ua en
Циклова комісія гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

Хто осягає нове, плекаючи старе, той може бути вчителем.

                                                       Конфуцій

В Івано-Франківському коледжі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у 2014 році була створена циклова комісія гуманітарної та соціально-економічної підготовки у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах та з метою більш ефективної та цілеспрямованої підготовки майбутніх молодших спеціалістів.

Головною метою сучасної освіти є допомога молоді у її життєвому самовизначенні, самореалізації, життєтворчості згідно з національними цінностями та в контексті ідеї інтеграції української держави у Європейський простір.

Циклова комісія гуманітарної та соціально-економічної підготовки здійснює підготовку та випуск студентів всіх спеціальностей коледжу.

Навчально-методична робота циклової комісії спрямована на вдосконалення навчального процесу, підвищення рівня його наукового та методичного забезпечення, надання практичної допомоги викладачам та студентам, передбачає проведення науково-пошукових досліджень з проблем вищої школи та впровадження їх результатів в організацію навчально-виховного процесу коледжу.

У навчальному процесі викладачами циклової комісії застосовуються інтерактивні форми та інноваційні методи навчання, вивчається та аналізується їх вплив на якість навчання, проводиться координація міжпредметних зв’язків, приділяється увага організації взаємовідвідування та аналізу проведених занять. Велика увага відводиться забезпеченню якості підготовки молодших спеціалістів.

Викладачі комісії не тільки забезпечують викладання дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, а й у процесі навчання виховують патріотизм, формують національну свідомість громадянина України. Особливе значення у національно-патріотичному вихованні педагоги приділяють самостійній історико-краєзнавчій пошуковій роботі кожного студента. Вони організовують екскурсії по визначних історичних місцях нашої держави.

Викладачі циклової комісії є активними учасниками обласних методичних об’єднань, семінарів з питань впровадження новітніх форм і методів навчання, виставок, конкурсів, науково-практичних конференцій.