ua en
Кафедра орган╕чно╖ та анал╕тично╖ х╕м╕╖

Ласкаво просимо на сайт структурного п╕дрозд╕лу ун╕верситету!

Тематика курсових, бакалаврських та дипломних та маг╕стерських роб╕т

Тематика курсових роб╕т для студент╕в групи Х-41 на 2013-2014 ╤-семестр (д.ф.н.) 

1. ╤люшин С.В. Атомна будова аморфних наночастинок п╕рогенного кремнезему
    Науковий кер╕вник: Миронюк ╤.Ф.

2. Ард╕ль Х.М. Х╕м╕я ╕ технолог╕я згоряння моторних палив
    Науковий кер╕вник: Курта С.А.

3. Куз╕в В.╤. Х╕м╕я виноградарства ╕ виноробства
    Науковий кер╕вник: Курта С.А.

4. Поляк М.М. Досл╕дження впливу виду ╕ к╕лькост╕ затверджувача алк╕дно-епоксидно╖ сум╕ш╕ на ф╕зико-механ╕чн╕ ╕ х╕м╕чн╕ властивост╕    покриття
   Науковий кер╕вник: Беженар В.П.

5. Стамат╕ Т.╤. Досл╕дження короз╕йно╖ ст╕йкост╕ метал╕чних конструкц╕йних матер╕ал╕в у карнол╕товому розчин╕ при температур╕ 20о С ╕ 40о С
   Науковий кер╕вник: Беженар В.П.

6. Тимошак М.╤.Прикладн╕ основи б╕онеорган╕чно╖ х╕м╕╖
   Науковий кер╕вник: Хацевич О.М.

7. ╤ванк╕в О.П. Методичн╕ вказ╕вки до практичних роб╕т з курсу “Мон╕торинг ╕ методи анал╕зу х╕м╕чних параметр╕в”
   Науковий кер╕вник: Федорченко С.В.

8. Гр╕банова ╤.А. Методичн╕ вказ╕вки до лабораторних роб╕т до курсу «Коло╖дна х╕м╕я»
   Науковий кер╕вник: Микитин ╤.М.

Тематика бакалаврських роб╕т на 2013-2014 н.р. на здобуття осв╕тньо-квал╕ф╕кац╕йного р╕вня бакалавра за спец╕альн╕стю  6.040101„х╕м╕я” (д.ф.н.)

1. ╤люшин С.В. Атомна будова  наночастинок п╕рогенного кремнезему
    Науковий кер╕вник: Миронюк ╤.Ф.

2. Ард╕ль Х.М. Х╕м╕я ╕ технолог╕я згоряння моторних палив
    Науковий кер╕вник: Курта С.А.

3. Куз╕в В.╤. Х╕м╕я виноградарства ╕ виноробства
    Науковий кер╕вник: Курта С.А.

4. Поляк М.М. Досл╕дження впливу виду ╕ к╕лькост╕ затверджувача ╕ п╕гмент╕в алк╕дно-епоксидно╖ сум╕ш╕ на ф╕зико-механ╕чн╕ ╕ х╕м╕чн╕ властивост╕ покриття
   Науковий кер╕вник: Беженар В.П.

5. Стамат╕ Т.╤. Досл╕дження короз╕йно╖ ст╕йкост╕ метал╕чних конструкц╕йних матер╕ал╕в у карнол╕товому розчин╕   кал╕йного виробництва
   Науковий кер╕вник: Беженар В.П.

6. Тимошак М.╤.Методичн╕ вказ╕вки до лабораторних роб╕т  з б╕онеорган╕чно╖ х╕м╕╖
   Науковий кер╕вник: Хацевич О.М.

7. ╤ванк╕в О.П. Методичн╕ вказ╕вки до лабораторних роб╕т з курсу “Мон╕торинг ╕ методи анал╕зу х╕м╕чних параметр╕в”
   Науковий кер╕вник: Федорченко С.В.

8. Гр╕банова ╤.А. Методичн╕ вказ╕вки до лабораторних роб╕т до курсу  «Коло╖дна х╕м╕я»
   Науковий кер╕вник: Микитин ╤.М.

Тематика маг╕стерських роб╕т на 2013-2014 н.р. на здобуття осв╕тньо-квал╕ф╕кац╕йного р╕вня маг╕стра
за спец╕альн╕стю 8.04010101 „х╕м╕я”

1. Кардаш Л.Ю. Властивост╕ моторного палива з оксигенгенеруючими присадками
   Науковий кер╕вник: Курта С.А.

2. Кобльовська Х.╤. Властивост╕ депол╕меризат╕в пол╕органосилоксан╕в та модиф╕кованих ними кремнезем╕в
   Науковий кер╕вник: Курта С.А.

3. Майорова Р.Р. Короз╕йна ст╕йк╕сть гум ╕ гумових покрить в розчинах м╕неральних кислот.
   Науковий кер╕вник: Беженар В.П.

4. Сорохан Н.Д. Вплив дом╕шок хлорид╕в ╕ сульфат╕в на короз╕ю хромистих сталей в розчинах н╕трат╕в.
   Науковий кер╕вник: Беженар В.П.

5. Габлей О.В. Короз╕йна ст╕йк╕сть захисних покрить на основ╕ суспенз╕й фторопласту в агресивних розчинах х╕м╕чних виробництв.
   Науковий кер╕вник: Беженар В.П.

6. Трощинська Л.В. Теоретичн╕ та прикладн╕ аспекти методики викладання х╕м╕╖
   Науковий кер╕вник: Хацевич О.М.

7. Гладенька ╤.В.Р╕дкофазний синтез нанокристал╕чного Т╕О2
   Науковий кер╕вник: Миронюк ╤.Ф.

8. Втерковська Н. ╤. Властивост╕ п╕номатер╕ал╕в на основ╕ карбам╕доформальдег╕дно╖ смоли
   Науковий кер╕вник: Федорченко С.В.