ua en
Навчально-науковий Інститут мистецтв

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

 
МОНОГРАФІЇ, НАВЧАЛЬНІ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ, 
ПІДГОТОВЛЕНІ  ВИКЛАДАЧАМИ ІНСТИТУТУ

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ

 

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Івано-Франківська область [Текст] : [монографія] / АПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищ. Освіти; [авт. кол. : Андрущенко В. П., Барабаш О. Д., Брус В. Х., Грицан А.В. [та ін.] ; відп. ред. В. І. Кононенко] . - К. : Знання України, 2010. - 335 с. - ISBN 978-966-316-269-0

Анотація - завантажити

Україна : 20 років незалежності [Текст] : [Монографія] / Прикарпатський юридичний інститут ЛьвДУВС; [авт. кол.: Андрухів І.О., Великочий В.С., Грицан А.В., Кафарський В. І., Крижанівський Є.І.[та ін.]; за ред. М. Б. Бучка, В. І. Кафарського, І. О. Андрухіва, Й. М. Гаха]. - Івано-Франківськ, Надвірна ЗАТ "Надвірнянська друкарня", 2011. - 276 с.

Анотація - завантажити

   

 Двадцять років Незалежності. Галицький район: Факти, хроніки подій, спогади [Текст]:[монографія] / Авт. кол. М. Гачинський, О. Джура, В. Завірач, М. Іваськів, Б. Тимків та ін. - Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2011. - 284 с. - 12 іл. - ISBN 978-966-428-206-9
Анотація - завантажити

 

МОНОГРАФІЇ

   

Тимків Б.М. Мистецтво України та діаспори: дереворізьба сакральна й ужиткова / Б.М. Тимків. - 2-е вид., переробл. і доповнене. - Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2012. - 316 с., 584 іл. - ISBN 978-966-398-089-8

Анотація - завантажити

 
   
   
   
   
   
ПІДРУЧНИКИ  
   
   
   
НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ