ua en
Кафедра менеджменту і маркетингу

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

ЛАСКАВО ПРОСИМО!

 

 

Відгук випускника… Що дала мені ця освіта? Світогляд, вміння орієнтуватися у хитросплетіннях життя. Моя спеціальність дала мені можливість реалізувати себе в суспільстві. Я вдячна кафедрі за професійний підхід до роботи, за глибокі знання, які я отримала, та за ті приємні 5 років перебування у храмі знань. Кадровий, матеріально-технічний та навчально-методичний потенціал кафедри дозволяє забезпечувати підготовку фахівців на рівні сучасних вітчизняних та міжнародних стандартів.

Основною вимогою до таких фахівців є вміння працювати в команді, розуміти мотиви діяльності інших людей щодо формування  інноваційного мислення.

 

МАЙБУТНІМ МАРКЕТОЛОГАМ

 

Маркетинг – це невід’ємна складова успіху компанії, а успіх, перш за все, це задоволення потреб тих верств населення, для обслуговування яких підприємство було створено. Сьогодні можна впевнено сказати, що маркетинг широко використовується у практиці вітчизняних підприємств.

Вивчати маркетинг – дуже перспективно. Оскільки, маркетолог – це фахівець, який поєднує знання в галузі економіки, психології, менеджменту, логістики, соціології, статистики тощо. Саме на маркетологів сьогодні в Україні постійно зростає попит. Маркетологи займають найвищу позицію в рейтингу управлінців. Крім того, кожен маркетинговий інструмент, кожна ідея можуть бути застосовані на практиці. І не лише в бізнесі – в будь-якій сфері життя. Маркетинг відіграє провідну роль у світовій та вітчизняній економіці, йому належить центральне місце в структурі управління підприємством. Нині він є життєво важливою складовою успіху в бізнесі та впливає на повсякденне життя людей. Саме тому попит на спеціалістів з маркетингу неухильно зростає.

 

Це вражає: бачити, як за допомогою маркетингових інструментів можна повернути складну ситуацію на свою користь. І не тільки в роботі. Маркетинг став головним захопленням і стилем мого життя. І в першу чергу я завдячую цим кафедрі.

 

Отже, маркетолог – це професіонал, який володіє  креативним мисленням і водночас аналітик. Ця професії для тих, хто прагне творчого розвитку, досягнення цілей. Вивчати маркетинг – це перспективно, цікаво, захопливо!

 

 

 

МАЙБУТНІМ МЕНЕДЖЕРАМ

 

Менеджмент – це сукупність сучасних засобів, методів, форм управління виробництвом та збутом продукції з метою підвищення їхньої ефективності та збільшення прибутку. Вивчати менеджмент та стати професіоналом у цій галузі – це перспективно, престижно, сучасно!

Професія менеджер – це одна з основних та найбільш вимогливих професій на ринку праці. Саме рішення менеджерів можуть впливати на долю людей, держави, регіонів.

 

 

Менеджер будь-якого рівня повинен вміти керувати людьми, а тому до нього ставляться такі вимоги:

- створювати комфортні умови роботи для працівників підприємств;

- досконало знати своїх підлеглих, їх здібності і можливості щодо виконання конкретно отриманої роботи.

 

Менеджера повинен вміти:

 

- організовувати  процес виробництва та діяльність персоналу, яка спрямована на досягнення цілей та завдань підприємця;

-   спонукати працівників до ефективної й плідної роботи;

-    вирішувати виробничі та інші конфлікти.

 

В умовах ринкової економіки вкрай потрібні менеджери-керівники, які творчо ставляться до справи, добре інформовані, вміють якнайкраще використовувати ресурси, забезпечувати ефективність фірми.

 

Розуміння кожним менеджером, передовсім керівником вищої ланки управління, того, що фірма здійснює свою діяльність у ринкових умовах та повністю залежить від ринку – незаперечний факт у менеджменті.

 

 

 

 

Посади, які можуть обіймати випускники кафедри:

 

        1) напрям «Менеджмент»

–    менеджер з питань комерційної діяльності й управління;

–    керівник підприємства, установи, організації;

–    керівник виробничих підрозділів у сфері оптової і роздрібної торгівлі;

–    керівник виробничих підрозділів у системі комерційного обслуговування;

–    керівник виробничих підрозділів у системі побутового обслуговування;

–    керівник виробничих підрозділів у сфері культури, відпочинку і спорту;

–    керівний працівник апарату центральних органів державної влади;

–    керівник підрозділів у галузі освіти та виробничого навчання;

–    викладач вищих навчальних закладів.

 

        2) напрям «Маркетинг»

–    маркетинг-директор;

–    віце-президент з маркетингу;

–    керівник відділу маркетингу;

–    маркетолог;

–    мерчандайзер;

–    менеджер з реклами;

–    менеджер з логістики;

–    менеджер із зв'язків з громадськістю;

–    менеджер зі стимулювання збуту;

–    консультант з маркетингу;

–    консультант з економічних питань;

–    фахівець з дослідження товарного ринку (маркетолог-аналітик).

 

Особлива увага на кафедрі менеджменту та маркетингу приділяється якості підготовки студентів,  а саме:

 

–    широкій загальній підготовці, компетентності в професійній сфері;

–    умінню застосовувати знання на практиці;

–    здатності системно мислити;

–    умінню швидко адаптуватися до умов невизначеності середовища;

–    умінню працювати в команді;

–    комунікабельності;

–    лідерським якостям;

–    умінню аналізувати великі обсяги інформації та виявляти головне;

–    здатності до нестандартних рішень;

–    інноваційному мисленню;

–    готовності постійно вчитися і підвищувати свою кваліфікацію.

 

 

Якісна підготовка студентів реалізується за рахунок використання таких інноваційних методів навчання: інтерактивних лекцій, кейс-методів, ділових ігор; за рахунок активного залучання студентів до наукової роботи, ініціації самостійного мислення при розв’язанні  практичних завдань, використання сучасних комп'ютерних програм, інтернет-технологій, проведення навчально-ознайомчих екскурсій і виїзних практичних занять безпосередньо на підприємствах.