ua en
Кафедра педагог╕чно╖ ╕ в╕ково╖ психолог╕╖

Ласкаво просимо на сайт структурного п╕дрозд╕лу ун╕верситету!

╤нформац╕я про д╕яльн╕сть науково╖ школи

З.С. КАРПЕНКО

АКС╤ОПСИХОЛОГ╤Я ОСОБИСТОСТ╤

 
  Пр╕звище, ╕м'я, по батьков╕ посада науковий стцпн╕ь  вчене звання
Кер╕вник школи Карпенко З╕нов╕я Степан╕вна  Зав╕дувач кафедри педагог╕чно╖ та в╕ково╖ психолог╕╖ Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ Василя Стефаника Доктор психолог╕чних наук професор
 Представники школи  Климишин Ольга ╤ван╕вна  Професор кафедри педагог╕чно╖ та в╕ково╖ психолог╕╖ Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ Василя Стефаника  Доктор психолог╕чних наук доцент
   Радчук Галина К╕ндрат╕вна  Зав╕дувач кафедри практично╖ психолог╕╖ в Терноп╕льському нац╕ональному педагог╕чному ун╕верситет╕ ╕мен╕ В. Гнатюка  Доктор психолог╕чних наук професор

 

К╕льк╕сть захищених доктор╕в наук в рамках д╕яльност╕ школи:

 2 доктори наук за спец╕альн╕с-тю 19.00.07 – педагог╕чна та в╕кова психолог╕я

К╕льк╕стьзахищених кандидат╕в наук за одн╕╓ю науковою спец╕альн╕стюв рамках д╕яльност╕ школи:

15 кандидат╕в наук за спец╕альн╕стю 19.00.07 – педагог╕чна та в╕кова психолог╕я (Романкова Л.М., М╕х╕на ╤.М., Сметаняк В.╤., Гасюк М.Б., Паркулаб О.Г., Кормило О.М., Голован В.П., Назарук Н.В., Когутяк Н.М., Гуляс ╤.А., Житарюк В.╤., С╕мак А.А., Мицько В.М., Черенщикова Д.В., Мотрук Р.В.) 

К╕льк╕сть орган╕зованих в рамках д╕яльност╕ школи протягом останн╕х п'яти рок╕в (2011-2015) м╕жнародних конференц╕й ╕з представництвом науковц╕в ╕з не менше як п'яти кра╖н на кожн╕й конференц╕╖:

3 всеукра╖нськ╕ науков╕ сем╕нари з м╕жнародною участю «Методолог╕чн╕ проблеми психолог╕╖ особистост╕»

Сума залучених протягом останн╕х п'яти рок╕в (2011-2015) кошт╕в на виконання науково-досл╕дних проект╕в в рамках д╕яльност╕ школи:

Держбюджетна тема «Психоло-г╕чна проф╕лак-тика насилля ╕ ворожост╕ в приватному та сусп╕льному житт╕». Номер державно╖ ре╓страц╕╖0113U000186

К╕льк╕сть опубл╕куваних монограф╕й в рамках д╕яльност╕ школи за останн╕ п'ять рок╕в (2011-2015):

одноос╕бн╕ – 3;

колективн╕ – 5. 

К╕льк╕сть публ╕кац╕й у в╕тчизняних фахових виданнях щор╕чно протягом останн╕х трьох рок╕в представниками школи:

2013 – 48

2014 – 42

2015 – 40 (дан╕ неповн╕)

К╕льк╕сть публ╕кац╕й у м╕жнародних фахових виданнях щор╕чно протягом останн╕х трьох рок╕в представниками школи:

2013 – 8

2014 – 7

2015 – 7 (дан╕ неповн╕)

К╕льк╕сть публ╕кац╕й у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science за останн╕ п'ять рок╕в (2011-2015) представниками школи:

Пер╕од функц╕онуванняасп╕рантури (докторантури), ╕нституту здобувацтва в рамках д╕яльност╕ школи:

З 1997 – ╕нститут здобувацтва;

з 2000 р. – асп╕рантура;

з 2005 р. – докторантура

К╕льк╕сть пост╕йно д╕ючих наукових сем╕нар╕в в рамках д╕яльност╕ школи: 2

З 2008 р. працю╓ науково-досл╕дний Центр «Психолог╕я розвитку особистост╕» (на громад-ських засадах); з 2010 р. вида╓ться щор╕чний науковий журнал «Психолог╕я особистост╕», визнаний фаховим виданням у галуз╕ психолог╕чних наук та включений у 3 м╕жнародн╕ наукометричн╕ бази. 

План науково╖ д╕яльност╕

Основн╕ напрямки наукових досл╕джень

Наукова робота студент╕в

Зв╕т за 2013 р╕к