ua en
Кафедра фінансів

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

 

Вітаємо Вас на сайті кафедри фінансів

Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника!

 

Тут Ви знайдете всю необхідну інформацію про історію розвитку кафедри фінансів, її викладацький склад, навчально-методичну та наукову роботу, а також про умови вступу на спеціальність як абітурієнтів, так і аспірантів.

 

Кафедра ФІНАНСІВ

створена для творчих, амбітних
та енергійних молодих людей.

Приєднуйтесь до нас!

   

  У 1993 році при Прикарпатському державному університеті ім. Василя Стефаника було створено кафедру фінансів і обліку, на базі якої почала здійснюватися підготовка фахівців зі спеціальностей "Фінанси" та "Облік і аудит" за денною та заочною формами навчання. Перший випуск спеціалістів із зазначених спеціальностей відбувся у 1998 році.

  В 2000 році внаслідок реорганізації та відокремлення кафедра фінансів розпочала підготовку фахівців зі спеціальності 7.050104 "Фінанси" окремо.

 

   Від початку її створення очолює кафедру заслужений діяч науки і техніки України, д.е.н., професор Ткачук Ірина Григорівна. 

 

Організатор економічної науки на Прикарпатті, активна громадська діячка.  Відмінник народної освіти України.      

 За активну роботу з підготовки фахівців в галузі фінансів неодноразово нагороджена грамотами Міністерства освіти і науки України, Івано-Франківської обласної державної адміністрації. В 2007 році визнана в номінації «Жінка-політик» Івано-Франківської області.           

 Є головним редактором щорічного академічного збірника наукових праць «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону».

 

  Процес підготовки фахівців зі спеціальності "Фінанси" повністю забезпечений навчально-методичним та інформаційним матеріалом, над розробкою та удосконаленням яких постійно працює професорсько-викладацький склад кафедри, серед яких: один доктор та вісім кандидатів економічних наук, а також викладачі-сумісники, які є передовими фахівцями із значним практичним досвідом роботи у сфері фінансів та кредиту. 

 Кафедра активно займається науковою роботою, її професорсько-викладацький склад є постійним дописувачем фахових регіональних і національних періодичних видань.

  Починаючи з 1997 року при кафедрі фінансів відкрита і успішно функціонує аспірантура за спеціальністю «Гроші, фінанси та кредит».

  Крім того, за ініціативою кафедри створений Прикарпатський науково-аналітичний центр, який розробляє і впроваджує інноваційні проекти соціально-економічного розвитку регіону.

  Однак, кафедра є не тільки генератором нових економічних ідей, але їх результативно впроваджує. Так, за редакцією професора Ткачук І.Г. кафедрою щорічно видається академічний збірник наукових праць «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону», дописувачами якого є вчені, молоді вчені всієї України. 

 Науковий збірник "Актуальні проблеми розвитку регіону" включено до переліку фахових видань згідно з Постановою Президії ВАК України від 18 січня 2007 року №1-05/1.         

 Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію через стажування у Івано-Франківському обласному фінансовому управлінні, ДПІ Івано-Франківської області, страхових компаніях та банках, виробничих та торгівельних підприємствах, в Центрі підготовки спеціалістів для фінансової системи України, а також у інших країнах через різноманітні просвітницькі програми.

 Увесь професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над розробкою та оновленням робочих програм семінарських та практичних занять, навчальних посібників, методичних вказівок по вивченню дисциплін, в тому числі із застосуванням новітніх інтерактивних та тренінгових методик.