ua en
Навчально-методичний відділ

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

АКРЕДИТАЦІЯ

Акредитація і рекомендації завантажити
Державні вимоги завантажити

Наказ МОН №498 від 12.05.2016 Про деякі питання проведення акредитації напрямів підготовки, спеціальностей

завантажити (pdf)

зразок заяви

ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНИХ КОМІСІЙ

6.040102 Біологія завантажити
6.040302 «Інформатика*»
014.09 «Середня освіта (Інформатика)»
122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
завантажити
6.040204 Прикладна фізика завантажити
6.030101 Соціологія завантажити
6.020201 Театральне мистецтво завантажити
6.010201 Фізичне виховання* завантажити
8.04010201 Біологія завантажити
8.04020402 Радіофізика і електроніка (105 "Прикладна фізика") завантажити
8.18010021 Педагогіка вищої школи (1801 "Специфічні категорії") завантажити
8.04010604 Екологічний контроль та аудит (101 "Екологія") завантажити

8.03010401 Політологія (за сферами політичної діяльності) завантажити
8.05010203 Спеціалізовані ком'ютерні системи (123 "Комп'ютерна інженерія") завантажити
6.8.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) завантажити
6.8.03050901 Облік і аудит завантажити
6.020301 Філософія  завантажити
6.130102 Соціальна робота  завантажити
5.01010101 "Дошкільна освіта" (012 Дошкільна освіта ) завантажити 
5.01010201 "Початкова освіта" (013 Початкова освіта ) завантажити
5.02020701 "Дизайн" (022 Дизайн) завантажити 
014 Середня освіта (Біологія) завантажити 
201 «Агрономія»  завантажити 
033 "Філософія" (03 "Гуманітарні науки") завантажити
122 "Комп'ютерні науки" завантажити
014 Середня освіта (Інформатика) завантажити
103 "Науки про землю" завантажити
014 Середня освіта (Географія) завантажити
231 Соціальна робота (23 "Соціальна робота") завантажити
014 Середня освіта ("Фізична культура") завантажити
017 "Фізична культура і спорт" завантажити
6.140101 "Готельно-ресторанна справа"  завантажити
5.14010101 "Готельне обслуговування (1401 Сфера обслуговування) завантажити