ua en
Ф╕лософський факультет

Ласкаво просимо на сайт структурного п╕дрозд╕лу ун╕верситету!

ПРЕЗЕНТАЦ╤Я Ф╤ЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

     У розбудов╕ системи осв╕ти Укра╖ни, ╖╖ докор╕нному реформуванн╕ розкрива╓ св╕й потужний потенц╕ал Прикарпатський нац╕ональний ун╕верситет ╕мен╕ Василя Стефаника.У структур╕ ун╕верситету ╕з 1995 року функц╕ону╓ Ф╤ЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ, який створено для забезпечення потреби Прикарпатського рег╕ону у висококвал╕ф╕кованих фах╕вцях соц╕огуман╕тарного проф╕лю, що здатн╕ формувати духовну ауру особистост╕ та вир╕шувати актуальн╕ проблеми розвитку сусп╕льства , ╖х ф╕лософсько-психолог╕чного осмислення, корекц╕╖ та конструювання св╕тогляду з новим гуман╕стичним зм╕стом. Осв╕тн╕й ╕ науково-досл╕дницький зм╕ст концепц╕╖ факультету визнача╓ться ╕нтеграц╕╓ю широкого спектру людинознавчих дисципл╕н: ф╕лософ╕╖, психолог╕╖, рел╕г╕╓знавства, культуролог╕╖.

╤. НАПРЯМИ П╤ДГОТОВКИ

   Факультет зд╕йсню╓ п╕дготовку студент╕в за наступними напрямами: - НАПРЯМ П╤ДГОТОВКИ: ПСИХОЛОГ╤Яспец╕альн╕сть “Психолог╕яНАПРЯМ П╤ДГОТОВКИ: Ф╤ЛОСОФ╤Я- спец╕альност╕ “Ф╕лософ╕я- спец╕альн╕сть “Рел╕г╕╓знавствоНАПРЯМ П╤ДГОТОВКИ: СОЦ╤ОЛОГ╤Я- спец╕альн╕сть “Соц╕олог╕я”.

╤╤. КАФЕДРИ

     У структур╕ факультету функц╕ону╓ 4 кафедри: загально╖ та кл╕н╕чно╖ психолог╕╖ (зав╕дувач, доктор психолог╕чних наук, професор Москалець В╕ктор Петрович), соц╕ально╖ психолог╕╖ (зав╕дувач, доктор психолог╕чних наук, професор Заграй Лариса Дмитр╕вна, педагог╕чно╖ та в╕ково╖ психолог╕╖ (зав╕дувач, доктор психолог╕чних наук, професор Карпенко З╕нов╕я Степан╕вна), кафедра ф╕лософ╕╖, соц╕олог╕╖ та рел╕г╕╓знавства (зав╕дувач, кандидат ф╕лософських наук, доцент Дойчик Максим В╕кторович). На початок 2017 року на факультет╕ працю╓ 10 доктор╕в наук, 70 кандидат╕в наук. На денн╕й, заочн╕й та екстернатн╕й формах навча╓ться понад 900 студент╕в. За пер╕од з 1997 по 2017 рр. на кафедрах факультету було п╕дготовлено ╕ захищено 3 докторськ╕ дисертац╕╖ та понад 55 кандидатських, з них 28 - на кафедр╕ соц╕ально╖ психолог╕╖, 14 - загально╖ та кл╕н╕чно╖ психолог╕╖, 8 - кафедр╕ педагог╕чно╖ та в╕ково╖ психолог╕╖, 14 - ф╕лософ╕╖, соц╕олог╕╖ та рел╕г╕╓знавства.

       ╤╤╤. НАПРЯМКИ РОБОТИ З╤ СТУДЕНТАМИ - поглиблене вивчення фундаментальних та профес╕йних дисципл╕н;- практичн╕ навички викладацько╖, консуль­тативно╖, науково-досл╕дницько╖ роботи;- поглиблене вивчення спец╕альних дисципл╕н за вибором студента з метою майбутнього працевлаштування за напрямком спец╕ал╕зац╕╖.

IV. НАУКОВА Д╤ЯЛЬН╤СТЬ

     Науковц╕ кафедр факультету пл╕дно працюють над актуальними проблемами сучасно╖ психо­лог╕чно╖, ф╕лософсько╖ наук, академ╕чного рел╕г╕╓знавства та теолог╕╖, зокрема: „Конструювання житт╓вого св╕ту особистост╕ у контекст╕ ╖╖ профес╕йних запит╕в” (кафедра соц╕ально╖ психолог╕╖), “╤нновац╕йн╕ психотехнолог╕╖ оптим╕зац╕╖ акс╕огенезу особистост╕”, “Психолого-педагог╕чний мон╕торинг ╕ корекц╕я профес╕йного акс╕огенезу в умовах ВНЗ”, (кафедра педагог╕чно╖ ╕ в╕ково╖ психолог╕╖), „Акс╕олог╕чн╕ аспекти трансформац╕╖ сучасного укра╖нського сусп╕льства”, (кафедра ф╕лософ╕╖, соц╕олог╕╖ та рел╕г╕╓знавства), „Феноменолог╕я материнства: психолог╕чн╕ аспекти виношування дитини” (кафедра загально╖ та кл╕н╕чно╖ психолог╕╖) тощо. Систематично видаються: „В╕сник Прикарпатського ун╕верситету. Ф╕лософськ╕ та психолог╕чн╕ науки”, „Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я”, монограф╕╖, п╕дручники, навчальн╕ пос╕бники та методичн╕ матер╕али. На факультет╕ д╕╓ асп╕рантура за спец╕альностями: 19.00.05 – соц╕альна психолог╕я (1995), 09.00.05 - ╕стор╕я ф╕лософ╕╖ (1995), 19.00.07–педагог╕чна та в╕кова психолог╕я (1996), 09.00.07 – етика (2002). Третю каденц╕ю на факультет╕ працю╓ спец╕ал╕зована вчена рада ╕з захисту кандидатських дисертац╕й за спец╕альн╕стю 19.00.07 - педагог╕чна та в╕кова психолог╕я.

         Факультет ╕ кафедри п╕дтримують м╕жнародн╕ науков╕ зв’язки з ╤нститутом психолог╕╖ Вроцлавського ун╕верситету (Польща), кафедрою акмеолог╕╖ Рос╕йсько╖ академ╕╖управл╕ння, Сх╕дно-╢вропейською асоц╕ац╕╓ю екзистенц╕йно╖ психолог╕╖ ╕ психотерап╕╖ (В╕льнюс,Литва), ╢вропейською асоц╕ац╕╓ю психотерап╕╖ (В╕день, Австр╕я).

         З 2014 року для спец╕альност╕ «Ф╕лософ╕я» д╕╓ маг╕стерська програма подв╕йних диплом╕в (Жешувський ун╕верситет).

V. УМОВИ ВСТУПУ

        При вступ╕ на перш╕ курси денно╖ та заочно╖ форм навчання за осв╕тньо-профес╕йною програмою „бакалавр” аб╕тур╕╓нти повинн╕ представити наступн╕ сертиф╕кати Укра╖нського центру оц╕нювання якост╕ осв╕ти :

НАПРЯМ П╤ДГОТОВКИ ПСИХОЛОГ╤Я- укра╖нська мова та л╕тература; б╕олог╕я; ╕стор╕я Укра╖ни або ╕ноземна мова (англ╕йська, н╕мецька, французька, ╕спанська).


НАПРЯМ П╤ДГОТОВКИ
Ф╤ЛОСОФ╤Я- укра╖нська мова та л╕тература; ╕стор╕я Укра╖ни математика або ╕ноземна мова (англ╕йська, н╕мецька, французька, ╕спанська).

НАПРЯМ П╤ДГОТОВКИ СОЦ╤ОЛОГ╤Я- укра╖нська мова та л╕тература; ╕стор╕я Укра╖ни математика або ╕ноземна мова (англ╕йська, н╕мецька, французька, ╕спанська).

Терм╕ни вступних випробувань, умови зарахування визначаються Правилами прийому до Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ Василя Стефаника, як╕ затверджен╕ приймальною ком╕с╕╓ю.

НАША АДРЕСА

Укра╖на, м. ╤вано-Франк╕вськ

вул. Шевченка, 57факс (03422) 3-15-74

Контактн╕ телефони:прийм. ком╕с╕я: 59-60-36,

деканат: 59-60-14Е-MAIL: dekanat_filosof@pu.if.ua