ua en
В╕дд╕л м╕жнародного сп╕вроб╕тництва

Ласкаво просимо на сайт структурного п╕дрозд╕лу ун╕верситету!

ЗАКОН УКРА╥НИ

Про правовий статус ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства

(В╕домост╕ Верховно╖ Ради Укра╖ни (ВВР), 2012, № 19-20, ст.179)

 {╤з зм╕нами, внесеними зг╕дно ╕з Законами

№ 4652-VI в╕д 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208

№ 5459-VI в╕д 16.10.2012, ВВР, 2013, № 48, ст.682

№ 5492-VI в╕д 20.11.2012, ВВР, 2013, № 51, ст.716

№ 406-VII в╕д 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712

№ 1207-VII в╕д 15.04.2014, ВВР, 2014, № 26, ст.892

№ 1539-VII в╕д 19.06.2014, ВВР, 2014, № 34, ст.1168

№ 246-VIII в╕д 05.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.146}

 

 Цей Закон визнача╓ правовий статус ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства, як╕ перебувають в Укра╖н╕, та встановлю╓ порядок ╖х в'╖зду в Укра╖ну та ви╖зду з Укра╖ни.

Розд╕л I.

ЗАГАЛЬН╤ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення терм╕н╕в

 1. У цьому Закон╕ терм╕ни вживаються в такому значенн╕:

 1) вимушена зупинка - перебування ╕ноземця або особи без громадянства на територ╕╖ Укра╖ни понад установлений законодавством строк для транзитного про╖зду через ╖╖ територ╕ю у зв'язку з надзвичайними обставинами (стих╕йне лихо, хвороба тощо) за наявност╕ документа, що п╕дтверджу╓ причину та тривал╕сть затримки;

 2) в╕за - дозв╕л, наданий уповноваженим органом Укра╖ни в установлен╕й законодавством форм╕, необх╕дний для в'╖зду або для транзитного про╖зду через територ╕ю Укра╖ни протягом в╕дпов╕дного строку;

 3) возз'╓днання с╕м'╖ - в'╖зд та тимчасове або пост╕йне проживання в Укра╖н╕ член╕в с╕м'╖ ╕ноземця або особи без громадянства, як╕ проживають в Укра╖н╕ на законних п╕дставах та можуть п╕дтвердити в╕дпов╕дними документами наявн╕сть достатнього ф╕нансового забезпечення для утримання член╕в с╕м'╖ в Укра╖н╕, з метою сп╕льного проживання с╕м'╖ незалежно в╕д того, коли виникли с╕мейн╕ в╕дносини - до чи п╕сля прибуття ╕ноземця або особи без громадянства до Укра╖ни;

 4) ╕мм╕грац╕йна картка - документ, що м╕стить ╕нформац╕ю про ╕ноземця або особу без громадянства, як╕ в'╖жджають в Укра╖ну чи ви╖жджають за ╖╖ меж╕, та заповню╓ться у випадках ╕ порядку, що визначаються центральним органом виконавчо╖ влади, що забезпечу╓ формування державно╖ пол╕тики у сфер╕ захисту державного кордону;

{Пункт 4 частини першо╖ статт╕ 1 ╕з зм╕нами, внесеними зг╕дно ╕з Законом № 5459-VI в╕д 16.10.2012}

 5) дозв╕л на застосування прац╕ ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства - документ, який нада╓ право роботодавцю тимчасово використовувати працю ╕ноземця або особи без громадянства у порядку, встановленому законодавством Укра╖ни;

{Пункт 5 частини першо╖ статт╕ 1 ╕з зм╕нами, внесеними зг╕дно ╕з Законом № 1539-VII в╕д 19.06.2014}

 6) ╕ноземець - особа, яка не перебува╓ у громадянств╕ Укра╖ни ╕ ╓ громадянином (п╕дданим) ╕ншо╖ держави або держав;

 7) ╕ноземц╕ та особи без громадянства, як╕ перебувають на територ╕╖ Укра╖ни на законних п╕дставах, - ╕ноземц╕ та особи без громадянства, як╕ в установленому законодавством чи м╕жнародним договором Укра╖ни порядку в'╖хали в Укра╖ну та пост╕йно або тимчасово проживають на ╖╖ територ╕╖, або тимчасово перебувають в Укра╖н╕;

 8) ╕ноземц╕ та особи без громадянства, як╕ пост╕йно проживають в Укра╖н╕, - ╕ноземц╕ та особи без громадянства, як╕ отримали посв╕дку на пост╕йне проживання, якщо ╕нше не встановлено законом;

 9) ╕ноземц╕ та особи без громадянства, як╕ тимчасово перебувають на територ╕╖ Укра╖ни, - ╕ноземц╕ та особи без громадянства, як╕ перебувають на територ╕╖ Укра╖н╕ протягом д╕╖ в╕зи або на пер╕од, установлений законодавством чи м╕жнародним договором Укра╖ни, або якщо строк ╖х перебування на територ╕╖ Укра╖ни продовжено в установленому порядку;

 10) ╕ноземц╕ та особи без громадянства, як╕ тимчасово проживають в Укра╖н╕,  ╕ноземц╕ та особи без громадянства, як╕ отримали посв╕дку на тимчасове проживання, якщо ╕нше не встановлено законом;

 11) кра╖на громадянсько╖ належност╕ - кра╖на чи кра╖ни, громадянином (п╕дданим) яко╖ (яких) особа ╓;

 12) кра╖на попереднього пост╕йного проживання - кра╖на, в як╕й ╕ноземець або особа без громадянства пост╕йно проживали до прибуття в Укра╖ну;

 13) кра╖на походження ╕ноземця або особи без громадянства - кра╖на чи кра╖ни громадянсько╖ належност╕ або кра╖на попереднього пост╕йного проживання;

 14) нелегальний м╕грант - ╕ноземець або особа без громадянства, як╕ перетнули державний кордон поза пунктами пропуску або в пунктах пропуску, але з уникненням прикордонного контролю ╕ нев╕дкладно не звернулися ╕з заявою про надання статусу б╕женця чи отримання притулку в Укра╖н╕, а також ╕ноземець або особа без громадянства, як╕ законно прибули в Укра╖ну, але п╕сля зак╕нчення визначеного ╖м терм╕ну перебування втратили п╕дстави для подальшого перебування та ухиляються в╕д ви╖зду з Укра╖ни;

 15) особа без громадянства - особа, яку жодна держава в╕дпов╕дно до свого законодавства не вважа╓ сво╖м громадянином;

 16) паспортний документ ╕ноземця - документ, виданий уповноваженим органом ╕ноземно╖ держави або статутною орган╕зац╕╓ю ООН, що п╕дтверджу╓ громадянство ╕ноземця, посв╕дчу╓ особу ╕ноземця або особу без громадянства, нада╓ право на в'╖зд або ви╖зд з держави ╕ визна╓ться Укра╖ною;

{Пункт 16 частини першо╖ статт╕ 1 ╕з зм╕нами, внесеними зг╕дно ╕з Законом № 5492-VI в╕д 20.11.2012}

 17) посв╕дка на пост╕йне проживання - документ, що посв╕дчу╓ особу ╕ноземця або особу без громадянства та п╕дтверджу╓ право на пост╕йне проживання в Укра╖н╕;

 18) посв╕дка на тимчасове проживання - документ, що посв╕дчу╓ особу ╕ноземця або особу без громадянства та п╕дтверджу╓ законн╕ п╕дстави для тимчасового проживання в Укра╖н╕;

 19) посв╕дчення особи на повернення - документ, який вида╓ться ╕ноземцю або особ╕ без громадянства у випадках, передбачених м╕жнародними договорами Укра╖ни про реадм╕с╕ю (приймання ╕ передачу ос╕б);

 20) приймаюча сторона - заре╓строван╕ в установленому законом порядку укра╖нськ╕ п╕дпри╓мства, установи та орган╕зац╕╖, представництва (ф╕л╕╖) ╕ноземних п╕дпри╓мств, установ, орган╕зац╕й, представництва м╕жнародних орган╕зац╕й, а також ф╕зичн╕ особи (громадяни Укра╖ни, ╕ноземц╕ та особи без громадянства), як╕ пост╕йно проживають або тимчасово перебувають на територ╕╖ Укра╖ни у зв'язку з навчанням, стажуванням, роботою, або на ╕нших законних п╕дставах, та запрошують чи приймають ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства;

 21) посв╕дчення особи без громадянства для ви╖зду за кордон - документ, що посв╕дчу╓ особу без громадянства п╕д час перетинання нею державного кордону Укра╖ни ╕ перебування за кордоном;

 22) реадм╕с╕я - передача з територ╕╖ Укра╖ни або приймання на територ╕ю Укра╖ни ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства на п╕дставах та в порядку, встановлених м╕жнародними договорами Укра╖ни;

 23) ре╓страц╕я в пункт╕ пропуску через державний кордон - проставлення в паспортному документ╕ та/або ╕мм╕грац╕йн╕й картц╕ ╕ноземця або особи без громадянства чи в ╕нших документах, передбачених законодавством, в╕дм╕тки "В'╖зд", внесення в╕домостей про ╕ноземця або особу без громадянства, ╖х паспортних даних до в╕дпов╕дного ре╓стру;

 24) транзитний про╖зд - в'╖зд ╕ноземця або особи без громадянства в Укра╖ну з одн╕╓╖ держави, перем╕щення в межах визначеного у про╖зному квитку часу (а в раз╕ в╕дсутност╕ квитка - строку, фактично необх╕дного для перетинання територ╕╖ Укра╖ни на в╕дпов╕дному вид╕ транспорту) через територ╕ю Укра╖ни та ви╖зд за ╖╖ меж╕ до ╕ншо╖ держави;

 25) третя кра╖на - кра╖на, яка не ╓ кра╖ною походження ╕ноземця або особи без громадянства;

 26) члени с╕м'╖ ╕ноземця або особи без громадянства - чолов╕к (дружина), неповнол╕тн╕ д╕ти, в тому числ╕ неповнол╕тн╕ д╕ти чолов╕ка (дружини), непрацездатн╕ батьки та ╕нш╕ особи, як╕ вважаються членами с╕м'╖ в╕дпов╕дно до права кра╖ни походження.

Стаття 2. Законодавство про правовий статус ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства

 1. Правовий статус ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства визнача╓ться Конституц╕╓ю Укра╖ни, цим та ╕ншими законами Укра╖ни, а також м╕жнародними договорами Укра╖ни.

 У раз╕ якщо м╕жнародним договором Укра╖ни встановлено ╕нш╕ правила, н╕ж передбачен╕ цим Законом, застосовуються правила, передбачен╕ таким м╕жнародним договором Укра╖ни.

Стаття 3. Засади правового статусу ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства

 1. ╤ноземц╕ та особи без громадянства, як╕ перебувають в Укра╖н╕ на законних п╕дставах, користуються тими самими правами ╕ свободами, а також несуть так╕ сам╕ обов'язки, як ╕ громадяни Укра╖ни, за винятками, встановленими Конституц╕╓ю, законами чи м╕жнародними договорами Укра╖ни.

 2. ╤ноземц╕ та особи без громадянства, як╕ перебувають п╕д юрисдикц╕╓ю Укра╖ни, незалежно в╕д законност╕ ╖х перебування, мають право на визнання ╖х правосуб'╓ктност╕ та основних прав ╕ свобод людини.

 3. ╤ноземц╕ та особи без громадянства зобов'язан╕ неухильно додержуватися Конституц╕╖ та закон╕в Укра╖ни, ╕нших нормативно-правових акт╕в, не посягати на права ╕ свободи, честь ╕ г╕дн╕сть ╕нших людей, ╕нтереси сусп╕льства та держави.

Стаття 4. П╕дстави для перебування ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства на територ╕╖ Укра╖ни

 1. ╤ноземц╕ та особи без громадянства можуть в╕дпов╕дно до Закону Укра╖ни "Про ╕мм╕грац╕ю" ╕мм╕грувати в Укра╖ну на пост╕йне проживання.

 2. ╤ноземц╕ та особи без громадянства, яких визнано б╕женцями в Укра╖н╕ або яким надано притулок в Укра╖н╕, вважаються такими, як╕ пост╕йно проживають на територ╕╖ Укра╖ни з моменту визнання б╕женцем в Укра╖н╕ або надання притулку в Укра╖н╕. Пост╕йне проживання на територ╕╖ Укра╖ни б╕женц╕в п╕дтверджу╓ться посв╕дченням б╕женця.

 3. ╤ноземц╕ та особи без громадянства, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист в Укра╖н╕, вважаються такими, як╕ на законних п╕дставах тимчасово проживають на територ╕╖ Укра╖ни на пер╕од д╕╖ обставин, за наявност╕ яких додатковий чи тимчасовий захист було надано. Тимчасове проживання на територ╕╖ Укра╖ни таких ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства п╕дтверджу╓ться посв╕дченням особи, яка потребу╓ додаткового захисту в Укра╖н╕, або посв╕дченням особи, як╕й надано тимчасовий захист в Укра╖н╕.

 4. ╤ноземц╕ та особи без громадянства, як╕ в╕дпов╕дно до закону прибули в Укра╖ну для працевлаштування та отримали посв╕дку на тимчасове проживання, вважаються такими, як╕ на законних п╕дставах перебувають на територ╕╖ Укра╖ни на пер╕од роботи в Укра╖н╕.

 5. ╤ноземц╕ та особи без громадянства, як╕ прибули в Укра╖ну для участ╕ у реал╕зац╕╖ проект╕в м╕жнародно╖ техн╕чно╖ допомоги, заре╓строваних у встановленому порядку, та отримали посв╕дку на тимчасове проживання, вважаються такими, як╕ на законних п╕дставах перебувають на територ╕╖ Укра╖ни на пер╕од роботи в Укра╖н╕.

 6. ╤ноземц╕ та особи без громадянства, як╕ прибули в Укра╖ну з метою пропов╕дування рел╕г╕йних в╕ровчень, виконання рел╕г╕йних обряд╕в чи ╕ншо╖ канон╕чно╖ д╕яльност╕ за запрошенням рел╕г╕йних орган╕зац╕й та погодженням з державним органом, який зд╕йснив ре╓страц╕ю в╕дпов╕дно╖ рел╕г╕йно╖ орган╕зац╕╖, та отримали посв╕дку на тимчасове проживання, вважаються такими, як╕ на законних п╕дставах перебувають на територ╕╖ Укра╖ни на пер╕од д╕яльност╕ в Укра╖н╕.

 7. ╤ноземц╕ та особи без громадянства, як╕ прибули в Укра╖ну для участ╕ у д╕яльност╕ ф╕л╕й, в╕дд╕лень, представництв та ╕нших структурних осередк╕в громадських (неурядових) орган╕зац╕й ╕ноземних держав, заре╓строваних у встановленому порядку, та отримали посв╕дку на тимчасове проживання, вважаються такими, як╕ на законних п╕дставах перебувають на територ╕╖ Укра╖ни на пер╕од д╕яльност╕ в Укра╖н╕.

 8. ╤ноземц╕ та особи без громадянства, як╕ прибули в Укра╖ну для роботи у представництвах ╕ноземних суб'╓кт╕в господарювання в Укра╖н╕, заре╓строваних у встановленому порядку, та отримали посв╕дку на тимчасове проживання, вважаються такими, як╕ на законних п╕дставах перебувають на територ╕╖ Укра╖ни на пер╕од роботи в Укра╖н╕.

 9. ╤ноземц╕ та особи без громадянства, як╕ прибули в Укра╖ну для роботи у ф╕л╕ях або представництвах ╕ноземних банк╕в, заре╓строваних у встановленому порядку, та отримали посв╕дку на тимчасове проживання, вважаються такими, як╕ на законних п╕дставах перебувають на територ╕╖ Укра╖ни на пер╕од роботи в Укра╖н╕.

 10. ╤ноземц╕ та особи без громадянства, як╕ прибули в Укра╖ну для провадження культурно╖, науково╖, осв╕тньо╖ д╕яльност╕ на п╕дставах ╕ в порядку, встановлених м╕жнародними договорами Укра╖ни або спец╕альними програмами, а також ╕ноземц╕ та особи без громадянства, як╕ прибули в Укра╖ну з метою участ╕ в м╕жнародних та рег╕ональних волонтерських програмах чи участ╕ в д╕яльност╕ орган╕зац╕й та установ, що залучають до сво╓╖ д╕яльност╕ волонтер╕в в╕дпов╕дно до Закону Укра╖ни "Про волонтерську д╕яльн╕сть", ╕нформац╕я про як╕ розм╕щена на оф╕ц╕йному веб-сайт╕ центрального органу виконавчо╖ влади, що реал╕зу╓ державну пол╕тику у сфер╕ волонтерсько╖ д╕яльност╕, отримали посв╕дку на тимчасове проживання та зд╕йснюють волонтерську д╕яльн╕сть на баз╕ зазначених орган╕зац╕й та установ, вважаються такими, як╕ на законних п╕дставах перебувають на територ╕╖ Укра╖ни на пер╕од провадження тако╖ д╕яльност╕.

{Частина десята статт╕ 4 ╕з зм╕нами, внесеними зг╕дно ╕з Законом № 1539-VII в╕д 19.06.2014; в редакц╕╖ Закону № 246-VIII в╕д 05.03.2015}

 11. ╤ноземц╕ та особи без громадянства, як╕ прибули в Укра╖ну для роботи кореспондентом або представником ╕ноземних засоб╕в масово╖ ╕нформац╕╖ та отримали посв╕дку на тимчасове проживання, вважаються такими, як╕ на законних п╕дставах перебувають на територ╕╖ Укра╖ни на пер╕од роботи в Укра╖н╕.

 12. ╤ноземц╕ та особи без громадянства, як╕ прибули в Укра╖ну з метою навчання та отримали посв╕дку на тимчасове проживання, вважаються такими, як╕ на законних п╕дставах перебувають на територ╕╖ Укра╖ни на пер╕од навчання.

 13. ╤ноземц╕ та особи без громадянства, як╕ прибули в Укра╖ну з метою возз'╓днання с╕м'╖ з особами, як╕ ╓ громадянами Укра╖ни, або п╕д час перебування на законних п╕дставах на територ╕╖ Укра╖ни у випадках, зазначених у частинах трет╕й-дванадцят╕й ц╕╓╖ статт╕, уклали шлюб з громадянами Укра╖ни та отримали посв╕дку на тимчасове проживання, вважаються такими, як╕ на законних п╕дставах перебувають на територ╕╖ Укра╖ни на пер╕од до отримання дозволу на ╕мм╕грац╕ю.

 14. ╤ноземц╕ та особи без громадянства, як╕ прибули в Укра╖ну з метою возз'╓днання с╕м'╖ з особами, зазначеними у частинах друг╕й-дванадцят╕й ц╕╓╖ статт╕, та отримали посв╕дку на тимчасове проживання, вважаються такими, як╕ на законних п╕дставах перебувають на територ╕╖ Укра╖ни, на пер╕од, зазначений в частинах друг╕й-дванадцят╕й ц╕╓╖ статт╕.

 15. ╤ноземц╕ та особи без громадянства, як╕ в'╖хали в Укра╖ну на ╕нших законних п╕дставах, вважаються такими, як╕ тимчасово перебувають на територ╕╖ Укра╖ни на законних п╕дставах на пер╕од наданого в╕зою дозволу на в'╖зд або на пер╕од, встановлений законодавством чи м╕жнародним договором Укра╖ни.

 16. ╤ноземц╕ та особи без громадянства, як╕ до прийняття р╕шення про припинення громадянства Укра╖ни пост╕йно проживали на територ╕╖ Укра╖ни ╕ п╕сля прийняття р╕шення про припинення громадянства Укра╖ни залишилися пост╕йно проживати на ╖╖ територ╕╖, вважаються такими, як╕ пост╕йно проживають в Укра╖н╕.

 17. ╤ноземц╕ та особи без громадянства, яких до завершення граничного терм╕ну перебування у пунктах тимчасового перебування ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства, як╕ незаконно перебувають в Укра╖н╕, не було примусово видворено з Укра╖ни з причин в╕дсутност╕ про╖зного документа, транспортного сполучення з кра╖ною ╖х походження або з ╕нших причин, що не залежать в╕д таких ос╕б, визнаються такими, як╕ на законних п╕дставах тимчасово перебувають на територ╕╖ Укра╖ни, на пер╕од д╕╖ обставин, що унеможливлюють ╖хн╓ примусове видворення з Укра╖ни.

Стаття 5. Посв╕дка на пост╕йне проживання та посв╕дка на тимчасове проживання

 1. ╤ноземц╕ та особи без громадянства, зазначен╕ у частинах перш╕й та ш╕стнадцят╕й статт╕ 4 цього Закону, отримують посв╕дку на пост╕йне проживання.

 2. П╕дставою для видач╕ посв╕дки на пост╕йне проживання ╕ноземцям та особам без громадянства, зазначеним у частин╕ ш╕стнадцят╕й статт╕ 4 цього Закону, ╓ в╕дпов╕дний указ Президента Укра╖ни про припинення громадянства Укра╖ни та заяви таких ос╕б.

 3. ╤ноземц╕ та особи без громадянства, зазначен╕ у частинах четверт╕й-чотирнадцят╕й та с╕мнадцят╕й статт╕ 4 цього Закону, отримують посв╕дку на тимчасове проживання.

 4. П╕дставою для видач╕ посв╕дки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною четвертою статт╕ 4 цього Закону, ╓ заява ╕ноземця або особи без громадянства, д╕йсний пол╕с медичного страхування, дозв╕л на застосування прац╕ ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства (кр╕м ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства, як╕ зг╕дно ╕з законодавством Укра╖ни мають право на працевлаштування без отримання такого дозволу) та зобов’язання роботодавця пов╕домити центральн╕ органи виконавчо╖ влади, що забезпечують реал╕зац╕ю державно╖ пол╕тики у сферах м╕грац╕╖, зайнятост╕ населення та трудово╖ м╕грац╕╖ про дострокове роз╕рвання чи припинення трудового договору (контракту) з таким ╕ноземцем або особою без громадянства.

 Для ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства, працевлаштування яких в╕дпов╕дно до законодавства Укра╖ни зд╕йсню╓ться без дозволу на застосування прац╕ ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства, зам╕сть такого дозволу пода╓ться трудовий догов╕р (контракт), а для ос╕б, як╕ мають статус закордонного укра╖нця, - трудовий догов╕р (контракт) та посв╕дчення закордонного укра╖нця.

{Частина четверта статт╕ 5 в редакц╕╖ Закону № 1539-VII в╕д 19.06.2014}

 5. П╕дставою для видач╕ посв╕дки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною п'ятою статт╕ 4 цього Закону, ╓ заява ╕ноземця або особи без громадянства, д╕йсний пол╕с медичного страхування та в╕дпов╕дне подання державно╖ установи, п╕дпри╓мства чи орган╕зац╕╖, що ╓ рецип╕╓нтом проекту м╕жнародно╖ техн╕чно╖ допомоги.

 6. П╕дставою для видач╕ посв╕дки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною шостою статт╕ 4 цього Закону, ╓ заява ╕ноземця або особи без громадянства, д╕йсний пол╕с медичного страхування, подання в╕дпов╕дно╖ рел╕г╕йно╖ орган╕зац╕╖ та погодження державного органу, який зд╕йснив ре╓страц╕ю в╕дпов╕дно╖ рел╕г╕йно╖ орган╕зац╕╖.

 7. П╕дставою для видач╕ посв╕дки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною сьомою статт╕ 4 цього Закону, ╓ заява ╕ноземця або особи без громадянства, д╕йсний пол╕с медичного страхування, подання в╕дпов╕дно╖ ф╕л╕╖, в╕дд╕лення, представництва або ╕ншого структурного осередку громадсько╖ (неурядово╖) орган╕зац╕╖ ╕ноземно╖ держави в Укра╖н╕ та коп╕я св╕доцтва про ре╓страц╕ю структурного осередку громадсько╖ (неурядово╖) орган╕зац╕╖ ╕ноземно╖ держави в Укра╖н╕.

 8. П╕дставою для видач╕ посв╕дки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною восьмою статт╕ 4 цього Закону, ╓ заява ╕ноземця або особи без громадянства, д╕йсний пол╕с медичного страхування, подання в╕дпов╕дного представництва ╕ноземного суб'╓кта господарювання в Укра╖н╕ та коп╕я св╕доцтва про ре╓страц╕ю такого представництва.

 9. П╕дставою для видач╕ посв╕дки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною дев'ятою статт╕ 4 цього Закону, ╓ заява ╕ноземця або особи без громадянства, д╕йсний пол╕с медичного страхування, подання в╕дпов╕дно╖ ф╕л╕╖ або представництва ╕ноземного банку в Укра╖н╕ та коп╕я св╕доцтва про акредитац╕ю ф╕л╕╖ або представництва.

 10. П╕дставою для видач╕ посв╕дки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною десятою статт╕ 4 цього Закону, ╓ заява ╕ноземця або особи без громадянства, д╕йсний пол╕с медичного страхування, подання в╕дпов╕дного державного органу, в╕дпов╕дального за виконання культурних, осв╕тн╕х, наукових, спортивних, волонтерських програм, для участ╕ в яких ╕ноземець чи особа без громадянства прибули в Укра╖ну, або орган╕зац╕╖ чи установи, що залуча╓ до сво╓╖ д╕яльност╕ волонтер╕в, ╕нформац╕я про яку розм╕щена на оф╕ц╕йному веб-сайт╕ центрального органу виконавчо╖ влади, що реал╕зу╓ державну пол╕тику у сфер╕ волонтерсько╖ д╕яльност╕, та коп╕я св╕доцтва про державну ре╓страц╕ю тако╖ орган╕зац╕╖ чи установи.

{Частина десята статт╕ 5 ╕з зм╕нами внесеними зг╕дно ╕з Законами № 1539-VII в╕д 19.06.2014, № 246-VIII в╕д 05.03.2015}

 11. П╕дставою для видач╕ посв╕дки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною одинадцятою статт╕ 4 цього Закону, ╓ заява ╕ноземця або особи без громадянства, д╕йсний пол╕с медичного страхування, звернення ╕ноземного засобу масово╖ ╕нформац╕╖ та подання в╕дпов╕дного державного органу, в╕дпов╕дального за реал╕зац╕ю державно╖ пол╕тики в ╕нформац╕йн╕й та видавнич╕й сферах.

 12. П╕дставою для видач╕ посв╕дки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною дванадцятою статт╕ 4 цього Закону, ╓ заява ╕ноземця або особи без громадянства, д╕йсний пол╕с медичного страхування, документ, що п╕дтверджу╓ факт навчання в Укра╖н╕, та зобов'язання навчального закладу пов╕домити центральний орган виконавчо╖ влади, що забезпечу╓ реал╕зац╕ю державно╖ пол╕тики у сфер╕ м╕грац╕╖, про в╕драхування з такого закладу.

 13. П╕дставою для видач╕ посв╕дки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною тринадцятою статт╕ 4 цього Закону, ╓ заява ╕ноземця або особи без громадянства ╕ документ, що п╕дтверджу╓ факт перебування у шлюб╕ з громадянином Укра╖ни, д╕йсний пол╕с медичного страхування. Якщо шлюб м╕ж громадянином Укра╖ни та ╕ноземцем або особою без громадянства було укладено за межами Укра╖ни в╕дпов╕дно до права ╕ноземно╖ держави, д╕йсн╕сть такого шлюбу визнача╓ться зг╕дно ╕з Законом Укра╖ни "Про м╕жнародне приватне право".

 14. П╕дставою для видач╕ посв╕дки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною чотирнадцятою статт╕ 4 цього Закону, ╓ заява ╕ноземця або особи без громадянства, д╕йсний пол╕с медичного страхування та документ, зг╕дно з яким вони, в╕дпов╕дно до права кра╖ни походження ╕ноземця або особи без громадянства, вважаються членами с╕м'╖ особи, зазначено╖ в частинах друг╕й-дванадцят╕й статт╕ 4 цього Закону. Документ, що п╕дтверджу╓ належн╕сть до член╕в с╕м'╖, визна╓ться д╕йсним в Укра╖н╕ у раз╕ його легал╕зац╕╖, якщо ╕нше не передбачено законом чи м╕жнародним договором Укра╖ни.

 15. П╕дставою для видач╕ посв╕дки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною с╕мнадцятою статт╕ 4 цього Закону, ╓ заява ╕ноземця або особи без громадянства, подана п╕сля завершення граничного терм╕ну тримання у пункт╕ тимчасового перебування ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства, як╕ незаконно перебувають в Укра╖н╕, а також висновок центрального органу виконавчо╖ влади, що забезпечу╓ реал╕зац╕ю державно╖ пол╕тики у сфер╕ м╕грац╕╖, про неможлив╕сть примусового видворення з Укра╖ни ╕ноземця або особи без громадянства з причин в╕дсутност╕ про╖зного документа, транспортного сполучення з кра╖ною походження ╕ноземця або особи без громадянства або з причин, що не залежать в╕д таких ос╕б, п╕сля завершення дванадцятим╕сячного строку тримання в пункт╕ тимчасового перебування ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства, як╕ незаконно перебувають на територ╕╖ Укра╖ни, або якщо техн╕чну неможлив╕сть зд╕йснити примусове видворення ╕ноземця було з'ясовано ран╕ше.

 16. Техн╕чний опис, зразки бланк╕в посв╕дки на пост╕йне проживання та посв╕дки на тимчасове проживання, порядок ╖х оформлення, виготовлення та видач╕ встановлюються Каб╕нетом М╕н╕стр╕в Укра╖ни.

Стаття 6. Визнання ╕ноземця або особи без громадянства б╕женцем, особою, яка потребу╓ додаткового захисту, та надання тимчасового захисту

 1. ╤ноземця або особу без громадянства може бути визнано б╕женцем або особою, яка потребу╓ додаткового захисту, або ╖м може бути надано тимчасовий захист у порядку, встановленому законом.

Стаття 7. Надання притулку

 1. ╤ноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок у порядку, встановленому законом.

Стаття 8. Набуття громадянства Укра╖ни

 1. ╤ноземц╕ та особи без громадянства можуть набути громадянства Укра╖ни в порядку, встановленому Законом Укра╖ни "Про громадянство Укра╖ни".

Розд╕л II.

В'╥ЗД В УКРА╥НУ ╤ ВИ╥ЗД З УКРА╥НИ

Стаття 9. В'╖зд в Укра╖ну ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства та строки ╖х перебування в Укра╖н╕

 1. ╤ноземц╕ та особи без громадянства в'╖жджають в Укра╖ну за наявност╕ визначеного цим Законом чи м╕жнародним договором Укра╖ни паспортного документа та одержано╖ у встановленому порядку в╕зи, якщо ╕нше не передбачено законодавством чи м╕жнародними договорами Укра╖ни. Це правило не поширю╓ться на ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства, як╕ перетинають державний кордон Укра╖ни з метою визнання ╖х б╕женцями або особами, як╕ потребують додаткового або тимчасового захисту чи отримання притулку.

 2. ╤ноземц╕ та особи без громадянства п╕д час проходження прикордонного контролю у пунктах пропуску через державний кордон зобов'язан╕ подати сво╖ б╕ометричн╕ дан╕ для ╖х ф╕ксац╕╖.

 3. Строк перебування ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства в Укра╖н╕ встановлю╓ться в╕зою, законодавством Укра╖ни чи м╕жнародним договором Укра╖ни.

Стаття 10. Оформлення в╕зи

 1. Правила оформлення ╕ноземцям та особам без громадянства в╕зи та перел╕к документ╕в, необх╕дних для ╖╖ отримання, встановлюються Каб╕нетом М╕н╕стр╕в Укра╖ни.

 2. Р╕шення щодо оформлення в╕зи прийма╓ться в установленому порядку дипломатичним представництвом або консульською установою Укра╖ни, М╕н╕стерством закордонних справ Укра╖ни або представництвом М╕н╕стерства закордонних справ Укра╖ни на територ╕╖ Укра╖ни.

Стаття 11. П╕дстави для в╕дмови в наданн╕ в╕зи

 1. ╤ноземцю або особ╕ без громадянства може бути в╕дмовлено в наданн╕ в╕зи у раз╕:

 загрози нац╕ональн╕й безпец╕ держави або охорон╕ громадського порядку, забезпеченню охорони здоров'я, захисту прав ╕ законних ╕нтерес╕в громадян Укра╖ни та ╕нших ос╕б, як╕ проживають на територ╕╖ Укра╖ни;

 перебування у баз╕ даних ос╕б, яким зг╕дно ╕з законодавством Укра╖ни не дозволя╓ться в'╖зд в Укра╖ну або тимчасово обмежено право ви╖зду з Укра╖ни;

 подання нед╕йсного паспортного документа або паспортного документа, що належить ╕нш╕й особ╕;

 подання зав╕домо неправдивих в╕домостей або п╕дроблених ╕нших документ╕в;

 в╕дсутност╕ д╕йсного пол╕су медичного страхування за умови можливост╕ його оформлення на територ╕╖ держави, в як╕й пода╓ться в╕дпов╕дне в╕зове клопотання;

 в╕дсутност╕ достатнього ф╕нансового забезпечення на пер╕од запланованого перебування ╕ для повернення до кра╖ни походження або транзиту до третьо╖ кра╖ни чи можливост╕ отримати достатн╓ ф╕нансове забезпечення у законний спос╕б на територ╕╖ Укра╖ни;

 в╕дсутност╕ доказ╕в, що п╕дтверджують мету запланованого перебування;

 в╕дсутност╕ документ╕в, що дають можлив╕сть встановити нам╕р заявника залишити територ╕ю Укра╖ни до зак╕нчення д╕╖ в╕зи;

 звернення заявника про припинення розгляду клопотання щодо оформлення в╕зи.

 2. Р╕шення про в╕дмову в наданн╕ в╕зи прийма╓ться уповноваженими органами, як╕ прийняли р╕шення про ╖╖ надання та оформлення.

Стаття 12. П╕дстави для скасування в╕зи

 1. В╕за може бути скасована п╕д час проходження прикордонного контролю на п╕дставах та в порядку, визначених Законом Укра╖ни "Про прикордонний контроль".

 2. В╕за скасову╓ться п╕д час перебування ╕ноземця або особи без громадянства на територ╕╖ Укра╖ни у раз╕:

 виявлення факту подання особою п╕д час оформлення в╕зи нед╕йсного чи виданого ╕нш╕й особ╕ паспортного документа або п╕дроблених ╕нших документ╕в, або подання зав╕домо неправдивих в╕домостей;

 прийняття р╕шення про примусове повернення або примусове видворення ╕ноземця або особи без громадянства за меж╕ територ╕╖ Укра╖ни.

 3. Скасування в╕зи зд╕йсню╓ться:

 у випадках, передбачених абзацом другим частини друго╖ ц╕╓╖ статт╕, - уповноваженими посадовими особами центрального органу виконавчо╖ влади, що забезпечу╓ реал╕зац╕ю державно╖ пол╕тики у сфер╕ м╕грац╕╖, або органу охорони державного кордону;

 у випадках, передбачених абзацом трет╕м частини друго╖ ц╕╓╖ статт╕, - уповноваженими службовими особами органу, що прийняв р╕шення про примусове повернення або який подав позов до суду про прийняття р╕шення про примусове видворення, - п╕сля прийняття судом такого р╕шення.

 4. Р╕шення про скасування в╕зи може бути оскаржено в порядку, передбаченому законом.

Стаття 13. П╕дстави для заборони в'╖зду ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства в Укра╖ну

 1. В'╖зд в Укра╖ну ╕ноземцю або особ╕ без громадянства не дозволя╓ться:

 в ╕нтересах забезпечення нац╕онально╖ безпеки Укра╖ни або охорони громадського порядку;

 якщо це необх╕дно для охорони здоров'я, захисту прав ╕ законних ╕нтерес╕в громадян Укра╖ни та ╕нших ос╕б, як╕ проживають в Укра╖н╕;

 якщо при клопотанн╕ про в'╖зд в Укра╖ну така особа подала про себе зав╕домо неправдив╕ в╕домост╕ або п╕дроблен╕ документи;

 якщо паспортний документ тако╖ особи, в╕за п╕дроблен╕, з╕псован╕ чи не в╕дпов╕дають установленому зразку або належать ╕нш╕й особ╕;

 якщо така особа порушила у пункт╕ пропуску через державний кордон Укра╖ни правила перетинання державного кордону Укра╖ни, митн╕ правила, сан╕тарн╕ норми чи правила або не виконала законних вимог посадових та службових ос╕б орган╕в охорони державного кордону, орган╕в доход╕в ╕ збор╕в та ╕нших орган╕в, що зд╕йснюють контроль на державному кордон╕;

{Абзац шостий частини першо╖ статт╕ 13 ╕з зм╕нами, внесеними зг╕дно ╕з Законом № 406-VII в╕д 04.07.2013}

якщо п╕д час попереднього перебування на територ╕╖ Укра╖ни ╕ноземець або особа без громадянства не виконали р╕шення суду або орган╕в державно╖ влади, уповноважених накладати адм╕н╕стративн╕ стягнення, або мають ╕нш╕ не виконан╕ майнов╕ зобов'язання перед державою, ф╕зичними або юридичними особами, включаючи пов'язан╕ з попередн╕м видворенням, у тому числ╕ п╕сля зак╕нчення терм╕ну заборони подальшого в'╖зду в Укра╖ну;

 якщо така особа намага╓ться зд╕йснити в’╖зд через контрольн╕ пункти в’╖зду - ви╖зду на тимчасово окуповану територ╕ю без спец╕ального дозволу або така особа п╕д час попереднього перебування на територ╕╖ Укра╖ни зд╕йснила ви╖зд ╕з не╖ через контрольний пункт в’╖зду - ви╖зду.

{Частину першу статт╕ 13 доповнено абзацом восьмим зг╕дно ╕з Законом № 1207-VII в╕д 15.04.2014}

 2. За наявност╕ п╕дстав, зазначених в абзацах другому, сьомому ╕ восьмому частини першо╖ ц╕╓╖ статт╕, в╕домост╕ про ╕ноземця або особу без громадянства вносяться до бази даних ос╕б, яким зг╕дно ╕з законодавством Укра╖ни не дозволя╓ться в'╖зд в Укра╖ну або тимчасово обмежено право ви╖зду з Укра╖ни.

{Частина друга статт╕ 13 ╕з зм╕нами, внесеними зг╕дно ╕з Законом № 1207-VII в╕д 15.04.2014}

 3. Р╕шення про заборону в'╖зду в Укра╖ну прийма╓ться центральним органом виконавчо╖ влади, що забезпечу╓ реал╕зац╕ю державно╖ пол╕тики у сфер╕ м╕грац╕╖, Службою безпеки Укра╖ни або органом охорони державного кордону.

Стаття 14. Повернення ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства, яким не дозволено в'╖зд в Укра╖ну

 1. ╤ноземц╕ та особи без громадянства, яким не дозволя╓ться в'╖зд в Укра╖ну, при спроб╕ в'╖зду в Укра╖ну в пункт╕ пропуску через державний кордон Укра╖ни не перетинають державний кордон Укра╖ни та в найкоротший строк повертаються в державу, з яко╖ вони прибули, або в державу, яка видала паспортний документ.

 У раз╕ неможливост╕ негайного повернення ╕ноземця або особи без громадянства вони перебувають у пункт╕ пропуску через державний кордон Укра╖ни до ╖х повернення.

 Таким ╕ноземцям та особам без громадянства у паспортному документ╕ проставля╓ться в╕дм╕тка про заборону в'╖зду в Укра╖ну на терм╕н, зазначений у р╕шенн╕, прийнятому в╕дпов╕дно до частини третьо╖ статт╕ 13 цього Закону.

 2. ╤ноземц╕ та особи без громадянства в раз╕ незаконного перетинання державного кордону Укра╖ни поза пунктами пропуску через державний кордон Укра╖ни затримуються та в раз╕, якщо порушення ними законодавства Укра╖ни не передбача╓ крим╕нально╖ в╕дпов╕дальност╕, повертаються до кра╖ни попереднього перебування у встановленому порядку.

 Таким ╕ноземцям та особам без громадянства забороня╓ться в'╖зд в Укра╖ну строком на три роки. В╕домост╕ про них в порядку, встановленому Каб╕нетом М╕н╕стр╕в Укра╖ни, вносяться до бази даних ос╕б, яким зг╕дно ╕з законодавством Укра╖ни не дозволя╓ться в'╖зд в Укра╖ну або тимчасово обмежу╓ться право ви╖зду з Укра╖ни.

 3. П╕д час затримання органи охорони державного кордону забезпечують проведення дактилоскоп╕╖, а в раз╕ потреби - взяття ╕нших б╕ометричних даних ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства в╕дпов╕дно до закону.

Стаття 14-1. Повернення ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства на тимчасово окуповану територ╕ю

 1. ╤ноземцям та особам без громадянства, як╕ прибули до контрольних пункт╕в в’╖зду - ви╖зду з тимчасово окуповано╖ територ╕╖ без в╕дпов╕дного дозволу, не дозволя╓ться подальший про╖зд та в найкоротший строк вони повертаються на тимчасово окуповану територ╕ю, з яко╖ вони прибули, або в державу, яка видала паспортний документ.

 У раз╕ неможливост╕ негайного повернення ╕ноземця або особи без громадянства вони перебувають у пункт╕ контролю в’╖зду - ви╖зду до ╖х повернення.

 Таким ╕ноземцям та особам без громадянства у паспортному документ╕ проставля╓ться в╕дм╕тка про заборону в’╖зду в Укра╖ну на терм╕н, зазначений у р╕шенн╕, прийнятому в╕дпов╕дно до частини третьо╖ статт╕ 13 цього Закону.

{Закон доповнено статтею 14-1 зг╕дно ╕з Законом № 1207-VII в╕д 15.04.2014}

Стаття 15. Документи для в'╖зду в Укра╖ну та ви╖зду з Укра╖ни ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства

 1. В'╖зд в Укра╖ну та ви╖зд з Укра╖ни зд╕йсню╓ться:

 ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства - за паспортним документом за наявност╕ в╕дпов╕дно╖ в╕зи, якщо ╕нший порядок в'╖зду та ви╖зду не встановлено законодавством чи м╕жнародним договором Укра╖ни;

 ╕ноземц╕в, як╕ пост╕йно проживають на територ╕╖ Укра╖ни, - за паспортним документом та посв╕дкою на пост╕йне проживання;

 ос╕б без громадянства, як╕ пост╕йно проживають на територ╕╖ Укра╖ни, - за посв╕дченням особи без громадянства для ви╖зду за кордон;

 ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства, яких визнано б╕женцями в Укра╖н╕ або особами, як╕ потребують додаткового захисту в Укра╖н╕, - за про╖зним документом для ви╖зду за кордон;

 ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства, як╕ перебувають у шлюб╕ з громадянами Укра╖ни, - за паспортним документом та посв╕дкою на тимчасове проживання;

 ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства, як╕ перебувають у шлюб╕ з особами, зазначеними у частинах друг╕й - дванадцят╕й статт╕ 4 цього Закону, - за паспортним документом та посв╕дкою на тимчасове проживання;

 ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства, як╕ перебувають в Укра╖н╕ у зв'язку з працевлаштуванням, - за паспортним документом та посв╕дкою на тимчасове проживання;

 ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства, як╕ перебувають в Укра╖н╕ у зв'язку з участю у реал╕зац╕╖ проект╕в м╕жнародно╖ техн╕чно╖ допомоги, - за паспортним документом та посв╕дкою на тимчасове проживання;

 ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства, як╕ перебувають в Укра╖н╕ у зв'язку з участю у д╕яльност╕ рел╕г╕йних орган╕зац╕й, - за паспортним документом та посв╕дкою на тимчасове проживання;

 ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства, як╕ перебувають в Укра╖н╕ у зв'язку з участю у д╕яльност╕ ф╕л╕й, в╕дд╕лень, представництв та ╕нших структурних осередк╕в громадських (неурядових) орган╕зац╕й ╕ноземних держав, - за паспортним документом та посв╕дкою на тимчасове проживання;

 ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства, як╕ працюють у представництвах ╕ноземних суб'╓кт╕в господарювання в Укра╖н╕, - за паспортним документом та посв╕дкою на тимчасове проживання;

 ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства, як╕ працюють у ф╕л╕ях або представництвах ╕ноземних банк╕в на територ╕╖ Укра╖ни, - за паспортним документом та посв╕дкою на тимчасове проживання;

 ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства, як╕ перебувають в Укра╖н╕ у зв'язку з провадженням культурно╖, науково╖, осв╕тньо╖ д╕яльност╕ на п╕дставах ╕ в порядку, встановлених м╕жнародними договорами Укра╖ни або спец╕альними програмами, а також ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства, як╕ перебувають в Укра╖н╕ з метою участ╕ в м╕жнародних та рег╕ональних волонтерських програмах чи участ╕ в д╕яльност╕ орган╕зац╕й та установ, що залучають до сво╓╖ д╕яльност╕ волонтер╕в в╕дпов╕дно до Закону Укра╖ни "Про волонтерську д╕яльн╕сть", ╕нформац╕я про як╕ розм╕щена на оф╕ц╕йному веб-сайт╕ центрального органу виконавчо╖ влади, що реал╕зу╓ державну пол╕тику у сфер╕ волонтерсько╖ д╕яльност╕, - за паспортним документом та посв╕дкою на тимчасове проживання;

{Абзац чотирнадцятий частини першо╖ статт╕ 15 ╕з зм╕нами, внесеними зг╕дно ╕з Законом № 246-VIII в╕д 05.03.2015}

 ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства, як╕ працюють кореспондентом або представником ╕ноземних засоб╕в масово╖ ╕нформац╕╖ на територ╕╖ Укра╖ни, - за паспортним документом та посв╕дкою на тимчасове проживання;

 ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства, як╕ навчаються у навчальних закладах Укра╖ни не менш як протягом одного року, - за паспортним документом та посв╕дкою на тимчасове проживання;

 ╕ноземц╕в - громадян держав, як╕ можуть в'╖жджати в Укра╖ну без в╕зи в╕дпов╕дно до законодавства Укра╖ни чи м╕жнародного договору Укра╖ни, - за паспортним документом або ╕ншим документом, якщо це передбачено м╕жнародним договором Укра╖ни;

 ╕ноземц╕в, як╕ ╓ громадянами держав, з якими укладено договори про м╕сцевий прикордонний рух, - за документами, як╕ дають право на перетинання державного кордону в межах м╕сцевого прикордонного руху, що оформляються дипломатичними представництвами та консульськими установами Укра╖ни в установленому М╕н╕стерством закордонних справ Укра╖ни порядку.

 2. Акредитован╕ в М╕н╕стерств╕ закордонних справ Укра╖ни прац╕вники дипломатичних представництв, консульських установ, представництв м╕жнародних орган╕зац╕й, представництв держав при м╕жнародних орган╕зац╕ях, як╕ мають штаб-квартиру в Укра╖н╕ ╕ в╕дпов╕дно до статутних документ╕в таких орган╕зац╕й чи в╕дпов╕дних м╕жнародних договор╕в Укра╖ни користуються дипломатичними прив╕леями та ╕мун╕тетом, а також члени ╖х с╕мей можуть в'╖жджати в Укра╖ну за паспортними документами та акредитац╕йними картками.

Стаття 16. Ре╓страц╕я ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства, як╕ в'╖жджають в Укра╖ну або перебувають на територ╕╖ Укра╖ни

 1. Ре╓страц╕я ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства, як╕ в'╖жджають в Укра╖ну, зд╕йсню╓ться в пунктах пропуску через державний кордон Укра╖ни органами охорони державного кордону.

 2. В╕дм╕тка про ре╓страц╕ю ╕ноземця або особи без громадянства в паспортному документ╕ та/або ╕мм╕грац╕йн╕й картц╕ або ╕нших передбачених законодавством Укра╖ни документах д╕йсна на вс╕й територ╕╖ Укра╖ни незалежно в╕д м╕сця перебування чи проживання ╕ноземця або особи без громадянства на територ╕╖ Укра╖ни.

 3. Правила щодо ре╓страц╕╖ ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства не поширюються на ос╕б, як╕ з нам╕ром визнання ╖х б╕женцями в Укра╖н╕ або особою, яка потребу╓ додаткового захисту в Укра╖н╕ чи отримання притулку або тимчасового захисту, незаконно перетнули державний кордон Укра╖ни. Центральний орган виконавчо╖ влади, що забезпечу╓ реал╕зац╕ю державно╖ пол╕тики у сфер╕ м╕грац╕╖ зд╕йсню╓ ре╓страц╕ю ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства, на яких поширю╓ться д╕я закону про б╕женц╕в та ос╕б, як╕ потребують додаткового або тимчасового захисту в Укра╖н╕, лише за наявност╕ одного з документ╕в, що видаються таким особам в╕дпов╕дно до зазначеного закону.

 4. В╕д ре╓страц╕╖ зв╕льняються так╕ ╕ноземц╕ та особи без громадянства:

 глави держав ╕ уряд╕в заруб╕жних кра╖н, члени парламентських та урядових делегац╕й, техн╕чний персонал, який обслугову╓ так╕ делегац╕╖ (ос╕б) ╕ член╕в ╖х с╕мей, як╕ прибули в Укра╖ну на запрошення Президента Укра╖ни, Верховно╖ Ради Укра╖ни чи Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни, Верховно╖ Ради Автономно╖ Республ╕ки Крим чи Ради м╕н╕стр╕в Автономно╖ Республ╕ки Крим, м╕н╕стерств, ╕нших центральних орган╕в виконавчо╖ влади Укра╖ни; особи та члени с╕мей ос╕б, як╕ прибули в Укра╖ну за посв╕дченнями ООН та орган╕зац╕й системи ООН;

 ╕ноземц╕ або особи без громадянства, як╕ не досягли в╕с╕мнадцятир╕чного в╕ку;

 ╕ноземн╕ туристи, як╕ зд╕йснюють кру╖з;

 члени ек╕паж╕в ╕ноземних в╕йськових корабл╕в (л╕так╕в), як╕ в установленому порядку прибули в Укра╖ну;

 особи, як╕ входять до складу ек╕паж╕в ╕ноземних нев╕йськових суден;

 особи, як╕ входять до складу ек╕пажу цив╕льних пов╕тряних суден м╕жнародних ав╕ал╕н╕й, бригад по╖зд╕в м╕жнародного сполучення, у раз╕ перебування в аеропортах чи на вокзалах (станц╕ях), зазначених у розклад╕ руху.

 5. У М╕н╕стерств╕ закордонних справ Укра╖ни та його представництвах ре╓струються паспортн╕ документи:

 глав ╕ноземних дипломатичних представництв ╕ консульських установ, член╕в дипломатичного персоналу, консульських посадових ос╕б, адм╕н╕стративно-техн╕чного та обслуговуючого персоналу дипломатичних представництв ╕ консульських установ, прац╕вник╕в апарату в╕йськових аташе ╕ торговельних представництв та ╖х дружин (чолов╕к╕в), д╕тей, батьк╕в, як╕ перебувають на утриманн╕ зазначених ос╕б;

 прац╕вник╕в орган╕в закордонних справ ╕ноземних держав, як╕ прибули в Укра╖ну в службових справах ╕ мають дипломатичний чи службовий паспорт, та член╕в ╖х с╕мей;

 посадових ос╕б м╕жнародних орган╕зац╕й, як╕ прибули в Укра╖ну в службових справах, прац╕вник╕в представництв таких орган╕зац╕й в Укра╖н╕, а також прац╕вник╕в представництв держав при м╕жнародних орган╕зац╕ях, як╕ мають штаб-квартиру в Укра╖н╕ ╕ в╕дпов╕дно до статутних документ╕в зазначених орган╕зац╕й чи в╕дпов╕дних м╕жнародних договор╕в користуються дипломатичними прив╕леями та ╕мун╕тетом, а також член╕в ╖х с╕мей.

М╕н╕стерством закордонних справ Укра╖ни та його представництвами зазначеним особам безпосередньо до паспортного документа вноситься запис про його ре╓страц╕ю.

Стаття 17. Продовження строку перебування ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства на територ╕╖ Укра╖ни

 1. ╤ноземцю або особ╕ без громадянства, як╕ на законних п╕дставах перебувають на територ╕╖ Укра╖ни, може бути продовжено строк перебування (за наявност╕ законних п╕дстав).

 2. Документи про продовження строку перебування в Укра╖н╕ оформляються на п╕дстав╕ письмових звернень ╕ноземця або особи без громадянства та приймаючо╖ сторони, як╕ подаються не п╕зн╕ш як за три робочих дн╕ до зак╕нчення встановленого строку ╖х перебування на територ╕╖ Укра╖ни.

 3. У продовженн╕ строку перебування ╕ноземцю або особ╕ без громадянства може бути в╕дмовлено в раз╕ в╕дсутност╕ для цього п╕дстав та достатнього ф╕нансового забезпечення для покриття витрат, пов'язаних ╕з перебуванням ╕ноземця або особи без громадянства в Укра╖н╕, або в╕дпов╕дних гарант╕й в╕д приймаючо╖ сторони.

 4. Продовження строку перебування на територ╕╖ Укра╖ни зд╕йсню╓ться центральним органом виконавчо╖ влади, що реал╕зу╓ державну пол╕тику у сфер╕ м╕грац╕╖, в порядку, встановленому Каб╕нетом М╕н╕стр╕в Укра╖ни.

{Частина четверта статт╕ 17 ╕з зм╕нами, внесеними зг╕дно ╕з Законом № 5459-VI в╕д 16.10.2012}

Стаття 18. Видача посв╕дчення особи на повернення

 1. Посв╕дчення особи на повернення оформля╓ться та вида╓ться центральним органом виконавчо╖ влади, що реал╕зу╓ державну пол╕тику у сфер╕ м╕грац╕╖.

{Частина перша статт╕ 18 ╕з зм╕нами, внесеними зг╕дно ╕з Законом № 5459-VI в╕д 16.10.2012}

 2. Правила оформлення, видач╕ та форма посв╕дчення особи на повернення визначаються Каб╕нетом М╕н╕стр╕в Укра╖ни, якщо ╕нше не передбачено законами Укра╖ни.

Стаття 19. Видача посв╕дчення особи без громадянства для ви╖зду за кордон

 1. Особ╕ без громадянства, яка пост╕йно прожива╓ на територ╕╖ Укра╖ни, але не ма╓ про╖зного документа, вида╓ться посв╕дчення особи без громадянства для ви╖зду за кордон, яке ╓ документом, що посв╕дчу╓ особу без громадянства п╕д час перетинання державного кордону Укра╖ни та перебування за кордоном.

Стаття 20. Транзитний про╖зд через територ╕ю Укра╖ни ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства

 1. Транзитний про╖зд ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства через територ╕ю Укра╖ни зд╕йсню╓ться за наявност╕ у них транзитно╖ укра╖нсько╖ в╕зи, якщо ╕нше не передбачено законодавством чи м╕жнародними договорами Укра╖ни.

 2. Правила транзитного про╖зду через територ╕ю Укра╖ни ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства затверджуються Каб╕нетом М╕н╕стр╕в Укра╖ни.

 3. У раз╕ вимушено╖ зупинки ╕ноземцю або особ╕ без громадянства у порядку, встановленому Каб╕нетом М╕н╕стр╕в Укра╖ни, може бути продовжено строк тимчасового перебування на територ╕╖ Укра╖ни до усунення обставин, що ╖╖ спричинили.

 4. Забороня╓ться зд╕йснення транзитного про╖зду ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства через тимчасово окуповану територ╕ю.

{Статтю 20 доповнено частиною четвертою зг╕дно ╕з Законом № 1207-VII в╕д 15.04.2014}

Стаття 21. Ф╕нансове забезпечення для в'╖зду в Укра╖ну, перебування на територ╕╖ Укра╖ни та транзитного про╖зду через територ╕ю Укра╖ни ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства

 1. В'╖зд в Укра╖ну, перебування на територ╕╖ Укра╖ни та транзитний про╖зд через територ╕ю Укра╖ни ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства зд╕йсню╓ться за наявност╕ достатнього ф╕нансового забезпечення або наявност╕ можливост╕ отримати таке забезпечення законним способом на територ╕╖ Укра╖ни. Порядок п╕дтвердження достатнього ф╕нансового забезпечення та його розм╕р встановлюються Каб╕нетом М╕н╕стр╕в Укра╖ни.

 2. ╤ноземц╕ та особи без громадянства зобов'язан╕ подавати ╕нформац╕ю про п╕дтвердження наявност╕ ф╕нансового забезпечення на вимогу уповноважених законом службових ос╕б.

 3. Наявн╕сть ф╕нансового забезпечення або гарант╕я його наявност╕ може бути п╕дтверджена шляхом пред'явлення для контролю:

 грошових кошт╕в у нац╕ональн╕й валют╕ Укра╖ни або у конвертован╕й ╕ноземн╕й валют╕;

 документа ╕з зазначенням суми грошових кошт╕в, на п╕дстав╕ якого можна отримати кошти в банк╕вських установах Укра╖ни;

 плат╕жно╖ картки м╕жнародних плат╕жних систем з випискою з особового банк╕вського рахунка заявника, що п╕дтверджу╓ наявну суму грошових кошт╕в;

 документа, що п╕дтверджу╓ бронювання або оплату житла, оплату харчування в Укра╖н╕;

 договору на туристичне обслуговування (ваучера);

 гарант╕йного листа приймаючо╖ сторони, що запросила ╕ноземця або особу без громадянства, про взяття на себе зобов'язань ╕з сплати вс╕х витрат особи, пов'язаних з ╖╖ перебуванням на територ╕╖ Укра╖ни та ви╖здом з Укра╖ни;

 про╖зного квитка для повернення до кра╖ни громадянсько╖ належност╕ або кра╖ни пост╕йного проживання або до третьо╖ кра╖ни.

Стаття 22. Ви╖зд з Укра╖ни

 1. ╤ноземц╕ та особи без громадянства, як╕ на законних п╕дставах перебувають в Укра╖н╕, мають право у встановленому порядку в╕льно залишити територ╕ю Укра╖ни, кр╕м випадк╕в, встановлених законом.

 2. Ви╖зд з Укра╖ни ╕ноземцю або особ╕ без громадянства не дозволя╓ться, якщо:

 йому пов╕домлено про п╕дозру у вчиненн╕ крим╕нального правопорушення або крим╕нальна справа розгляда╓ться судом - до зак╕нчення крим╕нального провадження;

{Абзац другий частини друго╖ статт╕ 22 в редакц╕╖ Закону № 4652-VI в╕д 13.04.2012}

 його засуджено за вчинення крим╕нального правопорушення - до в╕дбування покарання або зв╕льнення в╕д покарання;

{Абзац трет╕й частини друго╖ статт╕ 22 в редакц╕╖ Закону № 4652-VI в╕д 13.04.2012}

 його ви╖зд суперечить ╕нтересам забезпечення нац╕онально╖ безпеки Укра╖ни - до припинення обставин, що перешкоджають ви╖зду.

 3. Ви╖зд з Укра╖ни ╕ноземця або особи без громадянства може бути за р╕шенням суду тимчасово в╕дкладено до виконання ним майнових зобов'язань перед ф╕зичними та юридичними особами в Укра╖н╕, якщо ╕нше не передбачено м╕жнародними договорами Укра╖ни.