ua en
Філософський факультет

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

 «Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія» у 2-х томах – фаховий з психології, філософії та соціології.

Можна подати одну або дві статті для публікації

в одному або у двох томах збірника.

    До публікації приймаються рукописи наукових статей, оформлені відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1, які мають містити:

1.Індекс УДК;
2.Прізвище автора та назву статті українською, англійською мовами;
3.Анотацію статті українською та англійською мовами;
4.Ключові слова українською, англійською мовами;
5.Такі структурні елементи:

5.1. Постановка проблеми;

5.2. Мета і завдання дослідження;

5.3. Стан дослідження;

5.4. Виклад основних положень;

5.5. Висновки;

5.6. Список використаних джерел (пропустити один рядок після висновків, подавати перелік використаних джерел без даного заголовку).

    Список використаних джерел має бути оформлений згідно вимог ВАК до оформлення бібліографічного опису джерел.

      Обсяг рукопису статтіне повинен перевищувати 0,5 друк. авт. арк. (12 сторінок машинописного тексту); текст має бути набраним через 1,5 інтервала і віддрукованим на папері формату 210х297,5 мм (А4), на сторінці – не більше 30-ти рядків, кегель 14 пт. Поля навколо тексту – по 2 см з усіх боків.

     Рукопис подати на кафедру соціальної психології (505 аудиторія) з наступними супровідними документами:

1.Довідкою про автора (авторів): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, контактний телефон, електронна адреса (обов’язково);

2. Електронний варіант статті

3. Для авторів без наукового ступеня – із завіреною позитивною рецензією фахівця з науковим ступенем та витягом із протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку;

4. Копія квитанції про оплату.

Рукопис має бути підписаний автором.

     УВАГА! Електронний варіант статті та електронні варіанти супровідних документів (довідку про автора, скановані завірені рецензію та витяг протоколу кафедри про рекомендацію до друку (окремими файлами)) можна також відправити на електронну адресу відповідального секретаря. Тема повідомлення – «Стаття у ЗБІРНИК»

   Редакційна колегія зберігає за собою право, у разі необхідності, скорочувати і редагувати тексти статей.

   АВТОРИ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОФОРМЛЕННЯ ТА НАДІЙНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ, ВИСВІТЛЕНИХ У СТАТТІ.

       Вартість однієї сторінки публікації у «Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія» 25 гривень.

        Реквізити для оплати:

Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

76018, м.Івано-Франківськ, вул. Шевченка,57, тел| факс (0342) 59-61-85

р.р. 35226201004270 в ГУДКСУ в Івано-Франківській області

МФО 836014

інд.под. № 021252609159

св.№ 12884966

код ЄДРПОУ 02125266

     Голова редакційної комісії – Заграй Лариса Дмитрівна e-mail: todoriv_Larisa@i.ua

     Відповідальний секретар – Чуйко Оксана Михайлівна e-mail: oksana.chuyk@gmail.com