ua en
Відділ виховної та психолого-педагогічної роботи

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

Інформація про відділ  

Згідно наказу ректора  № 168-К від 07 вересня 2012 р. реорганізовано «Відділ виховної роботи» у «Відділ виховної та психолого-педагогічної роботи».

 З метою психологічного забезпечення та  підвищення ефективності навчально -  виховного процесу у  Державному вищому навчальному закладі “Прикарпатський національний університет  імені Василя Стефаника та  у відповідності до Закону України  від 11.06.2008 р. №1060 — 7 “ Про освіту” ( ст.21;22); Закону України від 01.07.2014 р. № 1556-VII “Про вищу освіту”;  Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11. 1993р. №896 про Державну національну програму “Освіта” (Україна ХХІ); Наказу Міністерства освіти і науки України № 1248 від 30.12.2009 р. «Про покращення соціально-педагогічного і психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації» змінено напрямки діяльності:

  • організація методичного забезпечення виховного та психолого-педагогічного  процесу (методичне забезпечення системи психолого-педагогічних досліджень; інноваційних методів і  технологій корекційної та профілактичної роботи;  методичне забезпечення просвітницької діяльності; методичного та інформаційного забезпечення роботи кураторів);
  • системний психологічний супровід  навчально-виховного процесу (діагностика навчально-виховного процесу; організація та проведення корекційної роботи зі студентами; організація та проведення профілактичної роботи зі студентами; організація і проведення психолого — педагогічної просвітницької роботи зі студентами; організація і проведення консультативної роботи  для кураторів і викладачів з метою постійної підтримки і розв’язання складних професійних ситуацій) ;
  • організація виховної роботи зі студентами (моральне, національно - патріотичне, правове, трудове, економічне, екологічне, естетичне та фізичне  виховання студентів);
  • організація роботи кураторів (організація і проведення  нарад із заступниками деканів з виховної роботи структурних підрозділів університету; організація і проведення  навчально — методичних семінарів з питань удосконалення роботи кураторів та обміну досвідом роботи в даній сфері; організація і проведення  інформаційних занять для кураторів з метою повідомлення результатів психологічної  діагностики з проблем навчання та виховання);
  • координація роботи студентських організацій (організація та проведення заходів з питань формування навиків соціальної активності, творчої iнiціативи та вiдповiдальностi; спільні заходи з питань покращення взаємодії та взаємодопомоги у розв’язанні освітніх, культурних, правових та інших проблем студентів; координація планування роботи студентських організацій; спільне проведення нарад, конференцій, круглих столів).