ua en
Ф╕лософський факультет

Ласкаво просимо на сайт структурного п╕дрозд╕лу ун╕верситету!

НАУКОВ╤ ШКОЛИ Ф╤ЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ТА ╥Х ОСНОВН╤ ДОСЯГНЕННЯ

Колектив, що працю╓ п╕д кер╕вництвом проф. Заграй Л.Д. забезпечу╓ викладання фахових дисципл╕н на факультетах Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕м. В.Стефаника, курсах п╕дготовки практичних психолог╕в, також зд╕йсню╓ кер╕вництво психолого-педагог╕чною та виробничою практиками студент╕в, ╖х курсовими, бакалаврськими, дипломними та маг╕стерськими роботами. У 1995 роц╕ була отримана л╕ценз╕я на п╕дготовку асп╕рант╕в за спец╕альн╕стю “Соц╕альна психолог╕я”, в 1999 роц╕ за т╕╓ю ж спец╕альн╕стю в╕дкрита докторантура.

Сфера ╕нтерес╕в представник╕в науково╖ школи охоплю╓ проблеми соц╕ально╖ психолог╕╖, психолог╕╖ управл╕ння, психолог╕╖ с╕м’╖, юридично╖ психолог╕╖, етнопсихолог╕╖, акмеолог╕╖, психолог╕╖ творчост╕, психолог╕╖ б╕знесу, пол╕тично╖ психолог╕╖, психолог╕╖ профес╕йно╖ комун╕кац╕╖, психолог╕чних законом╕рностей та механ╕зм╕в розвитку людини на щабл╕ ╖╖ зр╕лост╕ й профес╕онал╕зму.

Членами науково╖ школи зд╕йсню╓ться досл╕дження особливостей житт╓вого самовираження особистост╕; соц╕ал╕зац╕╖ сучасно╖ молодо╖ людини; психолог╕╖ сп╕лкування; профес╕йно╖ п╕дготовки майбутн╕х фах╕вц╕в до управл╕нсько╖ д╕яльност╕; психолог╕чно╖ специф╕ки с╕мейного виховання; проведення д╕лових ╕гор; комун╕кативних процес╕в в мереж╕ ╤нтернет; ╕ндив╕дуально╖ та групово╖ психотерап╕╖ та консультування; психолог╕╖ м╕грац╕╖ населення; психолог╕╖ стратиф╕кац╕╖ сусп╕льства; конструювання житт╓вого св╕ту особистост╕ у контекст╕ ╖╖ профес╕йних запит╕в.

В рамках роботи науково╖ школи д╕╓ пост╕йний м╕жрег╕ональний сем╕нар з проблем соц╕ально╖ психолог╕╖.

Представники науково╖ школи ╓ членами укра╖нсько╖ асоц╕ац╕╖ орган╕зац╕йних психолог╕в ╕ психолог╕в прац╕ та Укра╖нсько╖ сп╕лки психотерапевт╕в. Вони залучаються в якост╕ експерт╕в у крим╕нальних ╕ цив╕льних справах з метою проведення судово-психолог╕чних експертиз.

Наукова школа кафедри соц╕ально╖ психолог╕╖

Овсянецька Лариса Петр╕вна “Соц╕ально-психолог╕чне прогнозування профес╕йного становлення майбутнього спец╕ал╕ста (педагога)”, 1995, ╤нститут психолог╕╖ ╕м. Г.С. Костюка, м. Ки╖в

╤л╕йчук Володимир ╤ванович “Саморегуляц╕я п╕дл╕тк╕в у подоланн╕ конфл╕ктно╖ повед╕нки”, 1996, Педагог╕чний ун-т ╕м. М. Драгоманова, м. Ки╖в

Коропецька Олеся Михайл╕вна “Психолого-педагог╕чн╕ умови ефективного м╕жособист╕сного сп╕лкування вчителя ╕ п╕дл╕тка”, 1997, ╤нститут психолог╕╖ ╕м. Г.С. Костюка, м. Ки╖в

Синютка Людмила Петр╕вна “Психолог╕чн╕ особливост╕ житт╓вого самовизначення п╕дл╕тка в с╕м’╖”, 1997, ╤нститут психолог╕╖ ╕м. Г.С. Костюка, м. Ки╖в

Гоян ╤гор Миколайович “Психолого-педагог╕чн╕ особливост╕ розвитку морально╖ повед╕нки п╕дл╕тк╕в”, 1997, ╤нститут психолог╕╖ ╕м. Г.С. Костюка, м. Ки╖в

Тоба Мар╕анна Васил╕вна “Психолог╕чн╕ детерм╕нанти д╕алогового педагог╕чного сп╕лкування”, 1999, ╤нститут психолог╕╖ ╕м. Г.С. Костюка, м. Ки╖в

Пас╕чник Руслана Федор╕внаПсихолог╕чн╕ особливост╕ особист╕сного самовизначення

старшокласник╕в”, 1999, ╤нститут психолог╕╖ ╕м. Г.С. Костюка, м. Ки╖в

ЮркевичГалинаЙосафат╕внаПсихолог╕чн╕ детерм╕нантирозвитку особистост╕менеджера”, 1999, ╤нститут психолог╕╖ ╕м. Г.С. Костюка, м. Ки╖в

Федик Ольга Петр╕вна “Психолог╕чн╕ особливост╕ профес╕йно╖ п╕дготовки студент╕в до майбутньо╖ спортивно-педагог╕чно╖ д╕яльност╕”, 1999, ╤нститут психолог╕╖ ╕м. Г.С. Костюка, м. Ки╖в

Романишин ╤гор Михайлович “Формування моральних в╕дносин п╕дл╕тк╕в в умовах м╕кросоц╕уму”, 1999, Терноп╕льський державний педагог╕чний ун╕верситет

Возняк Любомира Сидор╕внаПсихолог╕чн╕ особливост╕профес╕йно╖ п╕дготовкимайбутн╕х спец╕ал╕ст╕в доуправл╕нсько╖ д╕яльност╕”, 2000, Ки╖вський нац╕ональний ун╕верситет╕м. Т.Шевченка

Абдюкова Над╕я Володимир╕внаПсихолог╕чн╕ особливост╕соц╕ал╕зац╕╖ сучасного п╕дл╕тка”, 2000, Ки╖вський нац╕ональний ун╕верситет╕м. Т.Шевченка

Блинова Олена ╢вген╕внаФормування в╕дкритост╕ досп╕лкування у майбутньоговчителя”, 2000, ╤нститут психолог╕╖ ╕м. Г.С. Костюка, м. Ки╖в

Терещук Серг╕й Володимирович Психолог╕чн╕ детерм╕нантикомун╕кативного потенц╕алувчителя”, 2001, ╤нститут психолог╕╖ ╕м. Г.С. Костюка, м. Ки╖в

Лютак Оксана З╕нов╕╖вна “Психолог╕чн╕ особливост╕ соц╕ал╕зац╕╖ старшокласник╕в у загальноосв╕тн╕й школ╕”, 2001, Прикарпатський ун-т ╕м. В.Стефаника, м. ╤вано-Франк╕вськ

Кощинець Олена Юр╕╖внаСоц╕ально-психолог╕чн╕ особливост╕ управл╕нсько╖ д╕яльност╕ кер╕вника закладу осв╕ти”, 2001, ╤нститут психолог╕╖ ╕м. Г.С.Костюка, м. Ки╖в

В╕тюк Над╕я Роман╕внаПсихолог╕чн╕ особливост╕ формування комун╕кативних зд╕бностей у майбутн╕х вчител╕в”, 2002, Р╕вненський державний гуман╕тарний ун╕верситет, м. Р╕вне

Федоришин Галина Микола╖внаПсихолог╕чн╕ детерм╕нанти шк╕льно╖ дезадаптац╕╖ п╕дл╕тк╕в”, 2002, Р╕вненський державний гуман╕тарний ун╕верситет, м. Р╕вне

Федик Оксана Васил╕внаФормування зд╕бностей до тренерсько╖ д╕яльност╕ у майбутн╕х учител╕в ф╕зично╖ культури”, 2003, Прикарпатський ун╕верситет ╕мен╕ Василя Стефаника, м. ╤вано-Франк╕вськ

П╕лецький В╕ктор СидоровичКомун╕кативний потенц╕ал студентсько╖ групи як чинник усп╕шност╕ профес╕йно╖ п╕дготовки майбутн╕х менеджер╕в-економ╕ст╕в”, 2003, Прикарпатський ун╕верситет ╕мен╕ Василя Стефаника, м. ╤вано-Франк╕вськ

Попадюк Над╕я Ярослав╕внаСоц╕ально-психолог╕чн╕ чинники становлення менеджера виробничо╖ сфери”, 2004, ╤нститут психолог╕╖ ╕м. Г.С. Костюка, м. Ки╖в

Швед Оксана Михайл╕внаВплив комун╕кативних особливостей студент╕в на ефективн╕сть навчання у вищому навчальному заклад╕”, 2004, Прикарпатський ун╕верситет ╕мен╕ Василя Стефаника, м. ╤вано-Франк╕вськ

Борисюк Алла Степан╕внаПсихолог╕чн╕ особливост╕ формування профес╕йних якостей майбутнього медичного психолога”, 2004, Прикарпатський ун╕верситет ╕мен╕ Василя Стефаника, м. ╤вано-Франк╕вськ

Дв╕жона Оксана Володимир╕внаПсихолог╕чн╕ детерм╕нанти асоц╕ально╖ повед╕нки п╕дл╕тк╕в”, 2004, Прикарпатський ун╕верситет ╕мен╕ Василя Стефаника, м. ╤вано-Франк╕вськ

Гринчук Олександра ╤ван╕внаПсихолог╕чн╕ засади комун╕кативно╖ п╕дготовки майбутн╕х менеджер╕в”, Психолог╕чн╕ засади комун╕кативно╖ п╕дготовки майбутн╕х менеджер╕в, 2004, Прикарпатський ун╕верситет ╕мен╕ Василя Стефаника, м. ╤вано-Франк╕вськ

Карабин Тарас ВасильовичВплив особливостей сп╕лкування в мереж╕ “Internet” на процес соц╕ал╕зац╕╖ студентсько╖ молод╕”, 2005, ╤нститут психолог╕╖ ╕м. Г.С. Костюка, м. Ки╖в

Гуменюк Оксана Григор╕внаСоц╕ально-психолог╕чн╕ особливост╕ культури сп╕лкування учн╕в нед╕льних рел╕г╕йних шк╕л”, 2005, ╤нститут психолог╕╖ ╕м. Г.С. Костюка, м. Ки╖в

Бенько Л╕ана Степан╕вна“Соц╕ально-психолог╕чн╕ особливост╕ ╜енезу повед╕нки у студентськ╕й груп╕”, 2007, ╤нститут психолог╕я ╕м. Г.С. Костюка, м. Ки╖в.

Кафедра педагог╕чно╖ ╕ в╕ково╖ психолог╕╖, п╕д кер╕вництвом доктора психолог╕чних наук, професора Карпенко З.С. працювала над темою "╤нновац╕йн╕ психотехнолог╕╖ оптим╕зац╕╖ акс╕огенезу особистост╕", що розробля╓ться в русл╕ концепц╕╖ акс╕огенезу особистост╕, побудован╕й на засадах принципу ╕нтегрально╖ суб'ектност╕, застосуванн╕ феноменолог╕чного анал╕зу та герменевтичних процедур, У р╕чищ╕ дано╖ теми було опубл╕ковано 7 навчально-методичних пос╕бник╕в, 19 статей, 14 матер╕ал╕в конференц╕й; велась п╕дготовка 10 кандидатських дисертац╕й, розроблялись навчально-методичн╕ комплекси. Кафедра з╕н╕ц╕ювала ╕ провела Всеукра╖нський науковий сем╕нар "Методолог╕чн╕ проблеми психолог╕╖ особистост╕". Карпенко З.С. розробила наукову концепц╕ю Всеукра╖нсько╖ ол╕мп╕ади з психолог╕╖, об╜рунтувала види завдань, критер╕╖ ╖х оц╕нки та очолила жур╕.

Кандидатськ╕ дисертац╕╖, виконан╕ в контекст╕ науково╖ школи

акс╕олог╕чно╖ психолог╕╖ особистост╕

п/п

Пр╕звище та ╕н╕ц╕али здобувача Тема дисертац╕╖ Р╕к захисту
1 Романкова Л╕л╕я Микола╖вна Моделювання конфл╕ктних ситуац╕й як зас╕б оптим╕зац╕╖ м╕жособист╕сних стосунк╕в в педагог╕чному колектив╕ Р╕вне – 2002
2. Гасюк Мирослава Богдан╕вна Психолог╕чн╕ особливост╕ самоактуал╕зац╕╖ сучасно╖ ж╕нки. ╤вано-Франк╕вськ – 2003
3. М╕х╕на ╤рина Микола╖вна Розвиток творчих зд╕бностей дошк╕льник╕в засобами терапевтично╖ метафори. ╤вано-Франк╕вськ – 2003
4. Сметаняк Владислав ╤горович Психолог╕чн╕ особливост╕ ц╕нн╕сного самовизначення старшокласник╕в. ╤вано-Франк╕вськ –2003
5. Кормило Оксана Михайл╕вна Емоц╕йно-ц╕нн╕сн╕ чинники уч╕ння молодших школяр╕в. ╤вано-Франк╕вськ –2004
6. Паркулаб Оксана Григор╕вна Феноменолог╕чний анал╕з у в╕ковому екзистенц╕йному консультуванн╕. ╤вано-Франк╕вськ –2004
7. Голован Василь Павлович Акс╕опсихолог╕чний потенц╕ал гуман╕зац╕╖ профес╕йно╖ п╕дготовки соц╕альних педагог╕в. ╤вано-Франк╕вськ –2006
8. Когутяк Над╕я Михайл╕вна Психолог╕чн╕ механ╕зми становлення автентичност╕ особистост╕ в пер╕од житт╓во╖ кризи. ╤вано-Франк╕вськ –2007
9. Мицько Володимир Мирославович Психолог╕чн╕ особливост╕ акс╕огенезу майбутн╕х психолог╕в. ╤вано-Франк╕вськ –2007
10. Гуляс ╤неса Антон╕вна Перфекц╕он╕стськ╕ настанови як чинник профес╕йно╖ готовност╕ майбутн╕х практичних психолог╕в. ╤вано-Франк╕вськ –2007
11. Назарук Натал╕я Володимир╕вна Психолог╕чн╕ засоби проф╕лактики «Профес╕йного вигорання» вчителя. ╤вано-Франк╕вськ –2007
12. Житарюк Василь ╤ванович Психолог╕чн╕ передумови розвитку моральност╕ молодших школяр╕в. ╤вано-Франк╕вськ –2008

Науково-досл╕дн╕ розробки

1.Назва науково--досл╕дно╖ роботи: Етн╕чн╕ ╕ мовно--культурн╕ процеси в рег╕он╕ (на матер╕ал╕ Прикарпаття)

2. Категор╕я роботи: прикладна.

3. Назва п╕дрозд╕лу--виконавця: кафедра загального ╕ пор╕вняльного мовознавства ПНУ

4. Номер державно╖ ре╓страц╕╖ роботи: УМ/469--2007

5. Науковий кер╕вник (пр╕звище, ╕м’я, по--батьков╕, наук. ступ╕нь, вч. звання): проф., акад. АПНУ, д.ф╕лол.н., В.╤. Кононенко

6. Виконавц╕ (пр╕звище, ╕м’я, по--батьков╕, наук. ступ╕нь, вч. звання): проф., д.ф╕лос.н. С.Р.Кияк

7. Терм╕н виконання (початок, зак╕нчення роботи): 08.2007--08.2008

8. Основн╕ науков╕ результати: науковий зв╕т, зб╕рник Етнос ╕ культура, 4--5, 2008 р.

9. Практичне значення одержаних результат╕в: досл╕джено рег╕ональн╕ законом╕рност╕ етн╕чних та мовно--культурних процес╕в на приклад╕ Прикарпаття, зокрема проанал╕зовано особливост╕ рел╕г╕йних процес╕в рег╕ону.

10. Список публ╕кац╕й за результатами роботи: Кияк С. Джерела укра╖нсько╖ рел╕г╕йност╕: духовно--культурний аспект // Етнос ╕ культура. – 2008. – 4--5. – С. 33--42.

11. Захищено дисертац╕й за тематикою роботи:

докторських (назва роботи, р╕к захисту, пр╕звище, ╕м’я, по батьков╕ консультанта) --

кандидатських (назва роботи, р╕к захисту, пр╕звище, ╕м’я, по батьков╕ кер╕вника) -- 12. Де обговорювались результати роботи, ╕ дата протоколу --

1. Найменування роботи Психолого--педагог╕чн╕ засади акс╕окорекц╕╖ ментального середовища системи вищо╖ осв╕ти Укра╖ни

2.Категор╕я роботи: фундаментальна, прикладна.

3.Назва п╕дрозд╕лу--виконавця –кафедра педагог╕чно╖ та в╕ково╖ психолог╕╖

4.Номер державно╖ ре╓страц╕╖ роботи –

5.Науковий кер╕вник (пр╕звище, ╕м’я, по--батьков╕, наук. ступ╕нь, вч. звання) –

Карпенко З.С. – доктор психолог╕чних наук, професор.

6.Виконавц╕ (пр╕звище, ╕м’я, по--батьков╕, наук. ступ╕нь, вч. звання) – Литвин--

К╕ндратюк Св╕тлана Данил╕вна, Коропецька Олеся Михайл╕вна, Юрченко Зоя Володимир╕вна, Паркулаб Оксана Григор╕вна, Когутяк Над╕я Михайл╕вна, Романкова Л╕л╕я Микола╖вна – кандидати психолог╕чних наук, доценти, Макарова Людмила ╤ван╕вна – кандидат педагог╕чних наук, докторанти: Радчук Галина К╕ндрат╕вна, Климишин Ольга ╤ван╕вна.

7.Терм╕н виконання (початок, зак╕нчення роботи) – з 1.01.2006 р. по 31.12.2008 р.8.Основн╕ науков╕ результати:

Сформовано понятт╓во--концептуальний апарат досл╕дження, його вих╕дн╕ теоретичн╕ положення, складено програму ╕ план досл╕дження; визначено параметри, критер╕╖, показники, р╕вн╕ та тенденц╕╖ профес╕йного акс╕огенезу в умовах ВНЗ;апробовано експериментальн╕ програми трен╕нг╕в, зд╕йснено оц╕нку ╖х ефективност╕ за визначеними критер╕ями.

9. Практичне значення одержаних результат╕в:

Було створено банк апробованих або модиф╕кованих психод╕агностичних ╕

розвивально--корекц╕йних методик; розроблено, стандартизовано ╕ перев╕рено на вал╕дн╕сть та над╕йн╕сть авторськ╕ методики мон╕торингового та психокорекц╕йного спрямування, побудован╕ на засадах концепц╕╖ профес╕йного акс╕огенезу особистост╕.

10.Список публ╕кац╕й за результатами роботи:

Карпенко З.С. Кадровий менеджмент як системотв╕рний чинник ╕нновац╕йного осв╕тнього середовища// Актуальн╕ проблеми психолог╕╖. Зб╕рник наукових праць ╤нституту психолог╕╖ ╕м.. Г.С. Костюка АПН Укра╖ни/ За ред. С.Д. Максименка. – К.: Логос, 2008. – Т. 7, Еколог╕чна психолог╕я, вип.14. – С. 311 – 312.

Карпенко З.С. Персонолог╕чн╕ проекц╕╖ принципу детерм╕н╕зму// Науков╕ в╕ст╕ ╤нституту менеджменту та економ╕ки Галицька академ╕я. – 2007. –2 (12). – С. 173 – 176.

Карпенко З.С. Предмет ╕ метод акс╕опсихолог╕╖ особистост╕.// Психолог╕я ╕ сусп╕льство. – 2008. –1. – С. 35 – 62.

Карпенко З.С. Соц╕ал╕зац╕я особистост╕ в координатах Велико╖ П’ят╕рки: акс╕опсихолог╕чне тлумачення// Проблеми загально╖ та педагог╕чно╖ психолог╕╖: Зб╕рник наукових праць ╤нституту психолог╕╖ ╕м.. Г.С. Костюка АПН Укра╖ни/ За заг. ред. С.Д. Максименка. Т. Х, част. 3. – К.: ГНОЗ╤С, 2008. – С. 226 – 231.

Карпенко З.С. Особист╕сть як суб’╓кт молитвотворення// Проблеми загально╖ та педагог╕чно╖ психолог╕╖: Зб╕рник наукових праць ╤нституту психолог╕╖ ╕м.. Г.С. Костюка АПН Укра╖ни/ За заг. ред. С.Д. Максименка. Т. Х, част. 4. – К.: ГНОЗ╤С, 2008. – С. 220 – 226.

Карпенко З.С. Перцептивно--смислов╕ викривлення як джерело хибно╖ морально╖ атрибуц╕╖ в д╕яльност╕ прац╕вник╕в м╕л╕ц╕╖// Обм╕н досв╕дом у сфер╕ вибраних аспект╕в функц╕онування психолог╕в у пол╕ц╕╖/ За ред. Т. Шанк╕на. – WSPol. Szczytno, 2008. – С. 16 – 21. (Польща).

Карпенко З. Числова символ╕ка як дзеркало методолог╕чно╖ толерантност╕// Психолог╕чн╕ перспективи. Випуск 11. – Луцьк: Редакц╕йно--видавничий в╕дд╕лВежа Волинського нац╕онального ун╕верситету ╕м.. Лес╕ Укра╖нки, 2008. – С. 123 – 129.

KarpenkoZ. Osobowoscjakopodmiotmodlitwy// Jezykdoswiadczeniareligijnego. T.1., podred. NaukowaG.Cyran, E.Skorupskiej-- Raczynskiej. – Szczecin, 2008. – S. 61 – 68.

Карпенко З. ╤сторичн╕ модиф╕кац╕╖ принципу детерм╕н╕зму в психолог╕чн╕й персонолог╕╖// В╕сник Прикарпатського ун╕верситету. Ф╕лософськ╕ ╕ психолог╕чн╕ науки. Спец╕альний випуск. – ╤вано--Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2008. – С. 53 – 59.

Карпенко З. Феномен зради в етн╕чн╕й психолог╕╖// Етнос ╕ культура. – # 4 – 5. – ╤вано--Франк╕вськ: Видавництво Плай Ц╤Т Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ Василя Стефаника, 2008. – С. 129 – 132.

Карпенко З.С. Акс╕опсихолог╕чна реконструкц╕я стратег╕й розв’язання конфл╕ктних ситуац╕й// Науковий в╕сник Льв╕вського державного ун╕верситету внутр╕шн╕х справ. Сер╕я психолог╕чна. Зб╕рник наукових праць/ Головний редактор В.Л. Ординський. – Льв╕в: Льв╕вський ДУВС, 2008. – Вип. 1. – С. 325 – 331.

Карпенко З.С. Акс╕опсихолог╕чн╕ чинники формування пол╕тично╖ ел╕ти в Укра╖н╕// Проблеми пол╕тично╖ психолог╕╖ та ╖╖ роль у становленн╕ громадянина Укра╖нсько╖ держави: Зб. Наук. праць/ За заг. ред. М.М. Слюсаревського; Упоряд. Л.А. Найдьонова, Л.П. Черниш. – К.: М╕лен╕ум, 2008. – Вип. 5. – С. 23 – 29.

Коропецька О.М. Сутн╕сть поняття образ профес╕╖ / Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – Вип. 13. -- Ч.╤. –╤вано--Франк╕вськ: Плай, 2008. – С.53--60.

Коропецька О.М. Профес╕йна ╕дентичн╕сть як психолого--педагог╕чна проблема вуз╕всько╖ п╕дготовки майбутнього фах╕вця / Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – Вип. 13. –Ч.╤╤. – ╤вано--Франк╕вськ: Плай, 2008. –С.143--149.

Когутяк Н.М. Становлення автентичност╕ особистост╕ в пер╕од житт╓во╖ кризи: концептуальна модель // Психолог╕я ╕ сусп╕льство. – Терноп╕ль: НД╤ методолог╕╖ та економ╕ки вищо╖ осв╕ти, 2008 р. –1. – С. 115--126.

Когутяк Н.М. Гуман╕стичний п╕дх╕д у досл╕дженн╕ проблеми в╕ктимност╕ особистост╕ // Оновлення зм╕сту, форм та метод╕в навчання ╕ виховання в закладах осв╕ти.: Зб. Наукових праць. Науков╕ записки Р╕вненського державного гуман╕тарного ун╕верситету. Випуск 41. – Р╕вне. РДГУ, 2008. – С.79--82.

Когутяк Н.М. Контент--анал╕з як спос╕б реал╕зац╕╖ методолог╕чно╖ тр╕ангуляц╕╖ // В╕сник Прикарпатського ун╕верситету. Ф╕лософськ╕ ╕ психолог╕чн╕ науки. Спец╕альний випуск. – ╤вано--Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2008. – С. 134 – 138.

Макарова Л.╤. Мечн╕ков ╤.╤. про природу людини: концепц╕я оптим╕зму/ Актуальн╕ проблеми психолог╕╖: Зб╕рник наукових праць ╤нституту психолог╕╖ ╕м.Г.С.Костюка АПН Укра╖ни/ За ред. С.Д.Максименка. – К.: Логос, 2008. – Том 7, вип. 15. – 356 с. – С.198--200. (у сп╕вавт.).

Макарова Л.╤. Проблеми ╕нновац╕йного навчання у вищих закладах осв╕ти (у сп╕вавт.)

Макарова Л.╤. Про сутн╕сть позитивно╖ концепц╕╖ здоров’я// В╕сник Прикарпатського ун╕верситету. Ф╕лософськ╕ ╕ психолог╕чн╕ науки. Спец╕альний випуск. – ╤вано--Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2008. – С. 210 – 213.

Литвин--К╕ндратюк С.Д. Соц╕альн╕ уявлення як традиц╕╖ у контекст╕ ╕стор╕огенезу соц╕ал╕зац╕╖ // Проблеми загально╖ та соц╕ально╖ психолог╕╖. Зб╕рник наукових праць ╤нституту психолог╕╖ ╕мен╕ Г.С. костюка АПН Укра╖ни / За ред. С.Д. Максименка. Т.Х, част 1. – к., 2008. – С.253--258.

Литвин--К╕ндратюк С.Д.Стереотипи харчування як складов╕ психолог╕╖ т╕лесност╕ та ╜енеза ╕сторично╖ ментальност╕// В╕сник Прикарпатського ун╕верситету. Ф╕лософськ╕ ╕ психолог╕чн╕ науки. Спец╕альний випуск. – ╤вано--Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2008. – С. 65 – 69.

Паркулаб О. Смисложитт╓в╕ переживання ╕ндив╕да в пер╕од екзистенц╕йно╖ кризи // Науковий в╕сник Черн╕вецького ун--ту. – Вип.363. Педагог╕ка та психолог╕я: Зб.наук.праць. – Черн╕вц╕: Рута, 2008. – С.152--157.

Паркулаб О. Екзистенц╕йно--психолог╕чне тлумачення житт╓во╖ ╕стор╕╖ кл╕╓нта // В╕сник Прикарпатського ун╕верситету. Ф╕лософськ╕ ╕ психолог╕чн╕ науки. Спец╕альний випуск. – ╤вано--Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2008. – С. 163 – 167.

Романкова Л.М. Орган╕зац╕я самост╕йно╖ роботи студент╕в у вищих навчальних закладах //Науковий в╕сник Черн╕вецького ун╕верситету. Педагог╕ка та психолог╕я. Вип.363.,Черн╕вц╕: Рута, 2008.-- С.168--172.

Макарова Л.╤., Романкова Л.М., Макарова А.╤. ╤.╤. М╓чн╕ков про природу людини: концепц╕я оптим╕зму // Актуальн╕ проблеми психолог╕╖. Зб╕рник наукових праць ╤нституту психолог╕╖ Г.С.Костюка АПН Укра╖ни./ за ред. Максименка С.Д. – К.: Логос, 2008.-- т.7, вип.15 – С.198 – 201.|

Юрченко З.В. Д╕алог╕чн╕ витоки само--п╕знання особистост╕ дитини в умовах л╕тературно--творчого процесу// Мова ╕ культура. (Науковий журнал).— К.: Видавничий д╕м Дмитра Бураго, 2008.— Вип.10.—Т.╤╤ (102).— С.58--60; ( XVI М╕жнародна наукова конференц╕я “Мова ╕ культура” ╕м. проф. Серг╕я Бураго, м.Ки╖в, 25--29 червня 2007 р.)

Юрченко З.В., Б╕рчинська Л.С. Гендерн╕ особливост╕ соц╕ал╕зац╕╖ дитини у дошк╕льному в╕ц╕ // Актуальн╕ проблеми практично╖ психолог╕╖. Зб╕рник наукових праць. Частина 1.— Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2008.— С.457--460; (VIII Всеукра╖нська науково--практична конференц╕я Актуальн╕ проблеми практично╖ психолог╕╖ ,м.Херсон, 17--18 кв╕тня 2008р.)

Юрченко З.В., Б╕рчинська Л.С. Особливост╕ статево╖ соц╕ал╕зац╕╖ дитини в дошк╕льному в╕ц╕ // Зб. наук. праць: Ф╕ло--соф╕я, соц╕олог╕я, психо--лог╕я.— ╤вано--Франк╕вськ: Видавничо--дизайнерський в╕дд╕л Ц╤Т Прикарпатського нац╕онального ун--ту ╕м. В.Стефаника, 2008.— Вип. 13.— Ч.2.— С.137--142.

Юрченко З.В., Б╕рчинська Л.С. До проблеми психосексуального становлення особистост╕ у дошк╕льному в╕ц╕ // В╕сник Прикарпатського ун╕верситету. Ф╕лософськ╕ ╕ психолог╕чн╕ науки. Спец╕альний випуск. – ╤вано--Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2008. – С. 206 – 209 .

Климишин О.╤. Християнсько--ор╕╓нтований п╕дх╕д до формування особистост╕ в умовах сучасного сусп╕льства. – Науковий в╕сник ╤вано--Франк╕всько╖ теолог╕чно╖ академ╕╖ “Добрий Пастир”: Зб╕рник наукових праць. – ╤вано--Франк╕вськ: Видавництво ╤вано--Франк╕всько╖ теолог╕чно╖ академ╕╖, 2008. – 273 с.

Климишин О.╤. Теоретичне осмислення зм╕сту соц╕ал╕зац╕╖ особистост╕: християнсько--ор╕╓нтований п╕дх╕д. – Зб╕рник наукових праць ╤нституту психолог╕╖ ╕м. Г.С. Костюка АПН Укра╖ни / за ред. С.Д. Максименка. Т.Х, част.2. – К.,2008. – 526с. – С.240--246.

Климишин О.╤. Християнська психолог╕я: важливий ракурс психолог╕чних досл╕джень людини – Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано--Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2008. – Вип. 13.

Климишин О.╤. Герменевтика трискладово╖ орган╕зац╕╖ людини у християнськ╕й психолог╕╖ – Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано--Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2008. – Вип. 13.

Климишин О.╤. Антрополог╕чна криза як фактор актив╕зац╕╖ наукових досл╕джень духовност╕ особистост╕. – Зб╕рник наукових праць ╤нституту психолог╕╖ ╕м. Г.С. Костюка АПН Укра╖ни / за ред. С.Д. Максименка. Т.Х, част.4. – К.,2008. – 682с. – С.240--248.

Климишин О.╤. Християнсько--ор╕╓нтований зм╕ст психолог╕чно╖ допомоги невил╕ковно хворим. – Оновлення зм╕сту, форм та метод╕в навчання ╕ виховання в закладах осв╕ти: Зб╕рник наукових праць. Науков╕ записки Р╕вненського державного гуман╕тарного ун╕верситету. Випуск 41. – Р╕вне: РДГУ, 2008. – 217 с. – С.75--79.

Климишин О.╤. Еп╕стемолог╕я особистост╕ у християнськ╕й психолог╕╖. – В╕сник Прикарпатського у--ту. Ф╕лософськ╕ ╕ психолог╕чн╕ науки. 2008. Спец╕альний випуск. – 233 с. – С.17--21.

Климишин О.╤., Семак О.╤. Творч╕сть як спос╕б репрезентац╕╖ духовно╖ природи особистост╕. – В╕сник Прикарпатського у--ту. Ф╕лософськ╕ ╕ психолог╕чн╕ науки. 2008. Спец╕альний випуск. – 233 с. – С. 167--173.

Радчук Г.К. Смислова позиц╕я студента як умова та показник профес╕йного становлення особистост╕ майбутнього фах╕вцяСоциальные технологии: актуальные вопросы теории и практики: Международный межвузовский сборник научных работ. – Запорожье: Изд--во КПУ, 2008. – Вып. 37. – 472 с. – С. 290 – 295.

Радчук Г.К. Мораль та моральн╕сть як засаднич╕ категор╕╖ становлення духовно зр╕ло╖ особистост╕ в систем╕ вищо╖ осв╕ти // Зб╕рник наукових праць ╤нституту психолог╕╖ ╕м. Г.С.Костюка АПН Укра╖ни / За ред.. С.Д.Максименка. Т.Х, част. 4. – К., 2008. – 682 с. -- С. 474 – 482.

Радчук Г.К. Концептуальн╕ засади реал╕зац╕╖ культурного п╕дходу у с╕мейному вихованн╕ // Науков╕ студ╕╖ ╕з соц╕ально╖ ╕ пол╕тично╖ психолог╕╖: Зб. Статей / АПН Укра╖ни ╕нститут соц╕ально╖ та пол╕тично╖ психолог╕╖; Редкол. С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ╕н. – К.: М╕лен╕ум, 2008. – Вип.. 21 (24). – 326 с. -- С. 14 – 23.

Радчук Г.К. Акс╕олог╕чн╕ вектори ╕нновац╕йних процес╕в у сучасн╕й вищ╕й школ╕ Шляхи модерн╕зац╕╖ вищо╖ осв╕ти в контекст╕ ╓вро ╕нтеграц╕╖ // Матер╕али рег╕онального науково – практичного сем╕нару / За ред.. Г.В.Терещука. – Терноп╕ль: Вид--во ТНПУ ╕м.. В.Гнатюка, 2008. – 239 с. -- С.84 – 88.

Радчук Г.К. Теоретико--психолог╕чн╕ вектори осв╕тнього д╕алогу як ╕нновац╕йно╖ форми орган╕зац╕╖ навчання майбутнього фах╕вця // В╕сник Микола╖вського державного педагог╕чного ун╕верситету. -- Микола╖в, 2008. – С.235 – 243.

Радчук Г.К. Феноменолог╕чна рефлекс╕я особистост╕ в контекст╕ розвивального осв╕тнього середовища// В╕сник Прикарпатського ун╕верситету. Ф╕лософськ╕ ╕ психолог╕чн╕ науки. Спец╕альний випуск. – ╤вано--Франк╕вськ: ВДВ Ц╤Т, 2008.– С. 188--192.

11.Захищено дисертац╕й за тематикою роботи:

докторських (назва роботи, р╕к захисту, пр╕звище, ╕м’я, по батьков╕ консультанта)

кандидатських (назва роботи, р╕к захисту, пр╕звище, ╕м’я, по батьков╕ кер╕вника) –

12.Де обговорювались результати роботи , ╕ дата протоколу – на зас╕данн╕ кафедри педагог╕чно╖ та в╕ково╖ психолог╕╖ протокол 5 в╕д 3 грудня 2008р.

На кафедр╕ ф╕лософ╕╖ та соц╕олог╕╖ д╕ють дв╕ пров╕дн╕ ф╕лософськ╕ школи п╕д кер╕вництвом зав╕дувача кафедри ф╕лософ╕╖ проф. Лар╕оново╖ В.К., яка спец╕ал╕зу╓ться по етиц╕ та ф╕лософська школа проф. Возняка С.М., яка спец╕ал╕зу╓ться по ╕стор╕╖ ф╕лософ╕╖.

Ф╕лософськ╕ школи кафедри ф╕лософ╕╖ розробляють наукову тему «╤сторичний розвиток ф╕лософ╕╖ як чинник св╕тового цив╕л╕зац╕йного процесу». (Державний ре╓страц╕йний номер теми: 0106 U003091), яка запланована до березня 2012 року. Науковий кер╕вник теми: Лар╕онова В╕ктор╕я Костянтин╕вна

У розр╕з╕ теми плану╓ться написання наукових монограф╕й, статей, бакалаврських та маг╕стерських досл╕джень, видання колективно╖ кафедрально╖ монограф╕╖ «Акс╕олог╕чн╕ аспекти трансформац╕╖ сучасного укра╖нського сусп╕льства».

Науковц╕ кафедри у розр╕з╕ теми «╤сторичний розвиток ф╕лософ╕╖ як чинник св╕тового цив╕л╕зац╕йного процесу»

- Захищено:

- 3 кандидатськ╕ дисертац╕╖: Пушик П.В. “Етична теор╕я ╤вана Яковича Франка” (науковий кер╕вник Лар╕онова В.К.), Гринчишин Н.╤. “Моральна в╕дпов╕дальн╕сть особи в етичн╕й концепц╕╖ Емануеля Лев╕наса” (науковий кер╕вник Лар╕онова В.К.), Макарова А.О. “╤дея соц╕ально╖ справедливост╕ в укра╖нськ╕й ф╕лософськ╕й думц╕ друго╖ половини Х╤Х – початку ХХ стол╕ть” (науковий кер╕вник Возняк С.М.)

1. Назва науково--досл╕дно╖ роботи: ╤сторичний розвиток ф╕лософ╕╖ як чинник св╕тового цив╕л╕зац╕йного процесу.

  1. Категор╕я роботи: фундаментальна, прикладна.

3. Назва п╕дрозд╕лу--виконавця: кафедра ф╕лософ╕╖ ПНУ

4. Номер державно╖ ре╓страц╕╖ роботи: 0106 U003091

5. Науковий кер╕вник (пр╕звище, ╕м’я, по--батьков╕, наук. ступ╕нь, вч. звання): Лар╕онова В╕ктор╕я Костянтин╕вна, д.ф╕лос.н., проф..6. Виконавц╕ (пр╕звище, ╕м’я, по--батьков╕, наук. ступ╕нь, вч. звання): викладач╕ кафедри ф╕лософ╕╖.

7. Терм╕н виконання (початок, зак╕нчення роботи): 2006--2012

8. Основн╕ науков╕ результати: захист кандидатських дисертац╕й по ╕стор╕╖ ф╕лософ╕╖ та етиц╕, захист маг╕стерських, бакалаврських, дипломних та курсових роб╕т, створення курс╕в лекц╕й, видання наукових статей. 9. Практичне значення одержаних результат╕в: виявлення основних практичних аспект╕в функц╕онування ╕сторико--ф╕лософських, етичних, акс╕олог╕чних, пракс╕олог╕чних ╕дей у процес╕ розвитку св╕тово╖ ф╕лософ╕╖ та ╖х впливу на св╕тоглядний р╕вень ╕ св╕товий цив╕л╕зац╕йний поступ.