ua en
Кафедра фінансів

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

 

Методичне забезпечення написання курсових та кваліфікаційних робіт:

Криховецька З. М, Дмитровська В. С., Щур Р.І.  Методичні рекомендації до написання курсових робіт із дисципліни «Податкова система»  для студентів напряму підготовки 072 «Фінанси, банківська справа і страхування». – [5–е вид., доп і переробл.]– Івано–Франківськ: ПП Бойчук, 2017. –  38 с. Завантажити

Ткачук І. Г.,  Криховецька З. М. Методичні рекомендації до написання курсових робіт із дисципліни “ФІНАНСИ”  для студентів напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» галузі знань «Економіка і підприємництво» та 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» 07 Управління і адміністрування. – 4-е вид. перероб. і доп.  – Івано-Франківськ: ПП Бойчук, 2017. –  49 с. Завантажити

Ткачук І.Г., Криховецька З.М. Методичні рекомендації до написання дипломних робіт ОР- бакалавр для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» галузі знань «Економіка і підприємництво». та 072 «Фінанси банківська справа і страхування» галузі знань «Управління і адміністрування  – 3-е вид. доповн. і переробл. – Івано-Франківськ: ПП Бойчук,  2017. – 25с. Завантажити

Ткачук І.Г., Криховецька З.М. Методичні рекомендації до написання дипломних  робіт ОР – магістр для студентів спеціальності  072 „Фінанси , банківська справа і страхування”. – Івано-Франківськ: ПП Бойчук,  2017. – 26 с. Завантажити

 

Теми дипломних робіт на 2015-2016 навчальнй рік

 1. Бюджетна децентралізація та зміцнення фінансів органів місцевого самоврядування
 2. Механізм бюджетного планування в Україні
 3. Роль місцевих бюджетів у забезпеченні фінансової безпеки регіону
 4. Бюджетний механізм фінансування соціальних послуг в Україні
 5. Моніторинг та оцінка бюджетних програм
 6. Прагматика і проблематика пенсійного забезпечення в Україні.
 7. Фінансове забезпечення зайнятості населення в регіоні.
 8. Механізм реалізації податкового контролю в Україні
 9. Механізм казначейської системи виконання місцевих бюджетів
 10. Управління  ефективністю виконання місцевих бюджетів
 11. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні
 12. Місцеві податки і збори у системі доходів місцевих бюджетів
 13. Особливості формування та виконання бюджету розвитку ( на прикладі …)
 14. Фінансова політика у забезпеченні інвестиційного розвитку економіки регіону.
 15. Механізм формування інвестиційних ресурсів регіону.
 16. Організаційно-правовий механізм інвестиційної діяльності на територіях спеціальних економічних зон в Україні.
 17. Механізм залучення іноземних інвестицій в економіку регіону
 18. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні.
 19. Джерела фінансування інвестиційного розвитку регіону
 20. Механізм фінансово-кредитного забезпечення інвестиційного розвитку регіону.
 21. Механізм від творення основних засобів на підприємстві.
 22. Особливості впровадження програмно-цільового методу формування бюджетів.
 23. Амортизаційна політика підприємства в сучасних умовах господарювання.
 24. Механізм розробки і реалізації цільової комплексної програми при програмно-цільовому методі формування бюджетів.