ua en
Кафедра фінансів

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

Теми магістерських робіт на 2014-2015 навчальний рік
 

1.            Організаційно-фінансові засади формування системи страхової  медицини в Україні.

2.            Розвиток страхування життя в контексті пенсійної реформи в Україні.

3.            Розвиток страхування цивільної відповідальності: теорія і практика.

4.            Інтеграція українського ринку страхових послуг у світову систему страхування: теорія і практика.

5.            Механізм забезпечення інвестиційного розвитку комунального сектору регіону.

6.            Тарифна політика страховика в галузі майнового страхування; теорія і практика.

7.            Реформування системи соціального захисту вразливих верств населення.

8.            Модернізація соціального страхування в контексті євро інтеграційних процесів.

9.            Інвестиційний проект як об’єкт фінансування: теорія і методологія розробки

10.        Організаційно-фінансові засади формування системи державного соціального медичного страхування в Україні

11.        Механізм банківського кредитування корпорацій.

12.        Фінансове забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства регіону (на прикладі … ).

13.        Фінансове забезпечення інноваційної діяльності суб’єктів підприємництва.

14.        Місцеві бюджети розвитку в системі інвестиційного забезпечення соціальної сфери.

15.        Фінансове забезпечення підприємств комунальної форми власності.

16.        Фінанси житлово-комунального господарства України та ефективність їх використання.

17.        Іпотечне кредитування у фінансовому забезпеченні відтворення основних засобів підприємств.

18.        Вплив податкової політики на соціально-економічне зростання економіки.

19.        Механізм фінансового забезпечення інноваційного розвитку регіону.

20.        Система оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності та шляхи її реформування.

21.        Вплив системи оподаткування на інвестиційну діяльність

22.        Механізм податкового регулювання розвитку економіки України

23.        Управління вартістю капіталу у забезпеченні діяльності підприємства.

24.        Управління дебіторською заборгованістю суб’єкта господарювання.

25.        Управління кредиторською заборгованістю суб’єкта господарювання.

26.        Оборотний капітал підприємства : управління та методи оптимізації.

27.        Інформаційні технології в управлінні інвестиційним портфелем

28.        Інвестиційне проектування в системі Project Expert.

29.        Технології дистанційного банківського обслуговування: теорія та методологія впровадження.

30.        Впровадження технологій автоматизації фінансово-аналітичної роботи на підприємстві. 

31.        Удосконалення механізмів прийняття фінансових рішень з використанням сучасних інформаційних систем.

32.        Управління фінансовими ризиками на підприємстві на базі використання сучасних інформаційних систем.

33.        Фінансове забезпечення соціального розвитку в Україні.

34.        Фінансово-економічні основи соціального страхування в Україні.

35.        Механізм фінансування соціальних гарантій в Україні.

36.        Фінансова політика забезпечення соціального захисту громадян України.

37.        Кредитне забезпечення суб’єктів малого бізнесу: закордонний досвід (на прикладі…).

38.        Розвиток ринку банківських металів в Україні.

39.        Споживчі кредити в системі фінансового забезпечення населення.

40.        Управління ефективністю залучення депозитів у системі ресурсного забезпечення банків.

41.        Капіталізація вітчизняних банків в умовах євроінтеграційних процесів.

42.        Регіональна інвестиційна політика в умовах децентралізації влади.

43.        Фінансове забезпечення заходів з утилізації твердих побутових відходів в регіоні.

44.        Фінансовий механізм стимулювання вирощування екологічно чистої сільгосппродукції.

45.        Страховий захист при вирощуванні екологічно чистої продукції.

46.        Фінансування соціально-економічного розвитку гірських територій

47.        Інвестиції в аграрний сектор регіону в умовах кризових явищ.

48.        Реформування податкової політики в аграрній сфері.

49.        Фінансування розвитку лісової галузі в регіоні.

50.        Інвестиції в розвиток сільських територій: зарубіжний досвід.

51.        Оцінка ефективності фінансового забезпечення комунального транспорту.

52.        Оцінка ефективності інвестиційних проектів в системі теплопостачання.

53.        Практика організації виконання дохідної частини місцевих бюджетів органами казначейства.

54.        Реформування пенсійної системи України в контексті євро інтеграційних процесів.

55.        Механізм формування та реалізації кредитної політики банку.