ua en
Кафедра орган╕чно╖ та анал╕тично╖ х╕м╕╖

Ласкаво просимо на сайт структурного п╕дрозд╕лу ун╕верситету!

  №
 п/п 
Назва навчальних предмет╕в
Курс
Форма контролю
Викладач
Зал╕к
Екзамен
╤ семестр
1
Анал╕тична х╕м╕я
2
 
+
лекц╕╖: Хацевич О.М.           
практичн╕ роб.: Хацевич О.М.
лаб. роб.: Федорченко С.В.
2
Орган╕чна х╕м╕я
3
+
+
лекц╕╖: Курта С.А.
практичн╕ роб.: Микитин ╤.М.
лаб.роб.: Микитин ╤.М.
3
Техн╕чний анал╕з
3
+
 
лаб.роб.: Хаевич О.М.
4
Коло╖дна х╕м╕я
4
+
+
лекц╕╖: Мронюк ╤.Ф.
практичн╕ роб.: Микитин ╤.М.
лаб.роб.: Микитин ╤.М.
5
Методика викладання х╕м╕╖
4
+
 
лекц╕╖: Беженар В.П.
практичн╕ роб.: Хацевич О.М.
6
Електрох╕м╕чн╕ процеси
4
+
 
лекц╕╖: Миронюк ╤.Ф.
лаб.роб.: Микитин ╤.М.
7
Х╕м╕я сил╕катних матер╕ал╕в
4
+
 
лекц╕╖: Беженар В.П.
лаб.роб.: Беженар В.П.
8
Ам╕нопласти
4
 
+
лекц╕╖: Курта С.А.
лаб.роб.: Федорченко С.В.
9
Лакофарбов╕ матер╕али
4
 
+
лекц╕╖: Беженар В.П.
практичн╕ роб.: Беженар В.П.
10
Наповнювач╕ ╕ п╕гменти
4
 +
 
лекц╕╖: Курта С.А.
лаб.роб.: Курта С.А.
11
Орган╕зац╕я ╕ економ╕ка х╕м╕чного виробництва
5
 
+
лекц╕╖: Кост╕в ╤.Ю.
практичн╕ роб.: Кост╕в ╤.Ю.
12
Промислова еколог╕я
5
+
 
лекц╕╖: Беженар В.П.
практичн╕ роб.: Беженар В.П.
лаб.роб.: Беженар В.П.
13
Мон╕торинг ╕ методи вим╕рювання х╕м╕чних параметр╕в
5
 
 
лекц╕╖: Федорченко С.В.
лаб.роб.: Федорченко С.В.
14
Х╕м╕я природних солей
5
 
+
лекц╕╖: Кост╕в ╤.Ю.
лаб.роб.: Кост╕в ╤.Ю.
╤╤ семестр
1
Будова речовини
1
 
+
лекц╕╖: Курта С.А.
практичн╕ роб.: Курта С.А.
2
Анал╕тична х╕м╕я
2
+
+
лекц╕╖: Федорченко С.В.
практичн╕ роб.: Федорченко С.В.
лаб.роб.: Федорченко С.В.
3
Орган╕чна х╕м╕я
2
+
+
лекц╕╖: Курта С.А.
практичн╕ роб.: Микитин ╤.М.
лаб.роб.: Микитин ╤.М.
4
Галогеновм╕сн╕ пол╕мри
3
+
 
лекц╕╖: Федорченко С.В.
лаб.роб.: Федорченко С.В.
5
Хлорорган╕чн╕ сполуки
3
+
 
лекц╕╖: Курта С.А.
практичн╕ роб.: Курта С.А.
6
Х╕м╕я високомолекулярних сполук
3
+
+
лекц╕╖: Курта С.А.
практичн╕ роб.: Курта С.А./ Микитин╤.М.
лаб.роб.: Курта С.А./ Микитин ╤.М.
7
Х╕м╕чна технолог╕я
4
+
+
лекц╕╖: Беженар В.П.
лаб.роб.: Хацевич О.М./Микитин ╤.М.
8
Процеси ╕ апарати х╕м╕чного виробництва
4
+
 
лекц╕╖: Беженар В.П.
практичн╕ роб.: Беженар В.П.
9
Хроматограф╕чний анал╕з
5
+
 
лекц╕╖: Федорченко С.В.
лаб.роб.: Федорченко С.В.
9
Х╕м╕я вуглевод╕в ╕ пол╕сахарид╕в
5
 
+
лекц╕╖: Курта С.А.
лаб.роб.: Курта С.А.
10
Х╕м╕я поверхн╕ твердих т╕л та наноструктур
5
 
+
лекц╕╖: Миронюк ╤.Ф.
практичн╕ роб.: Миронюк ╤.Ф.
11
Промислова еколог╕я
5
+
 
лекц╕╖: Беженар В.П.
практичн╕ роб.: Бежанар В.П.
лаб.роб.: Беженар В.П.
12
Мон╕торинг ╕ методи вим╕рювання х╕м╕чних параметр╕в
5
 
+
лекц╕╖: Федорченко С.В.
практичн╕ роб.: Федорченко С.В.
лаб.роб.: Федорченко С.В.
13
Пол╕меризац╕йн╕ процеси
5
+
 
лекц╕╖: Микитин ╤.М.
лаб.роб.: Микитин ╤.М.