ua en
Кафедра педагог╕чно╖ ╕ в╕ково╖ психолог╕╖

Ласкаво просимо на сайт структурного п╕дрозд╕лу ун╕верситету!

 

На кафедр╕ д╕ють так╕ проблемн╕ групи:

 

“Ц╕нн╕сн╕ вим╕ри буття людини: герменевтика психопрактики” (кер╕вник – проф. Карпенко З.С.), “Еколог╕я щастя ╕ житт╓вого усп╕ху” (кер╕вник – доц. Макарова Л.╤.), “Соц╕окультурна компетентн╕сть особистост╕ у вим╕рах ╕сторично╖ психолог╕╖ та психолог╕╖ повсякденност╕” (кер╕вник – доц. Литвин-К╕ндратюк С.Д.), “Психолог╕я стат╕ у гендерному вим╕р╕” (кер╕вник – доц. Юрченко З.В.), “Розвиток профес╕йно╖ ╕дентичност╕ практичного психолога” (кер╕вник – доц. Коропецька О.М.), “Феноменолог╕чний погляд на профес╕ю психолога” (кер╕вник – доц. Паркулаб О.Г.); науков╕ гуртки: “Методична майстерн╕сть викладача психолог╕╖” (кер╕вник – доц. Романкова Л.М.), “Дистанц╕йна осв╕та у галуз╕ психолог╕╖”(кер╕вник – доц. Сметаняк В.╤.), “Екзистенц╕йно-психолог╕чн╕ техн╕ки розвитку автентичност╕ особистост╕” ”(кер╕вник – доц. Когутяк Н.М.).

 

Кожного року плану╓ться ╕ндив╕дуальна робота з 3-ма – 5-ма обдарованими студентами. Наприклад, у 2007 – 2008 н.р. така робота проводилася з╕ студентами: Карпенком ╢вгеном – кер╕вник проф. Карпенко З.С., Волошин Оксаною – кер╕вник доц. Паркулаб О.Г., Пономаренко Ольгою – кер╕вник асистент Когутяк Н.М. Особлив╕стю науково╖ роботи з╕ студентами ╓ ╖╖ т╕сна переплетен╕сть з навчальним процесом ╕ зв’язок з п╕дготовкою квал╕ф╕кац╕йних роб╕т.

Кафедра ма╓ певн╕ усп╕хи ╕ в╕дзнаки за участь п╕доп╕чних студент╕в у науково-досл╕дн╕й робот╕. Так, дипломом ╤ ступеня нагороджено Карпенко ╢вгена Володимировича за наукову роботу “Функц╕╖ механ╕зм╕в психолог╕чного захисту в процес╕ самоактуал╕зац╕╖ особистост╕” на Всеукра╖нському конкурс╕ наукових роб╕т 2007/2008 н.р. в галуз╕ “Педагог╕чн╕ науки (в тому числ╕ педагог╕чна та в╕кова психолог╕я)”. У 2003 – 2004 н.р. ╤╤ м╕сце на Всеукра╖нськ╕й студентськ╕й ол╕мп╕ад╕ з психолог╕╖ здобула студентка ╤У курсу Шеремета В.Ю. (кер╕вник – проф. З.С. Карпенко). Перше м╕сце на Всеукра╖нськ╕й ол╕мп╕ад╕ з психолог╕╖ у 2004 – 2005 н.р. здобула Дожджанюк Юл╕я (кер╕вник – проф. З.С. Карпенко). Студентка ╤╤╤ курсу факультету ф╕зичного виховання ╕ спорту Гумницька ╤.Я. здобула ╤ м╕сце на Всеукра╖нському конкурс╕ студентських наукових роб╕т (науковий кер╕вник – доцент Литвин-К╕ндратюк С.Д.).

Щор╕чно до виступ╕в на зв╕тно-наукових студентських конференц╕ях залуча╓ться 12 – 20 студент╕в, кер╕вниками наукових досл╕джень яких ╓ викладач╕ кафедри педагог╕чно╖ та в╕ково╖ психолог╕╖. За результатами цих конференц╕й в╕дбува╓ться друк тез виступ╕в студент╕в у зб╕рнику “Еврика” (в середньому 2 тези щор╕чно).

У 2001 роц╕ кафедра ╕н╕ц╕ювала ╕ провела Всеукра╖нську студентську наукову конференц╕ю “Ц╕нн╕сн╕ вим╕ри буття людини”. На конференц╕╖ працювало 4 секц╕╖, а загальна к╕льк╕сть учасник╕в становила 34 студенти.
Кафедра педагог╕чно╖ та в╕ково╖ психолог╕╖ була опорною при орган╕зац╕╖ та проведенн╕ 3-х Всеукра╖нських ол╕мп╕ад з психолог╕╖ (2002 – 2005 рр.). Головою жур╕ на цих ол╕мп╕адах була зав кафедри Карпенко З.С.

 

 Науково-досл╕дна робота кафедри з початку ╖╖ заснування концентрувалася навколо 4-х колективних тем, через п╕дготовку наукових кадр╕в в асп╕рантур╕ та докторантур╕, у спос╕б захисту кандидатських дисертац╕й з педагог╕чно╖ та в╕ково╖ психолог╕╖ на спец╕ал╕зован╕й вчен╕й рад╕ Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ Василя Стефаника (з ╤ липня 2005 по ╤ липня 2008 р. було захищено 42 дисертац╕╖, з них – 6 по кафедр╕ педагог╕чно╖ та в╕ково╖ психолог╕╖; науковий кер╕вник ус╕х – зав. кафедри ╕ голова ради Карпенко З.С.).

 

 НАУКОВИЙ ПРОЕКТ: Психолог╕чна проф╕лактика насилля ╕ ворожост╕ в приватному та сусп╕льному житт╕

Секц╕я 19. Педагог╕ка, психолог╕я, соц╕олог╕я, укра╖нознавство, проблеми осв╕ти ╕ науки, молод╕ та спорту
Назва пр╕оритетного напряму розвитку науки ╕ техн╕ки:
(зг╕дно з Законом Укра╖ни в╕д 12.10.2010 № 2519-17): Фундаментальн╕ науков╕  досл╕дження з найб╕льш важливих проблем розвитку науково-техн╕чного, соц╕ально-економ╕чного, сусп╕льно-пол╕тичного,  людського  потенц╕алу для   забезпечення конкурентоспроможност╕ Укра╖ни у св╕т╕ та сталого  розвитку сусп╕льства ╕ держави
Назва пр╕оритетного тематичного напряму:
(зг╕дно з постановою КМУ в╕д 07.09.2011 № 942): Фундаментальн╕ досл╕дження з актуальних проблем сусп╕льних та гуман╕тарних наук
Орган╕зац╕я-виконавець ДВНЗ «Прикарпатський нац╕ональний ун╕верситет ╕мен╕ Василя Стефаника»
Адреса:  76018, м. ╤вано-Франк╕вськ, вул. Шевченка, 57, к. 518
Назва наукового проекту: Психолог╕чна проф╕лактика насилля ╕ ворожост╕ в приватному та сусп╕льному житт╕
АВТОРИ ПРОЕКТУ:
Кер╕вник проекту (П.╤.Б.)     Карпенко З╕нов╕я Степан╕вна
Науковий ступ╕нь доктор психолог╕чних наук;  учене звання професор                          М╕сце основно╖ роботи  ДВНЗ «Прикарпатський нац╕ональний ун╕верситет ╕мен╕ Василя Стефаника»
Посада  зав╕дувач кафедри педагог╕чно╖ та в╕ково╖ психолог╕╖
Робоч.тел., факс: (0342) 59-61-36;  дом. тел. (0342)71-02-57; E-mail: karpenkozs@ukr.net
Виконавц╕ проекту (П.╤.Б., науковий ступ╕нь, учене звання, посада ╕ м╕сце основно╖ роботи). Литвин-К╕ндратюк Св╕тлана Данил╕вна – канд. психол. наук, доц.; Юрченко Зоя Володимир╕вна – канд. психол. наук, доц.; Коропецька Олеся Михайл╕вна – канд. психол. наук, доц.; Макарова Людмила ╤ван╕вна – канд. пед. наук, доц.; Романкова Л╕л╕я Микола╖вна – канд. психол. наук, доц.; Сметаняк Владислав ╤горович – канд. психол. наук, доц.; Паркулаб Оксана Григор╕вна – канд. психол. наук, доц.; Когутяк Над╕я Михайл╕вна – канд. психол. наук, доц.; Сидорик Юр╕й Романович – канд. психол. наук, доц.; Климишин Ольга ╤ван╕вна – канд. психол. наук, доц.; Мицько Володимир Мирославович – канд. психол. наук, доц.; Карпенко ╢вген Володимирович – канд. психол. наук, асистент; Петрошенко Серг╕й ╤ванович – старший лаборант; Матв╕╖шин Антон Миколайович – асп╕рант; Мотрук Ра╖са Васил╕вна – асп╕рант; Шишко Олена Ярослав╕вна – асп╕рант; Бондар╓в Владислав Леон╕дович – асп╕рант; Шийчук Анна Олександр╕вна – студентка.
Запит розглянуто й погоджено р╕шенням науково-техн╕чно╖ ради (назва вищого навчального закладу/науково╖ установи)   в╕д «12» червня 2012 р., протокол № 8.
                                                                              
                                                    
Керiвник проекту  


________ З. С. Карпенко    Проректор ╕з науково╖ роботи Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕м. В. Стефаника

_______________________П. ╤. Федорук
(п╕дпис)

«12»   червня 2012 р.       (п╕дпис)

«12» червня 2012 р.   
    
М.П.
Секц╕я 19. Педагог╕ка, психолог╕я, соц╕олог╕я, укра╖нознавство, проблеми осв╕ти ╕ науки, молод╕ та спорту      


ПРОЕКТ
фундаментального досл╕дження за рахунок видатк╕в державного бюджету

Назва проекту:  Психолог╕чна проф╕лактика насилля ╕ ворожост╕ в приватному та сусп╕льному житт╕    

 Строки виконання (3 роки): з 1.01.2013 р.  по 31.12.2015 р.

Обсяг ф╕нансування: 300 тис. грн., зокрема на 2013 р╕к:  100 тис. грн.

1. АНОТАЦ╤Я (до 15 рядк╕в)
У зв'язку з масованою глобал╕зац╕╓ю економ╕ки, пол╕тики, культури, осв╕ти ╕ науки, ╕нформац╕йних технолог╕й в сучасному св╕т╕ зроста╓ загроза швидкого розповсюдження агресивних форм повед╕нки у приватному ╕ публ╕чному житт╕. Це призводить до ескалац╕╖ конфл╕кт╕в, загострення ╕деолог╕чних суперечностей, рел╕г╕йно-конфес╕йних протистоянь, посилення дискрим╕нац╕╖ на етн╕чному й расовому грунт╕, зростання насилля в с╕м'╖, насамперед щодо ж╕нок та д╕тей тощо. Визр╕ла необх╕дн╕сть розроблення д╕╓вих заход╕в проф╕лактики цих деструктивних явищ засобами практично ор╕╓нтовано╖ психолог╕╖ на баз╕ нов╕тн╕х напрям╕в фундаментальних технолог╕чних досл╕джень у царин╕ соц╕ально╖ психолог╕╖ особистост╕, генетично╖, пол╕тично╖, педагог╕чно╖ психолог╕╖, конфл╕ктолог╕╖, психолог╕╖ дев╕антно╖ повед╕нки тощо.

2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛ╤ДЖЕННЯ (до 30 рядк╕в):
Об'╓ктом досл╕дження ╓ агресивн╕ тенденц╕╖ соц╕ально╖ повед╕нки особистост╕; предметом — критер╕╖, показники ╕ форми репрезентац╕╖ насилля ╕ ворожост╕ у приватному  та сусп╕льному житт╕, а також засоби ╖х попередження шляхом акс╕опсихолог╕чно╖ реконструкц╕╖ житт╓вого св╕ту й соц╕окультурного довк╕лля особи. Досл╕дження спрямоване на отримання нових знань про культурно зумовлен╕ маркери агресивно╖ повед╕нки, б╕олог╕чн╕ та соц╕альн╕ чинники, що провокують деструктивну повед╕нку, а в╕дтак на попередження р╕зноман╕тних форм насилля ╕ ворожост╕ з боку особи ╕ сп╕льнот, розроблення засоб╕в мед╕ац╕╖ конфл╕ктно╖ вза╓мод╕╖, зниження деструктивного потенц╕алу особистост╕, гуман╕зац╕╖ зм╕сту ╕ форм подач╕ матер╕алу, що м╕стить елементи насилля ╕ ворожост╕, в мед╕а, мистецтв╕, осв╕т╕, сфер╕ орган╕зац╕╖ розваг ╕ дозв╕лля.

3. МЕТА ╤ ОСНОВН╤ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ (до 30 рядк╕в):
Метою даного досл╕дження ╓ фундаментально-технолог╕чне моделювання акс╕опсихолог╕чно╖ концепц╕╖ деструктивно╖ повед╕нки особистост╕; п╕дб╕р, адаптац╕я, розробка й апробац╕я психопроф╕лактичних заход╕в (методик, трен╕нг╕в, експертиз, рекомендац╕й, публ╕кац╕й у фахових ╕ науково-популярних виданнях, рад╕о ╕ телебаченн╕, ╤нтернет╕) щодо насилля ╕ ворожост╕ в приватному ╕ сусп╕льному житт╕. Завдання досл╕дження:
-    обгрунтування акс╕опсихолог╕чно╖ концепц╕╖ деструктивно╖ повед╕нки особистост╕;
-    контент-анал╕з шк╕льних п╕дручник╕в, рекомендовано╖ художньо╖ л╕тератури на предмет представленост╕ в них сюжет╕в агресивного зм╕сту та способ╕в його подання та ╕нтерпретац╕╖;
-    експертиза ╕нформац╕йних пов╕домлень у мед╕а та ╤нтернет╕ на предмет наявност╕ у них моделей для насл╕дування деструктивно╖ повед╕нки;
-    анал╕з стил╕в с╕мейного ╕ педагог╕чного спрямування, менеджменту орган╕зац╕й з метою ╖х гуман╕зац╕╖;
-    п╕дб╕р, розробка ╕ стандартизац╕я авторських методик психод╕агностики насильницько╖ та ворожо╖ повед╕нки;
-    розробка, апробац╕я й експериментальна перев╕рка ефективност╕ ц╕льових трен╕нг╕в проф╕лактики деструктивно╖ повед╕нки особистост╕;
-    розробка ╕ впровадження диференц╕йованих методичних рекомендац╕й для психолог╕в, що працюють з окремими категор╕ями агресивних (дел╕нквентних, в╕ктимних, травмованих) ос╕б.

4. СТАН ДОСЛ╤ДЖЕНЬ ЗАДАЧ╤ (до 30 рядк╕в)
Проблема психопроф╕лактики насилля ╕ ворожост╕ в приватному та сусп╕льному житт╕ досл╕джувалося в еволюц╕йн╕й (К. Лоренц, К. Лагершпец, Л. Ейсл╕), психодинам╕чн╕й (З. Фройд, К. Хорн╕, Е. Фромм, М. Кан, Л. Берков╕ц, М. Доллард), когн╕тивно-б╕хев╕оральн╕й (А. Бандура, Р. Н╕сбетт, Дж. Гербнер, Д. Арчер, Р. Гартнер) традиц╕ях у заруб╕жн╕й психолог╕╖ та у школ╕ глибинно╖ психолог╕╖ Т. Яценко, спорадично — в русл╕ супутн╕х проблем психолог╕╖ розвитку, психотерап╕╖, психолог╕╖ дев╕антно╖ повед╕нки, екстремально╖ психолог╕╖, адиктолог╕╖, юридично╖ психолог╕╖, патопсихолог╕╖ та ╕н.
Досл╕дження схильност╕ до агресивно╖ повед╕нки велися на кафедр╕ педагог╕чно╖ та в╕ково╖ психолог╕╖ та у Центр╕ «Психолог╕я розвитку особистост╕» в русл╕ акс╕опсихолог╕чно╖ школи З. С. Карпенко (Л. М. Романкова, В. ╤. Сметаняк, В. П. Голован, Н. В. Назарук,       В. ╤. Житарюк, Н. В. Когутяк, Г. К. Радчук, З. М. Адамська, Д. В. Черенщикова,                  А. А. С╕мак, В. М. Мицько, ╤. А. Гуляс, ╤. М. М╕х╕на, О. М. Кормило, ╢. В. Карпенко), а також християнсько╖ (О. ╤. Климишин), ╕сторично╖ (С. Д. Литвин-К╕ндратюк), педагог╕чно╖ (З. В. Юрченко), с╕мейно╖ (Ю. Р. Сидорик), еколог╕чно╖ (Л. ╤. Макарова) психолог╕╖.

5. МЕТОДИ, П╤ДХОДИ, ╤ДЕ╥, РОБОЧ╤ Г╤ПОТЕЗИ, ЯК╤ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИР╤ШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ(до 30 рядк╕в)
Досл╕дження психолог╕чних засоб╕в проф╕лактики насилля ╕ ворожост╕ в приватному та сусп╕льному житт╕ буде продовжувати вищеозначен╕ п╕дходи ╕ виступить складовою частиною комплексно╖ теми “╤нновац╕йн╕ психотехнолог╕╖ оптим╕зац╕╖ акс╕огенезу особистост╕”. Плану╓ться використання психолого-╕сторичних, компаративних,  психод╕агностичних, герменевтичних, розвивально-корекц╕йних (експериментальних), статистичних метод╕в. Робочою г╕потезою слугу╓ припущення про можлив╕сть забезпечення в╕дпов╕дного гуман╕стичного контексту м╕жособист╕сних вза╓мин, який фасил╕туватиме конструктивн╕ форми повед╕нки особи ╕ сп╕льнот.

6. ОЧ╤КУВАН╤ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ТА ╥Х НАУКОВА НОВИЗНА (до 40 рядк╕в):
Передбача╓ться: обгрунтування акс╕олог╕чно╖ за зм╕стом ╕ фундаментально-технолог╕чно╖ за формою концепц╕╖ комплексно╖ психолог╕чно╖ проф╕лактики насилля ╕ ворожост╕ в приватному та сусп╕льному житт╕ (з урахуванням м╕ждисципл╕нарних напрацювань ╕сторично╖, еволюц╕йно╖, соц╕ально╖, культурно╖, генетично╖, педагог╕чно╖, юридично╖, динам╕чно╖, повед╕нково╖, когн╕тивно╖ психолог╕╖); розроблення процедур контент-анал╕зу художн╕х, публ╕цистичних, науково-популярних текст╕в, в╕зуально-творчих сюжет╕в, музичних твор╕в; конструювання низки опитувальник╕в (соц╕альних ╕люз╕й, ╕нтенсивност╕ депривац╕╖, ╕нвективно╖ лексики, етнокультурних стереотип╕в); розроблення схем лабораторних ╕ природних експеримент╕в на провокування агресивно╖ повед╕нки ╕ фактор╕в утримання в╕д не╖); створення й апробац╕я програм ц╕льових соц╕ально-психолог╕чних трен╕нг╕в; п╕дготовка монограф╕╖, навчально-методичного пос╕бника, низки методичних рекомендац╕й з теми досл╕дження. Наукова новизна даного досл╕дження поляга╓ в тому, що вперше проблема виток╕в ╕ засоб╕в психолог╕чно╖ проф╕лактики деструктивно╖ повед╕нки в приватному та сусп╕льному житт╕ буде широкомасштабно ╕ комплексно вивчена на баз╕ укра╖нсько╖ виб╕рки ╕з використанням напрацювань акс╕опсихолог╕чно╖ науково╖ школи З. С. Карпенко. Акцент на ц╕нн╕сний вим╕р досл╕дження проблеми насилля ╕ ворожост╕ становить прикметну в╕дм╕нн╕сть запропонованого п╕дходу  в╕д п╕дход╕в, що застосовуються досл╕дниками  ╕нших кра╖н та тих в╕тчизняних науковц╕в, як╕ працюють в ╕нш╕й психолог╕чн╕й парадигм╕.

7. ДОРОБОК АВТОР╤В ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ (за останн╕ 5 рок╕в):
За останн╕ 5 рок╕в за тематикою проекту було захищено 1 докторську дисертац╕ю (Радчук Г. К.) ╕  5 кандидатських дисертац╕й, видано  4 монограф╕╖,  6 навчальних пос╕бник╕в та  4 методичн╕ рекомендац╕╖, 67 статей ╕  20 матер╕ал╕в наукових конференц╕й. Основн╕  публ╕кац╕╖:

-    Карпенко З.С. Акс╕олог╕чна психолог╕я особистост╕.Монограф╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: Л╕лея-НВ, 2009.– 512 с.
-    Климишин О.╤. Розвиток духовност╕ особистост╕: психолого-педагог╕чний супров╕д.Навчально-методичний пос╕бник.- ╤вано-Франк╕вськ: Видавець Третяк ╤.Я., 2011. – 164 с.
-    Юрченко З.В. Соц╕ально-психолог╕чн╕ детерм╕нанти насилля щодо особистост╕ в с╕м'╖ // Психолог╕я особистост╕. – 2010.– № 1. С.94-101.
-    Мицько В.М. Специф╕ка дистанц╕йного психолог╕чного консультування в мереж╕ ╤нтернет / / Науковий в╕сник Льв╕вського держ. ун╕верситету внутр╕шн╕х справ. - сер╕я Психолог╕чна, 2011. – №2. – С.57-69.
-    Коропецька О.М. Християнський потенц╕ал гармон╕зац╕╖ с╕мейних вза╓мин // С╕м'я — територ╕я без насильства / наук.-метод. Зб╕рник. – ╤вано-Франк╕вськ: Видавець Третяк ╤.Я., 2010. – С.48-63.
-    Паркулаб О.Г. Екзистенц╕йно-психолог╕чний феномен переживання розлуки д╕тьми ем╕грант╕в // Науковий в╕сник Черн╕вецького ун╕верситету: Зб╕рник наукових праць. Вип.498-499. Педагог╕ка ╕ психолог╕я. Черн╕вц╕: Книги-ХХ╤, 2010. – С.106-110.
-    Литвин-К╕ндратюк С.Д. Методолог╕чн╕ аспекти психолого-╕сторичного досл╕дження ритуально-побутово╖ повед╕нки особистост╕ / Матер╕али ╤╤ Всеукр.психол.конгресу. Т.1. – К.: Дп ╤нформац╕йно-анал╕тичне агенство, 2010. – С.355-358.
-    Сидорик Ю.Р. Особливост╕ реал╕стичност╕ уявлень щодо майбутн╕х подружн╕х вза╓мин у 15-17-р╕чних ос╕б, як╕ виховувались у батьк╕всько-родинних групах, та сир╕т // Науковий в╕сник Черн╕вецького ун╕верситету: Зб╕рник наукових праць. Вип.498-499. Педагог╕ка ╕ психолог╕я. Черн╕вц╕: Книги-ХХ╤, 2010. – С.163-167.
-    Романкова Л.М. Оптим╕зац╕я конфл╕ктно╖ вза╓мод╕╖ в педагог╕чному колектив╕. – ╤вано-Франк╕вськ, 2010. – 68 с.
-    Карпенко ╢.В. Актуал╕зац╕я особист╕сного потенц╕алу самодопомоги засобами позитивно╖ психотерап╕╖ // В╕сник Одеського нац╕он.ун╕верситету. – Т.15. – Вип.11. Психолог╕я. – 1010. – С.376-382.с.

8.  ОЧ╤КУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ  ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТ╤В (до 30 рядк╕в):
8.1  В навчальному процес╕:
•    п╕дготовка нових лекц╕йних курс╕в та цикл╕в лабораторних роб╕т з дисципл╕ни спец╕ал╕зац╕╖ «Психолог-консультант»: «Кризове консультування», «Дистанц╕йне консультування», «Арт-терапевтичний практикум»;
•    використання для вдосконалення лекц╕йних курс╕в та оновлення цикл╕в лабораторних роб╕т з в╕ково╖, педагог╕чно╖, еколог╕чно╖, терапевтично╖, консультативно╖, профес╕йно╖, колекц╕йно╖ психолог╕╖;
•    виконання маг╕стерських квал╕ф╕кац╕йних роб╕т та дипломного проектування спец╕ал╕ст╕в;
•    монограф╕я «Акс╕опсихолог╕я деструктивно╖ повед╕нки»;
•    навчально-методичний пос╕бник «Психопроф╕лактика насилля ╕ ворожост╕ в повсякденному житт╕».8.2  П╕дготовка кадр╕в вищо╖ квал╕ф╕кац╕╖:
Захист докторсько╖ дисертац╕╖ Климишин О. ╤. «Християнсько-психолог╕чн╕ засади розвитку духовност╕ особистост╕»; кандидатських дисертац╕й: Шишко О. Я. – з проблем виховання д╕тей-сир╕т ╕ д╕тей, позбавлених батьк╕всько╖ оп╕ки, Матв╕╖шина  А. М. – з проблем акс╕окорекц╕╖ соц╕альних ╕люз╕й особистост╕, Мотрук Р. В. – з проблем етнокультурно╖ детерм╕нац╕╖ профес╕йного самовизначення, Петрошенка С. ╤. – з проблем етнофункц╕онально╖ готовност╕ до п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕.
8.3  ╤нформац╕я про опубл╕кування та розповсюдження результат╕в:
•    статт╕ в журналах, в╕днесених до науково-метричних баз даних;
•    статт╕ у фахових виданнях з перел╕ку М╕н╕стерства осв╕ти ╕ науки, молод╕ та спорту Укра╖ни (╕з перел╕ку Вищо╖ атестац╕йно╖ ком╕с╕╖): «Соц╕альна психолог╕я», «Психолог╕я ╕ сусп╕льство», «Практична психолог╕я та соц╕альна робота»;
•    матер╕али м╕жнародних та в╕тчизняних конференц╕й;
•    монограф╕я «Акс╕опсихолог╕я деструктивно╖ повед╕нки»;
•    навчально-методичний пос╕бник «Психопроф╕лактика насилля ╕ ворожост╕ в повсякденному житт╕»;
•    тези допов╕дей конференц╕й, зокрема наукових сем╕нар╕в «Методолог╕чн╕ проблеми психолог╕╖ особистост╕» (╤вано-Франк╕вськ, 2013, 2015 рр.).

9. ЕТАПИ РОБОТИ:
- назва та зм╕ст етапу:
1.    Анал╕тико-концептуальний етап: вивчення першоджерел; написання оглядових статей, формування фундаментально-технолог╕чно╖ концепц╕╖ досл╕дження;
2. Д╕агностично-корекц╕йний етап: П╕дб╕р, розробка та апробац╕я авторських психод╕агностичних методик, програм ц╕льових соц╕ально-психолог╕чних трен╕нг╕в, спецкурсу для студент╕в ╕ факультативу для старшокласник╕в, методичних рекомендац╕й для орган╕в учн╕вського ╕ студентського самоуправл╕ння, кер╕вник╕в громадських орган╕зац╕й ╕ пол╕тичних парт╕й, психолог╕чних служб заклад╕в осв╕ти, державних службовц╕в, журнал╕ст╕в ╕ член╕в мистецьких сп╕лок, проведення лабораторних ╕ природних експеримент╕в; публ╕кац╕я матер╕ал╕в констатувального емп╕ричного досл╕дження.
3.    Узагальнювальний етап: п╕дготовка монограф╕╖, навчально-методичного пос╕бника, спец╕альний випуск журналу “Психолог╕я особистост╕”, проведення м╕жнародно╖ науково-практично╖ конференц╕╖ з досл╕джувано╖ проблеми, п╕дготовка статей у фахов╕ видання, виступи на рад╕о, телебаченн╕, прес╕, публ╕кац╕╖ в ╤нтернет╕;

- оч╕куван╕ результати та зв╕тна документац╕я, публ╕кац╕╖, захисти маг╕стерських, кандидатських та докторських дисертац╕й, об’╓кти права ╕нтелектуально╖ власност╕ на кожному етап╕:
1 етап: п╕дготовка 20 статей, захист 3 маг╕стерських, 1 кандидатсько╖ та 1 докторсько╖ дисертац╕й, проведення 4-го всеукра╖нського наукового сем╕нару «Методолог╕чн╕ проблеми психолог╕╖ особистост╕»;
2 етап: п╕дготовка 50 статей, захист 9 маг╕стерських, 3 кандидатських дисертац╕й, видання 5-и методичних рекомендац╕й, випуск монограф╕╖.
3 етап: п╕дготовка 20 статей, захист 5 маг╕стерських дисертац╕й, випуск навчально-методичного пос╕бника, видання 4-х методичних рекомендац╕й, проведення 5-го всеукра╖нського наукового сем╕нару «Методолог╕чн╕ проблеми психолог╕╖ особистост╕»; видання спец╕ального випуску наукового журналу «Психолог╕я особистост╕».10. К╤ЛЬК╤СТЬ ВИКОНАВЦ╤В ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту):
•    доктори наук - 1 кандидати наук - 12;
•    молод╕ вчен╕ до 35 рок╕в - 9, з них кандидат╕в — 3, доктор╕в - 0;
•    науков╕ прац╕вники без ступеня - 6;
•    ╕нженерно-техн╕чн╕ кадри: 1, допом╕жний персонал - 1;
•    асп╕ранти: 4 студенти: 1.          
Р а з о м : 19

11. НАЯВН╤СТЬ МАТЕР╤АЛЬНО-ТЕХН╤ЧНО╥ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ.
•    назва наукового (науково-навчального п╕дрозд╕лу), на баз╕ якого виконуватиметься досл╕дження: кафедра педагог╕чно╖ та в╕ково╖ психолог╕╖, науково-досл╕дний Центр «Психолог╕я розвитку особистост╕».
•    комп' ютер; принтер, канцелярське приладдя;
•    ╤нтернет.Публ╕кац╕╖ за 2011 р╕к
1 Прац╕, що вийшли з друку (б╕бл╕ограф╕чний опис зг╕дно з вимогами ВАК Укра╖ни):
1.1 Монограф╕╖;  –
1.2 П╕дручники, навчальн╕ пос╕бники; –
1.3 Статт╕:
    1. Карпенко З.С. Сем╕отичн╕ горизонти психотерап╕╖ / З.С. Карпенко // Психолог╕я ╕ сусп╕льство. – 2011. – № 1. – С. 169-171.
    2. Карпенко З.С. Психоанал╕тичн╕ типолог╕╖ характеру: акс╕олог╕чний модус ╕нтерпретац╕╖ / З.С.Карпенко // Науковий часопис НПУ ╕мен╕ М.П. Драгоманова. Сер╕я № 12. Психолог╕чн╕ науки: Зб. наукових праць. - К.: НПУ ╕мен╕ М.П. Драгоманова, 2011. – № 33(57). – С. 87-92.  
  3. Карпенко З.С. Онтолог╕чне об╜рунтування акс╕олог╕чно╖ персонолог╕╖ / З.С. Карпенко // Психолог╕я особистост╕. 2011. – № 1 (2), С. 182 – 190.
    4. Карпенко З.С. Акс╕олог╕чна психолог╕я: онтолог╕чне обгрунтування персонального життя / З.С. Карпенко // Психолог╕чн╕ науки: проблеми ╕ здобутки // Зб. наук. праць- К.: Ки╖вський м╕жнародний ун╕верситет, 2010. – С. 95 – 111.
1.4 ╤нш╕ науков╕ видання (словники, переклади наукових праць, навчальн╕ пос╕бники ╕з дисципл╕н спец╕ал╕зац╕╖ тощо). –
1.5 Тези допов╕дей на конференц╕ях:
    Карпенко З.С. Коп╕нг-ресурс сол╕дарност╕ як чинник нац╕онально╖ безпеки / З.С. Карпенко // Психолог╕чн╕ аспекти нац╕онально╖ безпеки: тези допов╕дей учасник╕в У М╕жнародно╖ науково-практично╖ конференц╕╖ / в╕дп. За вип.. М.Й. Вар╕й. – Льв╕в: Льв.ДУВС, 2011. – С. 53 – 54.
Карпенко З.С. / З.С. Карпенко // ╤нформац╕йн╕ технолог╕╖: наука, техн╕ка, технолог╕я, осв╕та,здоров'я. Тези допов╕дей Х╤Х М╕жнародно╖ науково-практично╖ конференц╕╖. Ч.╤╤╤. – С. 311
2 Прац╕, подан╕ до друку ( автори, назва прац╕, обсяг, дата подач╕, куди подана):
2.1 Монограф╕╖: -
2.2 П╕дручники, навчальн╕ пос╕бники; –
2.3 Статт╕:
Карпенко З.С. Сучасний стан акс╕опсихолог╕чних студ╕й особист╕сного розвитку в Укра╖н╕.
Карпенко З.С., Карпенко ╢.В. Ц╕нн╕сно-╕╓рарх╕чна модель духовного здоров'я особистост╕ в захисному ╕ коп╕нговому модусах.
Карпенко З.С. Коп╕нг-ресурс ментально╖ сол╕дарност╕ як чинник  розбудови сучасного укра╖нського сусп╕льства.
Карпенко З.С. Сучасний стан акс╕опсихолог╕чних студ╕й в Укра╖н╕.