ua en
Навчально-методичний відділ

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

Базове Положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

завантажити

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

завантажити

Положення про навчально-методичний відділ

завантажити

Положення про організацію та проведення практики 

завантажити 

Додаток до положення про організацію та проведення практики

завантажити

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника" права на вільний вибір навчальних дисциплін

завантажити

Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (27.04.2016, №135)

завантажити

 Положення про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (27.04.2016, №134)

завантажити

Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти (02.03.2016, №43-АГП)

завантажити

Додаток 2

Порядок видачі диплома з відзнакою випускникам Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

завантажити

Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

завантажити

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

завантажити

Типове положення про кафедру ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

завантажити

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка в ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника"

завантажити

Положення Про факультет (навчально-науковий інститут) ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

завантажити

Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

завантажити

Положення про порядок повторного вивчення дисциплін (кредитів ECTS) в умовах ECTS

завантажити

Порядок встановлення відповідності навчальних дисциплін (практик) профілю кафедр університету

завантажити

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

завантажити

Порядок запровадження спеціалізацій в навчальних планах підготовки фахівців за освітніми рівнями «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр» у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

завантажити

Порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів (2010)

завантажити

Доповнення до положення про "Порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів" (2013)

завантажити

Положення про порядок призначення іменних стипендій Вченої ради (2009)

завантажити

Положення про магістратуру (2010)

завантажити

Правила призначення і виплати академічних і соціальних стипендій у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

завантажити

Додаток 1

завантажити

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

завантажити

Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

завантажити