ua en


Вас вітає один із провідних ВНЗ Покуття та Західного регіону

 

В інституті навчається близько 1000 студентів на денній та заочній формах навчання з  Івано-Франківщини, а також Львівщини, Буковини, Житомирщини, Тернопільщини. Інститут готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів „бакалавр”, „спеціаліст”.

 

Інститут здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей:

 • філологія (українська мова та література) (денна і заочна форми);
 • початкова освіта і англійська мова (денна і заочна форми);
 • початкова освіта і практична психологія (денна і заочна форми);
 • початкова освіта та інформатика (денна і заочна форми);
 • початкова освіта та дошкільна освіта (денна і заочна форми);
 • фізичне виховання (спеціалізація: туристична робота – денна і заочна форми);
 • образотворче мистецтво (денна і заочна форми);
 • дизайн (спеціалізація: інтер’єр та обладнання; художнє моделювання одягу – заочна форма);
 • історія (заочна форма);
 • психологія (заочна форма);
 • облік і аудит (заочна форма).

 

  

Навчально-виховну і науково-дослідну роботу на спеціальностях інституту здійснюють кафедри філології, педагогіки і психології, соціально-економічних та природничих дисциплін, на яких працюють 21 кандидат наук (з них 18 доцентів), 3 старших викладачів. а також  в інституті викладають доктори наук, професори, доценти кафедр Прикарпатського університету. Навчання і наукова діяльність Коломийського інституту організовується з урахуванням сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення своїх знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін та розвитку в різних галузях педагогічної діяльності.


№ з/п

Код

Спеціальність

Денна форма

Заочна форма

1

013

Початкова освіта

9 900

6 900

2

014

Середня освіта (фізична культура)

10 500

7 400

3

014

Середня освіта (образотворче мистецтво)

11 900

8 300

4

014

Середня освіта (історія)

6 600

5

014

Середня освіта (українська мова і література)

10 500

7 400

6

053

Психологія

10 200

7 100

7

071

Облік і оподаткування

7 400


 

Реквізити Прикарпатського національного університету для перерахунку коштів

за навчання за ОКР бакалавр

 •  

  Одержувач: Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
  Код 02125266
  Банк ДКСУ м.Київ
  МФО 820172
  Р/р 31252229104270 (для оплати за навчання студентами університету)

  В платіжному порученні вказати:

  • прізвище, ім'я, по батькові студента,

  • інститут, напрям підготовки/спеціальність (спеціалізація),

  • курс, семестр, форма навчання