ua en
В╕дд╕л м╕жнародного сп╕вроб╕тництва

Ласкаво просимо на сайт структурного п╕дрозд╕лу ун╕верситету!

Особливост╕ прийому та навчання ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства в Ун╕верситет╕

1. П╕дготовка ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства зд╕йсню╓ться зг╕дно ╕з Законами Укра╖ни "Про правовий статус ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства", "Про закордонних укра╖нц╕в", Указами Президента Укра╖ни в╕д 25 березня 1994 року № 112 "Про заходи щодо розвитку економ╕чного сп╕вроб╕тництва областей Укра╖ни з сум╕жними прикордонними областями Рос╕йсько╖ Федерац╕╖" та в╕д 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку економ╕чного сп╕вроб╕тництва областей Укра╖ни з сум╕жними областями Республ╕ки Б╕лорусь ╕ адм╕н╕стративно-територ╕альними одиницями Республ╕ки Молдова", постановами Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни в╕д 26 лютого 1993 року № 136 "Про навчання ╕ноземних громадян в Укра╖н╕", в╕д 11 вересня 2013 року № 684 "Деяк╕ питання набору для навчання ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства", наказом М╕н╕стерства осв╕ти ╕ науки Укра╖ни в╕д 01 листопада 2013 року 1541 "Деяк╕ питання орган╕зац╕╖ набору та навчання (стажування) ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства", заре╓строваним у М╕н╕стерств╕ юстиц╕╖ Укра╖ни 25 листопада 2013 року за № 2004/24536. ╤ноземц╕, яким надаються державн╕ стипенд╕╖ за м╕жнародними договорами, загальнодержавними програмами, ╕ншими м╕жнародними зобов'язаннями Укра╖ни, приймаються на навчання на п╕дстав╕ направлень М╕н╕стерства осв╕ти ╕ науки Укра╖ни в межах обсягу державного замовлення.

2. Закордонн╕ укра╖нц╕, як╕ отримали направлення на навчання в╕д укра╖нських нац╕онально-культурних товариств, при вступ╕ до вищих навчальних заклад╕в Укра╖ни користуються такими самими правами на здобуття осв╕ти, що й громадяни Укра╖ни, за винятками, встановленими Конституц╕╓ю Укра╖ни, законами Укра╖ни чи м╕жнародними договорами, згода на обов'язков╕сть яких надана Верховною Радою Укра╖ни.

3. ╤ноземц╕ та особи без громадянства, як╕ пост╕йно проживають в Укра╖н╕, особи, яким надано статус б╕женця в Укра╖н╕, особи, як╕ потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного укра╖нця, ╕ як╕ перебувають в Укра╖н╕ на законних п╕дставах, мають право на здобуття вищо╖ осв╕ти нар╕вн╕ з громадянами Укра╖ни. Здобуття вищо╖ осв╕ти зазначеними категор╕ями ос╕б за кошти державного бюджету зд╕йсню╓ться в межах квот, визначених Каб╕нетом М╕н╕стр╕в Укра╖ни.

╤нш╕ ╕ноземц╕ та особи без громадянства можуть здобувати вищу осв╕ту за кошти ф╕зичних (юридичних) ос╕б, якщо ╕нше не передбачено м╕жнародними договорами Укра╖ни, згода на обов’язков╕сть яких надана Верховною Радою Укра╖ни, законодавством або угодами м╕ж вищими навчальними закладами про м╕жнародну академ╕чну моб╕льн╕сть.

Вступники, рекомендован╕ на навчання за кошти ф╕зичних та юридичних ос╕б, зобов’язан╕ виконати вимоги для зарахування в╕дпов╕дно до пункту 16.1 розд╕лу XVI цих Правил.

4. ╤ноземц╕, як╕ здобули повну загальну середню осв╕ту у закордонних школах з вивченням укра╖нсько╖ мови, та закордонн╕ укра╖нц╕, статус яких п╕дтверджено посв╕дченням закордонного укра╖нця, зараховуються у межах установлених квот до вищих навчальних заклад╕в Укра╖ни за сп╕вбес╕дою з конкурсних предмет╕в, що волод╕ють найб╕льшим ваговим коеф╕ц╕╓нтом у додатку 5 до цих Правил, за рекомендац╕ями дипломатичних установ Укра╖ни за кордоном та укра╖нських нац╕ональних культурних товариств (за наявност╕).

5. Для навчання в Ун╕верситет╕ ╕ноземц╕ та особи без громадянства подають до Приймально╖ ком╕с╕╖ так╕ документи:

1) анкету встановленого зразка;

2) коп╕ю документа про осв╕ту (середню або вищу) та додаток до

нього;

3) коп╕ю документа про народження;

4) медичний сертиф╕кат про стан здоров'я, засв╕дчений оф╕ц╕йним органом охорони здоров'я кра╖ни, з яко╖ прибув ╕ноземець, ╕ виданий не ран╕ше, н╕ж за два м╕сяц╕ до ви╖зду ╕ноземця на навчання в Укра╖ну;

5) дов╕дку про в╕дсутн╕сть В╤Л-╕нфекц╕╖;

6) страховий пол╕с з надання екстрено╖ медично╖ допомоги;

7) 6 фотограф╕й розм╕ром 3х4 см;

8) зворотн╕й квиток з в╕дкритою датою повернення на батьк╕вщину

терм╕ном до одного року;

9) теку на зав'язках.

Документи, зазначен╕ в пунктах 2-5, повинн╕ бути засв╕дчен╕ в╕дпов╕дно до законодавства кра╖ни ╖х видач╕ та легал╕зован╕ в посольств╕ Укра╖ни в кра╖н╕, з яко╖ прибув ╕ноземець, а також перекладен╕ укра╖нською мовою.

6. Необх╕дною умовою зарахування ╕ноземця на навчання для здобуття певного ступеня (осв╕тньо-квал╕ф╕кац╕йного р╕вня) ╓ волод╕ння ним мовою навчання на р╕вн╕, достатньому для засво╓ння навчального матер╕алу, що п╕дтверджу╓ться результатами сп╕вбес╕ди. ╤ноземц╕ зараховуються на навчання до Ун╕верситету за результатами сп╕вбес╕ди з предмету, який волод╕╓ найб╕льшим ваговим коеф╕ц╕╓нтом на в╕дпов╕дну спец╕альн╕сть.

7. ╤ноземц╕, як╕ вступають на навчання для здобуття певного ступеня (осв╕тньо-квал╕ф╕кац╕йного р╕вня), зараховуються до Ун╕верситету не п╕зн╕ше 20 серпня 2015 року на п╕дстав╕ наказ╕в про зарахування, що вериф╕куються в ╢дин╕й баз╕.

8. Особа, яку визнано б╕женцем або особою, яка потребу╓ додаткового захисту, ма╓ р╕вне з громадянами Укра╖ни право на здобуття вищо╖ осв╕ти.