ua en
Кафедра фінансів

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

Шановні відвідувачі сайту!

на кафедрі фінансів випускаються наукові видання.  

Збірник наукових праць. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону.

Рекомендований до друку Вченою радою Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника ()

Рішення президії ВАК від № 1-05/1 від 18.01.2007 р.

У збірнику можуть бути представлені результати Ваших наукових досліджень в галузі економічних наук: фінансів, обліку та аудиту, маркетингу, менеджменту, економічної кібернетики та інші статті, які не публіковалися раніше в інших наукових виданнях.

Збірник адресований науковим співробітникам, викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, талановитим студентам.

Чекаємо на Ваші публікації!

 

 

 

 

 

 

 

Адреса редакційної колегії:

76025, Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57,

кафедра фінансів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,

тел. (0342) 59-61-76

Надсилати матеріали можна за адресою: kfin@pu.if.ua