально╖ та педагог╕чно╖ психолог╕╖: зб╕рник наукових праць за матер╕алами м╕жнародно╖ науково-практично╖ конференц╕╖ [«Соц╕ал╕зац╕я особистост╕ в умовах системних зм╕н: теоретичн╕ та прикладн╕ проблеми»], (Ки╖в, 20 березня 2006р.) / ╤нститут психолог╕╖ ╕м.Г.С.Костюка АПН Укра╖ни. – Том VIII. – Випуск 1. – Ки╖в, 2006.– С.291-298.

3.Ралько ╤.М. До проблеми психолог╕чно╖ згуртованост╕ соц╕альних груп / ╤.М.Ралько, Д.Д.Ралько // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: Плай, 2006. – Вип.11. – Ч.╤╤. – С.222-231.

4.Ралько ╤.М. Сутн╕сть особистост╕: постановка проблеми у психолог╕чн╕й науц╕ / ╤.М.Ралько // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: Плай, 2006. – Вип.11. – Ч.╤. – С.142-151.

5.Ралько ╤.М. Психолог╕чн╕ чинники становлення особист╕сно╖ свободи в юнацькому в╕ц╕ / ╤.М.Ралько // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: Плай, 2007 – Вип.12 – Ч.╤╤. – С. 186-196.

6.Ралько ╤.М. Структурно-функц╕ональна модель особист╕сно╖ свободи / ╤.М.Ралько // Наука ╕ осв╕та: матер╕али м╕жнародно╖ наук.-практ. конф. [«Психолого-педагог╕чн╕ чинники становлення особистост╕ в пол╕етн╕чному середовищ╕»], (Одеса, 18-19 кв╕тня 2008р.) / М-во осв╕ти ╕ науки Укра╖ни, П╕вденноукра╖нський державний педагог╕чний ун╕верситет ╕м.К.Д.Ушинського [та ╕н.]. – Одеса, 2008р. – С. 151-156.

7.Ралько ╤.М. До проблеми поширеност╕ особист╕сно╖ свободи серед студентсько╖ молод╕ / ╤.М.Ралько // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: “Плай” Ц╤Т Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ В.Стефаника, 2010. – Вип.15. – Ч.╤. – С.195-205.

8.Ралько ╤.М. Сутн╕сть та соц╕ально-психолог╕чн╕ функц╕╖ особист╕сно╖ свободи / ╤.М.Ралько // Науковий в╕сник Льв╕вського державного ун╕верситету внутр╕шн╕х справ. Сер╕я психолог╕чна: зб. наук. праць. – Льв╕в: ЛьвДУВС, 2011. – Вип. 2. - С. 60-71.

9.Ралько ╤.М. Соц╕ально-психолог╕чн╕ фактори становлення та розвитку особист╕сно╖ свободи студентсько╖ молод╕ / ╤.М.Ралько // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: “Плай” Ц╤Т Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ В.Стефаника, 2012. – Вип.17. – Ч.╤╤. – С.13-22.

10.Ралько ╤.М. Динам╕ка переходу зд╕бностей у ген╕альн╕сть6 психолог╕чний аспект анал╕зу / ╤.М.Ралько // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: “Плай” Ц╤Т Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ В.Стефаника, 2013. – Вип.18. – Ч.╤╤. – С.13-22.

Стронц╕цька Тетяна ╤ван╕вна

старший лаборант

У 2010р. зак╕нчила, з в╕дзнакою, Прикарпатський нац╕ональний ун╕верситет ╕м.В.Стефаника  спец╕альн╕сть "Психолог╕я" та отримала кв╕л╕ф╕кац╕ю "Психолог.Викладач".

Коло зац╕кавлень: туризм,вишивка,кул╕нар╕я.

Контактна ╕нформац╕я: т.роб: (0342)59-61-49, e-mail:tatjanka2088@mail.ru