ua en
Навчально-методичний відділ

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Склад науково-ментодичної ради завантажити
Наказ ректора Про створення науково-методичної ради університету (12.02.2013, №59) завантажити
Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком (04.12.2014, №768) завантажити
Порядок вивчення вибіркових дисциплін (31.03.2015, №190) завантажити
Порядок присвоєння додаткової педагогічної кваліфікації випускникам (01.04.2015, №192) завантажити
Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (24.07.2015, №447) завантажити
Методичні рекомендації з розробки освітньо-професійних і освітньо-наукових програм та навчальних планів першого і другого рівнів вищої освіти (24.06.2016, №270) завантажити
Положення про стипендіальну комісію ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" завантажити
Порядок формування рейтингу успішності студентів ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" завантажити
Положення про магістратуру (2010)  завантажити
Положення про порядок призначення іменних стипендій Вченої ради (2009)  завантажити
Доповнення до положення про "Порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів" (2013)  завантажити
Порядок запровадження спеціалізацій в навчальних планах підготовки фахівців за освітніми рівнями «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр» у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  (10.02.2015р. №66) завантажити
Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (№191 від 01.04.2015р.) завантажити
Порядок встановлення відповідності навчальних дисциплін (практик) профілю кафедр університету (22.10.2014р. №638) завантажити
Положення про порядок повторного вивчення дисциплін (кредитів ECTS) в умовах ECTS (№18 від 2.02.2016р.) завантажити
Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (№2 від 8.12.2014р.) завантажити 
Положення Про факультет (навчально-науковий інститут) ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  завантажити 
Типове положення про кафедру ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (№4 від 27.04.2016р.)
завантажити 
Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (№33 від 27.01.2015р.)
завантажити
Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (№447 від 24.07.2015р.)
завантажити
Порядок видачі диплома з відзнакою випускникам Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (№67 від 10.02.2015р.)
завантажити
Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти (02.03.2016, №43-АГП)

завантажити

Додаток 2 до Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти (02.03.2016, №43-АГП) завантажити
Положення про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (27.04.2016, №134) завантажити
Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (27.04.2016, №135) завантажити
Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника" права на вільний вибір навчальних дисциплін (24.06.2016р. №271)
завантажити
Положення про організацію та проведення практики завантажити
Додаток до положення про організацію та проведення практики завантажити
Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (№756 від 1.12.2014р.) завантажити
Базове Положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (№756 від 1.2.2014р.)
завантажити
Методичні рекомендації до структури і змісту навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (2013)  завантажити
Навчальні видання: Методичні рекомендації та основні вимоги до структури, змісту та оформлення (2013) завантажити
Методичні рекомендації до змісту та організації самостійної роботи студентів (2013) завантажити
Методичні рекомендації до організації відкритих занять, взаємовідвідування та контрольних відвідувань завантажити

Методичні рекомендації з розробки ОП

завантажити