ua en
Навчально-науковий ╕нститут п╕слядипломно╖ осв╕ти та дистанц╕йного навчання

Ласкаво просимо на сайт структурного п╕дрозд╕лу ун╕верситету!

 

Р О З К Л А Д

державних екзамен╕в випускник╕в

Навчально-наукового ╕нституту п╕слядипломно╖ осв╕ти та дистанц╕йного навчання

 

 

Дата

складання

 

 

Екзамен

 

Година

 

Аудитор╕я

«ДОШК╤ЛЬНА ОСВ╤ТА» (1 група )

 

03.06.2013 р.

Комплексний екзамен

з фахових дисципл╕н

9:00

108

 

«ГЕОГРАФ╤Я»

 

3.06.2013 р.

Комплексний екзамен

з фахових дисципл╕н

15:00

108

 

 

ДОШК╤ЛЬНА ОСВ╤ТА ” (2 група )

 

4.06.2013 р.

Комплексний екзамен

з фахових дисципл╕н

9:00

108

 

 

ДОШК╤ЛЬНА ОСВ╤ТА ” (3 група)

 

4.06.2013 р.

Комплексний екзамен

з фахових дисципл╕н

15:00

108

ДОШК╤ЛЬНА ОСВ╤ТА ” (4 група )

5.06.2013 р.

Комплексний екзамен

з фахових дисципл╕н

9:00

108

 

 

ЕКОЛОГ╤Я”

5.06.2013 р.

Комплексний екзамен

з фахових дисципл╕н

15:00

108

 

 

ОБЛ╤К ╤ АУДИТ”

6.06.2013 р.

Комплексний екзамен

з фахових дисципл╕н

9:00

108

 

Ф╤НАНСИ ╤ КРЕДИТ”

6.06.2013 р.

Комплексний екзамен

з фахових дисципл╕н

15:00

108

 

 

СОЦ╤АЛЬНА ПЕДАГОГ╤КА”

7.06.2013 р.

Комплексний екзамен

з фахових дисципл╕н

9:00

108

 

 

ПОЧАТКОВА ОСВ╤ТА ”

7.06.2013 р.

Комплексний екзамен

з фахових дисципл╕н

15:00

108

 

 

ПСИХОЛОГ╤Я”

10.06.2013 р.

Комплексний екзамен

з фахових дисципл╕н

9:00

108

 

 

«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАН╤ЗАЦ╤Й ╤ АДМ╤Н╤СТРУВАННЯ»

10.06.2013 р.

Комплексний екзамен

з фахових дисципл╕н

15:00

108

 

 

 

 

 

 

 

Програмов╕ вимоги

до державного комплексного ╕спиту ╕з  фахових дисципл╕н  для випускник╕в ЦПОДП спец╕альност╕ “Обл╕к ╕ аудит”,

осв╕тн╕й р╕вень “спец╕ал╕ст”

 

 

Бухгалтерський обл╕к

 

 1. Предмет та об’╓кти бухгалтерського обл╕ку на п╕дпри╓мствах.
 2. Класиф╕кац╕я господарських засоб╕в за ╖х складом та функц╕ональною роллю.
 3.  Класиф╕кац╕я господарських засоб╕в за джерела ╖х утворення на п╕дпри╓мствах.
 4. Господарськ╕ процеси, як об’╓кт бухгалтерського обл╕ку, ╖х кругооб╕г.
 5. Метод бухгалтерського обл╕ку на п╕дпри╓мствах.
 6. Зм╕ст бухгалтерського балансу ╕ його будова.
 7. Зм╕ни в баланс╕, зумовлен╕ господарськими операц╕ями.
 8. Рахунки бухгалтерського обл╕ку, ╖х призначення ╕ будова.
 9. Призначення та будова активних рахунк╕в.
 10. Призначення ╕ будова пасивних рахунк╕в.
 11. Подв╕йний запис , його суть ╕ значення.
 12. Синтетичн╕ та анал╕тичн╕ рахунки, вза╓мозв’язок м╕ж ними.
 13. Вза╓мозв'язок м╕ж балансом ╕ рахунками.
 14. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обл╕ку
 15. Оборотна в╕дом╕сть по синтетичних рахунках.
 16. Оборотн╕ в╕домост╕ по анал╕тичних рахунках.
 17. Основи ╕ принципи класиф╕кац╕╖ рахунк╕в бухгалтерського обл╕ку та ╖х значення.
 18. Класиф╕кац╕я рахунк╕в за економ╕чним зм╕стом.
 19. Класиф╕кац╕я рахунк╕в за призначенням ╕ структурою.
 20. План рахунк╕в бухгалтерського обл╕ку в промислових п╕дпри╓мствах, принципи його побудови ╕ значення.
 21. Обл╕к процесу постачання.
 22. Обл╕к процесу виробництва.
 23. Обл╕к процесу реал╕зац╕╖.
 24. Обл╕к ф╕нансових результат╕в ╕ використання прибутку.
 25. Обл╕ков╕ рег╕стри та ╖х класиф╕кац╕я
 26. Способи виправлення помилок в обл╕ку
 27. Поняття ╕ класиф╕кац╕я основних форм обл╕ку
 28. Суть ╕ роль документац╕╖ та ╖╖ роль у бухгалтерському обл╕ку
 29. Поняття документ╕в ╕ ╖х класиф╕кац╕я
 30. Основн╕ вимоги до зм╕сту документ╕в
 31. Визначальн╕ вимоги до порядку оформлення документ╕в
 32. Сутн╕сть ╕нвентаризац╕╖ та ╖╖ значення в обл╕ку
 33. Поняття ╕ види ╕нвентаризац╕╖
 34. Порядок проведення ╕нвентаризац╕╖
 35. Суть та призначення бухгалтерсько╖ зв╕тност╕, ╖╖ класиф╕кац╕я
 36. Вимоги до складання зв╕тност╕

 

Ф╕нансовий обл╕к ╤

 

 1. Визнання, класиф╕кац╕я та оц╕нка необоротних матер╕альних актив╕в.
 2. Обл╕к наявност╕ та надходження необоротних матер╕альних актив╕в.
 3. Обл╕к вибуття необоротних матер╕альних актив╕в.
 4. Переоц╕нка та зменшення корисност╕ необоротних матер╕альних актив╕в.
 5. Визначення, класиф╕кац╕я та оц╕нка нематер╕альних актив╕в.
 6. Обл╕к нематер╕альних актив╕в.
 7. Визнання, класиф╕кац╕я та оц╕нка основних засоб╕в. Завдання обл╕ку основних засоб╕в.
 8. Обл╕к надходження основних засоб╕в.
 9. Первинний обл╕к з руху основних засоб╕в.
 10. Обл╕к вибуття основних засоб╕в.
 11. Обл╕к амортизац╕╖ основних засоб╕в.
 12. Методи нарахування амортизац╕╖ основних засоб╕в.
 13. Обл╕к витрат на пол╕пшення основних засоб╕в.
 14. Документальне оформлення та в╕дображення в систем╕ синтетичного та анал╕тичного обл╕ку вибуття основних засоб╕в.
 15. Обл╕к оренди основних засоб╕в. Особливост╕ обл╕ку операц╕й з операц╕йно╖ та ф╕нансово╖ оренди основних засоб╕в.
 16. Поняття, оц╕нка та види ╕нвестиц╕й.
 17. Обл╕к придбання та реал╕зац╕╖ поточних ф╕нансових ╕нвестиц╕й.
 18. Поняття довгострокових ф╕нансових ╕нвестиц╕й. Методи ╖х оц╕нки.
 19. Обл╕к довгострокових ф╕нансових ╕нвестиц╕й.
 20. Особливост╕ обл╕ку грошових кошт╕в.
 21. Обл╕к грошових кошт╕в у кас╕.
 22. Порядок надходження гот╕вкових кошт╕в.
 23. Порядок витрачання гот╕вкових кошт╕в. ╤нвентаризац╕я каси.
 24. Види рахунк╕в у банку та порядок ╖х в╕дкриття.
 25. Порядок обл╕ку грошових кошт╕в в банку.
 26. Порядок зд╕йснення безгот╕вкових розрахунк╕в. Форми безгот╕вкових розрахунк╕в.
 27. Обл╕к операц╕й на рахунках у банку.
 28. Суть поняття деб╕торсько╖ заборгованост╕. Склад деб╕торсько╖ заборгованост╕.
 29. Обл╕к розрахунк╕в з покупцями та замовниками. Обл╕к резерву сумн╕вних борг╕в.
 30. Обл╕к вексел╕в отриманих. Обл╕к аванс╕в виданих. Обл╕к розрахунк╕в за претенз╕ями.
 31. Обл╕к розрахунк╕в з п╕дзв╕тними особами.
 32. Особливост╕ обл╕ку запас╕в. Визначення та класиф╕кац╕я запас╕в. Первинний обл╕к з руху запас╕в.
 33. Оц╕нка запас╕в на р╕зних етапах ╖х руху. Значення запас╕в у господарськ╕й д╕яльност╕ п╕дпри╓мства.
 34. Шляхи надходження та вибуття запас╕в. Оц╕нка запас╕в при ╖х надходженн╕ на п╕дпри╓мство.
 35. Оц╕нка вибуття запас╕в. Документальне оформлення.
 36. Обл╕к товарообм╕нних операц╕й. Обл╕к надходження запас╕в. Обл╕к вибуття запас╕в. Обл╕к переоц╕нки запас╕в.
 37. Особливост╕ обл╕ку МШП.
 38. Первинний обл╕к руху МШП.
 39. Суть поняття та класиф╕кац╕я готово╖ продукц╕╖. Документальний обл╕к готово╖ продукц╕╖.
 40. Особливост╕ обл╕ку витрат на виробництво продукц╕╖ (роб╕т, послуг.)
 41. Суть поняття калькулювання та виробнича соб╕варт╕сть. Методи калькулювання.
 42. Поняття транспортно-загот╕вельних витрат. Склад транспортно-загот╕вельних витрат. Методи обл╕ку транспортно-загот╕вельних витрат.
 43. Обл╕к транспортно-загот╕вельних витрат.

 

Ф╕нансовий обл╕к ╤╤

 

 1. Визнання, класиф╕кац╕я та оц╕нка зобов'язань.
 2. Обл╕к довгострокових зобов'язань. Особливост╕ обл╕ку довгострокових позик.
 3. Обл╕к поточних зобов'язань.
 4. Обл╕к зобов'язань по розрахунках з постачальниками ╕ п╕дрядниками за товари (роботи, послуги).
 5. Законодавче регулювання оплати прац╕. Обл╕к персоналу та використання робочого часу.
 6. Склад фонду оплати прац╕ та визначення середньо╖ зароб╕тно╖ плати.
 7. Особливост╕ обл╕ку доплат, надбавок та ╕нших гарант╕йних ╕ компенсац╕йних виплат.
 8. Методика розрахунку суми зароб╕тно╖ плати при р╕зних формах ╕ системах оплати прац╕ за в╕дпрацьований ╕ нев╕дпрацьований час.
 9. Утримання ╕з зароб╕тно╖ плати. Узагальнення нарахувань ╕ утримань ╕з зароб╕тно╖ плати (розрахунков╕ в╕домост╕, зведен╕ в╕домост╕ за складом оплат ╕ категор╕ями).
 10.  В╕дображення розрахунк╕в по оплат╕ прац╕ в систем╕ рахунк╕в.
 11. Обл╕к розрахунк╕в з соц╕ального страхування. ╢диний соц╕альний внесок.
 12. Обл╕к забезпечень наступних виплат ╕ платеж╕в.
 13. Види податк╕в та обов'язкових платеж╕в до бюджету та законодавче ╖х регулювання.
 14. Обл╕к податку на додану варт╕сть та акцизного податку. В╕дображення в систем╕ рахунк╕в операц╕й з податку на додану варт╕сть та акцизного податку.
 15. Обл╕к податку на прибуток: визначення суми податку за декларац╕╓ю, в╕дображення розрахунк╕в з податку на прибуток в систем╕ рахунк╕в.
 16. Обл╕к в╕дстрочених податкових актив╕в ╕ зобов'язань з податку на прибуток. Обл╕к розрахунк╕в з бюджетом з ╕нших податк╕в ╕ обов'язкових платеж╕в.
 17. Обл╕кова класиф╕кац╕я доход╕в ╕ витрат д╕яльност╕ п╕дпри╓мства та ╖х зв'язок з рахунками бухгалтерського балансу у розр╕з╕ вид╕в д╕яльност╕.
 18. В╕дображення в обл╕ку доходу в╕д реал╕зац╕╖ продукц╕╖ (роб╕т, послуг). Анал╕тичний обл╕к операц╕й з реал╕зац╕╖ продукц╕╖ (роб╕т, послух).
 19. Обл╕к доход╕в ╕ витрат в╕д операц╕йно╖ оренди. Обл╕к доход╕в ╕ витрат в╕д операц╕йних курсових р╕зниць. Обл╕к доход╕в ╕ витрат в╕д одержаних ╕ визначених пен╕, штраф╕в, неустойки.
 20. Обл╕к доход╕в ╕ витрат з витрат в╕д знец╕нення запас╕в. Обл╕к доход╕в ╕ витрат з нестач ╕ втрат в╕д псування ц╕нностей та в╕дшкодування ран╕ше списаних актив╕в.
 21. Обл╕к доход╕в ╕ витрат з ╕нших доход╕в ╕ витрат в╕д операц╕йно╖ д╕яльност╕.
 22. Обл╕к доход╕в ╕ втрат в╕д участ╕ у кап╕тал╕. Обл╕к ╕нших ф╕нансових доход╕в ╕ витрат.
 23. Обл╕к доход╕в ╕ соб╕вартост╕ реал╕зованих ф╕нансових ╕нвестиц╕й, необоротних актив╕в ╕ майнових комплекс╕в.
 24. Обл╕к доход╕в в╕д безоплатно одержаних актив╕в.
 25. Обл╕к втрат в╕д уц╕нки необоротних актив╕в ╕ ф╕нансових ╕нвестиц╕й.
 26. Обл╕к ╕нших доход╕в ╕ витрат в╕д звичайно╖ д╕яльност╕.
 27. Обл╕к надзвичайних доход╕в ╕ витрат.
 28. Обл╕к ф╕нансових результат╕в зв╕тного ф╕нансового року та економ╕чний зм╕ст показника.
 29. Обл╕к нерозпод╕леного прибутку (непокритих збитк╕в). Обл╕к використання прибутку зв╕тного пер╕оду. Обл╕к покриття збитк╕в.
 30. Обл╕к доход╕в майбутн╕х пер╕од╕в.
 31. Розкриття ╕нформац╕╖ про ф╕нансов╕ результати д╕яльност╕ у ф╕нансов╕й зв╕тност╕.
 32. Обл╕кова характеристика складових власного кап╕талу п╕дпри╓мства.
 33. Обл╕к неоплаченого ╕ вилученого кап╕талу.
 34. Обл╕к додаткового кап╕талу, резервного кап╕талу.
 35. Особливост╕ обл╕ку статутного кап╕талу. Обл╕к розрахунк╕в з учасниками за нарахованими див╕дендами.

 

 

Орган╕зац╕я ╕ методика аудиту

 

 1. Профес╕йна повед╕нка та в╕дпов╕дальн╕сть стор╕н при проведенн╕ аудиту. Орган╕зац╕йно-правов╕ форми п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕ в аудит╕.
 2. Сертиф╕кац╕я аудитор╕в. Л╕цензування аудиторсько╖ д╕яльност╕.
 3. Орган╕зац╕я аудиторських послуг.
 4. Проблеми розвитку аудиту в Укра╖н╕.
 5. Аудиторський процес та його етапи.
 6. Порядок регулювання стосунк╕в м╕ж аудиторською ф╕рмою ╕ кл╕╓нтом.
 7. Зм╕ст договору на проведення аудиту та аудиторське обслуговування.
 8. Планування роботи аудиторсько╖ ф╕рми та аудиторських перев╕рок.
 9. Роль внутр╕шнього аудиту в зд╕йсненн╕ п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕ господарюючими суб'╓ктами.
 10. Об'╓кти та суб'╓кти внутр╕шнього аудиту.
 11. Технолог╕я внутр╕шнього аудиту.
 12. Анал╕з установчих та ╕нших документ╕в п╕дпри╓мства.
 13. Аудит основних засоб╕в.
 14. Методика аудиту нематер╕альних актив╕в.
 15. Методика аудиту операц╕й з придбання матер╕альних ц╕нностей.
 16. Методика аудиту процес╕в випуску ╕ руху готово╖ продукц╕╖.
 17. Методика аудиту реал╕зац╕╖ готово╖ продукц╕╖, роб╕т та послуг.
 18. Методика аудиту касових операц╕й.
 19. Методика аудиту операц╕й на поточному рахунку та ╕нших рахунках у банку.
 20. Методика аудиту розрахунк╕в з п╕дзв╕тними особами.
 21. Методика аудиту розрахунк╕в з постачальниками, покупцями та ╕ншими деб╕торами ╕ кредиторами.
 22. Методика аудиту правильност╕ визначення ф╕нансових результат╕в.
 23. Методика аудиту кап╕талу та зобов’язань.
 24. Аудит ф╕нансово╖ зв╕тност╕ п╕дпри╓мств за загальною формою оподаткування.
 25. Аудит ф╕нансово╖ зв╕тност╕ суб’╓кт╕в малого п╕дпри╓мництва.
 26. Аудиторськ╕ св╕дчення.
 27. М╕жнародн╕ стандарти аудиту.
 28. ╤нформац╕йне забезпечення аудиту.
 29. Методика аудиту договор╕в ╕ ф╕нансових результат╕в.
 30. Методика аудиту необоротних актив╕в.

 

Зв╕тн╕сть п╕дпри╓мства

 

 1. Сутн╕сть та види зв╕тност╕ п╕дпри╓мства.
 2. Загальн╕ вимоги до зв╕тност╕ та принципи ╖╖ п╕дготовки.
 3. Порядок подання та оприлюднення ф╕нансово╖ зв╕тност╕.
 4. Структура та зм╕ст форми № 1 “Баланс”.
 5. Методика заповнення форми № 1 “Баланс”.
 6. Порядок складання форми № 2 “Зв╕т про ф╕нансов╕ результати”.
 7. Структура ╕ зм╕ст форми № 3 “Зв╕т про рух грошових кошт╕в”.
 8. Методика заповнення Зв╕ту про рух грошових кошт╕в.
 9. Структура ╕ зм╕ст форми № 4 “Зв╕т про власний кап╕тал”.
 10. Порядок заповнення Зв╕ту про власний кап╕тал.
 11. Структура та зм╕ст Прим╕ток до р╕чно╖ ф╕нансово╖ зв╕тност╕.
 12. Методика складання Прим╕ток до р╕чно╖ ф╕нансово╖ зв╕тност╕.
 13. Структура ╕ зм╕ст ф╕нансового зв╕ту суб`╓кта малого п╕дпри╓мництва.
 14. Методика складання ф╕нансового зв╕ту суб`╓кта малого п╕дпри╓мництва.
 15. Особливост╕ та види податково╖ зв╕тност╕.
 16. Порядок складання Декларац╕╖ про прибуток п╕дпри╓мства та джерела ╕нформац╕╖.
 17. Методика заповнення декларац╕╖ з ПДВ.
 18. Суть, призначення та структура податково╖ зв╕тност╕ з податку на доходи ф╕зичних ос╕б.
 19. Зв╕тн╕сть з ╢диного соц╕ального внеску.
 20. Статистична зв╕тн╕сть: види, ╕нформац╕йн╕ джерела.
 21. Внутр╕шня зв╕тн╕сть: поняття та методика складання.

 

 

Програмов╕ вимоги

до державного комплексного ╕спиту ╕з  фахових дисципл╕н  для випускник╕в ЦПОДП

спец╕альност╕ “Менеджмент орган╕зац╕й  ╕ адм╕н╕стрування”,  осв╕тн╕й р╕вень “спец╕ал╕ст”

 

 

"╤нновац╕йний менеджмент"

 

 1. Умови та основи розвитку ╕нновац╕йно╖ сфери.
 2. ╤нновац╕╖. Класиф╕кац╕я та специф╕ка ╕нновац╕й.
 3. ╤нновац╕йний процес. Модел╕ та етапи ╕нновац╕йних процес╕в.
 4. ╤стор╕я нововведень та ╖х теоретичне осмислення.
 5. Фактори сприйнятливост╕ виробничо╖ системи до нововведень, ╖х характеристика.
 6. Сприйнятлив╕сть орган╕зац╕╖ до нововведень.
 7.  Сприйнятлив╕сть персоналу до нововведень.
 8. Основн╕ засади формування ╕нновац╕йних орган╕зац╕й.
 9. ╤нновац╕йн╕ Фонди ╕ венчурн╕ ф╕рми. Ф╕рми «сп╕н-офф».
 10. Ф╕рми» ор╕╓нтован╕ на житт╓вий цикл продукту.
 11. Технопарки ╕ технопол╕си.
 12. Ф╕нансово-промислова група. Орган╕зац╕я технолог╕чного ланцюга у ФПГ.
 13. ╤нтелектуальна власн╕сть у ╕нновац╕йному процес╕. Винах╕д. Патент. «Ноу-хау».
 14. Торгова марка. Товарний знак. Знак обслуговування. Ф╕рмовий знак.
 15. Технолог╕чний трансфер.
 16. Л╕ценз╕йн╕ угоди.
 17. ╤нжин╕ринг та ре╕нжин╕ринг.
 18. Захист прав власника ╕нтелектуально╖ власност╕.
 19. Необх╕дн╕сть та методи анал╕зу документально-╕нформац╕йних поток╕в.
 20. Посл╕довн╕сть п╕дготовки вих╕дно╖ ╕нформац╕╖ для прийняття управл╕нських р╕шень.
 21. Документальн╕ та прикладн╕ науков╕ досл╕дження. НДДКР.
 22. Техн╕чна п╕дготовка виробництва. Техн╕ко-економ╕чне об╜рунтування проекту.
 23. Проектно-конструкторська та орган╕зац╕йно-технолог╕чна п╕дготовка виробництва.
 24. Форми ╕ засоби ф╕нансування нововведень.
 25. Ризики в ╕нновац╕йн╕й д╕яльност╕. Методи ╖х оц╕нки.
 26. Методи зменшення ризику ╕нвестора ╕нновац╕йного процесу.
 27. Ц╕льов╕ групи в ╕нновац╕йн╕й орган╕зац╕╖.
 28. Ефективн╕сть використання ╕нновац╕й. Види ефекту.
 29. Ефективн╕сть витрат на досл╕дження ╕ розробку нового продукту.
 30. Основн╕ показники загально╖ економ╕чно╖ ефективност╕ ╕нновац╕й.

 

"Менеджмент орган╕зац╕╖"

 1. Системна модель управл╕ння орган╕зац╕╓ю.
 2. Кризов╕ явища як фаза житт╓вого циклу орган╕зац╕╖.
 3. Управл╕ння маркетинговою д╕яльн╕стю.
 4. Орган╕зац╕я як об'╓кт управл╕ння.
 5. Сутн╕сть, основн╕ ознаки, джерела виникнення кризових ситуац╕й.
 6. Управл╕ння матер╕ально-техн╕чною п╕дсистемою.
 7. Вза╓мозв’язок та вза╓мозалежн╕сть внутр╕шн╕х елемент╕в орган╕зац╕╖.
 8. Типолог╕я кризових ситуац╕й.
 9. Галузев╕ особливост╕ виробничою менеджменту.
 10. Вплив фактор╕в зовн╕шнього середовища на функц╕онування орган╕зац╕╖.
 11. Система заход╕в щодо управл╕ння орган╕зац╕╓ю у криз╕.
 12. Реал╕зац╕я комерц╕йно╖ функц╕╖.
 13. Учасники д╕яльност╕ орган╕зац╕╖, збалансування ╖х ╕нтерес╕в.
 14. Санац╕я ╕ банкрутство.
 15. Управл╕ння соц╕ально-психолог╕чною п╕дсистемою.
 16. ╤м╕дж орган╕зац╕╖.
 17. Анал╕з та проектування орган╕зац╕йних структур п╕дпри╓мств р╕зних тип╕в.
 18. Стосунки менеджера з п╕длеглими.
 19. Основн╕ п╕дсистеми: техн╕чна, технолог╕чна, орган╕зац╕йна, економ╕чна та соц╕ально-психолог╕чна.
 20. Ефект масштабу д╕яльност╕.
 21. Розпорядча д╕яльн╕сть.
 22. Специф╕ка менеджменту на кожн╕й стад╕╖ житт╓вого циклу.
 23. Масштаб п╕дпри╓мства та фактори, що його зумовлюють.
 24. Орган╕зац╕я прац╕ та ╖╖ стимулювання.
 25. Порядок заснування п╕дпри╓мств та об'╓днань.
 26. Оц╕нювання виконання р╕шень п╕длеглими.
 27. Реорган╕зац╕я п╕дпри╓мств.
 28. Дисципл╕нарний вплив.
 29. Основи корпоративною менеджменту.
 30. Особливост╕ управл╕ння орган╕зац╕ями р╕зних форм власност╕ та орган╕зац╕йно-правових форм.
 31. Заходи проф╕лактики та усунення помилок в робот╕ п╕длеглих.
 32. Управл╕ння ф╕нансово-економ╕чною п╕дсистемою.
 33. Управл╕ння техн╕чною та технолог╕чною п╕дсистемами.
 34. П╕дпри╓мницький менеджмент.
 35. Д╕агностика управл╕ння: види, етапи, показники д╕агностичного досл╕дження.
 36. Зм╕ни в орган╕зац╕ях.

37. Вплив фактор╕в зовн╕шнього середовища.

 1. П╕дпри╓мницький менеджмент.
 2. Сутн╕сть та фактори конкурентоспроможност╕.  
 3. Специф╕ка менеджменту на кожн╕й стад╕╖ житт╓вого цикл

 

"Стратег╕чний менеджмент"

 

 1. Управл╕ння процесом формування стратег╕╖. Основн╕ п╕дходи до управл╕ння процесом формування стратег╕╖.
 2. Поняття галуз╕. Основн╕ фактори галузево╖ структури.
 3. Поняття конкурентоспроможност╕ продукц╕╖ та конкурентоспроможност╕ ф╕рми.
 4. Основн╕ елементи галузевого ╕ конкурентного анал╕зу.
 5. Характеристика основних р╕вн╕в стратег╕╖ управл╕ння п╕дпри╓мством.
 6. Еволюц╕я п╕дход╕в до  формування стратег╕╖ управл╕ння п╕дпри╓мством.
 7. Основн╕ ╕де╖ стратег╕чного варт╕сного анал╕зу.
 8. Характеристика показник╕в галузево╖ привабливост╕.
 9. Анал╕з конкурентно╖ позиц╕╖ ф╕рми. Модель п’яти  сил конкуренц╕╖ М. Портера.
 10. Стратег╕чне управл╕ння п╕дпри╓мством: поняття, сутн╕сть ╕ значення.
 11. Характеристика та ефективн╕сть стратег╕й ц╕нового л╕дерства.
 12. Особливост╕ загальних  конкурентних стратег╕й.
 13. Формування стратег╕чних завдань п╕дпри╓мства. Основн╕ вимоги до вироблення системи стратег╕чних завдань.
 14. Зовн╕шн╕ ╕ внутр╕шн╕ визначники стратег╕╖ управл╕ння п╕дпри╓мством.
 15. Характеристики тип╕в руш╕йних сил в галуз╕.
 16. Поняття стратег╕й. М╕сце стратег╕╖ в систем╕ стратег╕чного управл╕ння п╕дпри╓мством.
 17. Поняття та оц╕нка конкурентного статусу ф╕рми.
 18. Складов╕ частини ╕ процес стратег╕чного управл╕ння п╕дпри╓мством.
 19. Поняття конкурентно╖ переваги. П╕дтримування конкурентних переваг ф╕рми.
 20. Зм╕на акцент╕в в систем╕ управл╕ння виробництвом в умовах перех╕дно╖ економ╕ки.
 21. Основн╕ питання галузевого анал╕зу в стратег╕чному управл╕нн╕.
 22. Визначення б╕знесу та стратег╕чно╖ м╕с╕╖ орган╕зац╕╖.
 23. Формування ново╖ управл╕нсько╖ програми в пер╕од становлення ринкових в╕дносин в Укра╖н╕.
 24. Анал╕з д╕яльност╕ ф╕рми в систем╕ стратег╕чного управл╕ння ф╕рми.   Анал╕з SWOT
 25. Модель менеджера стратег╕чного р╕вня. Сучасн╕ вимоги до кер╕вник╕в стратег╕чного р╕вня
 26. Виб╕р типу орган╕зац╕йно╖ структури в систем╕ стратег╕чного управл╕ння.
 27. Роль та значення персоналу п╕дпри╓мства у формуванн╕ та реал╕зац╕╖ стратег╕╖.
 28. Особливост╕ анал╕зу корпоративних стратег╕й диверсиф╕кованих ф╕рм.
 29. Орган╕зац╕йн╕ питання реал╕зац╕╖ стратег╕чних план╕в п╕дпри╓мства.
 30. Використання матриц╕ структури б╕знесу Бостонсько╖ консультативно╖ групи (БКГ): особливост╕, переваги, недол╕ки.

 

 

"╤нвестиц╕йний менеджмент"

 1. Сутн╕сть ╕нвестиц╕йно╖ д╕яльност╕.
 2. Форми ╕нвестиц╕й. Класиф╕кац╕я ╕нвестиц╕й.
 3. ╤нвестиц╕йний процес у держав╕ з ринковою економ╕кою.
 4. Чинники, що роблять сприятливим ╕нвестиц╕йний кл╕мат.
 5. Шляхи актив╕зац╕╖ ╕нвестування.
 6. Економ╕чна сутн╕сть ╕нвестиц╕й. ╖х класиф╕кац╕я,
 7. Поняття ╕нвестиц╕йно╖ д╕яльност╕ п╕дпри╓мства.
 8. ╤нвестиц╕йний процес та його складов╕.
 9. Поняття ╕нвестиц╕йного менеджменту. Основн╕ принципи та функц╕╖.
 10. Функц╕ональн╕ учасники ╕нвестиц╕йно╖ д╕яльност╕.
 11. Прямий та опосередкований вплив держави на ╕нвестиц╕йну д╕яльн╕сть.
 12. Господарськ╕ товариства як суб'╓кти ╕нвестиц╕йно╖ д╕яльност╕.
 13. Основн╕ форми ╕нвестиц╕йного анал╕зу.
 14. Орган╕зац╕йне забезпечення ╕нвестиц╕йного менеджменту.
 15. ╤нформац╕йне забезпечення ╕нвестиц╕йного менеджменту.
 16. ╤нвестиц╕йний анал╕з на п╕дпри╓мств╕.
 17. ╤нвестиц╕йне планування та його основн╕ параметри.
 18. Системи ╕ методи внутр╕шнього ╕нвестиц╕йного контролю.
 19. ╤нвестиц╕йний контрол╕нг.
 20. Елементи ╕нвестиц╕йного ринку.
 21. ╤нвестиц╕йн╕ товари, характеристика ╖х форм та вид╕в.
 22. Кон'юнктура ╕нвестиц╕йного ринку, основн╕ ╖╖ стад╕╖, ╖х характеристика.
 23. Прогнозування макроеконом╕чних показник╕в ╕нвестиц╕йного ринку.
 24. Методи досл╕дження ╕нвестиц╕йно╖ привабливост╕ галузей економ╕ки.
 25. Поняття та структура ╕нвестиц╕йного ринку.
 26. ╤нвестиц╕йн╕ товари.
 27. Кон'юнктура ╕нвестиц╕йного ринку.
 28. Оц╕нка макроеконом╕чних показник╕в розвитку ╕нвестиц╕йного ринку.
 29. Поняття ╕нвестиц╕йно╖ привабливост╕ окремих галузей економ╕ки та окремих рег╕он╕в.
 30. Вих╕дн╕ передумови формування ╕нвестиц╕йно╖ стратег╕╖.
 31. Досл╕дження економ╕ко-правових норм зд╕йснення ╕нвестиц╕йно╖ д╕яльност╕, створення системи ц╕лей.
 32. Характеристика основних напрям╕в ╕нвестиц╕йно╖ д╕яльност╕ п╕дпри╓мства та ╖╖ вза╓мозв'язок.
 33. Методичн╕ п╕дходи до вибору напрям╕в ╕нвестиц╕йно╖ д╕яльност╕.
 34. Поняття ╕нвестиц╕йно╖ стратег╕╖ п╕дпри╓мства та ╖╖ зв'язок ╕з загальною стратег╕╓ю його економ╕чного розвитку.
 35. Вих╕дн╕ передумови формування ╕нвестиц╕йно╖ стратег╕╖.
 36. Основн╕ етапи розроблення ╕нвестиц╕йно╖ стратег╕╖ п╕дпри╓мства.
 37. Об╜рунтування основних напрямк╕в ╕ форм ╕нвестиц╕йно╖ д╕яльност╕ п╕дпри╓мства.
 38. Фактори, що визначають сп╕вв╕дношення форм ╕нвестування, оц╕нка ╕нвестиц╕йно╖ стратег╕╖ п╕дпри╓мства.
 39. Поняття ╕нвестиц╕йних ресурс╕в п╕дпри╓мства.
 40. Характеристика джерел формування ╕нвестиц╕йних ресурс╕в.

 

 

 

Програмов╕ вимоги

до державного комплексного ╕спиту ╕з  фахових дисципл╕н  для випускник╕в ЦПОДП

спец╕альност╕ “Психолог╕я”,

осв╕тн╕й р╕вень “спец╕ал╕ст”

 

 

 

 

Психолог╕я особистост╕

 

 1. Актуальн╕сть психолог╕чно╖ проблематики особистост╕ в умовах трансформац╕╖ технократично╖ цив╕л╕зац╕╖ у ╕нформац╕йну.
 2. Блочний п╕дх╕д до особистост╕. Характеристики понять : людина, ╕ндив╕д, особист╕сть, ╕ндив╕дуальн╕сть, суб’╓кт.
 3. Конституц╕йно-антропометричний п╕дх╕д до особистост╕. Концепц╕я                 Е. Кречмера.
 4. Еп╕лепто╖дний характер за П.Б.Ганнушк╕ним.
 5. Конституц╕йно-антропометрична концепц╕я Шелдона. Ендоморфн╕сть, екзоморфн╕сть, мезоморфн╕сть. В╕сцеротон╕я, церебротон╕я, соматотон╕я.
 6. Мотивац╕йно-динам╕чна природа особистост╕ З. Фройда. Libido, Tanatos, Mortido, Id, Ego, Super-Ego.
 7. Модель “Велико╖ п’ят╕рки” та ╖╖ значення у сучасн╕й персонолог╕╖.
 8. Механ╕зми психолог╕чного захисту.
 9. Духовна природа особистост╕. Духовн╕сть. Моральн╕сть.
 10. Основний психолог╕чний зм╕ст християнсько╖ любов╕.
 11. Класичн╕ структури особистост╕.

 

Психолог╕я конфл╕кту

 

 1. Поняття про конфл╕кт. Функц╕╖ конфл╕кту.
  1. Психолог╕чна характеристика м╕жособист╕сних конфл╕кт╕в. Принципи безконфл╕ктного сп╕лкування.
  2. Внутр╕шньоособист╕сн╕ конфл╕кти: психолог╕чна характеристика, причини виникнення, особливост╕ подолання.
  3. С╕мейн╕ конфл╕кти.
  4. Структура конфл╕кту.
  5. Основн╕ напрями управл╕ння конфл╕ктами.
   1. Конфл╕кти в орган╕зац╕ях: характеристика, класиф╕кац╕я, специф╕ка попередження, роз вязання.
   2. Педагог╕чн╕ конфл╕кти: психолог╕чна характеристика, причини виникнення, особливост╕ управл╕ння.

 

Соц╕альна психолог╕я

 

37. Предмет та завдання соц╕ально╖ психолог╕╖. Принципи, категор╕╖ та закони соц╕ально╖ психолог╕╖.

38. Методолог╕я соц╕ально-психолог╕чних досл╕джень.

39. Соц╕ал╕зац╕я особистост╕: механ╕зми, напрямки та стад╕╖ соц╕ал╕зац╕╖.

40. Соц╕альна установка. Структура та функц╕╖ соц╕ально╖ установки.

41. Психолог╕чна характеристика великих соц╕альних груп. Класиф╕кац╕я великих соц╕альних груп.

42. Психолог╕чн╕ особливост╕ етн╕чних груп.

43. Вплив групи на особист╕сть: соц╕ально-психолог╕чний анал╕з феномену.

44. Психолог╕я мало╖ соц╕ально╖ групи. Класиф╕кац╕я малих соц╕альних груп.

45. Анал╕з соц╕ально-психолог╕чних феномен╕в: психолог╕чний кл╕мат, групова сум╕сн╕сть, групова нормал╕зац╕я, групова поляризац╕я, групова ╕золяц╕я.

46. Л╕дерство ╕ кер╕вництво в мал╕й груп╕. Теор╕╖ л╕дерства.

47. Психолог╕чн╕ бар’╓ри сп╕лкування.

48. Сп╕лкування як вза╓мод╕я. Поняття вза╓мод╕╖ та ╖╖ види.

49. Сп╕лкування як обм╕н ╕нформац╕╓ю. Засоби комун╕кац╕╖.

50. Перцептивна сторона сп╕лкування. Функц╕╖ та механ╕зми соц╕ально╖ перцепц╕╖.

51. “Ефекти” м╕жособист╕сного сприйняття.

 1. Соц╕ально-психолог╕чн╕ механ╕зми вза╓мовпливу: вза╓морозум╕ння, переконування, емоц╕йне зараження, насл╕дування, нав╕ювання, ╕дентиф╕кац╕я, емпат╕я, рефлекс╕я.

 

Загальна психолог╕я

 

 1. Поняття про психолог╕ю як науку. Предмет та завдання загально╖ психолог╕╖.
 2. Галуз╕ сучасно╖ психолог╕╖. Психолог╕я серед ╕нших наук.
 3. Неекспериментальн╕ психолог╕чн╕ методи досл╕дження.
 4. Експериментальн╕ психолог╕чн╕ методи досл╕дження.
 5. Еволюц╕я форм в╕дображення: подразлив╕сть, чутлив╕сть, ╕нтелект.
 6. Св╕дом╕сть як вища форма псих╕чного в╕дбраження. Структура св╕домост╕.
 7. Основн╕ види мотивац╕йних стан╕в: потреба, потяг, мотив бажання, ╕нтерес, пристрасть, прагнення, схильн╕сть, установка.
 8. “Я-концепц╕я” особистост╕.
 9. Поняття про в╕дчуття. Види в╕дчутт╕в, властивост╕ в╕дчутт╕в.
 10. Поняття про сприймання, властивост╕ сприймання.
 11. Поняття про пам’ять, види пам’ят╕.
 12. Поняття про уяву. Способи створення образ╕в уяви.
 13. Мислення як вищий р╕вень п╕знавально╖ д╕яльност╕ людини.
 14. Увага. Види уваги. Властивост╕ уваги.
 15. Поняття про емоц╕╖ та почуття.
 16. Задатки, зд╕бност╕, талант, ген╕альн╕сть.
 17. Поняття про темперамент. Природа темпераменту. Властивост╕ темпераменту.
 18. Поняття про характер. Структура характеру.

 

В╕кова ╕ педагог╕чна психолог╕я

 

 1. В╕кова ╕ педагог╕чна психолог╕я як галузь психолог╕чних знань.
 2. Психолог╕чна характеристика д╕тей переддошк╕льного в╕ку.
 3. Психолог╕чна характеристика д╕тей дошк╕льного в╕ку.
 4. Психолог╕чна характеристика учн╕в молодшого шк╕льного в╕ку.
 5. Психолог╕чна характеристика п╕дл╕тка.
 6. Психолог╕чна характеристика старшого шк╕льного в╕ку.
 7. Психолог╕чна характеристика особистост╕ вчителя.
 8. Мета, завдання ╕ функц╕╖ шк╕льно╖ психолог╕чно╖ служби.

 

Основи психокорекц╕╖

 

1. Поняття про експресивну психотехн╕ку. Психог╕мнастика як метод комплексно╖ експресивно╖ психокорекц╕╖.

2. Д╕агностика ╕ корекц╕я тривожност╕ у д╕тей.

3. Вим╕рювання ╕ засоби зменшення дитячо╖ ╕мпульсивност╕.

4. Визначення ╕ послаблення агресивност╕ у д╕тей.

 1. Д╕агностика ╕ психокорекц╕я асоц╕ально╖ та нечесно╖ повед╕нки у д╕тей.
 2. Психотехн╕чн╕ прийоми визначення ╕ подолання замкнутост╕ у д╕тей.

     Д╕агностика ╕ корекц╕я раннього дитячого аутизму.

7. Психолог╕чна допомога невпевненим д╕тям.

8. Виявлення ╕ методи зменшення екстернальност╕ у д╕тей.

 1. Вим╕рювання ╕ засоби посилення естетично╖ чутливост╕ у д╕тей.

10. Зм╕ст завдання ╕ процедури Т– груп.

11. Комун╕кативний трен╕нг для п╕дл╕тк╕в.

 

Психод╕агностика в практичн╕й психолог╕╖

 

 1. Тест як метод психод╕агностики.
 2. Вимоги та умови проведення психод╕агностичних процедур.Класиф╕кац╕я
 3. метод╕в психод╕агностики.
 4. Над╕йн╕сть тесту. Типи над╕йност╕.
 5. Контент-анал╕з як психод╕агностична процедура.
 6. Використання кореляц╕йного анал╕зу у психод╕агностиц╕. Види кореляц╕йного анал╕зу.
 7. Самосв╕дом╕сть як об'╓кт психод╕агностики. Структура самосв╕домост╕.
 8. Д╕агностика самосв╕домост╕ за допомогою методики Ч. Осгуда.
 9. Проективн╕ методи д╕агностики самосв╕домост╕. Методика “Символ╕чн╕ завдання”.
 10. ╤нтелектуальна шкала Векслера для д╕тей.
 11. Тест структури ╕нтелекту Амтхауера.
 12. Тест Равена та його аналоги.
 13. Способи д╕агностики темпераменту у дитячому в╕ц╕.
 14. Опитувальники акцентуац╕╖ тип╕в /рис/ характеру.
 15. Опитувальник темпераменту Русалова.
 16. Методика Роршаха: д╕агностичний ╕нструментар╕й та особливост╕

проведення.

 1. 16-факторний опитувальник Кеттела /16РF/.
 2. Опитувальник ММР╤.
 3. Методики самов╕дношення. Опитувальник Стол╕на.
 4. Методика ТАТ.
 5. Методика Розенцвейга. Д╕агностика фрустрац╕╖.
 6. Методика Люшера.

 

 

 

Основи психолог╕чного консультування

 

 1. Поняття про психолог╕чне консультування. Теоретико-методолог╕чна база психолог╕чного консультування.
 2. Мета та завдання ПК. Види психолог╕чного консультування.
 3. Терапевтичний кл╕мат ПК (ф╕зичний, емоц╕йний) та етикет.
 4. Основн╕ форми проведення ПК. Класиф╕кац╕я ПК за тривал╕стю.
 5. Вплив профес╕йно╖ д╕яльност╕ на особист╕сть консультанта (синдром згорання).
 6. Етичн╕ принципи консультативно╖ д╕яльност╕. Права кл╕╓нта психолог╕чного консультування.
 7. Умови ефективност╕ консультативного процесу.
 8. Комун╕кативн╕ техн╕ки консультативного процесу.
 9. Невербальн╕ техн╕ки.
 10. Особливост╕ застосування тестових методик в практиц╕ ПК.
 11. Перенос у консультуванн╕: визначення, риси та значення.
 12. Контрперенос у консультуванн╕: причини виникнення та значення.
 13. Залежн╕сть консультативного контакту в╕д теоретично╖ ор╕╓нтац╕╖ консультанта. Визначення та риси консультативного контакту в залежност╕ в╕д теоретично╖ ор╕╓нтац╕╖ консультанта.
 14. Елементи класичного психоанал╕зу З.Фрейда у практиц╕ ПК.
 15. Характеристика консультативного процесу в русл╕ анал╕тично╖ психолог╕╖ К.Юнга.
 16.  Характеристика консультативного процесу в русл╕ ╕ндив╕дуально╖ психолог╕╖ А.Адлера.
 17. Екзистенц╕йна парадигма в психолог╕чному консультуванн╕ (╤.Ялом та ╤.Мей)
 18. Кл╕╓нт-центрований п╕дх╕д у консультуванн╕.
 19. Рац╕онально-емоц╕йне повед╕нкове консультування.
 20. Логотерап╕я В.Франкла у практиц╕ ПК.

 

 

 

 

 

Програмов╕ вимоги

до державного комплексного ╕спиту ╕з  фахових дисципл╕н  для випускник╕в ЦПОДП спец╕альност╕ “Соц╕альна педагог╕ка”,

осв╕тн╕й р╕вень “спец╕ал╕ст”

 

 

 

 

╕нтегрован╕ курси з соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕

 

 1. Соц╕альна педагог╕ка як наука: основн╕ поняття, об'╓кт, предмет, проблеми досл╕дження.
 2. Пр╕оритетн╕ завдання та функц╕╖ соц╕ально╖ педагог╕ки як науки на сучасному етап╕.
 3. Суб'╓кти та об'╓кти соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕.
 4. Принципи соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕.
 5. Суть та структурн╕ компоненти соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ як процесу.
 6. Сфери д╕яльност╕ соц╕ального педагога, особливост╕ соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ в залежност╕ в╕д типу навчального закладу.
 7. Характеристика основних напрям╕в та форм профес╕йно╖ д╕яльност╕ соц╕ального педагога.
 8. Загальн╕ та специф╕чн╕ функц╕╖ соц╕ального педагога. Соц╕альн╕ рол╕ соц╕ального педагога.
 9. Профес╕йно значущ╕ якост╕ соц╕ального педагога. Вимоги до особистост╕ соц╕ального педагога на сучасному етап╕.
 10. Критер╕╖ та показники ефективност╕ роботи соц╕ального педагога. Вимоги до оц╕нки д╕яльност╕ соц╕ального педагога.
 11. Етичний кодекс соц╕ального педагога.
 12. Орган╕зац╕йн╕ основи д╕яльност╕ соц╕ального педагога (планування, розпорядок дня, обл╕к роботи тощо).
 13. Алгоритм (етапи) соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕.
 14. Р╕вн╕ вза╓мод╕╖ соц╕ального педагога у розв’язанн╕ завдань соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕.
 15. Нормативно-правове забезпечення д╕яльност╕ соц╕ального педагога.
 16. Закон Укра╖ни “Про соц╕альну роботу з д╕тьми та молоддю” про суть та проблеми соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ на сучасному етап╕.
 17. Положення про психолог╕чну службу системи осв╕ти Укра╖ни про соц╕ального педагога та його д╕яльн╕сть.
 18. Завдання, структура, зм╕ст роботи соц╕альних служб. ССМ як центр соц╕ально-педагог╕чно╖ роботи з р╕зними категор╕ями молод╕.
 19. Роль школи в соц╕ал╕зац╕╖ особистост╕ учня. Основн╕ напрями та особливост╕ роботи соц╕ального педагога в ЗОШ.
 20. С╕м'я як об'╓кт соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕. Функц╕╖ с╕м'╖. Особливост╕ соц╕ально-педагог╕чно╖ роботи з с╕м'ями в залежност╕ в╕д ╖х типолог╕╖.
 21. Гендерний рух в Укра╖н╕ на сучасному етап╕. Напрями, форми соц╕ально-педагог╕чно╖ роботи з ж╕нками.
 22. Неблагополучна с╕м’я як об’╓кт соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕.
 23. Форми, методи соц╕ально╖ роботи в “кризових с╕м’ях”.
 24. Молодь як особлива соц╕ально-демограф╕чна група. Принципи, напрями, форми соц╕ально╖ роботи з молоддю.
 25. Дитяч╕ та молод╕жн╕ орган╕зац╕╖ як чинник соц╕ал╕зац╕╖ особистост╕. Зм╕ст та особливост╕ роботи соц╕ального педагога з дитячими та молод╕жними орган╕зац╕ями.
 26. Психолог╕чн╕ особливост╕ обдарованих д╕тей. Особливост╕ роботи соц╕ального педагога з обдарованими д╕тьми в школ╕ та с╕м'╖.
 27. Зм╕ст та особливост╕ роботи соц╕ального педагога в м╕крорайон╕, за м╕сцем проживання.
 28. Зм╕ст та особливост╕ роботи соц╕ального педагога в закладах ╕нтернатного типу.
 29. Зм╕ст та особливост╕ роботи соц╕ального педагога в дитячих будинках.
 30. Зм╕ст та особливост╕ роботи соц╕ального педагога в соц╕альних притулках.
 31. Дев╕антна повед╕нка як соц╕ально-педагог╕чна проблема. Види дев╕антно╖ повед╕нки. Особливост╕ роботи соц╕ального педагога з п╕дл╕тками-дев╕антами.
 32. Наркоман╕я в молод╕жному середовищ╕ як соц╕ально-педагог╕чна проблема. Напрями, форми, методи соц╕ально-педагог╕чно╖ роботи з наркоманами.
 33. Дитяча ╕нвал╕дн╕сть як соц╕ально-педагог╕чна проблема. Робота соц╕ального педагога з д╕тьми та молоддю з особливими потребами.
 34. Зм╕ст та особливост╕ роботи соц╕ального педагога в л╕тн╕х оздоровчих закладах.
 35. Вза╓мод╕я соц╕ального педагога з церквою та рел╕г╕йними громадами.
 36.  Соц╕ально-педагог╕чна експертиза як напрям роботи соц╕ального педагога.
 37. Профес╕йна вза╓мод╕я соц╕ального педагога.
 38.  Д╕яльн╕сть соц╕ального педагога в ЦСССДМ.

 

 

╕нтегрован╕ курси

 з методики викладання соц╕ально-педагог╕чних дисципл╕н

 

 1. Сутн╕сть реформ ╕ пр╕оритетн╕ напрями розвитку вищо╖ осв╕ти в Укра╖н╕.
 2. Предмет, мета ╕ завдання навчального курсу (“Педагог╕ка вищо╖ школи” (ПВШ), “Методика викладання соц╕ально-педагог╕чних дисципл╕н” МВСПД).
 3. Методолог╕чна, теоретична й джерельна база курс╕в “ПВШ”, “МВСПД”.
 4. Закон Укра╖ни “Про вищу осв╕ту” про психолого-педагог╕чну п╕дготовку педагог╕чних кадр╕в.
 5. Сутн╕сть структури процесу навчання в педагог╕чному ВНЗ.
 6. Зм╕ст осв╕ти в педагог╕чному ВНЗ. Дидактичн╕ вимоги до зм╕сту осв╕ти майбутн╕х педагог╕чних кадр╕в.
 7. Нормативно-методичне забезпечення читання соц╕ально-педагог╕чних дисципл╕н у ВНЗ.
 8. Навчальн╕ плани п╕дготовки фах╕вц╕в ╕з напряму “Педагог╕чна осв╕та”. Вимоги до навчальних план╕в.
 9. Навчальна (робоча програма) з соц╕ально-педагог╕чних дисципл╕н у ВНЗ: загальна характеристика, принципи, анал╕з.
 10.  П╕дручник, навчальний пос╕бник як виразник зм╕сту навчально╖ дисципл╕ни: загальна характеристика, структура, анотац╕я, анал╕з.
 11.  Дидактичн╕ принципи вивчення соц╕ально-педагог╕чних дисципл╕н у ВНЗ.
 12.  Класиф╕кац╕я та характеристика метод╕в навчання у ВНЗ.
 13.  Застосування метод╕в програмованого навчання в соц╕альн╕й педагог╕ц╕.
 14.  Методика проблемного навчання в соц╕альн╕й педагог╕ц╕ (завдання-ситуац╕╖, запитання, етапн╕сть).
 15.  Методи ╕нтерактивного навчання в соц╕альн╕й педагог╕ц╕ (евристична бес╕да, навчальн╕ дискус╕╖, мозкова атака, круглий ст╕л, рольов╕ ╕гри, конкурсн╕ практичн╕ роботи).
 16.  Особливост╕ застосування словесних, наочних ╕ практичних метод╕в навчання з соц╕ально-педагог╕чних дисципл╕н.
 17.  Методика застосування техн╕чних засоб╕в у навчанн╕.
 18.  Модульно-рейтингова технолог╕я навчання.
 19.  Модульно-кредитна технолог╕я навчання.
 20.  Технолог╕я ситуативного навчання.
 21.  Технолог╕я дистанц╕йного навчання.
 22.  Комп’ютерн╕ технолог╕╖ у навчанн╕ з соц╕ально-педагог╕чних дисципл╕н.
 23.  Орган╕зац╕йн╕ форми навчання у педагог╕чному ВНЗ.
 24. Лекц╕я якорган╕зац╕йна форма проведення навчальних занять, особ­ливост╕ проведення р╕зновид╕в лекц╕й (лекц╕╖-монологу, проблемно╖, ╕з застосуванням евристично╖ бес╕ди, ауд╕ов╕зуальних засоб╕в тощо).
 25.  Особливост╕ орган╕зац╕╖ ╕ проведення сем╕нарських ╕ практичних занять ╕з соц╕ально-педагог╕чних дисципл╕н.
 26.  Особливост╕ орган╕зац╕╖ ╕ проведення лабораторних занять ╕з соц╕ально-педагог╕чних дисципл╕н.
 27.  Особливост╕ проведення урок╕в, позаурочних занять у загальноосв╕тн╕й школ╕ з соц╕ально-педагог╕чних дисципл╕н.
 28.  Особливост╕ п╕дготовки й написання реферат╕в, курсових, дипломних ╕ маг╕стерських роб╕т.
 29.  Орган╕зац╕я й особливост╕ проведення педагог╕чно╖ (виробничо╖) практик студент╕в.
 30.  Принципи, види, методи поточного й п╕дсумкового контролю та оц╕нювання знань ╕ корекц╕я навчальною д╕яльн╕стю учн╕в, студент╕в.
 31.  Особливост╕ п╕дготовки ╕ проведення занять вар╕ативного циклу з соц╕ально-педагог╕чних дисципл╕н у загальноосв╕тн╕й школ╕ (“Людина ╕ св╕т”, “Етика ╕ психолог╕я с╕мейного життя”, “Основи християнсько╖ етики” тощо).
 32.  Особливост╕ розвитку, самовдосконалення особист╕сних якостей студент╕в у процес╕ засво╓ння соц╕ально-педагог╕чних дисципл╕н й позааудиторно╖ виховно╖ роботи куратора (академнаставника).
 33.  Технолог╕я розробки навчального курсу з соц╕ально-педагог╕чних дисципл╕н.
 34.  Особливост╕ п╕дготовки навчально-методичних комплекс╕в як основи проведення занять ╕з соц╕ально-педагог╕чних дисципл╕н.
 35.  Профес╕йна п╕дготовка, педагог╕чна майстерн╕сть та оц╕нка ефективност╕ д╕яльност╕ викладача соц╕ально-педагог╕чних дисципл╕н.

 

╕нтегрован╕ курси “Технолог╕╖ соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕”

 

 Технолог╕╖ соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ як наукова галузь ╕ навчальний предмет: сутн╕сть, мета, завдання.

Досл╕дження укра╖нськими та заруб╕жними науковцями соц╕альних технолог╕й та технолог╕й соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕.

Ресурси соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕.

Сутн╕сть та специф╕ка соц╕альних технолог╕й.

Фактори, що зумовлюють розма╖ття соц╕альних технолог╕й.

Характеристика основних вид╕в соц╕альних технолог╕й.

Групи соц╕альних технолог╕й залежно в╕д сфери докладання зусиль та масштабност╕ соц╕альних операц╕й.

Д╕яльн╕сний аспект розум╕ння соц╕альних технолог╕й: основн╕ види.

Завдання п╕двищення технолог╕чного р╕вня соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕.

Характеристика основних етап╕в реал╕зац╕╖ соц╕альних технолог╕й.

Особливост╕ технолог╕й соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕.

Умови ефективност╕ процесу технолог╕зац╕╖.

Технолог╕╖ соц╕ально╖ та соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕: компаратив╕стичний аспект.

Технолог╕╖ орган╕зац╕йно-методично╖ д╕яльност╕ соц╕ального педагога.

Технолог╕╖ реал╕зац╕╖ д╕агностичного напряму роботи у д╕яльност╕ соц╕ального педагога.

Технолог╕╖ консультац╕йно╖ д╕яльност╕ соц╕ального педагога.

Технолог╕╖ проф╕лактичного напряму д╕яльност╕ соц╕ального педагога.

Технолог╕╖ вза╓мод╕╖ соц╕ального педагога з╕ сп╕вроб╕тниками методичних центр╕в, клубами, студ╕ями дитячо╖ творчост╕.

Технолог╕╖ вза╓мод╕╖ соц╕ального педагога з╕ сп╕вроб╕тниками спец╕альних державних орган╕в по боротьб╕ з дитячою злочинн╕стю.

Технолог╕╖ вза╓мод╕╖ соц╕ального педагога з членами громадських формувань, об’╓днань, громадськ╕стю.

Технолог╕╖ орган╕зац╕╖ соц╕альним педагогом дозв╕лля учн╕в в умовах загальноосв╕тньо╖ школи.

Технолог╕╖ орган╕зац╕╖ соц╕альним педагогом дозв╕лля учн╕в в умовах позашк╕льних установ.

Технолог╕╖ орган╕зац╕╖ та реал╕зац╕╖ д╕яльност╕ “Школи молодого фах╕вця”.

Технолог╕╖ д╕яльност╕ творчого об’╓днання соц╕альних педагог╕в.

Технолог╕╖ планування роботи соц╕альних педагог╕в.

Технолог╕╖ реал╕зац╕╖ соц╕альним педагогом модел╕ соц╕ально-педагог╕чного супроводу учн╕в загальноосв╕тнього навчального закладу.

Технолог╕╖ реал╕зац╕╖ первинно╖ соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕агностики.

Основн╕ методи д╕агностичного напряму д╕яльност╕ соц╕ального педагога.

Форма складання висновку за результатами соц╕ально-педагог╕чного досл╕дження.

Технолог╕╖ реал╕зац╕╖ соц╕альним педагогом консультативно╖ функц╕╖.

Соц╕ально-педагог╕чна допомога учням у профес╕йному самовизначенн╕.

Технолог╕я використання соц╕альним педагогом д╕агностичних методик для профор╕╓нтац╕╖ учн╕в.

Технолог╕╖ реал╕зац╕╖ форм сп╕льно╖ д╕яльност╕ прац╕вник╕в загальноосв╕тнього навчального закладу.

Технолог╕╖ реал╕зац╕╖ основних напрям╕в та форм просв╕тницько╖ д╕яльност╕ соц╕ального педагога з батьками.

Консультативний напрям д╕яльност╕ соц╕ального педагога з батьками.

Технолог╕╖ реал╕зац╕╖ соц╕альним педагогом основних форм та метод╕в у робот╕ з педагог╕чними прац╕вниками з урахуванням спрямованост╕ сучасно╖ школи.

Технолог╕╖ проектування ╕ формування особистост╕, адаптивно╖ в сучасних соц╕альних умовах.

Технолог╕╖ використання трен╕нг╕в у соц╕ально-педагог╕чн╕й д╕яльност╕ з п╕дл╕тками та юнацтвом.

Технолог╕╖ використання трен╕нг╕в у соц╕ально-педагог╕чн╕й д╕яльност╕ з учителями та батьками.

Технолог╕╖ реал╕зац╕╖ арт-терап╕╖ у сучасн╕й соц╕ально-педагог╕чн╕й д╕яльност╕.

Використання рекламних технолог╕й у соц╕ально-педагог╕чн╕й д╕яльност╕.

Технолог╕╖ п╕дготовки й реал╕зац╕╖ соц╕ально-педагог╕чного проекту, в т. ч. складання портфол╕о.

Технолог╕чний п╕дх╕д “Квал╕метричний проф╕ль” у д╕агностичн╕й д╕яльност╕ соц╕ального педагога.

Технолог╕я застосування методики контактно╖ вза╓мод╕╖.

Застосування технолог╕чних принцип╕в методики контактно╖ вза╓мод╕╖ на 1-2 стад╕ях.

Застосування технолог╕чних принцип╕в методики контактно╖ вза╓мод╕╖ на 3-4 стад╕ях.

Застосування технолог╕чних принцип╕в методики контактно╖ вза╓мод╕╖ на 5-6 стад╕ях.

Врахування технолог╕чних прийом╕в методики контактно╖ вза╓мод╕╖ на 1-2 стад╕ях.

Врахування технолог╕чних прийом╕в методики контактно╖ вза╓мод╕╖ на 3-4 стад╕ях.

Врахування технолог╕чних прийом╕в методики контактно╖ вза╓мод╕╖ на 5-6 стад╕ях.

Умови забезпечення високо╖ ефективност╕ педагог╕чно╖ осв╕ти батьк╕в.

Технолог╕╖ д╕яльност╕ соц╕ального педагога з п╕двищення педагог╕чно╖ культури батьк╕в.

Технолог╕╖ вивчення виховних можливостей с╕м’╖ та розвитку виховного потенц╕алу с╕м’╖.

Форми ╕ методи соц╕ально-педагог╕чно╖ роботи з с╕м’╓ю.

Форми соц╕ально-педагог╕чно╖ допомогис╕м’╖ (кризо╕нтервентна, проблемно зор╕╓нтована, довгострокова).

Технолог╕╖ соц╕ально-педагог╕чного патронажу р╕зних за складом ╕ структурою тип╕в с╕мей.

Технолог╕╖ соц╕ально-педагог╕чного консультування р╕зних тип╕в с╕мей.

Технолог╕╖ соц╕ально-педагог╕чного супроводу с╕мей, що опинилися в складних житт╓вих обставинах.

Технолог╕╖ соц╕ально-педагог╕чно╖ допомоги д╕тям ╕з асоц╕альних с╕мей.

Технолог╕╖ соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ з оп╕кунськими с╕м’ями.

Технолог╕╖ соц╕ально-педагог╕чного супроводу с╕м’╖, в як╕й вихову╓ться прийомна дитина.

Технолог╕╖ соц╕ально-педагог╕чного патронажу молодо╖ с╕м’╖.

Технолог╕╖ соц╕ально-педагог╕чного супроводу з р╕зними за стилем виховання с╕м’ями.

Технолог╕╖ соц╕ально-педагог╕чно╖ допомоги студентським с╕м’ям.

Соц╕ально-педагог╕чний супров╕д д╕тей ╕з дистантних с╕мей.

Соц╕ально-педагог╕чний супров╕д д╕тей ╕з марг╕нальних с╕мей.

Технолог╕╖ проф╕лактики жорстокого поводження з д╕тьми в умовах загальноосв╕тнього навчального закладу та с╕м’╖.

Технолог╕╖ соц╕ально-педагог╕чно╖ допомоги дитин╕, що потерп╕ла в╕д насильства.

Технолог╕╖ д╕яльност╕ соц╕ального педагога у закладах для д╕тей-сир╕т та д╕тей, позбавлених батьк╕вського п╕клування.

Технолог╕╖ соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ у притулках для д╕тей.

Технолог╕╖ соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ з вихованцями соц╕альних гуртожитк╕в.

Технолог╕╖ соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ в умовах дитячого оздоровчого табору.

Технолог╕╖ соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ з обдарованим молодшим школярем.

Технолог╕╖ соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ з обдарованими п╕дл╕тками.

Технолог╕╖ соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ з обдарованою молоддю.

Д╕яльн╕сть соц╕ального педагога з розвитку р╕зних вид╕в обдарованост╕.

Технолог╕╖ соц╕ально-педагог╕чного супроводу обдарованих д╕тей в загальноосв╕тн╕й школ╕.

Технолог╕╖ соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ з д╕тьми ╤ндиго.

Технолог╕╖ соц╕ально-педагог╕чно╖ допомоги д╕тям ╕з порушеннями в розвитку.

Технолог╕╖ соц╕ально-педагог╕чно╖ допомоги с╕м’╖, що вихову╓ дитину з обмеженими можливостями.

Технолог╕╖ п╕двищення р╕вня соц╕ально╖ адаптац╕╖ ╕ндив╕да з обмеженими функц╕ональними можливостями.

Соц╕ально-педагог╕чна проф╕лактика явищ дезадаптац╕╖ у д╕тей з функц╕ональними обмеженнями.

Технолог╕╖ соц╕окультурно╖ реаб╕л╕тац╕╖ ос╕б з обмеженими функц╕ональними можливостями.

Форми й методи д╕яльност╕ соц╕ального педагога з д╕тьми з обмеженими функц╕ональними можливостями.

Технолог╕╖ д╕яльност╕ гувернера з д╕тьми з обмеженими функц╕ональними можливостями, як╕ потребують особливо╖ оп╕ки.

Технолог╕╖ д╕яльност╕ гувернера з п╕дготовки дитини до школи.

Технолог╕╖ ╕ндив╕дуально╖ п╕дтримки гувернером обдарованих д╕тей.

Технолог╕╖ д╕яльност╕ гувернера з педагог╕чно занедбаними д╕тьми.

Технолог╕╖ психолого-педагог╕чно╖ п╕дтримки гувернерами батьк╕в-виховател╕в у дитячих будинках с╕мейного типу.

Технолог╕╖ соц╕ально-педагог╕чно╖ допомоги д╕тям вулиц╕.

Технолог╕╖ використання ╕грових техн╕к у вуличн╕й соц╕альн╕й педагог╕ц╕.

Технолог╕╖ соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ соц╕ального педагога з д╕тьми й п╕дл╕тками дев╕антно╖ ╕ дел╕нквентно╖ повед╕нки.

Технолог╕╖ проф╕лактики дев╕антно╖ ╕ дел╕нквентно╖ повед╕нки неповнол╕тн╕х.

Проф╕лактика дитячого алкогол╕зму: зм╕ст, методи, форми роботи соц╕ального педагога.

Проф╕лактика дитячо╖ наркоман╕╖: зм╕ст, методи, форми роботи соц╕ального педагога.

Соц╕ально-педагог╕чна проф╕лактика правопорушень неповнол╕тн╕х. Засоби соц╕ально╖ реаб╕л╕тац╕╖ неповнол╕тн╕х правопорушник╕в.

Технолог╕╖ соц╕ально╖ проф╕лактики комп’ютерно╖ залежност╕.

Технолог╕╖ соц╕ально╖ проф╕лактики ╤нтернет-залежност╕.

Соц╕ально-педагог╕чна проф╕лактика су╖цидальних тенденц╕й проблемно╖ особистост╕.

Соц╕ально-педагог╕чна проф╕лактика та корекц╕я лихосл╕в’я у шк╕льному середовищ╕.

Технолог╕╖ проф╕лактики деструктивних вплив╕в мас-мед╕а у сучасному соц╕ум╕.

Технолог╕╖ соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ у кра╖нах близького заруб╕жжя (Рос╕я, Прибалтика тощо).

Становлення ╕ розвиток соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ у кра╖нах Зах╕дно╖ ╢вропи.

Технолог╕╖ соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ у США.

Досв╕д орган╕зац╕╖ соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ у Велик╕й Британ╕╖.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Роль с╕м’╖ у соц╕ал╕зац╕╖ д╕тей”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Соц╕альне виховання молодших школяр╕в в умовах соц╕окультурного середовища загальноосв╕тньо╖ школи”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Соц╕альне виховання п╕дл╕тк╕в в умовах соц╕окультурного середовища загальноосв╕тньо╖ школи”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Насильство у с╕м’╖ як соц╕ально-педагог╕чна проблема”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Жорсток╕сть п╕дл╕тк╕в у сп╕лкуванн╕ з ровесниками як соц╕ально-педагог╕чна проблема”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Фактори та механ╕зми соц╕ал╕зац╕╖ д╕тей “групи ризику”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Функц╕╖ соц╕ально-педагог╕чного супроводу д╕тей-сир╕т”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Основн╕ напрями роботи соц╕ального педагога з с╕м’╓ю, в як╕й виховуються прийомн╕ д╕ти”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Основн╕ напрями роботи соц╕ального педагога з оп╕кунською с╕м’╓ю”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Основн╕ напрями роботи соц╕ального педагога з неповною с╕м’╓ю”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Моральне виховання д╕тей ╕з неповних с╕мей”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Формування морально╖ культури особистост╕”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Формування родинно╖ культури особистост╕”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Формування мовно╖ культури особистост╕”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Формування духовно╖ культури особистост╕”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Формування громадянсько╖ культури особистост╕”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Формування правово╖ культури особистост╕”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Формування трудово╖ культури особистост╕”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Формування естетично╖ культури особистост╕”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Формування фахово╖ культури майбутнього соц╕ального педагога”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Формування педагог╕чно╖ культури батьк╕в”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “П╕двищення педагог╕чно╖ культури соц╕альних педагог╕в щодо надання ними допомоги д╕тям ╕з неповних с╕мей та ╖хн╕м батькам”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “╤грова д╕яльн╕сть як чинник соц╕ал╕зац╕╖ д╕тей дошк╕льного в╕ку”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “╤грова д╕яльн╕сть як чинник соц╕ал╕зац╕╖ д╕тей молодшого шк╕льного в╕ку”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “╤грова д╕яльн╕сть як чинник соц╕ал╕зац╕╖ п╕дл╕тк╕в”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Основн╕ напрями соц╕ал╕зац╕╖ д╕тей з ДЦП”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Основн╕ напрями соц╕ал╕зац╕╖ д╕тей з функц╕ональними обмеженнями”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Соц╕ально-педагог╕чна д╕яльн╕сть гувернера з орган╕зац╕╖ дозв╕лля д╕тей ╕ молод╕”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Етичн╕ особливост╕ соц╕ально-педагог╕чно╖ вза╓мод╕╖”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Соц╕ально-педагог╕чн╕ проблеми формування молод╕жного руху в Укра╖н╕ на сучасному етап╕”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Соц╕ально-педагог╕чна робота з д╕тьми та молоддю в територ╕альн╕й громад╕”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Соц╕ально-педагог╕чна робота з д╕тьми та молоддю за м╕сцем проживання”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Структура д╕яльност╕ соц╕ального педагога з обдарованими школярами”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Соц╕ально-педагог╕чна корекц╕я дев╕антно╖ повед╕нки школяр╕в”.

Моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ засобами ╕нтерактивних технолог╕й за напрямом: “Соц╕ально-педагог╕чн╕ умови профор╕╓нтац╕йно╖ д╕яльност╕ соц╕ального педагога з учнями”.

 

 

 

 

Програмов╕ вимоги

до державного комплексного ╕спиту ╕з  фахових дисципл╕н  для випускник╕в ЦПОДП спец╕альност╕ “Еколог╕я та  охорона навколишнього середовища”,

осв╕тн╕й р╕вень “спец╕ал╕ст”

 

Галуз╕ та перспективн╕ напрямки сучасно╖ еколог╕╖.

Теоретичн╕ напрямки сучасно╖ еколог╕╖.

Прикладний напрям еколог╕чних досл╕джень.

Охорона природи на державних ╕ м╕жнародних р╕внях.

Поняття про паспорт спец╕альност╕, осв╕тньо-профес╕йну характеристику (ОКХ) та   осв╕тньо-профес╕йну програму (ОПП).

Види еколог╕чно╖ д╕яльност╕.

Сучасна проблематика еколог╕чних досл╕джень.

Пров╕дн╕ еколог╕чн╕ школи на Укра╖н╕ та за кордоном.

Охорона природи та ╕нвайронментал╕стика як галуз╕ прикладно╖ еколог╕╖

Установи та орган╕зац╕╖, що займаються проблемами довк╕лля.

Структура еколог╕чно╖ служби на Укра╖н╕.

Лабораторн╕ та польов╕ методи еколог╕чних досл╕джень.

Планування та проведення еколог╕чних досл╕джень.

Поняття про еколог╕чне п╕дпри╓мництво.

Поняття про профес╕йну етику.

Що розум╕ють п╕д поняттям «природне середовище»?

Економ╕чний механ╕зм природокористування.

Еколог╕чний механ╕зм природокористування.

Основн╕ завдання економ╕ки природокористування. З якими науками т╕сно пов'язана «економ╕ка природокористування»?

Основн╕ складов╕ природного середовища та ╖х характеристика.

Поняття про природн╕ ресурси. Класиф╕кац╕я природних ресурс╕в. Яка р╕зниця м╕ж природними ресурсами ╕ природними умовами ╕ який м╕ж ними вза╓мозв'язок?

Контроль якост╕ природного середовища. Що собою представляють показники ГДК ╕ ГДВ? Поняття про ефект сумац╕╖ при забрудненн╕ атмосферного пов╕тря.

Сплата збору за спец╕альне водокористування в частин╕ використання води.

Сплата збору за спец╕альне водокористування в частин╕ користування водою для потреб г╕дроенергетики та водного транспорту.

Бон╕тування ╜рунт╕в ╕ бальна оц╕нка ╖х родючост╕.

Як розрахову╓ться розм╕р в╕дшкодування шкоди, завдано╖ земельним ресурсам у результат╕ порушення природоохоронного законодавства?

Класиф╕кац╕я природно-запов╕дних територ╕й ╕ об'╓кт╕в в Укра╖н╕.

Як обчислю╓ться розм╕р в╕дшкодування шкоди, завдано╖ природно-запов╕дним територ╕ям ╕ об'╓ктам?

Поняття про комплексну державну експертизу.

Об'╓кти, затвердження проект╕в буд╕вництва яких не потребу╓ висновку комплексно╖ державно╖ експертизи.

Види д╕яльност╕ та об'╓кти, що становлять п╕двищену еколог╕чну небезпеку.

Еколог╕чна експертиза в Укра╖н╕. ╖╖ мета та основн╕ завдання.

Об'╓кти ╕ суб'╓кти еколог╕чно╖ експертизи.

Загальн╕ вимоги до проведення еколог╕чно╖ експертизи.

Участь громадськост╕ у процес╕ еколог╕чно╖ експертизи.

Державна еколог╕чна експертиза.

Об'╓кти державно╖ еколог╕чно╖ експертизи.

Спец╕альн╕  вимоги  до  документац╕╖  на  об'╓кти  державно╖  еколог╕чно╖ експертизи.

Органи державного  управл╕ння  в  галуз╕  еколог╕чно╖ експертизи та ╖х компетенц╕я.

Компетенц╕я спец╕ально уповноваженого центрального органу виконавчо╖ влади з питань еколог╕╖ та природних ресурс╕в.

Права та обов'язки експерта еколог╕чно╖ експертизи.

Гарант╕╖ незалежност╕ експерта еколог╕чно╖ експертизи.

Права та обов'язки замовник╕в еколог╕чно╖ експертизи.

Процедура проведення еколог╕чно╖ експертизи.

Умови ╕ п╕дстави проведення державно╖ еколог╕чно╖ експертизи.

Вимоги до Заяви про еколог╕чн╕ насл╕дки д╕яльност╕ та матер╕ал╕в оц╕нки впливу на навколишн╓ природне середовище.

Походження техносфери

Сп╕вв╕дношення понять техносфера, б╕осфера та ноосфера.

Техногенне забруднення довк╕лля.

Ступ╕нь забруднення навколишнього природного середовища.

Промислов╕сть, ╖╖ вплив на довк╕лля.

Енергетика, ╖╖ вплив на довк╕лля. Вплив ТЕС на довк╕лля.

С╕льське господарство, його вплив на довк╕лля.

Транспорт, його вплив на довк╕лля.

В╕йськова д╕яльн╕сть як фактор техногенного впливу.

Наукова д╕яльн╕сть як фактор техногенного впливу.

Основн╕ джерела забруднення атмосфери.

Розс╕ювання забруднюючих речовин у атмосфер╕.

Контроль ╕ нормування забруднення атмосферного пов╕тря.

Проблеми поводження з токсичними в╕дходами.

Проблеми поводження з твердими побутовими в╕дходами.

Проблеми рад╕оактивних в╕дход╕в та забруднення мор╕в.

М╕жнародна торг╕вля в╕дходами.

Основн╕ джерела забруднення г╕дросфери.

М╕грац╕я забруднюючих речовин у водних об'╓ктах.

Контроль ╕ нормування забруднення вод.

Види альтернативних джерел енерг╕╖.

Г╕дроенергетика.

Гел╕оенергетика.

В╕трова енергетика.

Б╕опаливо.

Категор╕╖ природно-запов╕дних територ╕й та об,╓кт╕в в Укра╖н╕

Природн╕ запов╕дники, ╖х основн╕ завдання.

Б╕осферн╕ запов╕дники,╖х основн╕ завдання, функц╕ональне зонування.

Нац╕ональн╕ природн╕ та рег╕ональн╕ ландшафтн╕ парки. Функц╕ональне зонування територ╕╖.

Штучно створен╕ об,╓кти природно-запов╕дного фонду.

Еколог╕чна та соц╕альна роль природно-запов╕дних територ╕й

Етапи розвитку запов╕дно╖ справи.

Природно-запов╕дна мережа Укра╖ни.

Природно-запов╕дна мережа ╤вано-Франк╕вщини.

Вимоги чинного законодавства Укра╖ни щодо охорони природно-запов╕дних територ╕й та об’╓кт╕в.

Прикладна еколог╕я - як один ╕з аспект╕в сучасно╖ еколог╕╖.

Головн╕ структурн╕ блоки, вивченням яких займа╓ться прикладна еколог╕я?

Як╕ проблеми висв╕тлю╓ геоеколог╕я?

Основн╕ типи забруднення навколишнього природного середовища та ╖х класиф╕кац╕я.

Еколог╕я атмосфери. До яких насл╕дк╕в можуть привести зм╕ни к╕льк╕сного сп╕вв╕дношення газових компонент╕в атмосфери.

Парниковий ефект,     кислотн╕ опади, смоги, озонов╕ д╕ри -    насл╕дки техногенного впливу людини.

Методи захисту пов╕тряного середовища в╕д шк╕дливих викид╕в.

Головн╕ джерела ╕ види забруднення г╕дросфери.

Контроль якост╕ води. Очистка ст╕чних вод.

Еколог╕я л╕тосфери та грунт╕в. Забруднення грунт╕в (фонове, локальне, рег╕ональне, глобальне).

Заходи щодо охорони грунт╕в та покращення ╖х родючост╕.

Ландшафтна еколог╕я, як складова геоеколог╕╖.

Техноеколог╕я.  Демограф╕чний  вибух.  Науково-техн╕чна революц╕я та ╖х насл╕дки.

Урбоеколог╕я. Урбан╕зац╕я та ╖╖ негативн╕ насл╕дки. Здоров'я людей в урбан╕зованому середовищ╕.

Забруднення навколишнього середовища р╕зними галузями промисловост╕. Шумове, електромагн╕тне, в╕брац╕йне забруднення ╕ ╖х негативний вплив.

Агроеколог╕я.  Вплив  промислових  п╕дпри╓мств  на  с╕льськогосподарське виробництво.

Застосування м╕неральних добрив ╕ отрутох╕м╕кат╕в у с╕льському господарств╕.

Транспорт ╕ його вплив на навколишн╓ середовище.

Еколог╕я рослинного св╕ту. Вплив техногенних процес╕в на л╕си.

Електростанц╕╖ - як джерела електрично╖ енерг╕╖, ╖х вплив на еколог╕ю. л

В╕дходи ╕ ╖х класиф╕кац╕я. Загроза в╕дход╕в здоров'ю людини. Утил╕зац╕я ╕ реутил╕зац╕я в╕дход╕в.

Класиф╕кац╕я природних ресурс╕в.

Класиф╕кац╕я м╕нерально╖ сировини залежно в╕д ╖╖ використання.

Охорона ╕ рац╕ональне використання корисних копалин.

В╕йни - як еколог╕чне лихо.

Соц╕альна еколог╕я - як наука ╕ складова прикладно╖ еколог╕╖.

Еколог╕чна осв╕та, виховання ╕ культура.

Суб'╓кти   державного   контролю   за   дотриманням   природоохоронного законодавства.

Суб'╓кти   недержавного   контролю   за   дотриманням   природоохоронного законодавства.

Орган╕зац╕я перев╕рки та порядок ╖╖ призначення.

Планов╕ та позапланов╕ перев╕рки.

Планування та орган╕зац╕я проведення державного контролю за використанням та охороною земель.

Орган╕зац╕я та проведення перев╕рки об'╓кту з питань утворення, розм╕щення та знешкодження в╕дход╕в.

Державний контроль ╕ нагляд за веденням роб╕т пов'язаних з використанням та охороною надр.

Порядок зд╕йснення державного контролю у сфер╕ використання та охорони водних ресурс╕в.

Зд╕йснення контролю у галуз╕ охорони атмосферного пов╕тря.

Контроль за охороною, використанням та в╕дтворенням тваринного св╕ту.

Контроль за охороною, захистом, використанням, в╕дтворенням л╕с╕в та ╕нших рослинних ресурс╕в.

Контроль за додержанням режиму територ╕й та об'╓кт╕в природно-запов╕дного фонду.

Основн╕ завдання Державно╖ еколог╕чно╖ ╕нспекц╕╖.

Повноваження та права Державно╖ еколог╕чно╖ ╕нспекц╕╖.

Структура Державно╖ еколог╕чно╖ ╕нспекц╕╖ в областях.

 

 

 

 

 

Програмов╕ вимоги

до державного комплексного ╕спиту ╕з  фахових дисципл╕н  для випускник╕в ЦПОДП

 спец╕альност╕ “Географ╕я”,

осв╕тн╕й р╕вень “спец╕ал╕ст”

 

1. Ф╕зична географ╕я

Добовий ╕ р╕чний рухи Земл╕ та ╖х географ╕чн╕ насл╕дки.

Внутр╕шня будова Земл╕ та ╕стор╕я ╖╖ розвитку. Типи земно╖ кори.

Теор╕я л╕тосферних плит. Основн╕ типи тектон╕чних структур материк╕в.

Основн╕ форми рель╓фу суходолу. Генетичн╕ типи рель╓фу.

Законом╕рност╕ розпод╕лу планетарного рель╓фу Земл╕.

Законом╕рност╕ та причини розпод╕лу температур приземного шару пов╕тря у простор╕ земно╖ кул╕.

Зонально-рег╕ональн╕ законом╕рност╕ розпод╕лу атмосферного тиску у простор╕ земно╖ кул╕.

Типи в╕тр╕в. Загальна циркуляц╕я атмосфери.

Пов╕трян╕ маси ╕ атмосферн╕ фронти. Кл╕матичн╕ пояси.

Г╕дросфера. Св╕товий кругооб╕г води. Розпод╕л вод г╕дросфери.

Географ╕чна оболонка Земл╕, ╖╖ склад, меж╕, будова.

Основн╕ законом╕рност╕ географ╕чно╖ оболонки.

Г╕псометр╕я ╕ орограф╕я найб╕льших форм поверхн╕ Укра╖ни.

Тектон╕чна будова територ╕╖ Укра╖ни.

Морфоструктурний та морфоскульптурний рель╓ф Укра╖ни.

Розпод╕л сонячно╖ рад╕ац╕╖ та рад╕ац╕йного балансу у межах територ╕╖ Укра╖ни.

Розпод╕л середньом╕сячних температур у межах територ╕╖ Укра╖ни.

Розпод╕л середньор╕чно╖ к╕лькост╕ опад╕в та зволоження у межах територ╕╖ Укра╖ни.

Загальн╕ риси р╕чково╖ системи Укра╖ни.

Поширення озер ╕ бол╕т у межах територ╕╖ Укра╖ни.

╫рунтовий покрив територ╕╖ Укра╖ни.

Рослинний покрив ╕ тваринний св╕т територ╕╖ Укра╖ни.

Зм╕на   основних   компонент╕в   природного   середовища   п╕д   впливом д╕яльност╕ людини на територ╕╖ Укра╖ни. Природоохоронн╕ територ╕╖. Запов╕дники ╕ нац╕ональн╕ природн╕ парки.

Ф╕зико-географ╕чне     районування     Укра╖ни.  Природн╕     комплекси Сх╕дно╓вропейсько╖ р╕внини.

Геоморфолог╕чне районування Укра╖нських Карпат.  Особливост╕ рель╓фу окремих геоморфолог╕чних район╕в.

Поверхнев╕ ╕ п╕дземн╕ води Укра╖нських Карпат.

Загальна ф╕зико-географ╕чна характеристика Кримських г╕р.

Природн╕ комплекси Чорного та Азовського мор╕в.

Природн╕ умови Тихого океану.

Природн╕ умови Атлантичного океану.

Природн╕ умови ╤нд╕йського океану.

Природн╕ умови П╕вн╕чного Льодовитого океану.

Загальна ф╕зико-географ╕чна характеристика Африки.

Загальна ф╕зико-географ╕чна характеристика Австрал╕╖.

Загальна ф╕зико-географ╕чна характеристика Антарктиди.

Загальна ф╕зико-географ╕чна характеристика П╕вденно╖ Америки.

Загальна ф╕зико-географ╕чна характеристика П╕вн╕чно╖ Америки.

Загальна ф╕зико-географ╕чна характеристика ╢вропи.

Загальна ф╕зико-географ╕чна характеристика Аз╕╖.

Ф╕зико-географ╕чне районування Африки.

Ф╕зико-географ╕чне районування Австрал╕╖.

Ф╕зико-географ╕чне районування П╕вденно╖ Америки.

Ф╕зико-географ╕чне районування П╕вн╕чно╖ Америки.

Ф╕зико-географ╕чне районування ╢вропи.

Ф╕зико-географ╕чне районування Аз╕╖.

 

2. Соц╕ально-економ╕чна географ╕я

 1. Формування сучасно╖ територ╕╖ Укра╖ни. Етн╕чн╕ земл╕ та державна територ╕я Укра╖ни: проблема нев╕дпов╕дност╕.
 2. Особливост╕ сучасного ЕГП ╕ ПГП Укра╖ни.
 3. Адм╕н╕стративно-територ╕альний устр╕й Укра╖ни: формування, стан ╕ перспективи реформування.
 4. Внесок С.Рудницького в розвиток в╕тчизняно╖ сусп╕льно╖ географ╕╖.
 5. Внесок В.Куб╕йовича з розвиток в╕тчизняно╖ сусп╕льно╖ географ╕╖.
 6. Демограф╕чн╕ процеси в Укра╖н╕ ╕ св╕т╕ в XX ст.
 7. Сучасна демограф╕чна ситуац╕я в Укра╖н╕. Демограф╕чна пол╕тика в Укра╖н╕.
 8. ╤сторико-географ╕чн╕ аспекти формування м╕сько╖ мереж╕ в пер╕од 19-20 ст.
 9. Основн╕ п╕дходи до класиф╕кац╕╖ м╕ст (за чисельн╕стю населення, за функц╕ями, за генетичною ознакою).
 10. Р╕вень урбан╕зац╕╖ в рег╕онах Укра╖ни: причин╕ ╕ тенденц╕╖.
 11. С╕льське розселення: зм╕ст поняття "село", територ╕альний розпод╕л с╕льського населення по Укра╖н╕. Соц╕альн╕ проблеми с╕льського населення.
 12.  Географ╕я розселення населення в Укра╖н╕. Системи розселення.
 13. Внутр╕шн╕ м╕грац╕╖ населення в Укра╖н╕: передумови ╕ головн╕ напрямки. Зовн╕шн╕ м╕грац╕╖ населення Укра╖ни.
 14. Головн╕ тенденц╕╖ зм╕ни етн╕чного складу населення Укра╖ни в XX ст.
 15. Географ╕я Сх╕дно╖ д╕аспори  ╕ Зах╕дно╖ д╕аспори.
 16. Географ╕я найб╕льших рел╕г╕йних конфес╕й Укра╖ни.
 17. Зайнят╕сть ╕ безроб╕ття у р╕зних рег╕онах Укра╖ни: сучасний стан ╕ проблеми вир╕шення.
 18. Соц╕альна структура населення Укра╖ни: проблеми трансформац╕╖ на сучасному етап╕. Географ╕я соц╕альних негаразд╕в в Укра╖н╕.
 19. Природно-ресурсний потенц╕ал Укра╖ни.
 20. Географ╕я та перспективи розвитку ПЕК Укра╖ни.
 21. Металург╕йний комплекс Укра╖ни.
 22. Машинобуд╕вний комплекс Укра╖ни.
 23. Х╕м╕ко-╕ндустр╕альний комплекс Укра╖ни.
 24. Л╕сопромисловий ╕ буд╕вельний комплекси Укра╖ни.
 25. Комплекс галузей легко╖ промисловост╕ Укра╖ни.
 26. Зональна спец╕ал╕зац╕я с╕льського господарства Укра╖ни.
 27. Транспортний комплекс Укра╖ни.
 28. Зовн╕шньоеконом╕чн╕ зв'язки Укра╖ни.
 29. Рекреац╕йно-туристичний потенц╕ал Укра╖ни.
  1. Основн╕ п╕дходи та принципи економ╕ко-географ╕чного районування Укра╖ни.

100.Основн╕ п╕дходи та принципи сусп╕льно-географ╕чного районування Укра╖ни.

101. Сучасна пол╕тична карта св╕ту.

102. Основн╕ етапи становлення пол╕тично╖ карти св╕ту.

103. Пол╕тико-територ╕альн╕ утворення на пол╕тичн╕й карт╕ св╕ту: суверенн╕ держави, залежн╕ кра╖ни ╕ територ╕╖.

104. Форми правл╕ння ╕ пол╕тико-територ╕ального устрою держав св╕ту.

105. Демограф╕чний вибух та його вплив на статево в╕кову структуру населення у р╕зних кра╖нах св╕ту.

106. Етн╕чний ╕ рел╕г╕йний склад та географ╕я населення св╕ту.

107. Розвиток ╕ географ╕я св╕тового процесу урбан╕зац╕╖.

108. Тенденц╕╖ св╕тових м╕грац╕йних процес╕в та розселення населення.

109. Етапи формування св╕тово╖ системи господарства.

110. М╕жнародна економ╕чна ╕нтеграц╕я.

111. Секторальна структура економ╕ки. Вплив НТР на галузеву структуру.

112. Вплив НТР на територ╕альну орган╕зац╕ю св╕тового виробництва.

113. Як зм╕нювався паливно-енергетичний баланс св╕ту? Як╕ чи под╕╖ явища впливали на цей процес?

114. Тенденц╕╖ зм╕н у металург╕йному виробництв╕.

115. Як╕    виробнич╕    особливост╕    та    галузева    структура    сучасного машинобудування св╕ту?

116. Охарактеризуйте географ╕ю вирощування зернових культур у св╕т╕.

117. Охарактеризуйте значення ╕ м╕сце транспорту в св╕товому господарств╕, особливост╕ та перспективи розвитку окремих вид╕в транспорту.

 

 

3. Методика навчання географ╕╖

 1. Предмет методики навчання географ╕╖.
 2. Принципи навчання географ╕╖.
 3. Засоби навчання географ╕╖ та ╖х класиф╕кац╕я.
 4. Географ╕чн╕ карти та ╕нш╕ картограф╕чн╕ твори як засоби навчання географ╕╖: класиф╕кац╕╖, методика використання у навчальному процес╕.
 5. Географ╕чний глобус як зас╕б навчання географ╕╖: особливост╕ форми ╕ поверхн╕ глобуса, використання у навчальному процес╕.
 6. Др╕бномасштабн╕ загальногеограф╕чн╕ карти як засоби навчання географ╕╖: зм╕ст, особливост╕ зображення, використання у навчальному процес╕.
 7. Топограф╕чн╕ карти як засоби навчання географ╕╖: зм╕ст, особливост╕ зображення, використання у навчальному процес╕.
 8. Вим╕рювання на топограф╕чних картах ╕ планах у процес╕ виконання практичних роб╕т у 6 та 8 класах.
 9. Др╕бномасштабн╕ тематичн╕ карти природних явищ як засоби навчання географ╕╖: зм╕ст, особливост╕ зображення, використання у навчальному процес╕ вивчення географ╕╖ материк╕в ╕ океан╕в.
 10. Др╕бномасштабн╕ тематичн╕ карти сусп╕льних явищ як засоби навчання географ╕╖: зм╕ст, особливост╕ зображення, використання у навчальному процес╕ вивчення географ╕╖ материк╕в ╕ океан╕в.
 11. Методи навчання географ╕╖.
 12. Загальна структура шк╕льно╖ географ╕чно╖ осв╕ти та основн╕ принципи ╖х побудови.
 13. Типи урок╕в географ╕╖.
 14. Критер╕╖ оц╕нювання ефективност╕ проведення учителем уроку географ╕╖.
 15. Нестандартн╕ уроки ╕ ╖х роль в п╕двищенн╕ ефективност╕ навчання та практика використання.
 16. Структура ╕ завдання навчально-методичного комплексу з географ╕╖.
 17. Загальн╕ п╕дходи до п╕дготовки тематичного поурочного планування навчально-виховного процесу з географ╕╖ на навчальний р╕к.
 18. Яким вимогам повинно в╕дпов╕дати формулювання мети уроку географ╕╖?

106. Укра╖нознавча спрямован╕сть на уроках в курс╕ соц╕ально-економ╕чно╖ географ╕╖.

 1. Еколог╕чна осв╕та учн╕в у процес╕ вивчення географ╕╖ у загальноосв╕тн╕х навчальних закладах.
 2. Основн╕ критер╕╖ вибору форм ╕ метод╕в роботи на кожному конкретному уроц╕ географ╕╖.

109. ╤ндив╕дуал╕зац╕я ╕ диференц╕ац╕я навчально-виховного процесу на уроках географ╕╖.

 1. Ц╕л╕ та форми позакласно╖ роботи з географ╕╖. Проанал╕зуйте необх╕дн╕ знання ╕ вм╕ння вчителя для ╖╖ проведення.
 2. Ц╕л╕ та завдання проведення практичних роб╕т. Навед╕ть конкретн╕ приклади.
 3. Навед╕ть приклади врахування ╕ використання м╕жпредметних зв'язк╕в у процес╕ вивчення шк╕льного курсу географ╕╖ 6 класу.
 4. Навед╕ть приклади врахування ╕ використання м╕жпредметних зв'язк╕в у процес╕ вивчення шк╕льного курсу економ╕чно╖ ╕ соц╕ально╖ географ╕╖ Укра╖ни.
 5. Проанал╕зуйте основн╕ критер╕╖ вибору конкретного факультативного курсу для ефективно╖ реал╕зац╕╖ його у навчально-виховному процес╕ загальноосв╕тнього навчального закладу.
 6. Яке по╓днання метод╕в навчання доц╕льно обрати для повторення ╕ узагальнення навчального матер╕алу з теми, що п╕дляга╓ тематичному оц╕нюванню?
 7. Яке по╓днання метод╕в навчання доц╕льно обрати для пояснення нового теоретичного матер╕алу на уроках географ╕╖ у р╕зних класах?
 8. Яке по╓днання метод╕в навчання доц╕льно обрати для ознайомлення учн╕в з новим для них ПТК чи сусп╕льно-географ╕чним комплексом за типовим планом?

 

 

 

 

 

Програмов╕ вимоги

до державного комплексного ╕спиту ╕з  фахових дисципл╕н  для випускник╕в ЦПОДП

 спец╕альност╕ “Дошк╕льна осв╕та”,

осв╕тн╕й р╕вень “спец╕ал╕ст”

 1. Проблеми п╕дготовки спец╕ал╕ст╕в дошк╕льного проф╕лю в Укра╖н╕ на сучасному етап╕. Профес╕ограма спец╕ал╕ста, ╖╖ теоретичн╕ засади в спадщин╕ С.Русово╖, А.Животка, Ю.Дзеровича. психолого-педагог╕чн╕ досл╕дження проблем удосконалення п╕дготовки спец╕ал╕ст╕в для системи дошк╕льного виховання в Укра╖н╕ та за рубежем.
 2. Дидактична гра як форма навчання д╕тей дошк╕льного в╕ку. Види ╕ структура дидактичних ╕гор. Значення дидактичних ╕гор для всеб╕чного розвитку ╕ виховання д╕тей в р╕знов╕кових групах дошк╕льного закладу. Автодидактичн╕ ╕гри. Сучасн╕ психолого-педагог╕чн╕ досл╕дження дидактичних ╕гор. Розвиваюч╕ ╕гри в дитячому садку.
 3. ╤грашка. ╤стор╕я ╖╖ створення. Осв╕тн╓ ╕ виховне значення ╕грашки. Сучасн╕ досл╕дження вид╕в ╕грашок. М╕сце ╕грашок в педагог╕чному процес╕ р╕зних в╕кових груп дошк╕льного закладу. Вимоги до ╕грашок. Основн╕ види ╕грашок. Р╕зноман╕тн╕сть дитячих ╕гор. Основн╕ п╕дходи до ╖х класиф╕кац╕╖. Сво╓р╕дн╕сть використання кожного виду ╕гор у робот╕ з р╕зних розд╕л╕в програми. Психолого-педагог╕чн╕ досл╕дження гри дошк╕льник╕в. Огляд альтернативних теор╕й гри дошк╕льник╕в.
 4. Базовий компонент дошк╕льно╖ осв╕ти про м╕сце гри в навчанн╕ д╕тей. Наступн╕сть у робот╕ дитячого садка ╕ школи. Теоретичн╕ основи наступност╕. Поняття готовност╕ д╕тей до школи. Досл╕дження проблеми готовност╕ до шк╕льного навчання в працях в╕тчизняних та заруб╕жних вчених. Гуман╕зац╕я сучасного навчально-виховного процесу.
 5. Орган╕зац╕я педагог╕чного процесу в дошк╕льному заклад╕. Планування ╕ обл╕к педагог╕чно╖ роботи. Поняття: "педагог╕чний процес". Форми зв╕тност╕. Концепц╕я нац╕онального дитячого садка про демократизац╕ю навчально-виховного процесу в дошк╕льному заклад╕.
 6. Обсяг трудових ум╕нь ╕ навичок для д╕тей дошк╕льного в╕ку. Умови орган╕зац╕╖ прац╕ д╕тей. Огляд альтернативних теор╕й трудового виховання д╕тей дошк╕льного в╕ку. Передовий педагог╕чний досв╕д трудового виховання д╕тей дошк╕льного в╕ку на засадах гуман╕зац╕╖ ╕ етн╕зац╕╖ нац╕онального дошк╕лля.
 7. Народна ╕грашка Укра╖ни, ╖╖ педагог╕чне ╕ художн╓ значення. М╕сце народно╖ ╕грашки в педагог╕чному процес╕ дошк╕льного закладу як засобу етн╕зац╕╖ процесу навчання ╕ виховання д╕тей р╕зних в╕кових груп.
 8. Значення прац╕ для всеб╕чного розвитку д╕тей дошк╕льного в╕ку. Сучасн╕ психолого-педагог╕чн╕ досл╕дження трудового виховання дошк╕льник╕в. Завдання, зм╕ст та види прац╕ д╕тей в дошк╕льних закладах р╕зного типу.
 9. Гра – пров╕дний вид д╕яльност╕ д╕тей дошк╕льного в╕ку, зас╕б всеб╕чного виховання ╕ розвитку особистост╕. М╕сце ╕гор р╕зного виду в навчально-виховному процес╕ р╕зних в╕кових груп дошк╕льних заклад╕в р╕зного типу.
 10. Навчальна д╕яльн╕сть д╕тей дошк╕льного в╕ку як психолого-педагог╕чна проблема. Суть процесу навчання, його сво╓р╕дн╕сть ╕ значення в дошк╕льному в╕ц╕. Сучасн╕ психолого-педагог╕чн╕ досл╕дження про зм╕ст методи ╕ форми орган╕зац╕╖ навчання д╕тей дошк╕льного в╕ку. Базовий компонент дошк╕льно╖ осв╕ти.
 11. Виховання сенсорно╖ культури особистост╕ – завдання розумового виховання. Мета, завдання, зм╕ст ╕ методи опанування д╕тьми сенсорними еталонами. Огляд теор╕й сенсорного виховання д╕тей дошк╕льного в╕ку: Ф.Фребеля, М.Монтесор╕, О.Декрол╕. Досв╕д сенсорного виховання д╕тей дошк╕льних закладах р╕зного типу в Укра╖н╕ на сучасному етап╕.
 12. ╢дн╕сть навчання ╕ виховання на заняттях. Структура занять р╕зних тип╕в, вид╕в ╕ моделей. Методика проведення нетрадиц╕йних занять в р╕зних в╕кових групах дошк╕льних заклад╕в р╕зного типу.
 13. Загальна характеристика основних тип╕в заклад╕в дошк╕льного виховання. Нац╕ональна програма "Осв╕та Укра╖ни XXI ст." про стратег╕чн╕ напрями реформування дошк╕льного виховання в Укра╖н╕.
 14. Особливост╕ розвитку й виховання д╕тей раннього ╕ дошк╕льного в╕ку. Сучасн╕ психолого-педагог╕чн╕ досл╕дження проблеми – теоретичне п╕дгрунтя орган╕зац╕йно-методично╖ роботи в р╕зних в╕кових групах дошк╕льного закладу. Концепц╕я укра╖нського нац╕онального довк╕лля про охорону ╕ збереження здоров'я д╕тей, реал╕зац╕я ╖╖ основних положень у практиц╕ роботи сучасних дошк╕льних заклад╕в.
 15. Основи нац╕онально╖ теор╕╖ ф╕зичного виховання д╕тей дошк╕льного в╕ку. Психолого-педагог╕чн╕ досл╕дження мети, завдань ╕ засоб╕в ф╕зичного виховання. Ф╕з╕олог╕чн╕ ╕ педагог╕чн╕ основи орган╕зац╕╖ розпорядку дня ╕ житт╓д╕яльност╕ д╕тей в р╕зних в╕кових групах. Передовий педагог╕чний досв╕д роботи в нац╕ональному дошк╕льному заклад╕ ф╕зично╖ культури.
 16. Розумове виховання д╕тей дошк╕льного в╕ку. Сучасн╕ психолого-педагог╕чн╕ досл╕дження мети, завдань ╕ засоб╕в розумового виховання. Огляд теор╕й, концепц╕й розумового виховання дошк╕льник╕в. В╕дставання в розвитку д╕тей. Акселерац╕я та ампл╕ф╕кац╕я. Обдарован╕ д╕ти, ╖х виявлення та розвиток. Походження гри в ╕стор╕╖ розвитку людського сусп╕льства. Видатн╕ етнографи, педагоги ╕ ф╕лософи про походження гри. Гра – зас╕б в╕дображення дитиною сусп╕льного життя. М╕сце народно╖ гри в педагог╕чному процес╕ р╕зних в╕кових груп. Основн╕ п╕дходи до класиф╕кац╕╖ народних ╕гор.
 17. Сюжетно-рольова гра, ╖╖ розвиток в дошк╕льному в╕ц╕. Сучасн╕ психолого-педагог╕чн╕ досл╕дження режисерських ╕гор. Значення сюжетно-рольово╖ гри у всеб╕чному вихованн╕ д╕тей. Планування й методичне кер╕вництво сюжетно-рольовими та режисерськими ╕грами в р╕зних в╕кових групах дошк╕льних заклад╕в р╕зного типу. Проблеми родинного виховання у сучасн╕й с╕м'╖. Передовий педагог╕чний досв╕д виховання дошк╕льник╕в. Значення програм для дошк╕льних заклад╕в у розв'язанн╕ завдань родинного виховання д╕тей в Укра╖н╕ та за рубежем. Базовий компонент дошк╕льно╖ осв╕ти в контекст╕ проблем родинного виховання.
 18. Виховання вольових рис характеру дитини-дошк╕льника. Вперт╕сть ╕ вередування, педагог╕чн╕ умови попередження негатив╕зм╕в. Сучасн╕ досл╕дження виховання у д╕тей вол╕, чесност╕, правдивост╕, скромност╕, справедливост╕ на засадах християнсько╖ морал╕ й нац╕ональних чеснот.
 19. Виховання дисципл╕нованост╕ ╕ культури повед╕нки в д╕тей дошк╕льного в╕ку. Норми повед╕нки в дошк╕льному в╕ц╕. Моральн╕ уявлення ╕ судження, умови ╕ методика роботи вихователя в р╕зних в╕кових групах дошк╕льного закладу. Сучасн╕ психолого-педагог╕чн╕ досл╕дження дисципл╕нованост╕ ╕ культури повед╕нки. Огляд альтернативних теор╕й з дано╖ проблеми.
 20. Моральне ╕ патр╕отичне виховання "Концепц╕╖ нац╕онального дитячого садка", в зм╕ст╕ базового компонента дошк╕льно╖ осв╕ти. Завдання, зм╕ст ╕ методи морального ╕ патр╕отичного виховання д╕тей дошк╕льного в╕ку. Деолог╕зац╕я зм╕сту ╕ метод╕в морального виховання д╕тей дошк╕льного в╕ку. Огляд заруб╕жних концепц╕й морального виховання в дошк╕льному в╕ц╕.
 21. Система естетичного виховання д╕тей дошк╕льного в╕ку, ╖╖ теоретичн╕ ╕ методолог╕чн╕ засади. Укра╖нська народна творч╕сть як зас╕б естетизац╕╖ педагог╕чного процесу нац╕онально╖ дошк╕льно╖ установи. Сучасн╕ досл╕дження мети, завдань ╕ метод╕в естетичного виховання дошк╕льник╕в.
 22. Основн╕ форми орган╕зац╕╖ навчання д╕тей дошк╕льного в╕ку. Психолого-педагог╕чн╕ досл╕дження методики ╖х орган╕зац╕╖ в р╕зних в╕кових групах. Особливост╕ орган╕зац╕╖ ╕ методики проведення занять з р╕зних розд╕л╕в в нац╕ональному дошк╕льному заклад╕ зг╕дно програм "Дитина", "Малятко", ╖х роль у визначенн╕ зм╕сту ╕ засоб╕в педагог╕чного впливу на особист╕сть. Базовий компонент дошк╕льно╖ осв╕ти стосовно орган╕зац╕╖ навчально-виховного процесу. Особливост╕ ознайомлення д╕тей дошк╕льного в╕ку з довк╕ллям. Етн╕зац╕я уявлень д╕тей, вимоги до ╖х зм╕сту ╕ систематизац╕╖. Основн╕ п╕дходи до формування уявлень про довк╕лля в "Концепц╕╖ нац╕онального дитячого садка", базисному компонент╕ дошк╕льно╖ осв╕ти. Форми ╕ методи орган╕зац╕╖ роботи з д╕тьми з ознайомлення з довк╕ллям в р╕зних в╕кових групах.
 23. Проблеми дитинознавства у сучасних м╕жнародних угодах Загальна декларац╕я прав людини", "Декларац╕я прав дитини" Конвенц╕я про права дитини".
 24. Комп'ютерн╕ ╕гри, ╖х значення для розвитку особистост╕. Досл╕дження гри. заруб╕жними й в╕тчизняними вченими. Класиф╕кац╕я комп'ютерних ╕гор за жанрами. Поняття про ╕нформац╕йну культуру. Принципи систематизац╕╖ дитячих осв╕тн╕х комп'ютерних ╕гор, ╖х м╕сце в педагог╕чному процес╕ дошк╕льного закладу. Основн╕ напрями роботи з впровадження Н╤Т в дитячому садку. Г╕г╕╓н╕чн╕ правила роботи з комп'ютером.
 25. Економ╕чне виховання д╕тей дошк╕льного в╕ку. Шляхи засво╓ння економ╕чних знань д╕тьми дошк╕льного в╕ку. Мета та шляхи економ╕чного виховання. Економ╕чне виховання д╕тей за кордоном. Важлив╕сть економ╕чного виховання дошк╕льник╕в на сучасному етап╕. Авторськ╕ програми економ╕чного виховання д╕тей. Методика економ╕чного виховання д╕тей дошк╕льного в╕ку.
 26. Статеве виховання д╕тей дошк╕льного в╕ку в умовах с╕м'╖ та дошк╕льного закладу. Статева просв╕та р╕зних в╕кових категор╕й населення. Соц╕альн╕ стандарти статево╖ повед╕нки, зм╕ст ╕ принципи статево╖ осв╕ти д╕тей р╕зного в╕ку. Виховання в дошк╕льник╕в статево╖ самосв╕домост╕. Програма статевого виховання д╕тей дошк╕льного в╕ку.
 27. Правове виховання д╕тей дошк╕льного в╕ку, захист прав ╕ свобод дитини. Ретроспективний анал╕з проблеми статевого виховання. Сучасн╕ тенденц╕╖ правового виховання дошк╕льник╕в. Функц╕╖ правового виховання. М╕сце правового виховання в педагог╕чному процес╕ дитячого навчального закладу. Специф╕ка правового виховання дошк╕льник╕в. Умови правового виховання дошк╕льник╕в. Завдання правового виховання в дитячому садку. ╢дн╕сть заклад╕в дошк╕льно╖ осв╕ти й с╕м'╖ у розв'язанн╕ завдань правового виховання д╕тей.
 28. Дошк╕льне виховання за рубежем. Актив╕зац╕я проблем дошк╕льного виховання в р╕зних кра╖нах св╕ту на сучасному етап╕. Огляд стану теор╕╖ та практики дошк╕льного виховання в р╕зних осв╕тн╕х системах кра╖н св╕ту.
 29. Сво╓р╕дн╕сть пер╕оду раннього дитинства. Загальн╕ законом╕рност╕ ф╕зичного розвитку д╕тей раннього в╕ку. Особливост╕ вищо╖ нервово╖ д╕яльност╕ д╕тей. Педагог╕чн╕ правила виховання на етап╕ раннього дитинства. Орган╕зац╕я навчання в ранньому в╕ц╕.
 30. Виховання батьк╕в як педагог╕в. Важлив╕сть виховання педагог╕чно╖ культури в батьк╕в у сучасних умовах розвитку сусп╕льства. Анал╕з сучасних програм з розд╕лу сп╕впрац╕ дитячого садка ╕ с╕м'╖. Вза╓мод╕я дошк╕льного закладу з родинами. Форми вза╓мод╕╖. Сучасн╕ проблеми вза╓мод╕╖. Вза╓мод╕я дошк╕льних заклад╕в з родинами вихованц╕в в рубежних системах дошк╕льно╖ осв╕ти.

Дитяча психолог╕я

 1. Предмет ╕ актуальн╕ завдання дитячо╖ психолог╕╖. Принципи досл╕джень в дитяч╕й психолог╕╖.
 2. Класиф╕кац╕я метод╕в психолог╕╖ (за Б.Г.Анань╓вим) та специф╕ка застосування емп╕ричних метод╕в у вивченн╕ в╕кових особливостей розвиткупсих╕ки.
 3. Загальна характеристика розвитку дитячо╖ психолог╕╖ як самост╕йно╖ науки. Сучасний стан розробки проблем дитячо╖ психолог╕╖ в Укра╖н╕ та за рубежем.
 4. Поняття про псих╕чний розвиток в сучасн╕й психолог╕╖. Анал╕з основних концепц╕й псих╕чного розвитку. Культурно-╕сторична теор╕я псих╕чного розвитку Л.С.Виготського.
 5. Фактори ╕ законом╕рност╕ псих╕чного розвитку д╕тей дошк╕льного в╕ку.
 6. Вза╓мозв'язок псих╕чного розвитку з навчанням ╤ вихованням дитини. Р╕вень актуального ╕ зона найближчого розвитку.
 7. Принципи ╕ критер╕╖ в╕ково╖ пер╕одизац╕╖. Пер╕одизац╕я псих╕чного розвитку в дошк╕льному в╕ц╕ (за Д.Б.Елькон╕ним, А.В.Петровським, Е.Ер╕ксоном).
 8. Нер╕вном╕рн╕сть псих╕чного розвитку д╕тей дошк╕льного в╕ку. Критичн╕ пер╕оди дитинства. Акселерац╕я, ╖╖ причини та насл╕дки.
 9. Характеристика психоф╕з╕олог╕чного розвитку новонароджених.
 10.  Психолог╕я немовляти.
 11. Характеристика предметно-ман╕пулятивно╖ д╕яльност╕ д╕тей раннього в╕ку.
 12. Розумовий розвиток д╕тей раннього в╕ку.
 13. Передумови формування особистост╕ в ранньому дитинств╕. Симптоматика кризи 3-х рок╕в.
 14. Гра – пров╕дна д╕яльн╕сть д╕тей дошк╕льного в╕ку. Культурно-╕сторичне походження, структура, ознаки та психолог╕чн╕ особливост╕ розгорнуто╖ форми ╕грово╖ д╕яльност╕.
 15. Етапи розвитку гри. Види ╕гор та ╖х значення для всеб╕чного розвитку дитини.
 16. Розвиток мотив╕в повед╕нки ╕ формування гуманно╖ спрямованост╕ особистост╕ в дошк╕льному в╕ц╕.
 17. Формування морально╖ сфери особистост╕ дошк╕льника.
 18. Розвиток емоц╕й ╕ почутт╕в д╕тей дошк╕льного в╕ку.
 19. Розвиток вольово╖ сфери особистост╕ дошк╕льника.
 20. Темперамент ╕ характер дитини дошк╕льного в╕ку.
 21. Розвиток зд╕бностей д╕тей дошк╕льного в╕ку.
 22. Генезис форм сп╕лкування д╕тей з дорослими та однол╕тками.
 23. Розвиток в╕дчутт╕в ╕ сприймань д╕тей дошк╕льного в╕ку.
 24. Розвиток уваги д╕тей дошк╕льного в╕ку.
 25. Розвиток пам'ят╕ д╕тей дошк╕льного в╕ку.
 26. Розвиток мислення д╕тей дошк╕льного в╕ку.
 27. Розвиток уяви д╕тей дошк╕льного в╕ку.
 28. Психолог╕чна готовн╕сть д╕тей до навчання в школ╕. Адаптац╕я до школи. Методи д╕агностики готовност╕ д╕тей до шк╕льного навчання.
 29. Поняття про обдарован╕сть д╕тей дошк╕льного в╕ку. Особливост╕ ╖х психо-соц╕ального розвитку та методи ранньо╖ д╕агностики.
 30. Розвиток елементарних уявлень про себе як нос╕я св╕домост╕ та самосв╕домост╕ в Базовому компонент╕ дошк╕льно╖ осв╕ти в Укра╖н╕. Осв╕тня л╕н╕я «Особист╕сть дитини».

 

 

Методика зображувально╖ д╕яльност╕

 1. Самост╕йна художня д╕яльн╕сть д╕тей поза заняттям, ╖╖ орган╕зац╕я ╕ м╕сце в режим╕ дня р╕зних в╕кових груп. Робота з с╕м'╓ю по п╕дготовц╕ д╕тей до школи з образотворчого мистецтва.
 2. Методи й прийоми навчання. Характеристика евристичного та репродуктивного методу ╕ прийому навчання д╕тей образотворчого мистецтва. М╕сце ╕грових прийом╕в навчання в р╕зних в╕кових групах дошк╕льного закладу.
 3. Зм╕ст роботи зав╕дуючо╖ та методиста дошк╕льного закладу з орган╕зац╕╖ ╕ кер╕вництва образотворчою д╕яльн╕стю д╕тей.
 4. Огляд навчальних статей з розд╕лу "Образотворча д╕яльн╕сть" 2005-2007 рр. Базовий компонент дошк╕льно╖ осв╕ти в Укра╖н╕. Зм╕ст сфери "Мистецтво".
 5. Сучасн╕ психолого-педагог╕чн╕ досл╕дження в галуз╕ естетичного виховання ╕ методики зображувально╖ д╕яльност╕.
 6. Види малювання в дитячому садку, ╖х значення ╕ м╕сце в кожн╕й в╕ков╕й гру­п╕. Основн╕ прийоми декоративного малювання. Елементи укра╖нського розпису.
 7. Особливост╕ орган╕зац╕╖ занять з образотворчо╖ д╕яльност╕ в зм╕шан╕й груп╕ дитячого садка. Зм╕стова л╕н╕я "Св╕т мистецтва" ("Базовий компонент дошк╕льно╖ осв╕ти в Укра╖н╕").
 8. Апл╕кац╕я – вид декоративно-прикладного мистецтва, ╖╖ сво╓р╕дн╕сть. Колективн╕ роботи з апл╕кац╕╖, ╖х значення в п╕дготовц╕ д╕тей до трудового навчання в школ╕.
 9. Види л╕пки в дитячому садку, ╖х значення ╕ м╕сце в кожн╕й в╕ков╕й груп╕. Специф╕чн╕ форми орган╕зац╕╖ занять з л╕пки. Колективна л╕пка в старшому дошк╕льному в╕ц╕.
 10. Конструювання. Сво╓р╕дн╕сть конструювання, його значення в розвитку д╕тей. Використання природного ╕ побутового матер╕алу в конструюванн╕.

 

Методика розвитку р╕дного мовлення

 1. Заняття як основна форма навчання д╕тей р╕дного мовлення. Види та типи занять. Специф╕ка ╖х проведення у р╕зних в╕кових групах.
 2. Пров╕дн╕ завдання дошк╕льних навчальних заклад╕в з розвитку мовлення та ознайомлення д╕тей з навколишн╕м за Базовим компонентом дошк╕льно╖ осв╕ти в Укра╖н╕. Умови усп╕шного виконання альтернативних програм "Малятко", "Дитина", "Укра╖нське дошк╕лля" , "Зернятко" з розвитку мовлення д╕тей дошк╕льного в╕ку.
 3. Характеристика мовлення д╕тей першого, другого, третього року життя. Методика проведення занять з розвитку мовлення з д╕тьми цього в╕ку. Використання р╕зноман╕тних метод╕в та прийом╕в в процес╕ навчання.
 4. Поняття зв'язного мовлення ╕ розвиток мовних функц╕й. Д╕алог╕чне та монолог╕чне мовлення. Особливост╕ засво╓ння д╕тьми дошк╕льного в╕ку зв'язного мовлення. Характеристика метод╕в та прийом╕в д╕алог╕чного мовлення.
 5. Види дитячих розпов╕дей, ╖х класиф╕кац╕я та методика проведення в р╕зних в╕кових групах. Характеристика метод╕в ╕ прийом╕в навчання монолог╕чного мовлення.
 6. Законом╕рност╕ засво╓ння слова дитиною. Методи ╕ прийоми словниково╖ роботи та ознайомлення д╕тей з навколишн╕м. Види занять з ознайомлення д╕тей з навколишн╕м та словниково╖ роботи, методика ╖х проведення в р╕зних в╕кових групах.
 7. Особливост╕ засво╓ння д╕тьми граматично╖ будови р╕дно╖ мови. Типов╕ помилки в мовленн╕ д╕тей та ╖х причини. Шляхи й методи формування граматичного правильного мовлення д╕тей дошк╕льного в╕ку. Особливост╕ проведення занять з граматично правильного мовлення д╕тей дошк╕льного в╕ку.
 8. Законом╕рност╕ засво╓ння звука дитиною. Поняття звуково╖ культури мови. Особливост╕ звуковимови д╕тей у р╕зних в╕кових групах. Методика проведення занять ╕з звуково╖ культури мови в р╕зних в╕кових групах.
 9. Особливост╕ сприймання д╕тьми художн╕х твор╕в. Принципи добору л╕тературних твор╕в для читання та розпов╕дання д╕тям. Значення ╕люстративного матер╕алу для сприймання д╕тьми художн╕х твор╕в. Методика проведення занять з художньо╖ л╕тератури у р╕зних в╕кових групах.
 10. П╕дготовка до навчання грамоти д╕тей дошк╕льного в╕ку. Експериментальн╕ досл╕дження навчання грамоти д╕тей на сучасному етап╕. Методика навчання д╕тей звуковому анал╕зу сл╕в. П╕дготовка руки дитини до письма.

 

Методика ознайомлення дошк╕льник╕в з природою

 1. Теоретико-методичн╕ засади моделювання як методу ознайомлення дошк╕льник╕в з природним довк╕ллям. Види моделей в ознайомленн╕ д╕тей дошк╕льного в╕ку з природою. Методика використання методу моделювання в робот╕ з д╕тьми р╕зних в╕кових груп.
 2. Використання прогресивних ╕дей заруб╕жно╖ педагог╕ки щодо використання природи як засобу виховання д╕тей на сучасному етап╕ (Ж.Ж.Руссо, ╤.Песталоцц╕, Ф.Фребеля, М.Монтессор╕). Сучасний досв╕д заруб╕жних осв╕тн╕х систем та його ╕нтегрування в зм╕ст╕ роботи дошк╕лля в Укра╖н╕. Особливост╕ роботи з д╕тьми в дитячих садках р╕зного типу з впровадження авторських програм в╕домих педагог╕в (Р.Штайнер, С.Русова, М.Монтессор╕, Ф.Фребель та ╕н.).
 3. Методика ознайомлення дошк╕льник╕в з природою як наука. Основн╕ етапи ╖╖ становлення ╕ розвитку. Екскурс╕я ╕ ц╕льова прогулянка в систем╕ роботи з ознайомлення дошк╕льник╕в з природою. Кра╓знавча екскурс╕я. Структура екскурс╕╖. Педагог╕чн╕ та г╕г╕╓н╕чн╕ вимоги до проведення екскурс╕й. Методика орган╕зац╕╖ екскурс╕й у р╕зних в╕кових групах. Обладнання за зм╕стом екскурс╕й р╕зного виду.
 4. Принципи в╕дбору знань д╕тей про природу Теоретичн╕ основи «Методики ознайомлення дошк╕льник╕в з природою». Сучасн╕ психолого-педагог╕чн╕ досл╕дження про особливост╕ опанування д╕тьми абстрактними уявленнями природничого зм╕сту. Принципи сезонност╕, кра╓знавчост╕, енциклопедичност╕, науковост╕, ╓дност╕ теор╕╖ з практикою, природов╕дпов╕дност╕.
 5. Роль адм╕н╕страц╕╖ в орган╕зац╕╖ ╕ кер╕вництв╕ роботою з ознайомлення д╕тей з природою в умовах дошк╕льних заклад╕в р╕зного типу. Планування ╕ обл╕к роботи. Види планування. Форми зв╕тност╕ про виконання чинно╖ програми. ╤нспекторсько-методичний контроль за роботою колективу дошк╕льного закладу. Види ╕нспекторсько-методично╖ перев╕рки.
 6. Використання природничо╖ книжки в робот╕ з д╕тьми дошк╕льного в╕ку. Зм╕ст ╕ методи роботи в р╕зних в╕кових групах. Укра╖нськ╕ поети ╕ письменники про природу. Класики дитячо╖ природничо╖ л╕тератури В.Б╕анк╕, М.Пришв╕н, К.Ушинський, М.П╕дг╕рянка.
 7. П╕знавально-розважальна спрямован╕сть дозв╕ль ╕ свят природничого зм╕сту в р╕зних в╕кових групах дошк╕льного закладу. Сп╕льна робота дошк╕льного закладу ╕ родини з проведення свят ╕ дозв╕ль. Сп╕впраця дитячих дошк╕льних заклад╕в ╕ школи з орган╕зац╕╖ роботи поза заняттями з ознайомлення з природою.
 8. Базовий компонент дошк╕льно╖ осв╕ти про актуал╕зац╕ю природи: знання про природне довк╕лля як зас╕б формування першооснов наукового св╕тогляду особистост╕. Структура сфери "Природа". Планування роботи з д╕тьми р╕зних в╕кових груп з реал╕зац╕╖ зм╕сту Базового компоненту.
 9. Куток природи в дитячому садку. Педагог╕чн╕ та г╕г╕╓н╕чн╕ вимоги до його створення. Особливост╕ утримування тварин у кутку природи (аквар╕ум; терар╕ум; утримування птах╕в; утримування тварин на д╕лянц╕ дошк╕льного закладу). К╕мнатн╕ рослини в р╕зних в╕кових групах дитячого садка. Особливост╕ орган╕зац╕╖ роботи з ознайомлення д╕тей з к╕мнатними рослинами в р╕зних в╕кових групах.
 10. Д╕лянка дошк╕льного навчального закладу. Особливост╕ ╖╖ планування й озеленення. Доб╕р кв╕ткових (однор╕чн╕, двор╕чн╕, багатор╕чн╕) рослин на р╕зн╕ форми кв╕тник╕в: рабатки, арабески, клумби, партери та ╕н. Доб╕р декоративних плодовом╕рних насаджень: куток саду, л╕су, поля, карпитар╕й, альп╕йська г╕рка в дитячому садку. Зм╕ст роботи вихователя в р╕зних в╕кових групах.

 

Методика ознайомлення дошк╕льник╕в з укра╖нським народознавством

 1. Зародження ╕ розвиток народних ремесел на Укра╖н╕. Сучасн╕ традиц╕╖ в народному декоративно-прикладному мистецтв╕.
 2. Етнопедагог╕ка XX стол╕ття.
 3. Укра╖на – моя Батьк╕вщина. Особливост╕ ознайомлення д╕тей дошк╕льного в╕ку з ╕сторичними коренями Укра╖ни, ╖╖ сучасною етнограф╕чною картою.
 4. ╤стор╕я розвитку етнопедагог╕ки. Народознавч╕ ╕де╖ XIX стол╕ття. Ознайомлення д╕тей з нац╕ональним мистецтвом. Картини про сторичне минуле укра╖нського народу ╕ методика ╖х використання в робот╕ з д╕тьми р╕зних в╕кових груп.
 5. Звича╖ укра╖нського народу. ╤стор╕я ╖х виникнення, розвиток на сучасному етап╕. Зм╕ст попередньо╖ роботи з д╕тьми р╕зних в╕кових
 6. Свята, звича╖ й традиц╕╖ в укра╖нськ╕й календарн╕й обрядовост╕.
 7. Обряд, ╕стор╕я його виникнення ╕ розвитку.
 8. Жанрова характеристика укра╖нсько╖ народно╖ творчост╕. Видатн╕ вчен╕-досл╕дники про ╖╖ вплив на формування нац╕онально╖ св╕домост╕.
 9. Теоретичн╕ основи методики укра╖нського народознавства у дошк╕льному заклад╕. Витоки народно╖ педагог╕ки. Принципи методики ознайомлення д╕тей з укра╖нським народознавством. Завдання ознайомлення д╕тей з початками народознавства.
 10. Методика ознайомлення д╕тей з державними символами Укра╖ни – герб, прапор, г╕мн в р╕зних в╕кових групах. Рослини-обереги укра╖нського народу. Зм╕ст роботи з д╕тьми в р╕зних в╕кових групах. Рослини-символи

 

Ор╕╓нтовний перел╕к програмових запитань з курсу "Основи педагог╕чно╖ майстерност╕"

Сусп╕льна значущ╕сть профес╕╖ педагога.

Поняття педагог╕чно╖ д╕яльност╕, ╖╖ структура.

Профес╕йно-педагог╕чна д╕яльн╕сть як мета-д╕яльн╕сть.

Розпов╕дь вихователя як модель педагог╕чно╖ д╕яльност╕.

Поняття педагог╕чно╖ майстерност╕.

Елементи педагог╕чно╖ майстерност╕.

Педагог╕чна ситуац╕я, ╖╖ загальна характеристика.

Педагог╕чна задача, етапи ╖╖ розв’язку.

Самовиховання педагога. Система самовиховання.

 Поняття педагог╕чно╖ техн╕ки вихователя (вчителя).

Внутр╕шня техн╕ка педагога.

Зовн╕шня техн╕ка педагога.

Мовлення ╕ комун╕кативна повед╕нка вихователя (вчителя).

Функц╕╖ мовлення педагога у вза╓мод╕╖ з д╕тьми.

Комун╕кативн╕ якост╕ профес╕йного мовлення педагога.

Умови ефективност╕ профес╕йного мовлення педагога.

Шляхи вдосконалення мовлення майбутнього педагога.

 

 

 

Програмов╕ вимоги

до державного комплексного ╕спиту ╕з  фахових дисципл╕н  для випускник╕в ЦПОДП

 спец╕альност╕ “Початкова осв╕та”,

осв╕тн╕й р╕вень “спец╕ал╕ст”

1.Множина. Способи задання множини. Р╕вн╕ множини. П╕дмножини. Круги Ейлера-Венна. Методика викладання зм╕стово╖ л╕н╕╖ «Величини та одиниц╕ вим╕рювання величин» в початкових класах.

2.Об’╓днання множин. Закони об’╓днання множин. П╕дготовка учн╕в до введення натурального числа. Методика вивчення таблиц╕ додавання одноцифрових чисел ╕ в╕дпов╕дних випадк╕в в╕дн╕мання.

3.Перер╕з множин . Закони перер╕зу множин. Методика навчання нумерац╕╖ чисел в концентрах «Сотня» та «Тисяча». 

4.Натуральне число як сп╕льна властив╕сть класу ск╕нченних р╕внопотужних множин. Число нуль. В╕дношення “ дор╕вню╓”,”менше”,”б╕льше” на множин╕ ц╕лих нев╕д’╓мних чисел. Методика навчання позатабличного множення ╕ д╕лення.

5.Означення суми двох ц╕лих нев╕д'╓мних чисел у к╕льк╕сн╕й теор╕╖. ╤снування суми ╕ ╖╖ ╓дин╕сть. Д╕я додавання на множин╕ ц╕лих нев╕д’╓мних чисел. Закони додавання. Методика навчання додавання ╕ в╕дн╕мання в концентр╕ «Сотня».

6.Означення р╕зниц╕ двох ц╕лих нев╕д’╓мних чисел у к╕льк╕сн╕й теор╕╖. Умова ╕снування р╕зниц╕, ╖╖ ╓дин╕сть. Закони в╕дн╕мання. Зв’язок в╕дн╕мання з додаванням. Методика вивчення усних ╕ письмових прийом╕в додавання ╕ в╕дн╕мання в концентрах «Тисяча» та «Багатоцифров╕ числа».

7.Означення добутку двох ц╕лих нев╕д'╓мних у к╕льк╕сн╕й теор╕╖. ╤снування добутку, його ╓дин╕сть. Закони множення. Означення добутку  через суму. Методика навчання д╕й множення ╕ д╕лення. Система навчання табличному множенню ╕ д╕ленню.

8.Непозиц╕йн╕ й позиц╕йн╕ системи числення. Запис ц╕лих нев╕д'╓мних чисел у позиц╕йних системах числення. Методика вивчення зм╕стово╖ л╕н╕╖ «Геометричн╕ ф╕гури. Властивост╕ геометричних ф╕гур» в початкових класах».

9. Алгоритм арифметичних д╕й над ц╕лими нев╕д’╓мними числами в позиц╕йних системах числення. Методика навчання розв’язання простих задач на зб╕льшення (зменшення) на к╕лька  одиниць.

10. В╕дношення под╕льност╕ на множин╕ ц╕лих нев╕д'╓мних чисел. Його властивост╕. Методика навчання розв’язування простих задач на зб╕льшення (зменшення) в дек╕лька раз╕в.

11. Под╕льн╕сть суми, добутку, р╕зниц╕ на множин╕ ц╕лих нев╕д’╓мних чисел. Методика навчання розв’язування задач на р╕зницеве ╕ кратне пор╕вняння.

12. Д╕льник, сп╕льний д╕льник, найб╕льший сп╕льний  д╕льник  двох ╕ б╕льше чисел. Кратн╕, сп╕льн╕ кратн╕,найменше сп╕льне кратне двох ╕ б╕льше чисел. Методика навчання розв’язування простих задач на д╕лення на р╕вн╕ частини та на вм╕щення.

13. Основна теорема арифметики. Методика навчання розв’язування простих задач на знаходження нев╕домого компоненту арифметично╖ д╕╖.

14. Додавання й в╕дн╕мання додатних рац╕ональних чисел. Закони додавання цих чисел. Складен╕ задач╕ у початковому курс╕ математики. Методика навчання розв’язування задач на дв╕ д╕╖.

15. Поняття звичайного дробу. Екв╕валентн╕ дроби. Основна властив╕сть дробу. Необх╕дна  й достатня умова екв╕валентност╕ дроб╕в. Методика вивчення дроб╕в при викладанн╕ зм╕стово╖ л╕н╕╖ «Числа та д╕╖ над ними».

16. Множення ╕ д╕лення додатних рац╕ональних чисел. Закони множення цих чисел. Методика навчання розв’язування задач на зведення до одиниц╕.

17. Поняття р╕вняння з одн╕╓ю зм╕нною. Р╕вносильн╕ р╕вняння. Теореми про р╕вносильн╕ р╕вняння. Методика навчання розв’язування задач на рух.

18. Поняття нер╕вност╕ з одн╕╓ю зм╕нною. Р╕вносильн╕ нер╕вност╕. Теореми про р╕вносильн╕ нер╕вност╕. Методика вивчення зм╕стово╖ л╕н╕╖ «Р╕вност╕ та нер╕вност╕» в початковому курс╕ математики.

19. Л╕н╕йна функц╕я, ╕╖ властивост╕ та граф╕к. Пряма пропорц╕йн╕сть,╕╖ властивост╕ ╕ граф╕к. Методика навчання розв’язування задач на сп╕льну роботу.

20. Обернена пропорц╕йн╕сть, ╖╖ властивост╕ та граф╕к. Методика навчання розв’язування задач на пропорц╕йний под╕л.

21. Кратн╕, сп╕льн╕ кратн╕, найменше сп╕льне кратне двох ╕ б╕льше чисел. Методика вивчення математичних вираз╕в при викладанн╕ осв╕тньо╖ галуз╕ «Математика». Правила порядку виконання д╕й.

22. Числов╕ нер╕вност╕, ╖х властивост╕, теорема про ╕стинн╕ числов╕ нер╕вност╕. Введення буквено╖ символ╕ки при вивченн╕ осв╕тньо╖ галуз╕ «Математика».

23. Квадратична функц╕я ╕ ╖╖ властивост╕ та граф╕к. Ознайомлення учн╕в з часом та його одиницями при вивченн╕ зм╕стово╖ л╕н╕╖ «Величини та одиниц╕ вим╕рювання величин».

24. Б╕нарн╕ в╕дношення на множин╕. Властивост╕ б╕нарних в╕дношень. Методика ознайомлення молодших школяр╕в з масою та ╖╖ одиницями при вивченн╕ зм╕стово╖ л╕н╕╖ «Величини та одиниц╕ вим╕рювання величин».

25. Площа ф╕гури та ╖╖ властивост╕. Способи вим╕рювання площ. Методика формування уявлень про площу ф╕гури та одиниц╕ площ╕ при вивченн╕ зм╕стово╖ л╕н╕╖ «Геометричн╕ ф╕гури. Властивост╕ геометричних ф╕гур».

 

 

Укра╖нська мова.

Методика навчання укра╖нсько╖ мови.

(спец╕ал╕ст)

1.Текст як одиниця мовлення. Членування тексту. Складн╕ синтаксичн╕ ц╕л╕, граматичн╕ засоби ╖х орган╕зац╕╖. Методика опрацювання розд╕лу “Текст” на уроках р╕дно╖ мови в початков╕й школ╕.

2. Речення, його ознаки. Типи речень за метою висловлювання, емоц╕йним насиченням, структурою. Система вивчення речення у початков╕й школ╕.

3. Предикативний центр речення. П╕дмет ╕ присудок, ╖х типи та способи вираження. Методика вивчення головних член╕в речення у початков╕й школ╕.

4. Синон╕ми, типи синон╕м╕чних ряд╕в. Антон╕ми. Слова, що не утворюють антон╕м╕чних пар. Вивчення близьких та протилежних за звучанням сл╕в у початков╕й школ╕.

5. Структурн╕ ознаки слова. Морфема. Морфеми, ╖х типи. Методика вивчення розд╕лу “Будова слова” у початков╕й школ╕.

6. Граф╕ка. Види письма: п╕ктограф╕я, ╕деограф╕я, звукове письмо. Буква як одиниця укра╖нсько╖ граф╕ки. Сп╕вв╕дношення м╕ж буквами ╕ звуками у систем╕ навчання грамоти молодших школяр╕в.

7. Укра╖нська орфограф╕я, ╖╖ принципи. Вивчення правил уживання апострофа у початков╕й школ╕. Позначення на письм╕ м’якост╕ приголосних. М’який знак та вивчення правил його вживання молодшими школярами.

8. ╤менник. Лексико-граматичн╕ розряди ╕менника. Система ╖х вивчення на уроках р╕дно╖ мови в початков╕й школ╕.

9. Категор╕я роду ╕ числа ╕менника. Вивчення цих категор╕й за л╕н╕йно-концентричним принципом програми початково╖ школи. Моделювання структури уроку вивчення ╕менника в 2 клас╕.

10. Прикметник як частина мови. Розряди прикметника. Ступен╕ пор╕вняння як╕сних прикметник╕в. В╕дм╕нювання прикметник╕в. Система вивчення прикметника в початков╕й школ╕. Моделювання структури уроку вивчення прикметника в 3 клас╕.

11.Д╕╓слово. Неозначена форма д╕╓слова, категор╕я виду д╕╓слова. Вивчення неозначено╖ форми д╕╓слова на уроках р╕дно╖ мови. Моделювання структури уроку вивчення д╕╓слова в 4 клас╕.

12.Прийменник. Сполучник. Вивчення службових сл╕в на уроках р╕дно╖ мови в початков╕й школ╕.

13.Способи передач╕ чужого мовлення. Д╕алог. Монолог. Розвиток д╕алог╕чного та монолог╕чного мовлення на уроках р╕дно╖ мови у початков╕й школ╕.

14.Звуки як фонетичн╕ одиниц╕ мови. Класиф╕кац╕я голосних ╕ приголосних звук╕в. Звуковий анал╕з на уроках навчання грамоти у початков╕й школ╕.

15.Однор╕дн╕ члени речення. Вивчення однор╕дних член╕в речення у початков╕й школ╕.

16.Складносурядн╕ ╕ складноп╕дрядн╕ речення. ╥х типи та засоби зв’язку. Методика ознайомлення з╕ складним реченням на уроках р╕дно╖ мови.

17.Неповн╕ речення. ╥х типи. Комун╕кативн╕ умови ╖х функц╕онування. Методика опрацювання казки на уроках читання у початков╕й школ╕.

18.Наголос. Види наголосу. Словесний, фразовий, лог╕чний наголос. Методика формування навичок виразного читання в початков╕й школ╕.

19.Склад, типи склад╕в. Законом╕рност╕ фонетичного складопод╕лу ╕ правила переносу сл╕в, ╖х вивчення у початков╕й школ╕.

20.Cкладн╕ речення з к╕лькома частинами. Моделювання структури уроку позакласного читання в початков╕й  школ╕.

21.Укра╖нська л╕тературна мова як форма загальнонародно╖ мови. Опрацювання розд╕лу «Мова ╕ мовлення» за л╕н╕йно-концентричним принципом програми початково╖ школи.

22.Слово як основна одиниця мови. Лексичне значення слова Типи лексичних значень сл╕в. Пол╕сем╕я. Типи переносних значень сл╕в. Вивчення прямого ╕ переносного значення слова та багатозначних сл╕в на уроках р╕дно╖ мови у початков╕й школ╕.

23.Омон╕ми, ╖х типи. Розмежування явищ омон╕м╕╖ та багатозначност╕. Вивчення сл╕в, як╕ звучать ╕ пишуться однаково, у початков╕й школ╕.

24.Числ╕вник. Розряди числ╕вник╕в. В╕дм╕нювання числ╕вник╕в. Методика вивчення числ╕вника у початков╕й школ╕.

25.Чергування ╖х типи. ╤сторичн╕ чергування фонем. Методика вивчення чергувань звук╕в у початков╕й школ╕.

 

 

 

[1] [2] [3] [4] Програмов╕ вимоги з педагог╕ки до ДЕК – 2013

ОКР-спец╕ал╕ст

1.Предмет ╕ завдання дидактики.

2.Зм╕ст осв╕ти в школ╕.

3.Навчальн╕ плани ╕ програми для початково╖ школи та вимоги до них.

4.П╕дручники для початково╖ школи ╕ вимоги до них.

5.Поняття ╕ суть процесу навчання та його основн╕ компоненти.

6.П╕дготовка учн╕в до уроку. Домашня навчальна робота учн╕в.

7.Структура процесу засво╓ння знань.

8.Принципи ╕ правила навчання. Класиф╕кац╕я принцип╕в навчання.

9.Врахування ╕ндив╕дуальних особливостей учн╕в початкових клас╕в у процес╕ навчання.

10.Методи навчання в початков╕й школ╕ та ╖х класиф╕кац╕я.

11.Методи стимулювання ╕ мотивац╕╖ навчально-п╕знавально╖ д╕яльност╕.

12.Форми орган╕зац╕╖ навчально-п╕знавального процесу в початков╕й школ╕.

13.Поняття та особливост╕ класно-урочно╖ системи.

14.Урок як основна форма орган╕зац╕╖ навчання в школ╕.

15.Мета уроку, ╖╖ складов╕ та обумовлен╕сть потребами розвитку сусп╕льства й особистост╕ учня.

16.Типи та структура урок╕в.

17.П╕дготовка учителя до уроку.

18.Основн╕ вимоги до уроку.

19.Нестандартн╕ уроки в сучасн╕й школ╕.

20.Осв╕тн╓ ╕ виховне значення контролю ╕ оц╕нки усп╕шност╕ учн╕в. Особливост╕ оц╕нювання знань за 12 бальною системою.

21.╤нновац╕йн╕ технолог╕╖ навчання у початков╕й школ╕ та ╖х характеристика.

22.Методи контролю за ефективн╕стю навчально-п╕знавально╖ д╕яльност╕ учн╕в.

23.Засоби навчання та ╖х характеристика.

24.Проблемне навчання .

25.Диференц╕йоване навчання в школ╕.

 

 

Програмов╕ вимоги

до державного комплексного ╕спиту ╕з  фахових дисципл╕н  для випускник╕в ЦПОДП

 спец╕альност╕ “Ф╕нанси та кредит”,

осв╕тн╕й р╕вень “спец╕ал╕ст”

 

«БЮДЖЕТНА СИСТЕМА»

 

 1. Застосування ф╕нансових норматив╕в бюджетно╖ забезпеченост╕.

 2. Структура бюджетно╖ системи Укра╖ни.

 3. Формування зведених бюджет╕в.

 4. Бюджетна класиф╕кац╕я та ╖╖ складов╕.

 5. Розвиток бюджетних в╕дносин в Укра╖н╕ за роки незалежност╕.

 6. Розпорядники бюджетних кошт╕в та ╖х функц╕╖.

 7. ╤ндекс в╕дносно╖ податкоспроможност╕ та його роль у розрахунках обсягу доход╕в м╕сцевих бюджет╕в.

 8. Склад доход╕в та видатк╕в бюджету Автономно╖ Республ╕ки Крим та обласних бюджет╕в.

 9. Нормативно-правове забезпечення функц╕онування бюджетно╖ системи.

 10. Порядок формування та напрями використання резервного фонду бюджету.

 11. Кошторисне ф╕нансування розпорядник╕в бюджетних кошт╕в.

 12. Економ╕чна суть доход╕в бюджету, ╖х склад та джерела формування.

 13. Загальний та спец╕альний фонд бюджету, ╖х характеристика.

 14. Соц╕ально-захищен╕ статт╕ видатк╕в державного та м╕сцевих бюджет╕в.

 15. Основи бюджетно╖ пол╕тики кра╖ни.

 16. Доходи та видатки Державного бюджету Укра╖ни, ╖х характеристика.

 17. Доходи м╕сцевих бюджет╕в, ╖х класиф╕кац╕я.

 18. Онови ф╕нансового забезпечення охорони здоров’я.

 19. Порядок внесення зм╕н до закону про Державний бюджет Укра╖ни та р╕шень про м╕сцев╕ бюджети.

 20. Бюджетний процес, основи його орган╕зац╕╖.

 21. Стан бюджету та методи його збалансування.

 22. Розмежування видатк╕в м╕ж м╕сцевими бюджетами.

 23. Орган╕зац╕я виконання м╕сцевих бюджет╕в.

 24. Застосування програмно-ц╕льового методу у бюджетному процес╕.

 

 1. Видатки м╕сцевих бюджет╕в, як╕ не враховуються при визначенн╕ м╕жбюджетних трансферт╕в.

 

 1. Видатки м╕сцевих бюджет╕в, як╕ враховуються при визначенн╕ м╕жбюджетних трансферт╕в.

 

 1. Завдання, принципи та методи бюджетного планування.

 2. Система ф╕нансового вир╕внювання: основи ╖╖ орган╕зац╕╖ в Укра╖н╕.

 3. Суб’╓кти контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

 4. Джерела ф╕нансування бюджет╕в.

 5. Основи державного ф╕нансування осв╕ти в Укра╖н╕.

 6. Порядок складання та затвердження м╕сцевих бюджет╕в.

 

«ПОДАТКОВА СИСТЕМА»

 

1. Зм╕ст податк╕в як економ╕чно╖ категор╕╖.

2. Економ╕чна сутн╕сть податк╕в, характеристика основних елемент╕в податк╕в.

3. Класиф╕кац╕╖ податк╕в за економ╕чними ознаками, ╖х характеристика.

4. Податкова пол╕тика Укра╖ни в контекст╕ Податкового кодексу.

5. М╕сце непрямих податк╕в у формуванн╕ ф╕нансових ресурс╕в бюджет╕в.

6. Податок на доходи ф╕зичних ос╕б: платники ╕ об’╓кт оподаткування.

7. Податкова знижка при оподаткуванн╕ податком на доходи ф╕зичних ос╕б: суть ╕ значення.

8. Податков╕ соц╕альн╕ п╕льги при оподаткуванн╕ податком на доходи ф╕зичних ос╕б: суть, значення, види та порядок ╖х розрахунку.

9. Оподаткування операц╕й з продажу об’╓кт╕в нерухомого майна податком на доходи ф╕зичних ос╕б.

10. Економ╕чний зм╕ст ПДВ та його ф╕скальна роль.

11. Податкове зобов’язання з ПДВ як елемент податку.

12. Податковий кредит з податку на додану варт╕сть як елемент податку.

13. Оподаткування ф╕зичних ос╕б – суб’╓кт╕в п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕ ╓диним податком.

14. Оподаткування юридичних ос╕б – суб’╓кт╕в п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕ ╓диним податком.

15. Економ╕чний зм╕ст акцизного податку: суть та порядок справляння.

16. Податок на прибуток п╕дпри╓мства: платники, об’╓кт оподаткування та ставки.

17. Порядок визначення доход╕в при розрахунку ╕ сплат╕ податку на прибуток п╕дпри╓мства.

18. Доходи, що не враховуються для визначення об’╓кта оподаткування при розрахунку ╕ сплат╕ податку на прибуток п╕дпри╓мств.

19. Склад витрат ╕ порядок ╖х визначення при розрахунку ╕ сплат╕ податку на прибуток п╕дпри╓мств.

20. Витрати, що не враховуються при визначенн╕ оподатковуваного прибутку при розрахунку ╕ сплат╕ податку на прибуток п╕дпри╓мств.

 

«БАНК╤ВСЬКА СИСТЕМА»

 

 1. Теоретичн╕ засади побудови банк╕всько╖ системи.

 2. Суть та функц╕╖ банк╕в. Види банк╕вських установ.

 3. Особливост╕ залучення банками депозитних ресурс╕в.

 4. Власний кап╕тал банку, порядок його формування.

 5. Особливост╕ функц╕онування Фонду гарантування вклад╕в ф╕зичних ос╕б в Укра╖н╕.

 6. Економ╕чний зм╕ст кредитних в╕дносин банк╕в з НБУ. Види кредит╕в НБУ.

7. Порядок в╕дкриття та використання поточних рахунк╕в юридичних та ф╕зичних ос╕б у банках.

8. Принципи орган╕зац╕╖ та форми безгот╕вкових розрахунк╕в.

9. Основи орган╕зац╕╖ державного регулювання за д╕яльн╕стю банк╕в. Форми регулювання д╕яльност╕ банк╕в.

10. Методи банк╕вського нагляду, ╖х характеристика.

11. Методика оц╕нки кредитоспроможност╕ кл╕╓нт╕в банку

 

 

 

«СТРАХОВ╤ ПОСЛУГИ», «Ф╤НАНСИ СТРАХОВИХ ОРГАН╤ЗАЦ╤Й»

 

 1. Порядок укладання та ведення страхово╖ угоди.

 2. Особливост╕ окремих елемент╕в особистого страхового захисту.

 3. Основи страхування ризик╕в п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕.

 4. Основи страхування ф╕нансово-кредитних ризик╕в.

 5. Сутн╕сть ф╕нанс╕в та грошових надходжень страховика та особливост╕ ╖х орган╕зац╕╖.

 6. Резерви незароблених прем╕й та методи ╖х розрахунку страховиками Укра╖ни.

 7. Особливост╕ розм╕щення страхових резерв╕в.

 8. Прибуток страховика, особливост╕ його формування та розпод╕л.

 9. Система оподаткування страховик╕в Укра╖ни.

 

«Ф╤НАНСИ П╤ДПРИ╢МСТВ»

 

1. Економ╕чний зм╕ст прибутку ╕ рентабельност╕, ╖х роль для розвитку п╕дпри╓мництва.

    1. Основн╕ засоби п╕дпри╓мства, ╖х склад та варт╕сна оц╕нка.

    2. Знос та амортизац╕я основних засоб╕в.

4. Сутн╕сть оборотних актив╕в, ╖х склад та структура.

5. Нормування власних оборотних актив╕в п╕дпри╓мства.

6. Сутн╕сть л╕кв╕дност╕ п╕дпри╓мства. Показники л╕кв╕дност╕ та методика ╖х розрахунку.

7. Платоспроможн╕сть п╕дпри╓мства, ╖╖ показники та методика розрахунку.

8. Зм╕ст ╕ структура ф╕нансового плану п╕дпри╓мства.

9. Ф╕нансова санац╕я п╕дпри╓мств та джерела ╖╖ використання.

10. Сутн╕сть банкрутства п╕дпри╓мства та причини його виникнення.

11. Система показник╕в забезпеченост╕ та ефективност╕ використання основних засоб╕в, ╖х характеристика.

 

 

«Ф╤НАНСОВИЙ АНАЛ╤З»

 

1.╤нформац╕йне забезпечення ф╕нансового анал╕зу, його характеристика.

2. Методи, прийоми та основн╕ групи економ╕чних показник╕в, що використовуються в ф╕нансовому анал╕з╕.

3. Основи анал╕зу ф╕нансово╖ ст╕йкост╕ (стаб╕льност╕) п╕дпри╓мства.

4. Анал╕з ф╕нансових результат╕в та рентабельност╕ п╕дпри╓мства.

5. Анал╕з майна п╕дпри╓мства та система показник╕в, що його характеризують.

6. Анал╕з оборотних актив╕в п╕дпри╓мства.

 1. Анал╕з кредитоспроможност╕ п╕дпри╓мства. Порядок визначення кредитного рейтингу.

 2. Анал╕з д╕лово╖ активност╕ п╕дпри╓мства.

 3. Основи анал╕зу джерел ф╕нансування п╕дпри╓мства.

 4. Методика анал╕зу власного кап╕талу п╕дпри╓мства.

11. Анал╕з ╕нвестиц╕йно╖ д╕яльност╕ п╕дпри╓мства.

12. Основи комплексного оц╕нювання ф╕нансового стану п╕дпри╓мства.

 1. Основи анал╕зу д╕яльност╕ ф╕нансово-кредитних установ.

 

«БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

 1. Теоретичн╕ основи бюджетного менеджменту.

 2. Основн╕ функц╕╖ казначейства в управл╕нн╕ м╕сцевим бюджетом.

 3. Методика планування доход╕в бюджету.

 4. Орган╕зац╕я виконання доход╕в державного та м╕сцевих бюджет╕в.

 5. Документальне оформлення результат╕в рев╕з╕й використання бюджетних кошт╕в.

 6. Ф╕нансове вир╕внювання територ╕альних бюджет╕в як метод перерозпод╕лу ф╕нансових ресурс╕в.

 7. Трансферти у регулюванн╕ м╕жбюджетних в╕дносин.

 8. Практика ф╕нансування бюджетних видатк╕в.

 9. Форми бюджетного контролю.

 

«РИНОК Ф╤НАНСОВИХ ПОСЛУГ»

 

 1. Теоретичн╕ основи формування ринку ф╕нансових послуг, його структура.

 2. Суб’╓кти ринку ф╕нансових послуг, ╖х класиф╕кац╕я.

 3. Роль та функц╕╖ ринку ф╕нансових послуг. Принципи його функц╕онування.

 4. Особливост╕ орган╕зац╕╖ та д╕яльност╕ кредитних сп╕лок.

 5. Депозитн╕ послуги ф╕нансових установ, ╖х види ╕ характеристика.

 6. Практика в╕дкриття та обслуговування рахунк╕в у банк╕вських установах.

 7. Факторингов╕ кредити. Механ╕зм зд╕йснення факторингових операц╕й.

 8. Особливост╕ д╕яльност╕ банк╕в на ринку споживчих кредит╕в.

 9. Практика надання послуг банками з обслуговування вексельного об╕гу.

 10. Л╕зингов╕ кредити, види та суб’╓кти л╕зингових операц╕й.

 11. Механ╕зм л╕зингового кредитування та порядок зд╕йснення л╕зингових платеж╕в.

12. Ф╕нансов╕ послуги при зд╕йсненн╕ грошових платеж╕в ╕ розрахунк╕в.

13. Основи орган╕зац╕╖ д╕яльност╕ профес╕йних учасник╕в валютного ринку.

14. Види ф╕нансових послуг на валютному ринку, ╖х характеристика.

 1. Профес╕йна д╕яльн╕сть на фондовому ринку, ╖╖ суть.

 2. Основи державного регулювання ринк╕в ф╕нансових послуг в Укра╖н╕.

 

«СОЦ╤АЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ»

 

 1. Державн╕ соц╕альн╕ стандарти ╕ гарант╕╖, ╖х економ╕чний зм╕ст та умови встановлення.

 2. Економ╕чний зм╕ст соц╕альних ризик╕в, ╖х види та характеристика.

 3. Системи соц╕ального страхування у заруб╕жних кра╖нах: основи побудови.

 4. Соц╕альне страхування з тимчасово╖ втрати працездатност╕, його характеристика.

 5. Соц╕альне страхування у раз╕ нещасного випадку на виробництв╕ та профес╕йного захворювання, його характеристика.

 6. Соц╕альне страхування на випадок безроб╕ття, його характеристика.

 7. Основи механ╕зму функц╕онування трьохр╕внево╖ пенс╕йно╖ системи в Укра╖н╕.

 8. Основи пенс╕йного забезпечення за в╕ком в Укра╖н╕

 9. Порядок визначення середньом╕сячного зароб╕тку для обчислення пенс╕й.

 10. Недержавн╕ пенс╕йн╕ фонди, ╖х види та характеристика д╕яльност╕.

 11. Особливост╕ сплати ╓диного внеску на загальнообов'язкове державне соц╕альне страхування

 12. Платники ╓диного внеску на загальнообов'язкове державне соц╕альне страхування в Укра╖н╕

 13. Особливост╕ пенс╕йно╖ реформи в Укра╖н╕ в╕дпов╕дно до Закону Укра╖ни «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенс╕йно╖ системи».

 

Ф╤НАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

 

 1. Грошов╕ потоки та ╖х класиф╕кац╕я за видами д╕яльност╕, напрямами руху.

 2. Методи розрахунку чистого грошового потоку п╕дпри╓мства.

 3. Ф╕нансова ╕нформац╕я п╕дпри╓мства: види та основн╕ джерела ╖╖ надходження.

 4. Основи формування прибутку п╕дпри╓мства, основн╕ фактори впливу.

 5. Сутн╕сть та етапи формування див╕дендно╖ пол╕тики п╕дпри╓мства.

 6. Форми реф╕нансування деб╕торсько╖ заборгованост╕.

 7. Основи планування обсягу виробничих запас╕в на п╕дпри╓мств╕.

 8. Вза╓мозв’язок операц╕йного, ф╕нансового та виробничого цикл╕в на п╕дпри╓мств╕.

 9. Особливост╕ управл╕ння власним кап╕талом п╕дпри╓мства.

 10. Управл╕ння позичковим кап╕талом п╕дпри╓мства.

 

 1. Основн╕ ╕нструменти нейтрал╕зац╕╖ ф╕нансових ризик╕в, ╖х суть.

 

«М╤СЦЕВ╤ Ф╤НАНСИ»

 

1. М╕сцеве самоврядування як передумова м╕сцевих ф╕нанс╕в.

2. Основи теор╕╖ м╕сцевих ф╕нанс╕в.

3. ╤нститут м╕сцевих ф╕нанс╕в ╕ його м╕сце в економ╕чн╕й систем╕ держави.

4. Структура ф╕нанс╕в м╕сцевого самоврядування, характеристика ╖╖ елемент╕в.

5. М╕сцев╕ бюджети як основна ланка м╕сцевих ф╕нанс╕в

6. Внутр╕шня побудова м╕сцевих бюджет╕в.

7. Дох╕дна база м╕сцевих бюджет╕в, ╖╖ характеристика.

8. Склад ╕ структура видатк╕в м╕сцевих бюджет╕в.

9. Бюджетне ф╕нансування ╕нвестиц╕й в економ╕ку територ╕альних громад.

10. Економ╕чна суть ф╕нансово╖ незалежност╕ орган╕в самоврядування.

11. Основи планування видатк╕в м╕сцевих бюджет╕в.

12. Програмно-ц╕льовий метод планування бюджетних видатк╕в.

13. Механ╕зм виконання м╕сцевих бюджет╕в за видатками.

14. Види бюджетних трансферт╕в та алгоритм ╖х розрахунку.

15. Система казначейського обслуговування м╕сцевих бюджет╕в.

16. Склад житлово-комунального господарства м╕сцевих громад.

17. Ф╕нансове планування на п╕дпри╓мствах житлово-комунального господарства.

18. Особливост╕ планування видатк╕в м╕сцевих бюджет╕в на утримання житлового господарства.

19. М╕сцев╕ податки ╕ збори в контекст╕ Бюджетного кодексу Укра╖ни

 

 


 [1]=======================================================

 [2]Created by AbiWord, a free, Open Source wordprocessor.

 [3]For more information visit http://www.abisource.com.

 [4]=======================================================