ua en
Кафедра фінансів

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

Науковий журнал

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Scientific journal

“THE ACTUAL PROBLEMS OF REGIONAL ECONOMY DEVELOPMENT

 

 

Інформація для авторів

 

Науковий журнал включено до переліку фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ Міністерства освіти і науки України  від від 09.03.2016 № 241).

У 2014 році Міжнародний Центр періодичних видань (ISSN International Centre, Париж) включив науковий журнал до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації і надав йому числовий код міжнародної ідентифікації: ISSN 2313-8246 (Print),

ISSN 2518-7589 (Online)

Журнал “ Актуальні проблеми розвитку економіки регіону ” видається українською, англійською та польською мовами один раз у рік.

 

До редакції подається електронний варіант статті  для попереднього розгляду на предмет відповідності тематиці і вимогам журналу. При позитивному висновку до редакції додатково надсилається (можна надіслати на електронну пошту скановані документи):

1)    завірені відповідним чином 2 рецензії провідних учених у галузі економічних наук;

2)    копія квитанції про оплату;

3)    авторська угода.

 

Загальний обсяг статті, включаючи рисунки, таблиці, не повинен перевищувати 25 сторінок, укладених згідно вимог журналу.

 

Електронний формат статті повинен задовольняти наступним вимогам: 

1. Текст статті приймається у форматі MS Word  (*.rtf, *.doc)

2. Малюнки приймаються у форматах: TIFF, GIF, BMP, JEPG. 

Інформаційне повідомлення. Завантажити. 

Авторська угода. Завантажити. 

Максимальний термін рецензування та надання автору відповіді становить 20 днів після отримання статті. 

Термін публікації матеріалів 4 місяці з дня їх надходження до редакції.

Статті, відхилені рецензентами та редколегією, повертаються авторам для доопрацювання.

Для авторів з України плата за публікацію 1 сторінки – 30 грн.  Для  докторів наук оплата в розмірі 15 грн. за сторінку.

Оплату за публікацію статей надсилати на п/р 26006000007952 ПАТ Укрсоцбанк м. Львів, МФО 300023. Одержувач: Прикарпатський науково-аналітичний центр, код ЄДРПОУ 25925058.  Призначення платежу: оплата вартості наукового журналу.

Для зарубіжних авторів плата складає 4 $ за сторінку, для докторів наук 2$ за сторінку.