ua en
Ф╕лософський факультет

Ласкаво просимо на сайт структурного п╕дрозд╕лу ун╕верситету!

 

======================================================================

                                                 РЕЙТИНГ

СТУДЕНТ╤В ф╤ЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОС╤ННЬО-ЗИМОВО╥ ЕКЗАМЕНАЦ╤ЙНО╥ СЕС╤╥

2016 Н.Р.

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

=====================================

НАКАЗ

Про п╕двищення розм╕ру оплати за навчання на 2016 - 2017 навчальний р╕к

=====================================

                                  РЕЙТИНГ

СТУДЕНТ╤В ф╤ЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОС╤ННЬО-ЗИМОВО╥ ЕКЗАМЕНАЦ╤ЙНО╥ СЕС╤╥

2015-2016 Н.Р.

1 КУРС

2 КУРС

3 КУРС

4 КУРС

5 КУРС (С)

5 КУРС (М)

=====================================================================

                       Рейтинги державник╕в

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс (С)

5 курс (М)

=====================================================================

РОЗПОД╤Л ВАКАНТНИХ М╤СЦЬ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

за результатами л╕тньо╖ зал╕ково-екзаменац╕йно╖ сес╕╖ 2014-2015 н.р.

=====================================================================

Умови навчання

       П╕дготовка фах╕вц╕в за вищезазначеними спец╕альностями забезпечена прим╕щеннями для навчання, самост╕йно╖ та ╕ндив╕дуально╖ роботи, проживання та культурно-соц╕ального життя студент╕в.

      Навчальний процес на ф╕лософському факультет╕ зд╕йсню╓ться в навчальних та навчально-лабораторних прим╕щеннях загальною площею понад 3020 кв. м., сан╕тарно-техн╕чнийий стан яких в╕дпов╕да╓ сучасним вимогам. На одного студента припада╓ 14 кв. м. навчально╖ площ╕, що також в╕дпов╕да╓ сан╕тарно-г╕г╕╓н╕чним вимогам.

     Студенти мають змогу займатись у 22 навчальних прим╕щеннях. Сьогодн╕ на ф╕лософському факультет╕ проводяться практичн╕ кроки щодо формування центру ╕нформац╕йних технолог╕й з в╕дпов╕дною матер╕альною базою ╕ кадровим забезпеченням. Для студент╕в працю╓, окр╕м загально ун╕верситетських, один факультетський читальний зал на 60 посадкових м╕сць (середня к╕льк╕сть студент╕в, яка припада╓ на одне м╕сце у читальних залах становить 6 чол.).

     Для забезпечення п╕дготовки студент╕в з дисципл╕н ус╕х цикл╕в п╕д╕брано в╕дпов╕дну л╕тературу загальною к╕льк╕стю 82000 том╕в. Це означа╓, що на одного студента в середньому припада╓ 222 книжки. Частка навчально╖ ╕ науково╖ л╕тератури написано╖ укра╖нською мовою становить 68%.

     Протягом останнього часу, кафедри факультету покращили матер╕ально-техн╕чну базу для забезпечення проведення на належному р╕вн╕ занять, передбачених навчальним планом. Лаборатор╕╖ кафедр факультету забезпечен╕ персональними комп'ютерами. Для потреб факультету використовуються 4 кодоскопи, проектори, принтера, коп╕ювальна техн╕ка, телев╕зор, диктофон, магн╕тофон, озвучувальна апаратура. Запровадження та використання ТЗН у навчальному процес╕ в╕дбува╓ться у в╕дпов╕дност╕ до навчальних план╕в, програм та методичних рекомендац╕й. Зокрема, широкого застосування в лекц╕йних курсах набув метод комплексного висв╕тлення теми, який передбача╓ обов'язкове використання проекц╕йно╖ апаратури: графо-, еп╕-, д╕апроектор╕в, кодоскопу та ауд╕отехн╕ки. Для виконання курсових, квал╕ф╕кац╕йних та дипломних роб╕т, проведення навчально╖ та виробничо╖ практики вц╕лому широко застосову╓ться обладнання та територ╕╖ наукових п╕дрозд╕л╕в факультету, та матер╕ально-техн╕чна база навчально-осв╕тн╕х заклад╕в област╕.

    У систему матер╕ального забезпечення факультету входить 140 м╕сць в гуртожитку для студент╕в ╕ асп╕рант╕в. В одному з гуртожитк╕в вид╕лено к╕мнати для проживання с╕мейних студент╕в, а також тих, хто ма╓ д╕тей. У гуртожитках створено належн╕ умови для проживання. Наявн╕ кухонн╕ ╕ побутов╕ к╕мнати, тепла ╕ холодна вода, ╖дальн╕, кафе, буфети, читальн╕ зали. Створено органи студентського самоврядування Пом╕тну допомогу в оздоровленн╕ студент╕в, асп╕рант╕в ╕ викладач╕в нада╓ проф╕лактор╕й "Здоров'я" (40 м╕сць) (каб╕нети л╕кувально╖ ф╕зично╖ культури, водяний та кульковий л╕кувальн╕ басейни, каб╕нет ф╕тотерап╕╖, каб╕нети масажу).

    Орган╕затором культурно-масово╖ роботи серед студент╕в ╓ будинок культури "Студентський". В його розпорядженн╕ актовий зал на 650 м╕сць, к╕мнати для проведення гуртково╖ роботи. При будинку культури д╕ють р╕зноман╕тн╕ колективи художньо╖ самод╕яльност╕. Серед них вокально-хореограф╕чн╕ ансамбл╕. Функц╕онують р╕зноман╕тн╕ спортивн╕ клуби.

     Для послуг студент╕в стад╕он, два спортивних зали, спортивно-оздоровчий комплекс "Смер╕чка" (300 м╕сць) розм╕щений у Карпатах. Таким чином, в ц╕лому, матер╕ально-техн╕чне забезпечення навчального процесу спец╕альност╕ “Психолог╕я” в╕дпов╕да╓ вимогам осв╕тньо-квал╕ф╕кац╕йних характеристик бакалавра, спец╕ал╕ста, маг╕стра, осв╕тньо-профес╕йних програм та робочих навчальних план╕в ╕ програм.

      Основн╕ методи навчання ╕ викладання,

способи оц╕нювання, що використовуються на

факультет╕.

      У процес╕ викладання курс╕в професорсько-викладацький склад використову╓ р╕зн╕ методи та  форми викладання╕навчання (лекц╕╖: вступн╕, тематичн╕, п╕дсумков╕, лекц╕╖-практикуми, лекц╕╖-диспути тощо), практичн╕, сем╕нарськ╕ заняття (у форм╕ д╕алогу, круглого столу, трен╕нг╕в, д╕лово╖ гри, конференц╕╖, КВН тощо), консультац╕╖ (колективн╕, ╕ндив╕дуальн╕, групов╕), а також реал╕зу╓ р╕зн╕  форми поточного та п╕дсумкового контролю (тестування, виконання практичних завдань, розв'язування психолого-педагог╕чних задач, написання реферат╕в, письмов╕ та усн╕ зал╕ки та екзамени, контрольн╕, курсов╕ роботи).

     Студенти, в╕дпов╕дно до навчальних план╕в, проходять р╕зн╕ види навчальних та виробничих  практик: розвивально-виховну, формувально-особист╕сну в загальноосв╕тн╕х закладах, психо-релаксац╕йну в дитячих л╕кувальних закладах, педагог╕чну (асистентську), а також готують протягом навчання курсов╕ (╤╤-╤V курси), бакалаврську, маг╕стерську (дипломну) роботи.

    Практика проводиться у навчально-осв╕тн╕х закладах м╕ста та вищих навчальних закладах ╤╤-╤V р╕вн╕в акредитац╕╖. П╕д час практики студенти виконують завдання з р╕зних напрям╕в, в╕дпов╕днодо спец╕альност╕, науково-досл╕дну роботу, проводять апробац╕ю результат╕в власних курсових, квал╕ф╕кац╕йних досл╕джень.  Оц╕нювання вс╕х вид╕в поточного ╕ п╕дсумкового контролю диференц╕йоване ╕ проводиться за 10-ти бальною шкалою ECTS.