ua en
Навчально-методичний відділ

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

6018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 57, адміністративний корпус,
Кабінети 217, 219-а, 221, 222
телефони (0342) 596046, 596132, 596040
nmv@pu.if.ua

 

Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», який здійснює функції організації, планування та контролю навчально-методичної роботи, видачу дипломів випускникам університету, раціональне використання аудиторного фонду, координує проведення процедур атестації, ліцензування та акредитації.

Навчально-методичний відділ відповідає за підготовку та надання інформації до Міністерства освіти і науки України та інших організацій, працює у взаємодії з ректоратом, навчальними підрозділами (інститути, факультети, НКЦ, коледж), кафедрами, іншими структурними підрозділами університету.

Основною метою діяльності навчально-методичного відділу є сприяння організації освітнього процесу відповідно до чинного законодавства та його науково-методичному забезпеченню в навчальних підрозділах університету, впровадженню в освітній процес сучасних методик та технологій.

У своїй діяльності навчально-методичний відділ керується Конституцією України, Законами України «Про освіту» , «Про вищу освіту», Статутом університету, нормативними документами та наказами ректора університету, іншими нормативними актами в галузі вищої освіти.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ В СТРУКТУРІ УНІВЕРСИТЕТУ

 СКЛАД НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ

 

Начальник відділу

 

Заступник начальника
Солонець Ірина Федорівна 
Кабінет:  217
Телефон:  (0342) 596040
Email: 

       
Методисти

Методист I категорії 
Варварук Мар'яна Мирославівна
Кабінет: 222 
Телефон: (0342)596132
Email:  mariana.varvaruk@pu.if.ua

Методист І категорії 
Гладка Наталія Василівна
Кабінет: 221
Телефон:  (0342)596046
Email: natalia.hladka@pu.if.ua

Методист І категорії
Костан Ірина Йосипівна
Кабінет: 222
Телефон:  (0342)596132
Email: iryna.kostan@pu.if.ua

Методист І категорії
Рега Ольга Володимирівна
Кабінет: 221
Телефон:  (0342)596046
Email:   olha.rega@pu.if.ua

Методист І категорії 
Гундяк Мирослава Василівна
Кабінет: 221
Телефон:  (0342)596046
Email:   myroslava.hundiak@pu.if.ua

 

Провідний фахівець з ліцензування та акредитації 
Макарук Ігор Васильович
Кабінет: 217
Телефон: (0342)596040
Email: makiv45@gmail.com

 

 Фахівець І категорії 
Борух Мар'яна Степанівна
Кабінет: 224
Телефон:  (0342)596070
Email: mglushak29@gmail.com

   
Провідні фахівці з обслуговування інформаційних систем
 

Адміністратор ЄДЕБО
Жолоб Олена Михайлівна
Кабінет: 217
Телефон: (0342)596040

 

Користувач ЄДЕБО
Воробець Любомир
Кабінет: 221 
Телефон: (0342)596040

 

Користувач ЄДЕБО
Попович Олег
Кабінет: 221
Телефон: (0342)596046
Email: 

 

Інженер-програміст І категорії
Панасюк Юлія Андріївна
Кабінет: 222
Телефон: (0342)596132