ua en
Кафедра фінансів

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

Навчально-методична робота кафедри

Кафедра завжди велику увагу приділяла створенню методичної документації для організації лекційних і практичних занять, лабораторних робіт і курсового проектування.

В даний час всі курси навчальних дисциплін повністю забезпечені відповідною методичною документацією. В центрі уваги кафедри знаходиться підготовка та видання методичної літератури, що постійно оновлюється з врахуванням сучасного стану розвитку науки і техніки. В цій роботі беруть участь всі працівники кафедри. Особливо плодотворну роботу в цьому напрямку проводять доценти кафедри С.О. Кропельницька та З.М. Криховецька.

Всі методичні розробки обговорюються на засіданнях та науково-методичних семінарах кафедри та економічного факультету. Одним з напрямків методичної роботи є аналіз успішності студентів, за результатами якого намічаються заходи на удосконалення навчального процесу.

 Перехід на навчання за Болонською конвенцією суттєво підвищує вимоги як до студентського загалу в питанні систематичної роботи на протязі всього семестру, так і до викладацького складу в питаннях нового методичного забезпечення та організації навчального процесу. Діючий на кафедрі методичний семінар сприяє росту якості навчання, створенню сучасних методичних розробок, росту педагогічного досвіду викладачів кафедри.