ua en
Кафедра французько╖ ф╕лолог╕╖

Ласкаво просимо на сайт структурного п╕дрозд╕лу ун╕верситету!

Практичною п╕дготовкою студент╕в ╓ виробнича (педагог╕чна) практика, яка проводиться з метою закр╕плення ╕ розвитку профес╕йно-педагог╕чних знань та вм╕нь, набутих за час навчання, а також п╕дготовки випускник╕в вищого навчального закладу до майбутньо╖ роботи на посад╕ викладача французько╖ мови ╕ л╕тератури.

Практика проводиться впродовж шести тижн╕в у 8-му семестр╕ й п’яти тижн╕в у 9-му семестр╕ зг╕дно з навчальним планом.

Для практики розроблено програму, яка обговорена ╕ схвалена на зас╕данн╕ кафедри, погоджена з методичною ком╕с╕╓ю та затверджена на зас╕данн╕ Вчено╖ ради факультету ╕ноземних мов.

Кер╕вництво практикою зд╕йсню╓ кер╕вник практики факультету, який:

- п╕дбира╓ групових кер╕вник╕в та бази практики, зд╕йсню╓ ╖х розпод╕л;

-  проводить настановчу та п╕дсумкову конференц╕╖ з питань практики;

- контролю╓ виконання студентами програм практики, вжива╓ заход╕в до усунення виявлених недол╕к╕в;

 - склада╓ загальний зв╕т про проходження практики, узагальню╓ досв╕д ╖╖ проведення ╕ вносить пропозиц╕╖ щодо ╖╖ пол╕пшення.

Першочерговою метою виробничо╖ (педагог╕чно╖) практики за ОКР – «Бакалавр», «Спец╕ал╕ст» ╓ п╕дготовка до викладацько╖ роботи у середн╕х навчальних закладах, за ОКР – «Маг╕стр» – у вищих навчальних закладах.

Практика студент╕в випускного курсу ╓ завершальним етапом профес╕йно╖ п╕дготовки студент╕в у вищому навчальному заклад╕, характеризу╓ться високим ступенем самосв╕домост╕ ╕ в╕дпов╕дальност╕ студент╕в, розширенням об’╓му ╕ складност╕ зм╕сту роботи. У процес╕ ц╕╓╖ практики студенти оволод╕вають системою навчально-виховно╖ д╕яльност╕ вчителя та класного кер╕вника. Практика покликана готувати майбутн╕х спец╕ал╕ст╕в до реально╖ практично╖ роботи, забезпечити належний р╕вень ╖хньо╖ профес╕йно╖ п╕дготовки.

Базою практики ╓ загальноосв╕тн╕ школи ╤вано-Франк╕вська та факультет ╕ноземних мов.

П╕д час проходження практики студент зобов’язаний:

-    набути в╕дпов╕дн╕ виробнич╕ (педагог╕чн╕) навички з майбутньо╖ спец╕альност╕;

-    сво╓часно виконувати вс╕ адм╕н╕стративн╕ та методичн╕ вказ╕вки кер╕вника практики, дирекц╕й шк╕л;

-    орган╕зовувати навчально-виховний процес з урахуванням системи планування навчальних заклад╕в, традиц╕й педагог╕чних ╕ учн╕вських колектив╕в;

-    дотримуватися правил внутр╕шнього розпорядку осв╕тн╕х заклад╕в;

-    сумл╕нно виконувати вс╕ види роб╕т, визначен╕ програмою практики;

-    систематично вести щоденник практики;

-    виконувати науков╕ завдання в╕д кафедри;

-    сво╓часно п╕дготувати зв╕т та документац╕ю про проходження практики.

Зм╕ст програми проведення практики в╕дпов╕да╓ положенню про проведення практики студент╕в вищих навчальних заклад╕в Укра╖ни, затвердженого наказом М╕н╕стерства осв╕ти та науки Укра╖ни, а також ╕ншим нормативним документам щодо практично╖ п╕дготовки студент╕в, навчального плану спец╕альност╕ та осв╕тньо-квал╕ф╕кац╕йно╖ характеристиц╕ фах╕вц╕в.

П╕дсумки проходження практики студентами п╕дводяться у вигляд╕ п╕дсумково╖ наради.

Оц╕нка з практики заноситься у зал╕кову в╕дом╕сть та виставля╓ться в зал╕ков╕й книжц╕.