ua en
Кафедра фінансів

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

Науково-дослідна практика магістрів базується на основних концептуальних засадах проведення 
науково-дослідної практики студентів спеціальності
072 «Фінанси, банківська справа та страхування (за спеціалізованими програмами)» економічного факультету
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
та є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня
магістра з відповідної спеціальності і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь
здійснення самостійної наукової-дослідної роботи.

Методичні рекомендації щодо проходження науково-дослідної практики студентами ОР магістр спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування(за спеціалізованими програмами)» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Укладачі: Ткачук І.Г.,  Дмитровська В.С., Мигович Т.М., Плець І.І ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника»,2017 р. - 43 с.  Завантажити