ua en
Кафедра фінансів

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

Переддипломна практика є логічним завершенням навчання студентів спеціальності «Фінанси і кредит». Це заключний етап підготовки студента до самостійної діяльності з фаху, етап узагальнюючого осмислення набутих знань, умінь та навичок. Мета практики – виконання кожним студентом індивідуального завдання, збір матеріалів для написання дипломної чи магістерської робіт. В ході практики професійні знання, уміння і навички творчо реалізуються для прийняття самостійних рішень.

Програмою переддипломної практики передбачено її проходження у державних, фінансово-кредитних установах та організаціях, а також на підприємствах різних форм власності.

Методичні матеріали:

Криховецька З.М., Цюпа О.П., Кропельницька С.О., Щур Р.І., Сус.Т.Й., Плець І.І. Методичні рекомендації до переддипломної практики для студентів ОР-магістр спеціальності „Фінанси, банківська справа і страхування”, 2017. – 58 с. Завантажити


Криховецька З.М., Цюпа О.П., Кропельницька С.О., Бойчук Р.М., Сус.Т.Й., Мигович Т.М., Білий М.М. Методичні рекомендації до переддипломної практики для студентів ОКР-спеціаліст спеціальності „Фінанси, банківська справа і страхування” – 4-е вид. допов та переробл. –Івано-Франківськ: ПП Бойчук, 2016. – 58 с. (завантажити)