ua en
Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

 

 

Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

 

 

Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи (до 2012 р. – кафедра готельно-ресторанної справи) як випускна діє з 2007 р. та здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», а також магістрів за освітньою програмою «Курортна справа».
 
Підготовку фахівців здійснюють 9 штатних науково-педагогічних працівників (в т.ч. 1 – доктор наук, професор, 6 – кандидатів наук, доцентів) та понад 20 викладачів (в т.ч. 3 – доктори наук, професори; 15 – кандидатів наук, доцентів) з інших кафедр Факультету туризму. Загальна частка штатних викладачів з науковими ступенями і вченими званнями становить 80 %, що свідчить про достатньо високий науково-педагогічний рівень викладацького складу кафедри.
 
Викладачі мають відповідну базову освіту, протягом останніх п’яти років проходили курси підвищення кваліфікації чи науково-педагогічне стажування, необхідний стаж роботи і наукові публікації за фахом.
Станом на 01.09.2016 р. кафедру очолює д.і.н., професор Клапчук Володимир Михайлович.
 
Викладачі кафедри готельно-ресторанної та курортної справи забезпечують викладання дисциплін циклу соціально-економічної, професійної та практичної підготовки студентів, підготовку навчально-методичних комплексів дисциплін і спеціальності.
 
Середній вік штатних працівників кафедри становить 46 років.
На кафедрі проводиться постійна робота щодо підвищення якісного складу науково-педагогічних працівників. У 2009–2015 рр. захистили: докторську дисертацію – В.М. Клапчук; кандидатські дисертації – Мендела І.Я., Польова Л.В., Новосьолов О.В. Лояк Л.М., Котенко Р.М., Загнибіда Р.П. Протягом 2013–2016 рр. вчене звання отримали: професора кафедри готельно-ресторанної та курортної справи – Клапчук В.М., доцента кафедри готельно-ресторанної та курортної справи – Мендела І.Я., Польова Л.В., Новосьолов О.В., Лояк Л.М., Котенко Р.М.