ua en
Кафедра фінансів

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

На кафедрі функціонує 2 проблемних гуртки студентів:

1. Проблемний гурток “Аналіз і розробка інвестиційних проектів”.

Керівник проблемного групи к.е.н. Кропельницька С.О.

Склад: студенти IV-V курсів економічного факультету, спеціальності "Фінанси і кредит" - 10 студентів.

Результати роботи групи:

1) виступи з доповідями на заняттях проблемної групи;

2) виступи на звітній студентській науковій конференції Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

3) підготовка студентів до участі в звітній студентській науковій конференції Прикарпатського національного університету та тез доповідей до друку у Збірнику студентських наукових праць.

2. Проблемний гурток “Проблеми та напрями розвитку фінансового ринку в Україні”

Науковий керівник: к.е.н., доцент Криховецька З.М.

Склад : студенти 3-5 курсів спеціальності “Фінанси”

Результати роботи групи:

1)      виступи з доповідями на заняттях проблемної групи;

2)      виступи на студентській науковій конференції Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

3)   підготовка до друку тез  виступів студентів у Збірнику студентських наукових праць.

Молоді науковці  проводять значну роботу по дослідженню і аналізу великого масиву законодавства України, що стосується зазначених проблем. Ця кропітка дослідницька робота виконується із застосуванням чіткої і обґрунтованої методології, результатом якої є пошук шляхів удосконалення економічного механізму регулювання суспільних відносин. Студенти формулюють свої висновки щодо удосконалення економічних процесів, підвищення їх ефективності на практиці, що дає змогу детальніше визначити роль, значення і місце підприємницьких структур, фінансового сектору, держави в системі соціально-економічних відносин в Україні і в розвитку ринкової економіки.

Студенти готують доповіді на заняття проблемної групи; виступають на звітній університетській студентській  науковій конференції. Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, беруть участь у Всеукраїнських та міжнародних конференція з економічних наук. Молоді науковці також мають можливі надрукувати свої дослідження в студентському науковому збірнику «Еврика» Прикарпатського національного університету, у Збірнику студентських наукових праць кафедри фінансів.

Наукові роботи молодих науковців неодноразово брали участь та були нагороджені дипломами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.

Проведена робота гуртків вже має плідні резулатати.

Зокрема, кафедра підготувала  двох лауреатів ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит»:

1. Гринів Надія.

2. Кропельницький Андрій.

Також Галузевою грамотою Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт нагороджена Шелюжак Марія зі спеціальності "Фінанси і кредит".