ua en
Кафедра філології

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

Кафедра філології

Коломийського інституту

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

Кафедра філології – одна з перших кафедр інституту. На виконання ухвали Вченої ради від 28 жовтня 2003 року (протокол №2) в структурі Коломийського інституту Прикарпатського університету імені Василя Стефаника створено кафедру гуманітарних дисциплін.

29 січня 2008 року рішенням Вченої ради університету кафедру гуманітарних дисциплін Коломийського інституту було реорганізовано в кафедру філології.

Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес не тільки за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (українська мова та література), а й за іншими напрямами підготовки та спеціальностями інституту, де читають курси з мовознавчих та літературознавчих дисциплін.

На базі кафедри філології відбулись всеукраїнські наукові конференції, присвячені актуальним проблемам української діалектології, зокрема дослідженню гуцульських говірок: „Гуцульський діалект у писемних пам’ятках та художній літературі ” (2008 р.), „Гуцульський діалект: минуле і сучасність” (2010 р.); „Гуцульська діалектна лексика і лексикографія” (2012 р.). На пленарних та секційних засіданнях конференцій обговорювалось широке коло проблем, пов’язаних з різноаспектним вивченням гуцульського діалекту української мови, взаємовідношення діалекту та літературної мови, взаємодія з іншими діалектами, особливостей фонетики, лексики, словотвору, граматики, гуцульського діалектного дискурсу.

Навчально-виховну і науково-дослідну роботу на різних спеціальностях інституту здійснюють науково-педагогічні працівники кафедри:

–       Ковальчук Михайло Петрович             кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри;

–       Васильчук Микола Миколайович          кандидат філологічних наук, доцент;

–       Волощук Галина Михайлівна              кандидат філологічних наук, викладач;

–       Куриляк Леся Павлівна                     кандидат філологічних наук, доцент;

–       Лепьохін Євгеній Олександрович,        кандидат філологічних наук, доцент;

–       Русакова Ольга Валеріївна                кандидат філологічних наукдоцент;

–       Наговіцина Христина Мирославівна,     кандидат філологічних наук, викладач;

–       Кавецький Орест Ярославович            викладач;

–       Гловацька Ольга Любомирівна           викладач.

Окрім згаданих науково-педагогічних працівників, на кафедрі філології свого часу працювали:

–       Барчук Володимир Михайлович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри  у період з 2003 до 2014 р.;

–       Савчук Наталія Григорівна,  кандидат педагогічних наук, доцент;

–       Мочернюк Наталія Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент;

–       Вінтоняк Оксана Василівна, кандидат філологічних наук, викладач;

–       Зварич Ганна Іванівна, старший викладач;

–       Доманич Михайло Сергійович, викладач;

–       Ласійчук Наталія Миколаївна, викладач;

–       Дячук Світлана Іванівна, викладач;

–       Данилюк Інна Василівна, кандидат філологічних наук, викладач;

–       Париляк Лілія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент.

Навчання і наукова діяльність кафедри філології організовується з урахуванням сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення своїх знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін та розвитку.

Визначальний напрям у роботі колективу кафедри філології сьогодні – це покращення якості підготовки майбутніх філологів, викладачів української мови та літератури, піднесення їх загальної культури, удосконалення системи організації і проведення педагогічної практики студентів, піднесення результативності науково-дослідної роботи викладачів.