ua en
Кафедра фінансів

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

 

Навчально-методичне забезпечення кафедри фінансів

2016 рік

 1. Страхові послуги [текст]:  навч.-інтеракт. посіб. 2-е вид., доп. / С.О.Кропельницька, І.І.Плець. – Івано-Франківськ: ДВНЗ “Прикарпатський національний ун-т ім.В.Стефаника”, 2016. –  390 с.
 2. Кропельницька С.О., Плець І.І., Білий М.М., Кохан І.В. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни  «Страхові послуги». – Івано-Франківськ, 2016.
 3. ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ для фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ступенем магістра зі спеціальності 8.03050801 Фінанси і кредит на основі ступеня «Бакалавр» за іншим напрямом підготовки при прийомі на навчання у 2016 році / [Криховецька З.М., Кропельницька С.О., Вусятицька М.П., Щур Р.І., Дмитровська В.С.]. – Івано-Франківськ, 2016. – 110 с.
 4. Криховецька З.М.Методичні вказівки щодо змісту та організації практичних занять та самостійної роботи студентів “Аналіз і управління фінансовими активамидля студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Фінанси і кредит» спеціалізації «Фінансовий ринок. Оціночна діяльність». - Івано-Франківськ, 2016. - 40 с.
 5. Дмитровська В.С., Криховецька З.М. Мацьків В.В. Методичні вказівки до підготовки та захисту курсових робіт із дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» денної та заочної форми навчання. – Івано-Франківськ:, 2016. – 40 с.

2014 рік

 1. Методичні рекомендації до практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи з курсу «Ринок фінансових послуг» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Фінанси і кредит»/ Криховецька З.М. – 2-е вид. переробл і доп. – Івано-Франківськ: ПП Бойчук, 2013. – 109 с.
 2. Солоджук Т.В. Методичні рекомендації щодо змісту та організації практичних занять з курсу «Фінансовий менеджмент» / Т. В. Солоджук – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2013. –   100 с.
 3. Цюпа О.П., Кохан І.В. Методичні рекомендації до практичних (семінарських) занять з курсу «бюджетна система» для студентів напряму підготовки 6.030508 «фінанси і кредит». – Івано-Франківськ., 2014.
 4. Криховецька З.М., Солоджук Т.В. Методичні рекомендації до практичних (семінарських) занять з курсу «Банківська система» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 2-е вид. – Івано-Франківськ, 2014.
 5. Методи активного навчання у підготовці фінансиста [текст] : навч. посіб. /      С.О.Кропельницька, І.В.Перевозова. – К: «Центр учбової літератури», 2014. –  222 с.
 6. Страхові послуги [текст] :  навч.-інтеракт. посіб. / С.О.Кропельницька, І.І.Плець. – Івано-Франківськ: ДВНЗ “Прикарпатський національний ун-т ім.В.Стефаника”, 2014. –  390 с.

2013 рік

 1. Кропельницька С.О., Вусятицька М.П. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Фінанси страхових організацій ”. –  [Вид. 3-е, доп. та перероб.] – Івано-Франківськ,– 2013. – 71 с.
 2. Кропельницька С.О., Мацьків В.В., Щур Р.І. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни  «Інвестування». –  [Вид. 3-е, перероб. та доп.]/ С.О. Кропельницька, В.В. Мацьків, Р.І. Щур. – Івано-Франківськ, 2013. – ­­­68 с.
 3. Кропельницька С.О., Мигович Т.М., Щур Р.І. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Інвестиційний аналіз ”. –  [Вид. 3-е, доп. та перероб.] – Івано-Франківськ,– 2013. – 66 с.
 4. Кропельницька С.О. Інвестування: у питаннях і відповідях : навч. посіб. / С.О. Кропельницька ; за ред. І.Г. Ткачук. –  Івано-Франківськ : Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2013. – 224 с.
 5. Кропельницька С. О.Фінанси страхових організацій : навч. посіб. [для самост. вивч. дисц., напрям підготовки «Фінанси і кредит»] / С. О. Кропельницька – Івано–Франківськ : ПП Бойчук А.Б., 2013. – 234 с.
 6. Сус Т.Й., Вусятицька М.П. Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Митна справа». – [Вид. 2-е, доп. та перероб.] – Івано-Франківськ,– 2013. – 43 с.
 7. Максимів Ю.В., Григорів О.О.Методичні рекомендації для рорзвязання комплексної (наскрізної) задачі з дисципліни «фінансовий облік» – Івано-Франківськ,– 2013. – 29 с.
 8. Мигович Т.М. Методичні рекомендації до практичних (семінарських) занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів з курсу «гроші і кредит» [Вид. 2-е, доп. та перероб.] – Івано-Франківськ,– 2013. – 53 с.
 9. Збірник тестових завдань для підготовки до вступних випробувань за ОКР – спеціаліст для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Фінанси і кредит»./ [Ткачук І.Г., Криховецька З.М., Кропельницька С.О., Левандівський О.Т., Перевозова І.В., Бойчук Р.М., Цюпа О.П., Плець І.І., Щур Р.І.]. – Івано-Франківськ : ПП  Бойчук, 2013. – 92 с.
 10. Методичні рекомендації з підготовки до комплексного державного іспиту за фахом «Фінанси і кредит»/ колектив авторів за ред. І.Г. Ткачук [для студентів IV-V курсів денної та заочної форм навчання].  – 2-е вид. – Івано-Франківськ : ПП Бойчук, 2013.
 11. Білий М.М. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни  «Економічний аналіз». – Івано-Франківськ, 2013. –  24 с.
 12. Білий М.М. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни  «Економіка підприємства». – Івано-Франківськ, 2013. –  32 с.
 13. Дмитровська В.С. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни  «Фінанси підприємств». – Івано-Франківськ, 2013. –  71 с.

 

2012 рік

 1. Кропельницька С.О., Вусятицька М.П. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Фінанси страхових організацій ” – Івано-Франківськ, 2012. – 70 с. – 4,4 д.а.
 2. Сус Т. Й., Вусятицька М. П. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисциплін “Управління фінансовою санацією підприємств” та “Фінансова санація та банкрутство підприємств” – Івано-Франківськ, 2012. –  39 с. – 2,5 д.а.
 3.  Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Інвестування» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Маркетинг», «Економічна кібернетика» [Вид. 2-е: доп. і перероб.]  / С.О. Кропельницька, В.В. Мацьків, Р.І. Щур. – Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, Івано-Франківськ, 2012.- 54с. 
 4. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Інвестиційний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей «Фінанси і кредит» [Вид. 2-е: доп. і перероб.]  / Кропельницька С.О., Щур Р.І., Мигович Т.М. - Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, Івано-Франківськ, 2012. -52с.
 5.  Кропельницька С.О., Шайбан В.М., Щур Р.І. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Страхування». [Вид. 2-е: доп. і перероб.]  – Івано-Франківськ, 2012. – 66 с.
 6. Кропельницька С. О., Щур Р.І.Страхування: Конспект лекцій для студентів заоч. форми навч./ Кропельницька С. О., Щур Р.І. – Івано-Франківськ, 2012. – 82 с.- 5,12 д.а.
 7. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Страхові послуги» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей «Фінанси і кредит» [Вид. 2-е: доп. і перероб.] / С.О. Кропельницька, Шайбан В.М., Плець І.І., Білий М.М. Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, Івано-Франківськ, 2012. – 90с.
 8. Кропельницька С.О., Петруняк А.Д., Вусятицька М.П.Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Нові виробничі системи (Кластери)” – Івано-Франківськ, 2012. – 54 с. – 3,4 д.а.
 9. Методичні рекомендації до написання дипломних робіт для студентів напряму підготовки 7.03050801 „Фінанси і кредит". - 2-е вид. доп. і перероб. Укладачі: Ткачук І.Г., Криховецька З.М., Кропельницька С.О., Цюпа О.П., Мигович Т.М. - Івано-Франківськ: ПП Бойчук, 2012.-25 с. – 1,6 д.а.
 10. Ткачук І.Г., Кропельницька С.О., Криховецька З.М., Білий М.М. Методичні рекомендації з підготовки до комплексного державного іспиту за фахом «Фінанси і кредит» [для студентів IV-V курсів денної та заочної форм навчання]. – Івано-Франківськ : ПП Бойчук, 2012. – 49 с.- 3,2 д.а.
 11. Мигович Т. М. Методичні рекомендації до практичних (семінарських) занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів з курсу «Гроші та кредит» / Мигович Т. М. – Івано-Франківськ : ПП Бойчук, 2012. – 50 с. – 3,2 д.а..
 12. Мигович Т. М. Кохан І.В. Методичні рекомендації до практичних (семінарських) занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів з курсу «Фінанси» / Мигович Т. М. – Івано-Франківськ : ПП Бойчук, 2012. – 50 с.- 3,2 д.а.
 13. Криховецька З.М, Дмитровська В.С., Петруняк А.Д. Методичні рекомендації до написання курсових робіт із дисципліни “Податкова система”  для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”. – [4-е вид., доп і переробл.]– Івано-Франківськ: ПП Бойчук, 2012. -  34с. – 2,2 д.а.
 14. Криховецька З. М. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Банківська система». / Криховецька З. М., Солоджук Т. В. – Івано-Франківськ : ПП Бойчук, 2012. – 80 с. – 5 д.а.
 15. Ткачук І.Г., Криховецька З.М. Методичні рекомендації до написання бакалаврських робіт для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» галузі знань «Економіка і підприємництво».  – 2-е вид. доповн. і переробл. – Івано-Франківськ: ПП Бойчук,  2012. – 24с. – 1,6 д.а.
 16. Сус Т.Й. Методичні рекомендації до проходження педагогічної практики для магістрів стаціонарної і заочної форм навчання за напрямом 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності «Фінанси і кредит» -. – Івано-Франківськ: ПП Бойчук, 2012. – 24 с. – 1,6 д.а.
 17. Кропельницька С.О., Плець І.І. Страхові послуги. Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Фінанси і кредит. – Івано-Франківськ: ПП Бойчук, 2012. –  204 с.
 18. Кропельницька С.О., Щур Р.І. Страхування. Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит». – Івано-Франківськ: ПП Бойчук, 2012. –  170 с.
 19. Ткачук І.Г., Білий М.М. Наскрізна програма усіх видів практик - 2 д.а.
 20. Кропельницька С.О., СолоджукТ.В.  Соціальне страхування : навч. посіб. / [Вид. 2-ге, доп. та перероб.] – Івано-Франківськ : ПП Бойчук,  2012. – 326 с. (Рекомендовано МОНМС України, лист  № 1/11 – 18068 від 20.11.12)
 21. Криховецька З.М. Ринок фінансових послуг : навчальний посібник / Криховецька З.М.– Івано-Франківськ, ПП Бойчук, 2012. – 194 с.
 22. Криховецька З.М. Банківська система : навчальний посібник / Криховецька З.М.– Івано-Франківськ, ПП Бойчук, 2012. – 260 с.
 23. Кропельницька С.О. Інвестування у питаннях і відповідях: навч. посіб.  для самост. вивч. дисц. [Вид. 2-е: доп. і перероб.] / С.О. Кропельницька. – Івано-Франківськ, 2012. – 40 с.

 2011 рік

 1. Криховецька З.М. Фінансовий ринок: Навчальний посібник.  2-е-вид. доп. і перероб., –    Івано-Франківськ:  ПП Бойчук, 2011. –  262 с.
 2. Криховецька З.М. Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів з курсу «Фінансовий ринок». -Івано-Франківськ, 2011. - 90с.
 3. Цюпа О.П. Навчально-методичний посібник «Облік в бюджетних установах. Курс лекцій». - Івано-Франківськ, 2011. – 153 с.
 4. Криховецька З.М., Мигович Т.М., Мацьків В.В. Методичні рекомендації до підготовки та написання курсових робіт із дисципліни “Економіка підприємства” для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». – Івано-Франківськ: ПП Бойчук, 2011. – 41 с.
 5. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Інвестування». Автори: Кропельницька С.О., Щур Р.І., Мацьків В.В.
 6. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Страхові послуги». Автори: Кропельницька С.О., Шайбан В.М., Плець І.І., Білий М.М.
 7. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Інвестиційний аналіз». Автори: Кропельницька С.О., Щур Р.І., Мигович Т.М.
 8. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Фінанси страхових організацій” для студентів денної форми навчання  спеціальностей “Фінанси”, “Фінанси і кредит”.Автори: Кропельницька С.О., Вусятицька М.П.