ua en
Ф╕лософський факультет

Ласкаво просимо на сайт структурного п╕дрозд╕лу ун╕верситету!

      Ф╕лософський факультет ╓ складовою частиною Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ Василя Стефаника. ╤стор╕я ун╕верситету бере св╕й початок ╕з 1940 р., коли було сформовано Стан╕славський учительний ╕нститут, на баз╕ якого у 1950 р. Було створено ╤вано-Франк╕вський державний педагог╕чний ╕нститут ╕мен╕ Василя Стефаника. Указом Президента Указом Президента Укра╖ни 26 серпня 1992 р. в╕н був реорган╕зований у Прикарпатський ун╕верситет ╕мен╕ Василя Стефаника. У 2004 р. йому було надано статус “нац╕онального”.

      У структур╕ ун╕верситету ╕з 1995 року функц╕ону╓ ф╕лософський факультет, який створено для забезпечення потреби Прикарпатського рег╕ону у висококвал╕ф╕кованих фах╕вцях соц╕огуман╕тарного проф╕лю, що здатн╕ формувати духовну ауру особистост╕ та вир╕шувати актуальн╕ проблеми розвитку сусп╕льства, ╖х ф╕лософсько-психолог╕чного осмислення, корекц╕╖ та конструювання св╕тогляду з новим гуман╕стичним зм╕стом.

       В 1995 роц╕ в╕дбувся перший наб╕р студент╕в за спец╕альн╕стю "Психолог╕я". Визначально навчальний процес зд╕йснювали дв╕ психолог╕чн╕ кафедри: загально╖ та експериментально╖ та соц╕ально╖ психолог╕╖, а також кафедра ф╕лософ╕╖, що виводить свою ╕стор╕ю в╕д 1966 р. В 1996 роц╕ була орган╕зована ╕ включена в структуру факультету кафедра рел╕г╕╓знавства, яка п╕сля реорган╕зац╕╖ (2001) отримала назву: кафедра рел╕г╕╓знавства ╕ теолог╕╖. Кафедра педагог╕чно╖ та в╕ково╖ психолог╕╖ була утворена на факультет╕ у вересн╕ 2000 року. В 1997 роц╕ в╕дбувся перший наб╕р студент╕в  за спец╕альн╕стю "Рел╕г╕╓знавство". У 1998 роц╕ факультет отримав л╕ценз╕ю на п╕дготовку психолог╕в ╕ рел╕г╕╓знавц╕в за ОКР „спец╕ал╕ст” та „маг╕стр”. У 2002 роц╕ розпочалась п╕дготовка спец╕ал╕ст╕в за ОКР "бакалавр" напряму п╕дготовки "Ф╕лософ╕я", що у 2007 роц╕ також усп╕шно пройшла акредитац╕ю за ОКР „спец╕ал╕ст” та „маг╕стр”. У 2012 роц╕ ф╕лософський факультет усп╕шно пройшов л╕цензування нового напряму п╕дготовки "Соц╕олог╕я", у 2016 роц╕ також усп╕шно пройшла акредитац╕ю за ОКР „бакалавр” та „маг╕стр”.

       Отже, виходячи ╕з необх╕дност╕ п╕дготовки фах╕вц╕в спец╕альностей „Психолог╕я”, „Ф╕лософ╕я”, „Рел╕г╕╓знавство” ╕ "Соц╕олог╕я" та наявних можливостей ф╕лософський факультет Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ Василя Стефаника,  забезпечу╓ належн╕ умови та спряму╓ свою д╕яльн╕сть на як╕сну п╕дготовку фах╕вц╕в за трьома напрямами п╕дготовки: Ф╕лософ╕я, Психолог╕я та Соц╕олог╕я за осв╕тньо-квал╕ф╕кац╕йним р╕внем „бакалавр”, „спец╕ал╕ст”, „маг╕стр”.

       Ф╕лософський факультет очолювали: кандидат ╕сторичних наук, доцент Люб╕нець ╤гор Ярославович, кандидат ф╕лософських наук, професор Голянич Михайло Юр╕йович, а з серпня 2005 року - доктор ф╕лософський наук, професор Гоян ╤гор Миколайович.

      Адреса ф╕лософського факультету Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ Василя Стефаника: м. ╤вано-Франк╕вськ, вул. Шевченка, 57.

       В структур╕ факультету функц╕ону╓ 4 кафедри - загально╖ та кл╕н╕чно╖ психолог╕╖ (зав╕дувач, доктор психолог╕чних наук, професор Москалець В╕ктор Петрович), соц╕ально╖ психолог╕╖ (зав╕дувач, доктор психолог╕чних наук, професор, Заграй Лариса Дмитр╕вна), педагог╕чно╖ та в╕ково╖ психолог╕╖ (зав╕дувач, доктор психолог╕чних наук, професор Карпенко З╕нов╕я Степан╕вна), кафедра ф╕лософ╕╖, соц╕олог╕╖ та рел╕г╕╓знавства (зав╕дувач, кандидат ф╕лософських наук, доцент Дойчик Максим В╕кторович).

       На кафедрах ф╕лософського факультету працю╓ 80 штатних викладач╕. Серед них 10 доктор╕в наук, професор╕в, 70 кандидат╕в наук, доцент╕в. Загальний показник викладач╕в з науковими ступенями ╕ вченими званнями на ф╕лософському факультет╕ склада╓ 100 в╕дсотк╕в. До викладання спец╕альних дисципл╕н залучаються пров╕дн╕ вчен╕ ╤нституту ф╕лософ╕╖ НАН Укра╖ни, ╤нституту психолог╕╖ НАН Укра╖ни, Ки╖вського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ Тараса Шевченка, Льв╕вського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ ╤.Франка.

       Науковц╕ кафедр факультету пл╕дно працюють над актуальними проблемами сучасно╖ психолог╕чно╖, зокрема - „Конструювання житт╓вого св╕ту особистост╕ у контекст╕ ╖╖ профес╕йних запит╕в” (кафедра соц╕ально╖ психолог╕╖), „╤нновац╕йн╕ психотехнолог╕╖ оптим╕зац╕╖ акс╕огенезу особистост╕”, „Психолого-педагог╕чний мон╕торинг ╕ корекц╕я профес╕йного акс╕огенезу в умовах ВНЗ”, (кафедра педагог╕чно╖ ╕ в╕ково╖ психолог╕╖), „Феноменолог╕я материнства: психолог╕чн╕ аспекти виношування дитини” (кафедра загально╖ та кл╕н╕чно╖ психолог╕╖) тощо.

      Факультет п╕дтриму╓ м╕жнародн╕ науков╕ зв’язки з ╤нститутом психолог╕╖ Вроцлавського ун╕верситету (Польща), кафедрою акмеолог╕╖ Рос╕йсько╖ академ╕╖ управл╕ння, Сх╕дно-╢вропейською асоц╕ац╕╓ю екзистенц╕йно╖ психолог╕╖ ╕ психотерап╕╖ (В╕льнюс, Литва), ╢вропейською асоц╕ац╕╓ю психотерап╕╖ (В╕день, Австр╕я).

        З 2014 року для спец╕альност╕ «Ф╕лософ╕я» д╕╓ маг╕стерська програма подв╕йних диплом╕в (Жешувський ун╕верситет).

       Орган╕зац╕я п╕дготовки фах╕вц╕в зд╕йсню╓ться на основ╕ нормативного ╕ правового забезпечення, яке визнача╓ Закон Про вищу осв╕ту Укра╖ни в╕д 17 с╕чня 2001р. Кр╕м того, нормативне ╕ правове регулювання науково╖, навчально╖ ╕ виховно╖ д╕яльност╕ проводиться через статут ун╕верситету, а також накази ╕ розпорядження ректорату та р╕шення Вчених Рад ун╕верситету ╕ факультету.

      Навчальний процес зд╕йсню╓ться з урахуванням сучасних ╕нформац╕йних технолог╕й навчання та ор╕╓нту╓ться на формування осв╕чено╖, гармон╕йно розвинено╖ особистост╕, здатно╖ до пост╕йного оновлення сво╖х знань. Основним документом, через який реал╕зу╓ться п╕дготовка майбутн╕х спец╕ал╕ст╕в ╓ навчальний план. В╕н п╕дготовлений на основ╕ в╕дпов╕дних державних стандарт╕в ступенево╖ вищо╖ осв╕ти (бакалавр, спец╕ал╕ст, маг╕стр). Навчальний план визнача╓ перел╕к ╕ обсяг нормативних ╕ спец╕альних навчальних дисципл╕н, посл╕довн╕сть ╖х вивчення, конкретн╕ форми проведення навчальних занять та ╖х обсяг, граф╕к навчального процесу та практик, форми ╕ засоби проведення поточного ╕ п╕дсумкового контролю.

       Для конкретизац╕╖ планування навчального процесу на кожний навчальний р╕к склада╓ться робочий навчальний план. Для кожно╖ навчально╖ дисципл╕ни складен╕ ╕ пост╕йно оновлюються робоч╕ навчальн╕ програми, тематика сем╕нарських занять. В основному вони складен╕ за схемою: тема, основн╕ проблеми, список рекомендованих джерел ╕ л╕тератури, тематика реферат╕в, методичн╕ поради.

       Важливою складовою зм╕сту п╕дготовки фах╕вц╕в - психолог╕в, ф╕лософ╕в, соц╕олог╕в, рел╕г╕╓знавц╕в ╓ забезпечення навчальних курс╕в п╕дручниками ╕ пос╕бниками. У б╕бл╕отец╕ Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету, читальному зал╕ ф╕лософського факультету ╓ достатня к╕льк╕сть в╕дпов╕дно╖ л╕тератури. Викладач╕ кафедр ф╕лософського факультету беруть участь у п╕дготовц╕ методичних пос╕бник╕в, методичних рекомендац╕й та вказ╕вок ╕з базових дисципл╕н.

     Основним завданням осв╕тн╕х профес╕йних програм п╕дготовки майбутн╕х ф╕лософ╕в, соц╕олог╕в, психолог╕в, рел╕г╕╓знавц╕в - ╓ сполучення профес╕йно╖ осв╕ти з розвитком гуман╕тарно╖ культури, формуванням духовно багато╖, ╕нтелектуально оснащено╖, соц╕ально в╕дпов╕дально╖ особистост╕. ОПП п╕дготовки фах╕вця з даних напрямк╕в базуються на комплексн╕й програм╕ модерн╕зац╕╖ укра╖нсько╖ осв╕ти, принципових ф╕лософсько-методолог╕чних положеннях ╕ орган╕зац╕йно-педагог╕чних установках, що визначають стратег╕ю розвитку ун╕верситетсько╖ психолого-педагог╕чно╖, ф╕лософсько╖ та рел╕г╕╓знавчо╖ осв╕ти на початку 21 стол╕ття. Вони передбачають як╕сне оновлення методолог╕╖, зм╕сту ╕ технолог╕й п╕дготовки ╕ виховання квал╕ф╕кованих фах╕вц╕в з вказаних вище напрямк╕в на основ╕ по╓днання ц╕л╕сного педагог╕чного процесу з науковими досл╕дженнями в галуз╕ психолог╕╖, ф╕лософ╕╖, рел╕г╕╓знавства, обл╕ку позитивного в╕тчизняного ╕ св╕тового наукового досв╕ду з метою досягнення загальноприйнятих м╕жнародних осв╕тн╕х стандарт╕в. Реал╕зац╕я цих завдань буду╓ться в╕дпов╕дно до пр╕оритет╕в осв╕тньо╖ пол╕тики Укра╖ни. ╥╖ головн╕ напрямки - доступн╕сть, як╕сть ╕ ефективн╕сть.