ua en
Кафедра фінансів

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

Виробнича практика

Виробнича практика студентів відбувається за межами університету і цей вид навчання дає змогу реалізувати специфічні форми активізації пізнавальної діяльності, оскільки індивідуальна робота студента супроводжується консультаціями не лише викладачів, а й фахівців-практиків. Виконання фахових доручень, діалогова форма спілкування з керівниками практики, самостійна постановка пошукових завдань сприяють закріпленню та поглибленню теоретичних знань, усвідомленню необхідності безперервного їх оновлення та вдосконалення.

Методичні матеріали:

Робоча програма з виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання з напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”.– Івано-Франківськ, 2014. – 20 с. (завантажити)