ua en
Філософський факультет

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

=================================================================================

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

                         Філософський факультет

Кафедра філософії та соціології

 

проводить Всеукраїнську наукову конференцію

студентів, аспірантів та молодих науковців

 

«Людина як предмет філософської рефлексії»

 

яка відбудеться 22-25 жовтня 2015 р. за адресою:

м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка 57, гуманітарний корпус ПНУ ім. В.Стефаника, філософський факультет

 

На конференції пропонується розглянути таке коло питань:

 

 • Образ людини в історії світової філософії;
 • Онтологічно-екзистенційні виміри свідомості;
 • Трансцендентальні можливості пізнання;
 • Людиновимірність техніки – техногенність людини;
 • Суперечливість впливу філософії на життя людини;
 • Людина в контексті протиставлення віртуального та реального;
 • Телеологічність людського буття;
 • Творчість як сутнісна характеристика людської діяльності.

 

Заявки на участь і тези доповідей просимо надсилати до 15 жовтня 2015 р. за адресою оргкомітету поштою або електронною поштою. У заявках просимо вказати такі дані: П.І.Б., тема виступу, назва ВНЗ, спеціальність, курс, рік навчання (для аспірантів), домашня адреса, контактний телефон та e-mail. Обов’язково визначитись, чи потрібне поселення.

 Оргвнесок – 50 грн. ( вноситься при реєстрації).

Передбачається видання матеріалів конференції (2000 символів – 30 грн.). Тези можна надсилати електронною поштою або передавати прямо на конференції.

Адреса оргкомітету: 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, кафедра філософії та соціології.

Заявки на участь у конференції надсилати на адресу: E-mail: antropos.pnu@gmail.com або заповнювати реєстраційну форму для учасників за наступним посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1ADlvtYHCoabylwgij7jKaG03VA8nYajNiGbEn9DjJNs/viewform?edit_requested=true#. Додаткова інформація про вартість поселення – за контактними телефонами.

Контактні телефони – 096-2070973 – Джигіта Андрій Ярославович

                                               098-7037515 – Абрамець Ігор Іванович

                                               099-1940015 – Возняк Степан Володимирович  

 

Запрошуємо до участі студентів, аспірантів, молодих викладачів, небайдужих до філософії            

 

========================================================================

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Товариство російської філософії при Українському філософському фонді

Центр гуманітарної освіти НАН України

Філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Філософський факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Кафедра філософії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Кафедра філософії і педагогіки Національного гірничого університету

Філософський факультет Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника

проводять

27–28 листопада 2015 року

Всеукраїнську наукову конференцію
«Історія філософії
у вітчизняній духовній культурі»

з нагоди Всесвітнього Дня Філософії – World Philosophy Day (UNESCO) 2015

До обговорення пропонуються наступні теми:

      Методологія й методика історико-філософського дослідження;

      Історія філософії – філософія – наука – світогляд;

      Метафізика духовної культури: ментальність, мова, історія і філософія;

      Глибини та горизонт(и), центр(и) та периферії вітчизняної духовної культури;

      Етос вітчизняної духовної культури;

      Діалектика локального й загального, «вітчизняного» та «зарубіжного»
в історії вітчизняної духовної культури та філософії;

      Простір духовної культури: межі та перспективи;

      Етичне й естетичне у вітчизняній духовній культурі;

      Вітчизняна духовна культура на перетині світів, культур і цивілізацій;

      Множинність світів і парадигм вітчизняної духовної культури
та їх відображення в історії філософії;

      Спадкоємність і конфлікт поколінь у вітчизняній духовній культурі та філософії;

      Філософія історії та історія філософії у вітчизняній духовній культурі;

      Російська і українська філософія в історії та сучасності;

      Інституціональний вимір філософського життя (освіта, наука, періодика).

 

Заявки на участь (тему доповіді та довідку про автора) подавати до 1 листопада 2015 року на кафедру філософії і соціально-політичних дисциплін Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за адресою:

36011, Україна, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, ауд. 202-П, зав. кафедри Аляєву Геннадію Євгеновичу; e-mail: gealyaev@mail.ru; телефон для зв’язку: +380500759477.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

За результатами конференції буде здійснена публікація збірки матеріалів у неперіодичному науковому виданні «Вісник Товариства російської філософії». Тексти статей (0,5–1 др. л., або до 20–40 тис. знаків) в електронному і роздрукованому вигляді можна надіслати разом із заявкою на участь, або подати під час роботи конференції. Форматування текстів здійснюється редакцією.

Оргкомітет залишає за собою право відбору й редагування отриманих матеріалів. Доповіді, що надійшли до оргкомітету й були прийняті до опублікування, а також проект програми конференції будуть розміщені для ознайомлення й обговорення з 1 жовтня 2015 р. на сайті Товариства російської філософії при Українському філософському фонді: http://www.orf-uff.org.ua

Організаційний внесок становить 200 грн. (форма оплати доводиться додатково).

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування, тощо), здійснюються учасниками власним коштом, або за рахунок організації, що відряджає.

Оплата публікації здійснюється в розмірі 25 грн. за 1 стор. тексту (2 тис. знаків).

Культурна програма передбачає екскурсії історико-культурними місцями Полтави.

================================================================================

Міністерство освіти і науки України

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Філософський факультет

Кафедра філософії та соціології

 

ПРОВОДИТЬ

29-30 ТРАВНЯ 2015 РОКУ

ІІ-гу Науково-практичну всеукраїнську конференцію

 

«УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА У КОНТЕКСТІ

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ»

У процесі  конференції передбачається робота за такими напрямками:

 

 1. Антична філософія як джерело формування філософської культури Київської Русі.
 2. Особливості розвитку української філософії у контексті основних епох європейської філософії (античність, Середньовіччя, Відродження, Новий час, Просвітництво, Німецька класична філософія, сучасна філософія).
 3. Спільні та відмінні риси та проблематика української та європейської філософії.
 4. Взаємовпливи української та європейської філософії у творчості українських і європейських мислителів.
 5. Сучасний стан української філософії: проблеми інтеграції з європейською філософією.
 6. Розвиток етичних вчень в Україні та Європі у їх співвідношенні та взаємодії.

 

Для участі у конференції просимо до 1 травня 2015 року подати електронною поштою на адресу konferenzia19-20trav@email.ua матеріали конференції в одному електронному файлі (назва файлу латинськими літерами – прізвище учасника), який повинен містити: назву виступу, матеріал виступу, прізвище, ім’я, по батькові (повністю); місце роботи; науковий ступінь та учене звання, телефон, e-mail.

 

Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників конференції. Організаційний внесок оплачується під час реєстрації.

Після проведення конференції планується видання наукового збірника матеріалів конференції. Публікація матеріалів конференції здійснюється за рахунок коштів учасників конференції. Вартість публікації орієнтовно 30 грн./сторінка.

 

Вимоги до оформлення матеріалів:

Зверху справа – великими літерами: прізвище, ім’я, по батькові, рядком нижче (справа) – повна назва навчального закладу, наукової чи іншої установи, де працює учасник конференції, далі (посередині жирним шрифтом, всі літери великі – назва повідомлення); далі – текст та список використаної літератури в алфавітному порядку.

Посилання у тексті подавати у квадратних дужках в алфавітному порядку, наприклад: [7, с.48], де 7 – номер посилання за алфавітом, та 48 – номер сторінки.

Обсяг поданого матеріалу конференції – не більше 25 000 знаків з пробілами. Відповідальність за достовірність поданої інформації та посилань несе автор публікації.

 

 

Телефони для довідок:

(03422) 59-60-15 – кафедра філософії та соціології

097-60-22-386 - Будз Володимир Павлович

Оргкомітет конференції