ua en
Кафедра фінансів

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

ІННОВАЦІЙНА НАУКОВО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ

Кафедрою фінансів Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника вперше в Україні було розроблено комплексний інноваційно-інвестиційний проект створення кластерної моделі організації виробництва “Ліжникарство та інші народні художні промисли на Прикарпатті” (згідно розпорядження голови Івано-Франківської обласної держадміністрації № 525 від 25.07.02р. та № 209 від 17.05.07р.).

 

Вагомі прикладні наукові розробки та інноваційні методики навчання для студентів економічних спеціальностей втілені у трьох друкованих працях:

1)      Ткачук І.Г., Кропельницька С.О., Петруняк А.Д. Кластер народних художніх промислів «Сузір’я»:методика, коментар, поради./ Посібник. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2009. – 272 с.

(Авторське свідоцтво на твір № 26392 від 06.02.2008 р. (Ткачук І.Г, Кропельницька С.О.)

2)      Ткачук І.Г., Кропельницька С.О. Управління фінансами нових виробничих систем: теорія, методологія, практика: Монографія. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2009. – 264 с.

3)      Ткачук І.Г., Кропельницька С.О., Петруняк А.Д. Організація виробництва за кластерною моделлю./ Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Видавництво «Плай» ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. – 280 с.

( Гриф Міносвіти і науки України (лист № 164/18–Г– 2445 від 02.12.2008 р.)

 

 

Наукові результати проекту використовуються у навчальному процесі в Прикарпатському національному університеті імені В. Стефаника при розробці методичного забезпечення й викладанні навчальних дисциплін для фахівців економічного профілю “Інвестування”, “Фінанси”, “Аналіз інвестиційних проектів”, “Соціальне страхування”, “Страхування”. Також, у 2009-2010 навчальному році кафедрою фінансів введено спецкурс «Нові виробничі системи (кластери)», який читається студентам V-го курсу спеціальності «Фінанси».

Результати проекту здобули практичне значення та зорієнтовані на подолання негативних тенденцій у соціально-економічному розвитку регіону та містять економічно обґрунтовану концепцію фінансового механізму функціонування виробничої системи через адаптацію кластерів в українській економіці. Це дозволить забезпечити належний рівень життя і добробуту людей, знизити рівень безробіття, підвищити рівень соціального захисту та забезпечення, сформувати і структурувати внутрішній ринок. Запропоновані підходи, методи та отримані результати знайшли практичне застосування у реалізації промислової політики на рівні області, при розробці Програм соціально-економічного та культурного розвитку Івано-Франківської області, Регіональної програми підтримки підприємництва в області.

Практичними результатами даного проекту є наступні здобутки:

1.   Створення банку даних про майстрів народних художніх промислів (НХП) України.

2.   Створення україномовної та англомовної версії інтернет-магазину кластеру НХП «Сузір’я»(http://www.klaster.if.ua).

3.   Видання каталогу народних художніх промислів (Кластера народних художніх промислів «Сузір’я»).

4.   Розробка і видання методики створення кластерних моделей організації виробництва в українській економіці

5.   Отримання свідоцтва про авторське право на науковий твір «Кластер народних художніх промислів «Сузір’я»: методика, коментар, поради» (Авторське свідоцтво (№ 26392 від 06.02.2008р. – Ткачук І.Г., Кропельницька С.О.).

6.   Розробка моделі оцінки доцільності створення кластера методом аналізу ієрархій

7.   Розробка організаційно-виробничої структури та фінансового механізму функціонування кластера НХП «Сузір’я».

8.   Реєстрація координаційного центру кластера – некомерційного об’єднання «Кластер НХП «Сузір’я»»

9.   Формування двох виробничих осередків кластера у с. Яворів Косівського району та м. Косові.

10. Реєстрація товарного знаку на вироби кластера НХП «Сузір’я».

11. Отримання знаку якості «Екологічно чисто та безпечно» для виробів кластера.

12.  Розробка бізнес-плану функціонування кластеру НХП «Сузір’я».

13.  Аналіз ефективності впровадження кластерної моделі організації виробництва в економічному середовищі України, розробка економіко-математичної оцінки діяльності кластеру методом оптимізації фінансових результатів її учасників.

14. Розробка методики оформлення виробів народних промислів на експорт.