ua en
Кафедра фінансів

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

    Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" за денною, заочною форма­ми навчання і на умовах екстернату.

    Прийом до університету на спеціальність "фінанси" проводиться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.1997 р. "Про перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікацій­ними рівнями". Прийом на всі освітньо-професійні програми підго­товка — бакалавра, спеціаліста, магістра здійснюється за конкурсом на підставі вступних випробувань.

    Прийом документів на навчання здійснюється у такі терміни:

денна форма -                                    з 1.06 до 8.07. відповідного року.

заочна форма, екстернат -                 з 1.06 до 19.08. відповідного року.

здобуття освітньо-кваліфікаційногорівня спеціаліст, магістр                    з 1.06 до 22.07. відповідного року.

    Прийом для навчання за освітньо-професійними програмами під­готовки магістра здійснюється на денну форму навчання за спеціальностями.: "управління державними фінансами" та “магістр з податкового менеджменту”.

    Для осіб, які завершили навчання за освітньо-професійними програ­мами підготовки "бакалавра", "спеціаліста" у вищих навчальних зак­ладах III, IV рівнів акредитації, термін навчання в магістратурі - 1 рік.

    Зарахування на перший курс денної форми навчання проводиться до 1.08. відповідного року, заочної форми, екстернату - 30.08. відповідного року, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр   - до 5.08. відповідного року.

    Вступники до університету на спеціальність "фінанси" складають такі вступні випробування у вигляді тестів:

математика або основи економіки (за вибором)

українська мова (обов’язково)

    Вступ та зарахування до університету на спеціальність "фінанси" відбувається відповідно до правил прийому до Прикарпатського національного університету схвалених і затверджених приймальною комісією на відповідний рік.