ua en
Навчально-методичний відділ

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

Накази ректора

2017

Наказ №640 від 30.10.2017р. Про склад науково-методичної ради університету

завантажити

Наказ №629 від 25.10.2017 р. Про зміну розкладу дзвінків 

завантажити

Наказ № 625 від 24.10.2017 р. Про проведення зрізів залишкових знань

Додатки до наказу №625

завантажити

завантажити

Наказ № 584 від 06.10.2017 р. Про заходи щодо підготовки до акредитації університету

завантажити

Додаток до наказу № 584 від 06.10.2017 р. Про заходи щодо підготовки до акредитації університету

завантажити

Наказ №550 від 20.09.2017 р. Про розподіл аудиторного фонду на 2017-2018 навчальний рік

завантажити

Наказ №477 від 14.08.2017 р. Про планування обсягу навчальної роботи

завантажити

Наказ № 364 від 27.06.2017 р. Про формування навчального навантаження професорсько-викладацького складу

завантажити

Наказ № 148 від 07.03.2017 р. Про введення в дію Порядку розподілу навчальних дисциплін між науково-педагогічними працівниками кафедр університету

завантажити

Наказ №90 від 13.02.2017 р. Про вартість диплома молодшого спеціаліста.

завантажити

Наказ №91 від 13.02.2017 р. Щодо вартості документів про вищу освіту.

завантажити

Про склад стипендійної комісії (від 13.02.2017 р. № 83).

завантажити

Додаток 1 до наказу від 13.02.2017 р. № 83.

завантажити

Додаток 2 до наказу від 13.02.2017 р. № 83.

завантажити

Наказ №81 від 09.02.2017 р. Про введення в дію правил призначення стипендій.

завантажити

   

2016 

Про організацію роботи структурних підрозділів університету в січні-лютому 2017 року(26.12.2016, №650)

завантажити

Про зміну розкладу дзвінків(27.10.2016, №531)

завантажити

Про введення в дію "Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника" права на вільний вибір навчальних дисциплін" (24.06.2016, №271)

завантажити

Щодо вартості студентських квитків для студентів університету

завантажити

Щодо вартості студентських квитків для студентів Івано-Франківського коледжу

завантажити

Методичні рекомендації з розробки освітньо-професійних і освітньо-наукових програм та навчальних планів першого і другого рівнів вищої освіти (24.06.2016, №270)

завантажити

Про планування обсягу навчальної роботи на 2016-2017 навчальний рік (24.06.2016, №268)

завантажити

Про підготовку навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти за ступенем бакалавра і магістра у 2016 році (15.06.2016, №242)

завантажити

Про підготовку до 2016-2017 навчального року

завантажити

Про формування навчального навантаження професорсько-викладацького складу на 2016-2017 навчальний рік (13.06.2016, №236)

завантажити

Про затвердження зразка академічної довідки. Про внесення змін до Типового Положення про кафедру ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (27.04.2016, №136)

завантажити

завантажити (.doc)

Про введення в дію "Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (27.04.2016, №135)

завантажити

Про введення в дію "Положення про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (27.04.2016, №134)

завантажити

Щодо створення навчальних центрів дистанційних комунікацій (18.04.2016, №117)

завантажити

Щодо ліквідації навчально-консультаційних центрів ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (18.04.2016, №116)

завантажити

Про допуск до проходження повторної атестації(08.04.2016, №108)

завантажити

Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (1.03.2016, №43-АГП)

завантажити

Про проведення зрізів залишкових знань (29.02.2016, №42-АГП)

завантажити

Про порядок повторного вивчення дисциплін (кредитів ECTS) в умовах ECTS (02.02.2016, №18)

завантажити

Про внесення змін до наказу від 26.01.2015 року №28 "Про склад стипендіальної комісії" (01.02.2016 №14-АГП)

завантажити

2015 

Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (24.07.2015, №447)

завантажити

Про організацію роботи структурних підрозділів в січні-лютому 2016 року (07.12.2015, №768)

завантажити

Про розподіл аудиторного фонду на 2015-2016 навчальний рік (30.08.2015, №535)

завантажити

Про затвердження "Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка"(03.06.2015 №341)

завантажити

Про розклад дзвінків у період з 26.10.2015 по 27.03.2016 року (19.10.2015, №653)

завантажити

Про встановлення розмірів стипендії (15.10.2015, №642) 

завантажити

Про формування навчального навантаження професорсько-викладацького складу на 2015-2016 н. р. (21.08.2015, №530) 

завантажити

Про планування обсягу навчальної роботи на 2015-2016 н. р. (21.08.2015, №529) 

завантажити

Про призначення координатора ECTS університету (13.07.2015, №426)

завантажити

Наказ до Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка в ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника"

завантажити

Про пілотування експериментальної навчальної програми з дисципліни "Методика навчання англійської мови" у рамках спільного проекту МОН України та Британської Ради в Україні "Шкільний вчитель нового покоління" (14.05.2015, №302)

завантажити

Про підготовку навчальних планів підготовки фахівців за освітніми рівнями бакалавра і магістра у 2015 році (14.04.2015, №227)

завантажити

Про затвердження Порядку про присвоєння додаткової педагогічної кваліфікації випускникам (01.04.2015, №192)

завантажити

Про затвердження Порядку про визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін (01.04.191, №191)

завантажити

Про затвердження Порядку про вивчення вибіркових дисциплін (31.03.2015, №190)

завантажити

Про затвердження Порядку про видачу диплома з відзнакою випускникам (10.02.2015, №67)

завантажити 

Про затвердження Порядку про запровадження спеціалізацій в навчальних планах підготовки фахівців за освітніми рівнями "молодший бакалавр", "бакалавр", "магістр" (10.02.2015, №66)

завантажити

Про введення в дію Положення про створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (27.01.2015, №33)

завантажити

2014 

Про формування навчального навантаження професорсько-викладацького складу на 2014-2015 навчальний рік (03.06.2014, №313)

завантажити

Про планування обсягу навчальної  роботи на 2014-2015 навчальний рік (03.06.2014, №314)

завантажити

Про введення в дію "Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення" (29.12.2014, №832)

завантажити 

Про внесення змін до наказу про введення в дію Положення про рейтингове оцінювання знань здобувачів вищої освіти в ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"  (08.12.2014, №785)

завантажити

Про затвердження осіб навчальних структурних підрозділів, відповідальних за дистанційне навчання та підготовку інформації щодо підготовки навчально-методичних матеріалів навчальних дисциплін з використанням елементів дистанційного навчання (08.12.2014, №776)

завантажити 

Про розподіл аудиторного фонду на 2014-2015 н.р. (08.12.2014, №775)

завантажити

Про затвердження Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком (04.12.2014, №768)

завантажити

Про затвердження базового положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників та положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти у ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"(01.12.2014, №756)

завантажити

Про затвердження Порядку встановлення відповідності навчальних дисциплін (практик) профілю кафедр університету (22.10.2014, №638)

завантажити

Про зміни до Положення про призначення і виплату стипендій студентам аспірантам докторантам ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (03.11.2014, №676)

завантажити

Про розподіл аудиторного фонду (01.09.2014, №513-а) 

завантажити

Додаток до наказу Про розподіл аудиторного фонду (01.09.2014, №513-а)

завантажити 

2013 

Про запровадження тестової форми проведення тестових екзаменів з використанням комп`ютерних технологій (від 04.11.2013 № 683)

завантажити

Про запровадження тестової форми проведення семестрових екзаменів з використанням комп'ютерних технологій (04.11.2013, №638)

завантажити 

Про планування навчального навантаження професорсько-викладацького складу на 2013-2014 навчальний рік (від 24.05.2013, №284)

завантажити

Про приведення навчальних планів напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 № 48 «Про затвердження порядку військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу (від 27.03.13, № 182-С)

завантажити

Про введення в дію Положення про призначення і виплату стипендій студентам аспірантам докторантам ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (27.09.2013, №815-С)

завантажити