ua en
Кафедра орган╕чно╖ та анал╕тично╖ х╕м╕╖

Ласкаво просимо на сайт структурного п╕дрозд╕лу ун╕верситету!

МИРОНЮК ╤ВАН ФЕДОРОВИЧ

вчений-винах╕дник, доктор х╕м╕чних наук,
лауреат Державно╖ прем╕╖ Укра╖ни в галуз╕ науки ╕ техн╕ки 1991 року

Народився на ╤вано-Франк╕вщин╕ у 1951 роц╕ в с. Котик╕вка, що поблизу м╕ста Городенка. Батько, Фед╕р ╤ванович, та мати, Ганна Степан╕вна, працювали у м╕сцевому радгосп╕.

Навчався у восьмир╕чн╕ школ╕ №2 м. Городенки, п╕сля зак╕нчення яко╖ вступив у 1966 роц╕ до Льв╕вського техн╕куму промислово╖ автоматики. П╕сля зак╕нчення техн╕куму, кр╕м «червоного» диплома техн╕ка-електрика, отримав рекомендац╕ю до вступу у вищий навчальний заклад. З 1970 до 1975 року навчався на ф╕зичному факультет╕ Черн╕вецького державного ун╕верситету. Здобувши вищу осв╕ту, працював ╕нженером на Калуському х╕м╕ко-металург╕йному комб╕нат╕.

Свою наукову д╕яльн╕сть ╤.Ф.Миронюк розпочав, працюючи начальником лаборатор╕╖ досл╕дного виробництва ╤нституту ф╕зично╖ х╕м╕╖ АН УРСР в м. Калуш╕. На вказан╕й посад╕ в╕н керував розробкою низки прикладних госпдогов╕рних тем на замовлення п╕дпри╓мств народного господарства та м╕н╕стерства оборонно╖ промисловост╕ СРСР. П╕д його кер╕вництвом створена технолог╕я одержання жарост╕йко╖ тепло╕золяц╕╖ за програмою «Буран». Розроблен╕ катал╕затори для допалювання в╕дх╕дних газ╕в ТЕЦ ╕ газокомпресорних станц╕й у вигляд╕ ст╕льниково╖ керам╕ки, нов╕ л╕карськ╕ засоби адсорбц╕йно╖ д╕╖ сер╕╖ «Силлард» (для апл╕кац╕йного та ентерального застосування).

Запропонован╕ ╤.Ф.Миронюком суспенз╕йн╕ засоби на основ╕ метилаеросилу знайшли застосування для очищення поверхн╕ транспортних засоб╕в в╕д рад╕онукл╕д╕в п╕д час л╕кв╕дац╕╖ насл╕дк╕в авар╕╖ на ЧАЕС, починаючи з червня 1986 року. Ним вперше досл╕джений процес термостимульовано╖ коалисценц╕╖ наночастинок п╕рогенного кремнезему в температурному ╕нтервал╕ 600-1300°С. Виявлено катал╕тичну д╕ю на зазначений процес адсорбованих форм води та структурних г╕дроксильних груп. Встановлен╕ основн╕ законом╕рност╕ концентрування наночастинок п╕рогенного кремнезему в пов╕тряному та р╕дких дисперс╕йних середовищах р╕зно╖ полярност╕.

За його участю розроблен╕ ╕ впроваджен╕ в практику препарати адсорбц╕йно╖ д╕╖ для очистки харчових напо╖в. Для ╕нтенсиф╕кац╕╖ процесу осв╕тлення сок╕в та виноматер╕ал╕в створен╕ флотуюч╕ адсорбенти на основ╕ г╕дроф╕льних та г╕дрофобних аеросил╕в.

У 1987 роц╕ ╤.Ф. Миронюк орган╕зову╓ й очолю╓ в╕дд╕л нових матер╕ал╕в рад╕отехн╕чного призначення при Особливому конструкторсько-технолог╕чному бюро ╤нституту х╕м╕╖ поверхн╕ АН УРСР. За пер╕од роботи на посад╕ зав╕дувача в╕дд╕лу п╕д його кер╕вництвом створено низку наукових розробок, що стосуються технолог╕╖ одержання електропров╕дниково╖ кварцево╖ керам╕ки, наповнених пол╕мер╕в, ефективних матер╕ал╕в для поглинання електромагн╕тного випром╕нювання.

Працюючи з 1993 року директором Досл╕дно-експериментального заводу ╤нституту х╕м╕╖ поверхн╕ НАН Укра╖ни, ╤.Ф.Миронюк активно досл╕джу╓ х╕м╕чн╕ процеси, що мають м╕сце при п╕рогенному синтез╕ нанодисперсного д╕оксиду кремн╕ю. Вперше йому вдалося з’ясувати, що самоорган╕зац╕я вихор╕в р╕зного просторово-часового масштабу в полум’╖ вплива╓ на переб╕г конденсац╕йних процес╕в. Каскадний процес трансформац╕╖ великих вихор╕в у мал╕ в╕дпов╕дальний як за створення в полум’╖ первинних частинок, так ╕ агломерат╕в.

У 2001 роц╕ в ╤нститут╕ х╕м╕╖ поверхн╕ НАН Укра╖ни захистив докторську дисертац╕ю на тему «Науков╕ основи керованого синтезу п╕рогенного кремнезему та його ф╕зико-х╕м╕чн╕ властивост╕».

З лютого 2005 року працював на посадах проректора з науково╖ роботи Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ Василя Стефаника, зав╕дувача кафедри орган╕чно╖ та анал╕тично╖ х╕м╕╖ ╤нституту природничих наук Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ Василя Стефаника.

П╕д його науковим кер╕вництвом ведуться досл╕дження, спрямован╕ на створення пристро╖в генерування ╕ накопичення електрично╖ енерг╕╖ нового покол╕ння на основ╕ нанодисперсних матер╕ал╕в з використанням ╕нтеркаляц╕йних технолог╕й.

Миронюк ╤.Ф. ╓ автором понад 106 наукових публ╕кац╕й та 97 винаход╕в.

Науков╕ здобутки Миронюка ╤.Ф. в╕дзначен╕ Державною прем╕╓ю Укра╖ни в галуз╕ науки ╕ техн╕ки за 1992 р╕к. ╤.Ф.Миронюк ╓ переможцем всеукра╖нського конкурсу "Винах╕д року-2006", "Винах╕д року-2009", лауреатом ╤вано-франк╕вського обласного конкурсу винах╕дник╕в ╕мен╕ Терсенова (2010) та конкурсу "Галицьк╕ км╕тливц╕" (2006, 2009).

Сп╕льно з колегами-кра╓завцями ╤.Ф. Миронюк також ╓ автором ряду гуман╕тарно-просв╕тницьких видань з питань кра╓знавства та популяризац╕╖ Прикарпаття, лауреатом Городен╕всько╖ районно╖ прем╕╖ ╕мен╕ Леся Мартиновича та видання книги ╕сторико-етнограф╕чних нарис╕в "Покуття".

╤.Ф.Миронюк ╓ членом Товариства винах╕дник╕в ╕ рац╕онал╕затор╕в Укра╖ни, Сп╕лки наукових та ╕нженерних орган╕зац╕й Укра╖ни, Почесним членом ╤вано-Франк╕всько╖ обласно╖ орган╕зац╕╖ Всеукра╖нсько╖ сп╕лки кра╓знавц╕в.

В╕ддан╕сть ╕де╖ наукового пошуку та багатор╕чна праця стали житт╓вим кредо ╤вана-Федоровича ╕ запорукою його усп╕х╕в в ус╕х сферах д╕яльност╕-в╕д ф╕зики та х╕м╕╖ поверхн╕ ╕ розробки нових матер╕ал╕в до кра╓знавчо-╕сторичних студ╕й.

Дисертац╕╖

1. Миронюк ╤.Ф. Синтез дисперсних форм SiO2 та одержання на ╖х основ╕ аерогелей ╕ скла: дисертац╕я на здобуття наукового ступеня кандидата техн╕чних наук / Ки╖вський пол╕техн╕чний ╕нститут. - К., 1988.

 2. Миронюк ╤.Ф. Науков╕ основи синтезу п╕рогенного кремнезему та його ф╕зико-х╕м╕чн╕ властивост╕: дисертац╕я на здобуття наукового ступеня доктора х╕м╕чних наук за спец╕альн╕стю 01.04.18 "Ф╕зика ╕ х╕м╕я поверхн╕" / ╤нститут х╕м╕╖ поверхн╕ НАН Укра╖ни. - К., 2001

 

 

Наукове кер╕вництво дисертац╕йними досл╕дженнями

1. Мандзюк Володимир ╤горович. ╤нтеркаляц╕я ╕он╕в л╕т╕ю в кремнезем та цеол╕ти: дисертац╕я на здобуття наукового звання канд.х╕м.наук / Прикарпатський нац╕ональний ун╕верситет ╕мен╕ Василя Стефаника. - ╤вано-Франк╕вськ, 2005.

Список наукових публ╕кац╕й

 1. Сушко Р.В., Гетте А.В., Миронюк И.Ф., Чуйко А.А. Изучение структурных превращений в титаносодержащих кремнеземах // Журнал прикладной химии. – 1983. – № 6. – С. 1230-1234.
 2. Миронюк И.Ф., Огенко В.М., Чуйко А.А., Кислый П.С. Температурное расширение синтетического кварцевого и титаносилоксанового стекла // Химическая технология. – 1985. – № 5. – С. 33-36.
 3. Миронюк И.Ф., Огенко В.М., Чуйко А.А., Кислый П.С. Спекание диоксида кремния // Химическая технология. – 1985. – № 4. – С. 22 26.
 4. Огенко В.М., Ивашечкин В.Г., Чуйко А.А., Миронюк И.Ф. Исследование структурных изменений частиц кремнезема в процессе дегидратации и хемосорбции // Теоретическая и экспериментальная химия. – 1985. –Т.21, № 6. – C. 745-748.
 5. Миронюк И.Ф., Огенко В.М., Чуйко А.А., Сушко В.А. Получение и исследование микропористых аэросилогелей // Химическая технология. – 1986. – № 3.  – С. 7-13.
 6. Сушко В.А., Калуга Н.В., Третинник В.Ю., Миронюк И.Ф. Закономерности концентрирования высокодисперсных кремнеземов в условиях ультрацентрифугирования и уплотнения // Физ. хим. механика и лиофильность дисперсных систем. – Киев: Наук.думка, 1990. – Вып. 21. – С. 82 88.
 7. Гусаков А.В., Синицын А.П., Синельник А.П., Миронюк И.Ф. Эффективные биокатал╕заторы на основе глюкозидаты, иммобилизованной на макропористом аэросилогеле // Прикладная биохимия и микробиология. – 1991.–Т. 27, вып. 6. – С. 804-808.
 8. Чертов В.М., Литвин В.И., Миронюк И.Ф., Цырина В.В. Синтез и текстура ксерогелей на основе ультрадисперсных порошков оксида и моногидроксида алюминия // Неорганические материалы. – 1993. – Т. 29, № 7. – С.1019-1020.
 9. Тертышная Е.В., Геращенко И.И., Луцюк Н.Б., Миронюк И.Ф., Сушко Р.В. Влияние технологических особенностей производства высокодисперсного кремнезема на его белкосорбирующую способность // Украинский химический журнал. – 1996. – Т.62, № 12. – С. 87-90.
 10. PustovitV.N. GaraninaL.V., MironyukI.F., ShostakS.V. EffektiveDielectricPermittivityofMatrixDisperseSystemsinDifferential Medium Approximation // Радиофизика и радиоастрономия. – 1998. – Т.3, № 3. – С. 434-438.
 11. Turov V.V., Mironyuk I.F. Adsorption layers of water on the surface of hydrophilic, hydrophobic and mixed silicas // Colloid. Surf. A. – 1998. – N 134. – P. 257 263.
 12. Миронюк ╤.Ф. Використання газоструменних ╕нжекторних пальник╕в в технолог╕чному процес╕ одержання нанодисперсних кремнезем╕в // Ф╕зика конденсованих високомолекулярних систем. –1998. – №6. – С. 59-61.
 13. Гусаков А.В., Синицын А.П., Синельник А.П., Миронюк И.Ф. Эффективные биокатализаторы на основе - глюкозидазы, иммобилизо­ванной на макропористом аэросилогеле // Прикладная биохимия и микробиология. – 1999. – Т.27, № 6. – C. 804-808.
 14. Миронюк И.Ф., Гунько В.М., Зарко В.И. Система гидрофильный и гидрофобный кремнезем – вода // Допов╕д╕ НАН Укра╖ни. – 1999. – №3. – С.149 154.
 15. Миронюк И.Ф. Микроструктура и динамика суспензий энтеросорбента в водной среде // Допов╕д╕ НАН Укра╖ни. – 1999. – № 11. – С. 133-135.
 16. Миронюк ╤.Ф. Досл╕дження вза╓мод╕╖ бактер╕й Proteus mirabilis з кремнеземом методом фотон-кореляц╕йно╖ спектроскоп╕╖. // В╕сник В╕нницького державного медичного ун╕верситету. – 1999. – Т. 3, № 1. – С. 238-240.
 17. Миронюк ╤.Ф. Зм╕на м╕кров’язкост╕ води п╕сля контакту з модиф╕кованим кремнеземом // Допов╕д╕ НАН Укра╖ни. – 1999. – № 4. – С. 86-91.
 18. Миронюк ╤.Ф. Особливост╕ формування структури кремнезем╕в, одержаних г╕дрол╕зом тетрахлориду кремн╕ю // В╕сник Прикарпатського ун╕верситету. Математика, ф╕зика, х╕м╕я. – 1999. – Вип.1. – С.176-186.
 19. Миронюк ╤.Ф., Лобанов В.В., Остаф╕йчук Б.К., Григорчак ╤.╤., ╤льницький Р.В., Л╕совський Р.П. ╤нтеркаляц╕я л╕т╕ю в ТiO2: енергетичний рель╓ф, вплив на електронну структуру та особливост╕ термодинам╕ки процесу // В╕сник Прикарпатського ун╕верситету. Математика. Ф╕зика. – 2000. – Вип.1. – С.148-159.
 20. Миронюк И.Ф., Лобанов В.В., Огенко В.М. Электростатический потенциал и адсорбционные свойства триметилсилилированной поверхности кремнезема // Теоретическая и экспериментальная химия. –2000. – Т. 36, № 5. – С.291-295.
 21. Миронюк И.Ф., Мостовая А.В., Гречко Л.Г. Динамика бактерий Proteus mirabilis в водной фазе в присутствии энтеросорбента // Допов╕д╕ НАН Укра╖ни. – 2000. – № 5. – С. 177-179.
 22. Миронюк ╤.Ф., Гунько В.М. Туров В.В., Зарко В.╤., Бухт╕й А.Д., ╤льченко О.В. Структурн╕ особливост╕ п╕рогенного кремнезему та його вза╓мод╕я з водою ╕ б╕лками // В╕сник В╕нницького державного медичного ун╕верситету. – 2000. – Т. 4, № 2. – С. 486-491.
 23. Миронюк ╤.Ф., Ворон╕н ╢.П., Пахлов ╢.М., Чуйко О.О. Вплив умов одержання на г╕дроф╕льн╕сть високодисперсного п╕рогенного кремнезему // Укра╖нський х╕м╕чний журнал. – 2000. – Т. 66, № 10. – С. 81-83.
 24. Миронюк ╤.Ф., Лобанов В.В., Огенко В.М. Г╕дрофобно-г╕дроф╕льн╕ властивост╕ частково триметилсил╕льовано╖ поверхн╕ кремнезему // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2000. – Т.1, №2. – С. 177-184. (завантажити)
 25. Миронюк ╤.Ф., Лобанов В.В., Огенко В.М. Енергетика реакц╕й посл╕довного сил╕лювання поверхн╕ кремнезему // Укра╖нський х╕м╕чний журнал. – 2000. – Т. 66, № 12. – С. 91 94.
 26. Миронюк ╤.Ф., Огенко В.М. Концентрац╕я г╕дроксильних груп поверхн╕ п╕рогенного кремнезему як функц╕я його дисперсност╕ // Допов╕д╕ НАН Укра╖ни.  – 2000. – № 10. – С. 155-158.
 27. Миронюк ╤.Ф., Огенко В.М. Структурн╕ перетворення в наночастинках кремнезему в област╕ фазових переход╕в у його кристал╕чних модиф╕кац╕ях // Укра╖нський х╕м╕чний журнал – 2000. – Т.66, № 8. – С. 103-108.
 28. Миронюк ╤.Ф., Огенко В.М.,Чуйко О.О. Вплив умов одержання п╕рогенного кремнезему на розм╕ри його проточастинок та агрегат╕в // Укра╖нський х╕м╕чний журнал. – 2000. – Т. 66, № 11. – С. 25-30.
 29. Миронюк ╤.Ф. Особливост╕ солянокислотного г╕дрол╕зу тетрахлориду кремн╕ю // Укра╖нський х╕м╕чний журн. – 2000. – Т. 66, №3. – С. 19-22.
 30. Миронюк ╤.Ф. Х╕м╕чн╕ перетворення в систем╕ SiCl4-H2O при стех╕ометричному сп╕вв╕дношенн╕ компонент╕в // Укра╖нський х╕м╕чний журнал. –2000. – Т. 66, №7. – С.17-20.
 31. Паховчишин С.В., Огенко В.М., Шиманский А.П., Миронюк ╤.Ф., Грищенко В.Ф. Особливост╕ реолог╕чно╖ повед╕нки дисперс╕й п╕рогенного кремнезему з р╕зною питомою поверхнею // Допов╕д╕ НАН Укра╖ни. –2000. – №9. – С. 140-145.
 32. Чуйко О.О., Миронюк ╤.Ф., Огенко В.М. Роль складу реакц╕йно╖ сум╕ш╕ та динам╕ки газового потоку в п╕рогенному синтез╕ високодисперсного кремнезему // Укра╖нський х╕м╕чний журнал. – 2000. – Т. 66, № 9. – С. 18-22.
 33. V.M.Gun'ko V.M., Mironyuk I.F., Zarko V.I., Turov V.V., Voronin E.F., Pakhlov E.M., Goncharuk E.V., LebodaR., Scubiszewska-ZiebaJ., JanuszW., ChibowskiS., LevchukYu.N. andKlyuevaA.V. FumedSilicasPossessingDifferentMorphologyandHydrophilicity // J. ColloidInterfaceSci. – 2001. – N 243. – P. 90-103.
 34. MironyukI.F., Gun’koV.M., TurovV.V., ZarkoV.I., LebodaR. аndSkudiszewska-ZiebaJ. CharacterizationofFumedSilicasandtheir Interaction with Water and Dissolued Proteins // Colloid. Surf. A. – 2001. – N 180. – P.87-101.
 35. Гончарук О.В., Паховчишин С.В., Гунько В.М., Зарко В.╤., Миронюк ╤.Ф., Чуйко О.О. Роль структурно-механ╕чного бар’╓ру в водних дисперс╕ях г╕дроф╕льно/г╕дрофобного кремнезем╕в // Укра╖нський х╕м╕чний журнал. –2001. – № 67, № 1.  – С. 36-39.
 36. Гунько В.М., Миронюк ╤.Ф., Ворон╕н ╢.П., Пахлов ╢.М., Лебода Р. Контрольваний вплив на структуру високодисперсних кремнезем╕в // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2001.– Т. 2, № 1. – С. 57-64. (завантажити)
 37. Миронюк И.Ф., Лобанов В.В., Огенко В.М., Чуйко А.А. Строение, свойства и структура гидрофобизированных поверхностей кремнезема // Химия поверхности кремнезема: в 2 ч. / Под ред. академика НАН Украины А.А.Чуйко. – К., 2001. – Ч.1. – С. 113-147.
 38. Миронюк ╤.Ф., Лукан╕н О.С., Загоруйко В.А. Осв╕тлення сок╕в ╕ виноматер╕ал╕в за допомогою суспенз╕йних флотуючих адсорбент╕в на основ╕ високодисперсних кремнезем╕в // В╕сник аграрних наук. – 2001. – №3. – С. 44-49.
 39. Миронюк ╤.Ф., Лобанов В.В., Остаф╕йчук Б.К., Григорчак ╤.╤., ╤льницький Р.В. Електронна структура та властивост╕ д╕оксиду титану ╕нтеркальованого металевим л╕т╕╓м // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2001. – Т. 2, № 3. – С. 493-499.
 40. Миронюк ╤.Ф., Лобанов В.В., Остаф╕йчук Б.К., Манзюк В.╤., Григорчак ╤.╤., Яблунь Л.С. Про можливост╕ проникнення л╕т╕ю у структурн╕ канали кристал╕чних модиф╕кац╕й д╕оксиду кремн╕ю // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2001. – Т.2, № 4. – С. 653-659. (завантажити)
 41. Миронюк ╤.Ф., Огенко В.М., Остаф╕йчук Б.К., Мандзюк В.╤., Григорчак ╤.╤. Термодинам╕чн╕ особливост╕ струмоутворюючого процесу в л╕т╕╓вих джерелах з катодом на основ╕ п╕рогенного д╕оксиду кремн╕ю // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2001. – Т. 2, № 4. – С. 661-667. (завантажити)
 42. Миронюк ╤.Ф. Х╕м╕чн╕ аспекти п╕рогенного синтезу кремнезему // Химия, физика и технология поверхности. – 2001. – Вып. 3. – С.15-20.
 43. Огенко В.М., Миронюк И.Ф., Чуйко А.А. Спекание и получение аэрогелей // Химия поверхности кремнезема: в 2 ч. / Под ред. академика НАН Украины А.А.Чуйко. – К., 2001. – Ч.1. – С. 113-147.
 44. GerashchenkoB.I., Gun'koV.M., GerashchenkoI.I., MironyukI.F., LebodaR., HiroshiHosoya. Probing the Silica Surface by Red Blood Cells // Cytometry. – 2002.– N 49. – P.56-61.
 45. Диоксид титана интеркалированный литием : термодинамические и рентгеноспектральные исследования / Б.К. Остафийчук, И.Ф. Миронюк, И.И. Григорчак, И.М. Гайсюк, Р.В. Ильницкий // Труды Харьковской научной ассамблеи ISTFE–IS: Сборник докладов 15-го Международного симпозиума. “Тонкие пленки в оптике и электронике” г. Харьков, 21-26 апреля 2003 г. – Харьков : Харьковский физико-математ. ин-т., 2003. – С. 275-278.
 46. Gun'ko V.M., Voronin E.F., Mironyuk I.F., Leboda R., Scubiszewska-Zieba J., Pakhlov E.M., Guzenko N.V., Chuiko A.A. The effect of heat, adsorption and mechanochemical treatments on stuck structure and adsorption properties of fumed silicas // Colloids Surf. A. – 2003. – Vol. 218, N 1-3. – P.125-135.
 47. Gun'ko V.M., Zarko V.I., Turov V.V., Voronin E.F., Goncharuk E.V., Mironyuk I.F., Chuiko A.A., Janusz W., Leboda R. and Chibowski S. Connection between Structural and Adsorptive Characteristics of Fumed Oxides and Their Efficiency in Environmental and Human Protection Applications // The Second International Conference "Interfaces Against Population", University of Miskolc, Hungary, May 25-30, 2002. NATO Science Series. – Kluwer, 2003. P. 445-455.
 48. Бахматюк Б.П., Григорчак ╤.╤., ╤льницький Р.В., Манзюк В.╤., Миронюк ╤.Ф., Остаф╕йчук Б.К. Термодинам╕чн╕ законом╕рност╕ та к╕нетика електрох╕м╕чного впровадження л╕т╕ю в цеол╕тов╕ структури // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2003. – Т.4, № 3. – С. 481-484.
 49. Мандзюк В.╤., Миронюк ╤.Ф., Остаф╕йчук Б.К., Григорчак ╤.╤. Термодинам╕чн╕ властивост╕ електрох╕м╕чного кола Li / LiBF4 (γ-бутиролактон) / SiO2 // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2004. – Т.5, № 4. – С. 767-773.
 50. Остаф╕йчук Б.К., ╤льницький Р.В., Будзуляк ╤.М., Григорчак ╤.╤., Миронюк ╤.Ф., Мандзюк В.╤., Угорчук В.В. Особливост╕ ╕нтеркаляц╕╖ л╕т╕╓м вих╕дного та лазерного опром╕неного нанодисперсного ТiO2 // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2004. – Т.5, № 4. – С. 776-782.
 51. Л╕совський Р.П., Будзуляк ╤.М., Григорчак ╤.╤., Мерена Р.╤., Миронюк ╤.Ф., Остаф╕йчук Б.К. Властивост╕ суперконденсатор╕в на основ╕ активного вуглецю ╕нжектованого хромом // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2004. – Т.5, № 4. – С. 833-835.
 52. Мерена Р.╤., Будзуляк ╤.М., Григорчак ╤.╤., Л╕совський Р.П., Миронюк ╤.Ф., Остаф╕йчук Б.К. Досл╕дження характеристик електрох╕м╕чних конденсатор╕в, сформованих на основ╕ активованого вуглецю, модиф╕кованого високотемпературною обробкою // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2004. – Т.5, № 4. – С. 836-839.
 53. Остаф╕йчук Б.К., Миронюк ╤.Ф., Будзуляк ╤.М., ╤льницький Р.В., Мандзюк В.╤., Григорчак ╤.╤., Бахманюк Б.П. Вплив технолог╕чних режим╕в синтезу д╕оксиду титану на термодинам╕ку та к╕нетику електрох╕м╕чно╖ ╕нтеркаляц╕╖ л╕т╕ю // Металофизика и новейшие технологи. – 2004. – Т.26, № 8. – С.1049-1059.
 54. Gun'koV.M., Scubiszewska-ZiebaJ., LebodaR., KhomenkoK.N., KazakovaO.A., PovazhnyakM.O., andMironyukI.F. InfluenceofMorphology and Composition of Fumed Oxides on Changes in Their Structural and Adsorptive Characteristics on Hydrothermal Treatment at Different Temperatures // J. Colloid Interface Sci. – 2004. – Vol. 269, N 2. –Р. 403-424.
 55. Gun'ko V.M., Zarko V.I., Mironyuk I.F., Goncharuk E.V., Guzenko N.V., Borysenko M.V., Janusz W., Leboda R., Scubiszewska-Zieba J., Gregorczyk W., Charmas B., Matysek M. and Chibowski S. Surface electric and titration behavior of fumed oxides // Colloids Surf. A. – 2004. – 240. – Р. 9-25.
 56. Gun’ko V.M., Mironyuk I.F., Zarko V.I., Voronin E.F., Turow V.V., Pakhlow E.M., Goncharuk E.V., Niciporuk Y.M., Vlasova N.N.,  Gorbik P.P., Mishchuk O.A., Chuiko A.A., Kulik T.V., Palyanytsya B.B., Pakhovchishin S.V., Skubiszewska-Zięba J., Janusz W., Turov A.V., Leboda R. Morphology and surface properties of fumed silicas // Journal of Colloid and Interface Science. – 2005. – N 289. – P. 427-445.
 57. Миронюк ╤.Ф., Челядин В.Л., Остаф╕йчук Б.К., Будзуляк ╤.М., Григорчак ╤.╤., Коцюбинський В.О., П╕длужна А.Ю., М╕цов М.М. Електрох╕м╕чна ╕нтеркаляц╕я ╕онами л╕т╕ю синтетичного сил╕кату магн╕ю // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2005. – Т. 6, № 3. – С. 434-441. (завантажити)
 58. Миронюк ╤.Ф., Мандзюк В.╤., Гергель Т.В. Розм╕рн╕ ефекти в наночастинках п╕рогенного д╕оксиду кремн╕ю // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2005. – Т.6, №1. – С. 34-38. (завантажити)
 59. Миронюк ╤.Ф., Остаф╕йчук Б.К., Мандзюк В.╤., Бахматюк Б.П., Григорчак ╤.╤., Р╕пецький Р.Й. К╕нетичн╕ характеристики процесу Li+ ╕онно╖ ╕нтеркаляц╕╖ кремнезем-вуглецевих нанокомпозит╕в // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2005. – Т.6, №2. – С. 212-217. (завантажити)
 60. Остаф╕йчук Б.К., Миронюк ╤.Ф., Мандзюк В.╤., Коцюбинський В.О., Григорчак ╤.╤. Особливост╕ електрох╕м╕чного впровадження ╕он╕в л╕т╕ю в синтетичн╕ цеол╕ти типу пентасил та фожазит // Наносистеми, наноматер╕али, нанотехнолог╕╖. – 2005. – Т.3, №4. – С.1003-1021.
 61. Миронюк ╤.Ф., Стецьк╕в А.О., Челядин В.Л. Ф╕зико-х╕м╕чн╕ процеси, що забезпечують формування нанодисперсного MgO при терм╕чн╕й дег╕дратац╕╖ г╕дроксиду магн╕ю // Матер╕али юв╕лейно╖ Х М╕жнародно╖ конференц╕╖ «Ф╕зика ╕ технолог╕я тонких пл╕вок». – 2005. – Т. 2.
 62. – С.33-34.
 63. Мандзюк В.╤., Миронюк ╤.Ф., Остаф╕йчук Б.К., Григорчак ╤.╤. Вплив дисперсност╕ на к╕нетику впровадження ╕он╕в л╕т╕ю в п╕рогенний кремнезем // Матер╕али юв╕лейно╖ X М╕жнародно╖ конференц╕╖ з ф╕зики ╕ технолог╕╖ тонких пл╕вок. – 16-21, травень, ╤вано-Франк╕вськ, 2005. ╤вано-Франк╕вськ, 2005. – С. 83-84
 64. Остафийчук Б.К., Будзуляк И.М., Ильницький Р.В., Коцюбинський В.О., Мыронюк И.Ф., Мандзюк В.И., Григорчак И.И., Попович Д.И. Влияние лазерного облучения на процессы электрохимической интеркаляции лития в нанодисперсный диоксид титана // TheIVInternationalConferenceNEET’2005, Zakopane, Poland, June, 21-24, 2005. – Zakopane, 2005. – P. 116-117.
 65. Мыронюк И.Ф., Мандзюк В.И., Остафийчук Б.К., Григорчак И.И., Бахматюк Б.П. Особенности кинетики процесса интеркаляции лития в нанодисперсные С-модифицированные диоксиды кремния // Материалы VI Международной конференции “Фундаментальные проблемы электрохимической энергетики”, 5-9 сентября, 2005, Саратов.
 66. – C. 244-247.
 67. Остафийчук Б.К., Будзуляк И.М., Ильницький Р.В., Коцюбинський В.О., Мыронюк И.Ф., Мандзюк В.И., Угорчук В.В. Влияние термического и лазерного воздействия на процессы интеркалирования в нанодисперсном Т╕О2 // Материалы VI Международной конференции “Фундаментальные проблемы электрохимической энергетики”, 5-9 сентября, 2005, Саратов.
 68. – C. 307-310.
 69. Челядын В.Л., Мыронюк И.Ф., Остафийчук Б.К. Синтетический тальк как новый стабильный материал для интеркалированных нанотехнологий // IVInternationalConferenceNEET’2005. Zakopane, Poland, June, 21-24, 2005. – Zakopane, 2005. – С. 33-36.
 70. Челядын В.Л., Ильницкий Р.В., Мыронюк И.Ф. Нанодисперсные композитные електродные материалы на основе диоксида титана // VI Международной конференции «Фундаментальные проблемы электрохимической энергетики», 20 сентября 2005. – С. 33-36.
 71. Б.К. Котлярчук, ╤.Ф. Миронюк, Д.╤. Попович, А.С. Середняцький. Одержання нанопорошкових окисних матер╕ал╕в та досл╕дження ╖х люм╕несцентних властивостей // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2005. – Т.7, №3. – С. 490-494.
 72. Остафийчук Б.К., Мыронюк И.Ф., Федорив В.Д., Ильницкий Р.В., Челядин В.Л., Мокляк В.В. Свойства нанодисперсного оксида железа, интеркалированного ионами лития // Материалы VI Международной конференции “Фундаментальне проблемы электрохимической энергетики”, 5-9 сентября 2005 г. – Саратов (Россия), 2005. – С.311.
 73. Котлярчук Б.К., Миронюк ╤.Ф., Попович Д.╤., Середняцький А.С. Одержання нанопорошкових окисних матер╕ал╕в та досл╕дження ╖х люм╕несцентних властивостей // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2006. – Т.7, №3. – С. 490-494.
 74. Mironyuk I.F., Gun’ko V.M., Povazhnyak M.O., Zarko V.I., Chelyadyn V.L., Leboda R., Skubiszewska-Zięba J., Janusz W. Magnesia formed on calcination of Mg(OH)2 prepared from natural bischofite // AppliedSurfaceScience. – 2006. – V. 252, Issue 12, 15 April.– P. 4071-4082. (завантажити)
 75. Миронюк ╤.Ф., Остаф╕йчук Б.К., Григорчак ╤.╤., Федор╕в В.Д., Коцюбинський В.О., Челядин В.Л., П╕длужна А.Ю. Будова та електрох╕м╕чн╕ властивост╕ наночастинок титан д╕оксиду легованого ферумом // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2006. – Т. 7, № 4. – С. 687-694. (завантажити)
 76. Миронюк ╤.Ф., Яремчук Б.М., Гергель Т.В., Мандзюк В.╤.  Законом╕рност╕ росту частинок г╕погенного кремнезему за умов турбулентност╕ реакц╕йного середовища // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2006. – Т.7. – №4. – С. 731-741. (завантажити)
 77. Мыронюк И.Ф., Фэдорив В.Д., Ильницкий Р.В., Мокляк В.В. Мессбауэровские исследования процесса интеркаляции ионов Li+ в наносистему TiО2<Fe> // Материалы IX Международной конференции “Фундаментальне проблемы преобразования энергии в литиевых электрохимических системах”, 14-18 августа 2006 г. – Уфа (Россия), 2006. – С.310.
 78. Електрох╕м╕чна ╕нтеркаляц╕я ╕он╕в л╕т╕ю в Мg(ОН)2. Миронюк ╤.Ф., Челядин В.Л., ╤льницький Р.В., Григорчак ╤.╤. // Тезисы докладов XXII научной конференции стран СНГ «Дисперсные системы», Одесса, 18-22 сентября 2006 года. – Одесса, 2006. – С. 236-237.
 79. Будзуляк И.М., Лисовский Р.П., Мерена Р.И., Миронюк И.Ф., Остафийчук Б.К., Соловко Я.Т. Модификация свойств активированного углерода, используемого в конденсаторостроении // Электрохимическая энергетика. – 2006. – Т.6, №2. – С.97-101.
 80. Миронюк ╤.Ф., Остаф╕йчук Б.К., Федор╕в В.Д. та ╕н. Будова та електрох╕м╕чн╕ властивост╕ нанодисперсного зал╕зовм╕сного д╕оксиду титану // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2007. – Т.8. – №1. – С.687-694. (завантажити)
 81. Миронюк ╤.Ф., Остаф╕йчук Б.К., ╤льницький Р.В. та ╕н. Будова та жаротривк╕сть наночастинок д╕оксиду титану // Матр╕али Х╤ М╕жнародно╖ конференц╕╖ «Ф╕зика ╕ технолог╕я тонких пл╕вок та наносистем» (7-12 травня, ╤вано-Франк╕вськ). – ╤вано-Франк╕вськ, 2007. – Т.1. – С.37-39.
 82. Будзуляк И.М., Миронюк И.Ф., Яблунь Л.С., Рачий Б.И. Исследование термохимических превращений в процессе получения и модификации нанопористого углерода // 5thInternationalConference “NEET-2007” (Zakopane, Poland, June 12-15, 2007). – Zakopane, 2007. – P.52.
 83. Гунько В.М., Миронюк ╤.Ф., Челядин В.Л. та ╕н. Структун╕ ╕ адсорбц╕йн╕ властивост╕ п╕рогенних оксид╕в TiO2, TiO2/SiO2TiO2/Al2O3 // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2007. – Т.8, № 2. – С.357-362. (завантажити)
 84. Миронюк ╤.Ф., Остаф╕йчук Б.К., Григорчак ╤.╤. та ╕н. Структурн╕ перетворення в п╕рогенному TiO2при електрох╕м╕чн╕й ╕нтеркаляц╕╖ л╕т╕ю // Наносистеми, наноматер╕али, нанотехнолог╕╖. – 2007. – Т.5, №2. – С.1001-1019. (завантажити)
 85. Остаф╕йчук Б.К., Миронюк ╤.Ф., Сег╕н М.Я. та ╕н. Структура та електрох╕м╕чна активн╕сть TiO2 ф╕рми “Aldrich” // Матер╕али Х╤ М╕жнародно╖ конференц╕╖ «Ф╕зика ╕ технолог╕я тонких пл╕вок та наносистм» (7-12 травня, ╤вано-Франк╕вськ). – ╤вано-Франк╕вськ, 2007. – Т.1. – С.28-29.
 86. Gun’koV.M., TurovV.V., MyronyukI.F. etc. Comparative characterization of polymethylsiloxane hydrogel and silylated fumed silica and silica gel // J. Colloid Interface Sci. – 2007. – Vol. 308, N1. – P.142-156.
 87. OstafiychukB.K., MyronyukI.F., Chelyadynv.L. etc. Synthesis, Properties and Possibilitiesof the TiO2 Use in Lithium Electric Energy Sources // 5th International Conference “NEET-2007” (Zakopane, Poland, June 12-15, 2007). – Zakopane, 2007. – P.57.
 88. ChelyadynV.L., KovalenkoO.S., MyronyukI.F. etc. Features of Lithium Insertion in Nanoporous Tio2 Preparated by Template Synthesis // 8th International Conference “advanced Batteries and Accumulators – ABA 2007” (Brno, Czech Republic, June 03-07, 2007). – Brno, 2007. – P.44-48.
 89. Остаф╕йчук Б.К., Будзуляк ╤.М., Григорчак ╤.╤., Миронюк ╤.Ф. Наноматер╕али в пристроях генерування ╕ накопичення енерг╕╖. Монограф╕я. ╤вано-Франк╕вськ: Видавничо-дизайнерський в╕дд╕л Ц╤Т Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ Василя Стефаника, 2007. 200 с.
 90. Остаф╕йчук Б.К., Миронюк ╤.Ф., Коцюбинський В.О., Глуханюк В.Д., Челядин В.Л., Наг╕рна Н.╤. Сонячн╕ елементи на основ╕ сенсиб╕л╕зованих барвниками нап╕впров╕дник╕в (огляд) // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2008. – Т.9. – №1. – С. 11-18.
 91. Остаф╕йчук Б.К., Миронюк ╤.Ф., Магомета О.Д., Яблонь Л.С., Будзуляк ╤.╤., Рач╕й Б.╤. Досл╕дження термох╕м╕чних перетворень в процес╕ одержання ╕ модиф╕кац╕╖ нанопористого вуглецю // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2008. – Т.9. – №1. – С. 30-35.
 92. Миронюк ╤.Ф., Челядин В.Л., ╤льницький Р.В., Коцюбинський В.О., Джура У.Я. Синтез, будова та електрох╕м╕чн╕ властивост╕ рентгеноаморфного H2TiO3 // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2008. – Т.9. – №1. – С. 36-50. (завантажити)
 93. Мандзюк В.╤. , Миронюк ╤.Ф. , Остаф╕йчук Б.К. , Джура У.Я. Вплив лазерного опром╕нення на термодинам╕чн╕ властивост╕ електрох╕м╕чно╖ системи Li / SiO2 – C // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2008. – Т.9. – №1. – С. 72-76.
 94. Миронюк ╤.Ф., Челядин В.Л., Коцюбинський В.О., Кост╕в ╤.Ю., Джура У.Я. Будова та морфолог╕чн╕ особливост╕ частинок г╕дроксиду магн╕ю, одержаного методом осадження // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2008. – Т.9. – №3. – С. 555-563. (завантажити)
 95. Миронюк ╤.Ф., Челядин В.Л., Коцюбинський В.О., Кост╕в ╤.Ю., Джура У.Я. Будова та морфолог╕чн╕ особливост╕ частинок г╕дроксиду магн╕ю, одержаного методом осадження // В╕сник Нац╕онального ун╕верситету «Льв╕вська Пол╕техн╕ка». – 2008. – № 609. – С. 404-412. (завантажити)
 96. Миронюк ╤.Ф., Челядин В.Л., Коцюбинський В.О., Кост╕в ╤.Ю., Григорчак ╤.╤., Джура У.Я. Електрох╕м╕чна ╕нтеркаляц╕я ╕он╕в л╕т╕ю в г╕дрооксид магн╕ю // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2008. – Т.9. – №4. – С. 835-843. (завантажити)
 97. Зауличний Я.В., Фоя О.О., Гунько В.М., Зарко В.╤., Миронюк ╤.Ф., Гергель Т.В., Челядин В.Л. Вплив розм╕ру наночастинок п╕рогенного кремнезему на енергетичний стан валентних електрон╕в // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2008. – Т.9. – №4. – С. 852-858. (завантажити)
 98. Миронюк ╤.Ф., Курта С.А., Гергель Т.В., Ворон╕н ╢.П., Челядин В.Л., Курта О.С. Хемосорбц╕я ол╕гопол╕метилсилоксану на поверхн╕ п╕рогенного кремнезему // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2008. – T.10. – №1. – С. 157-165.
 99. Миронюк ╤.Ф., Челядин В.Л., Коцюбинський В.О., Джура У.Я., Миронюк Л.╤. Одержання ортотитаново╖ кислоти та досл╕дження ╖╖ катал╕тичних властивостей // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2008. – Т.10. – №1. – С. 36-45.
 100. Миронюк ╤.Ф., Огенко В.М., Челядин В.Л., Гергель Т.В. Сп╕кання триметилсил╕льованого аеросилогелю // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2009. – Т.10, №1. – С.121-128. (завантажити)
 101. Миронюк Ф.Ф., Курта С.А., Гергель Т.В., Ворон╕н ╢.П., Челядин В.Л., Курта О.С. Хемосорбц╕я ол╕гопол╕метилсилоксану на поверхн╕ п╕рогенного кремнезему // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2009. – Т.10. №1. – С.157-165. (завантажити)
 102. Миронюк ╤.Ф., Челядин В.Л., Коцюбинський В.О., Джура у.Я., Миронюк Л.╤. Одержання ортотитаново╖ кислоти та досл╕дження ╖╖ катал╕тичних властивостей // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2009. – Т.10. №2. – С.347-356. (завантажити)
 103. Миронюк ╤.Ф., Коцюбинський В.О., Челядин В.Л., Кост╕в ╤.Ю., Джура У.Я. Одержання наночастинок MgO шляхом терм╕чно╖ деструкц╕╖ Mg5(CO3)4(OH)2 ∙ 4H2O // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2009. – Т.10. – №4. – С. 848-856. (завантажити)
 104. Миронюк ╤.Ф., Мандзюк В.╤. Вплив лазерного опром╕нення на к╕нетику процес╕в електрох╕м╕чно╖ ╕нтеркаляц╕╖ л╕т╕ю в нанокомпозит SiO2-C // Матер╕али XII М╕жнародно╖ конференц╕╖ з ф╕зики ╕ технолог╕╖ тонких пл╕вок та наносистем. 18-23 травня, 2009. – ╤вано-Франк╕вськ, 2009. – Т.1. – С.416-417.
 105. Джура У.Я., Миронюк ╤.Ф., Челядин В.Л. ╤нтеркаляц╕я ╕он╕в л╕т╕ю в Mg(OH)2 // Десята Всеукра╖нська конференц╕я студент╕в «Сучасн╕ проблеми х╕м╕╖», 19-22 травня 2009 р. – Ки╖в, 2009. – С.11.
 106. V.M. Gun’ko, V.M. Bogatyrev, I.F. Myronyuk, V.L. Chelyadynetal. Morphological, structural and adsorption features of oxide composites with silica and titania matrices // Apllied Surface Science, 256,
 107. pp. 5263-5269 (2010).
 108. Миронюк ╤.Ф., Челядин В.Л., Якубовський Р.Р., Коцюбинський В.О. Атомна будова та морфолог╕я наночастинок п╕рогенного кремнезему // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2010. – Т.11. – №2. – С. 409-418. (завантажити)
 109. Миронюк ╤.Ф., Челядин В.Л. Електродн╕ матер╕яли сучасних л╕т╕╓вих та л╕т╕ййонних джерел електрично╖ енер╜╕╖ (огляд) // В╕сник Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ Василя Стефаника. Сер╕я Х╕м╕я. – 2010. – Випуск Х╤. – C. 8-21. (завантажити)
 110. Миронюк ╤.Ф., Челядин В.Л. Методи одержання д╕оксиду титану (огляд) // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2010. – Т.11. – №4. – С. 815-831. (завантаження)
 111. Челядин В.Л., Коваленко О.С., Коцюбинський В.О., Миронюк ╤.Ф., ╤ль╖н В.Г. ╤нтеркаляц╕я ╕он╕в л╕т╕ю в мезопористий д╕оксид титану // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2010. – Т.11. – №4. – С. 868-875. (завантаження)
 112. В.╤. Мандзюк, ╤.Ф. Миронюк, В.А. Тьортих, ╤.С. Березовська, В.В. Янишпольський. Електрох╕м╕чна ╕нтеркаляц╕я ╕он╕в л╕т╕ю в мезопористий д╕оксид кремн╕ю // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2010. – T.11, №3. – C. 679-685. (завантажити)
 113. ╤.Ф. Миронюк, В.Л. Челядин, В.О. Коцюбинський, Л.╤. Миронюк. Будова та морфолог╕я частинок SnO2 , одержаних п╕рогенним ╕ р╕дкофазним методами // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2011. Т. 12. – № 1. С. 174-182. (завантажити)
 114. В.Л. Челядин, В.О. Коцюбинський, ╤.Ф. Миронюк. Струмоутворення у л╕т╕╓вих дже­ре­лах з катодом на основ╕ г╕дратованого д╕оксиду титану // В╕сник Прикарпатського нац╕о­нального ун╕верситету ╕мен╕ Василя Стефаника. Сер╕я Х╕м╕я. – 2011. Випуск XII. – C. 4–31. (завантажити)
 115. ╤.Ф. Миронюк, В.╤. Мандзюк, В.О. Коцюбинський, Р.В. ╤льницький, В.Л. Челядин. Вплив умов отримання станум д╕оксиду на енер╜о╓мн╕сн╕ параметри електрохем╕чно╖ системиLi / SnO2 // В╕сник Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ Василя Стефаника. Сер╕я Х╕м╕я. – 2011. Випуск XII. – C. 32–38. (завантажити)
 116. ObtainingoftitaniumdioxidebyTiCl4hydrochlorid-acidhydrolysis / [V. L. Chelyadyn, I. F. Myronyuk, V. O. Kotsyubynsky, V. V. Dmytruk] // MaterialsoftheMediterranean-East-Europe Meeting “MultifunctionalNanomaterials (NanoEuroMed 2011)”, 12–14 May 2011 y., Uzhgorod : meetingreports. – Uzhgorod, 2011. – P. 180–181.
 117. Hydrated nanodispersed anatase as cathode material for lithium power sources /[V. O. Kotsyubynsky, V. L. Chelyadyn, I. F. Myronyuk, V. V. Moklyak] // Abstracts Book of 7th InternationalConference “New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation – NEET’2011”, 28 June–01 July 2011 y., Zakopane, Poland : thesis reports. – Zakopane, 2011. – P. 37.
 118. Lithium ions intercalation in nanodispersed rutile: structure and electrochemical properties / [V. Kotsyubynsky, I. Myronyuk, V. Chelyadyn, V. Moklyak] // Proceedings of the 2nd International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications, 27–29 July 2011 y., Ottawa, Ontario, Canada : thesis reports. – Ottawa, 2011. – P. 343-1–343-5.
 119. Синтез и свойства нанокомпозитных материалов на основе диоксида титана и оксидов переходных металлов / [В. О. Коцюбинский, В. Л. Челядын, И. Ф. Миронюк и др.] // Сборник VI Международного симпозиума «Фуллерены и наноструктуры в конденсированных средах» ФНС-2011, 14–17 июня 2011 г., Минск, Бел­ларусь : науч. стат. – Минск : Издательский центр БГУ, 2011. – С. 222–228.
 120. В.╤. Мандзюк, Н.╤. Наг╕рна, В.В. Стрельчук, С.╤. Будзуляк, ╤.М. Будзуляк, ╤.Ф. Миронюк, Б.╤. Рач╕й. Електричн╕ та оптичн╕ властивост╕ пористого вуглецевого матер╕алу // Ф╕зика ╕ х╕м╕я твердого т╕ла. – 2012. – T.13, №1. – C. 94-101. (завантажити)
 121. В.╤. Мандзюк, В.М. Сачко, ╤.Ф. Миронюк. Анодн╕ матер╕али л╕т╕╓вих джерел струму на основ╕ кремн╕ю та кремн╕йвм╕сних сполук (огляд) // Ф╤ЗИКА ╤ Х╤М╤Я ТВЕРДОГО Т╤ЛА - Т. 15 - № 1 (2014) - С. 130-146
 122. Gun’ko V.M. Interfacial phenomena at a surface of partially silylated  nanosilica / V.M.Gun’ko, V.V.Turov, I.F.Myronyuk, O.V.Goncharuk, E.M.Pakhlov, N.A.Bezruka, E.Skwarek, W.Janusz, J.P. Blitz // Journal of Colloid and Interface Science - 434(2014) - P.28–39
 123. Миронюк ╤.Ф. Реолог╕чн╕ властивост╕ суспенз╕й органокремнезем╕в ╕з р╕зним сп╕вв╕дношенням силанольних та триметилсил╕льних груп / ╤.Ф.Миронюк, В.╤.Мандзюк, Н.А.Безрука, ╢.П.Ворон╕н, О.В.Гончарук, В.М.Огенко // Ф╤ЗИКА ╤ Х╤М╤Я ТВЕРДОГО Т╤ЛА - Т. 15, № 2 (2014) - С.527-534  
 124. Мандзюк В.И., Миронюк И.Ф., Гуменяк В.В. Электродный материал химических источников тока на основе композита Al2O3-C
 125. KOTSYUBYNSKY V.O. RUTILE NANORODS: SYNTHESIS, STRUCTURE AND ELECTROCHEMICAL PROPERTIES / V.O. KOTSYUBYNSKY, I.F. MYRONYUK, V.L. CHELYADYN, V.V. MOKLYAK // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University - Vol. 1, No. 1 -  2014 - P. 27-32 (завантажити)


Патенти 

 1. А.с. 1365609 (СССР). Способ получения кристаллического волокнистого диоксида кремния / И.Ф. Миронюк, В.М. Огенко, А.А. Чуйко (без права опубликования в открытой печати).
 2. А.с. 871474 (СССР). Способ получения кварцевой керамики / И.Ф. Миронюк, П.С. Кислый, А.А. Чуйко, В.М. Огенко, М.И. Хома, И.З. Давыдов, Ю.Г. Горячковский, В.Н. Прилепский (без права опубликования в открытой печати).

 3. А.с. 845399 (СССР). Керамический материал / И.Ф. Миронюк, П.С. Кислый, Ю.С. Тарасевич, А.А. Чуйко, Ю.Г. Горячковский, В.М. Огенко, М.И. Хома, В.Н. Прилепский, Р.В. Сушко, И.З. Давыдов (без права опубликования в открытой печати).

 4. А.с. 962262 (СССР). Керамический материал / И.Ф. Миронюк, П.С. Кислый, Ю.С. Тарасевич, А.А. Чуйко, Ю.Г. Горячковский, В.М. Огенко, М.И. Хома, В.Н. Прилепский, Р.В. Сушко, И.З. Давыдов, (без права опубликования в открытой печати).

 5. А.с. 1238300 (СССР). Катализатор для очистки отходящих газов от токсичных выбросов / М.Г.Марценюк-Кухарук, С.Н. Орлик, В.Г. Высоченко, Ю.И. Пятницкий, Г.П. Корнейчук, И.Ф. Миронюк, В.М. Огенко (без права опубликования в открытой печати).

 6. А.с. 1332796 (СССР). Полировальный состав / М.И. Хома, И.Ф. Миронюк, А.А. Чуйко, В.М. Огенко, Н.М. Кравец (без права опубликования в открытой печати).

 7. А.с. 1238525 (СССР). Проявитель для контроля герметичности / И.Ф. Миронюк, М.Л. Козакевич А.М. Сабадаш, Л.И. Бударин, А.А. Чуйко, В.М. Огенко (без права опубликования в открытой печати).

 8. А.с. 827385 (СССР). Способ получения поверхностно-активного кремнезема / А.А. Чуйко, П.С. Кислый, И.Ф. Миронюк, Ю.С. Тарасевич, Н.В. Хабер, М.М. Батиг и Ю.И. Потоцкий – Опублик. в Б.И., 1981, № 17.

 9. А.с. 846537 (СССР). Способ получения керамического материала / И.Ф. Миронюк, П.С. Кислый, Ю.С. Тарасевич, А.А. Чуйко, М.И. Хома, В.М. Огенко, Н.В. Хабер – Опублик. в Б.И., 1981, № 26.

 10. А.с. 996389 (СССР), М. Кл3. С 04 В 35/14. Способ получения керамики / Миронюк И.Ф., Чуйко А.А., Хома М.И., Хабер Н.В., Кислый П.С., Смык Л.П, Бойчук Б.И. – Опубл. 15.02.83. Бюл. № 6.

 11. А.с. 998339 (СССР), М.Кл3.С01 В 33/16. Способ получения аэросилогеля / И.Ф.Миронюк, А.А.Чуйко, В.М.Огенко, М.И.Хома, П.С.Кислый и Л.П.Галкина. – Опубл. 23.02.83. Бюл.№ 7.

 12. А.с. 998339 (СССР). Способ получения аэросилогеля / И.Ф. Миронюк, А.А. Чуйко, В.М. Огенко, М.И. Хома, П.С. Кислый Л.П. Галкина – Опублик. в Б.И., 1983, № 33.

 13. А.с. 1044598 (СССР). Способ получения пустотелых микросферических частиц окислов металлов и металлоидов / И.Ф. Миронюк, А.А. Чуйко, В.М. Огенко, М.И. Хома, И.Г. Черныш, Р.В. Сушко, Л.П. Галкина – Опубл. в Б.И., 1983, № 36.

 14. А.с. 1044599 (СССР), МКИ С01 В 33/18. Способ получения дисперсных окислов кремния и титана / М.И.Хома, Н.В.Хабер, А.А.Чуйко, Б.М.Романюк, И.Ф.Миронюк, В.М.Огенко, Р.В.Сушко и И.П.Лыко. – Опубл. 30.09.83. Бюл. № 36.

 15. А.с. 963950 (СССР). Способ получения аэросилогеля / И.Ф. Миронюк, М.И. Хома, В.М. Огенко, В.И. Ватаманюк, Л.С. Салманова, Г.А. Ярмолюк, Л.П. Галкина – Опублик. в Б.И., 1983, № 37.

 16. А.с. 1090695 (СССР), МКИ С09 D3/68; C09 C1/30. Состав для матовой отделки изделий из древесины / Шиндак Б.М., Чуйко А.А., Романюк Б.М., Миронюк И.Ф., Сушко Р.В., Хома М.И., Горин Е.М., Агранова М.Н., Воронкова Ж.И. – Опубл. 07.05.84. Бюл. № 17.

 17. А.с. 1238525 (СССР), МКИ G01 М 3/20. Проявитель для контроля герметичности / И.Ф.Миронюк, М.Л.Козакевич, А.М.Сабадаш, Л.И.Бударин, А.А.Чуйко и В.М.Огенко. – Приоритет 27.11.84.

 18. А.с. 1129192 (СССР), МКИ С 04 В 35/14, 21/00. Способ изготовления огнеупорных изделий / Миронюк И.Ф., Огенко В.М., Хома М.И., Ватаманюк В.И., Кислый П.С., Смык Л.П., Волк С.Т., Бойчук Б.И., Николаев А.С., Чуйко А.А. – Опубл. 15.12.84. Бюл. № 46.

 19. А.с. 1340134 (СССР), МКИ С 09 D 5/02, C 07 F 7/02. Способ получения загустителя / Хома М.И., Миронюк И.Ф., Чуйко А.А., Хабер Н.В. – Опубл. 18.12.84.

 20. А.с. 1139701 (СССР), МКИ С 01 В33/12. Способ получения пустотелых микросферических частиц двуокиси кремния / Миронюк И.Ф., Чуйко А.А., Хома М.И., Романюк Б.М., Сушко Р.В., Васько В.А. – Опубл. 15.02.85. Бюл. №6.

 21. А.с. 1154571 (СССР), МКИ G01 М 3/20. Способ контроля герметичности изделий // М.Л.Козакевич, Л.И.Бударин, А.В.Ананьин, Г.В.Токарев, А.А.Чуйко, В.М.Огенко, И.Ф.Миронюк, Е.П.Жученко и И.Я.Мулик. – Опубл. 07.05.85. Бюл. № 17.

 22. А.с. 1183482 (СССР) МКИ С 04 В 28/24. Композиция для изготовления покрытия / Миронюк И.Ф., Хома М.И., Вашкевич С.А., Лавришин Б.Н., Нестор В.П, Шемердяк Б.М., Лыс С.Н. – Опубл. 07.10.85. Бюл. № 37.

 23. А.с. 1227640 (СССР). Отделочный лак для матирования искусственной кожи / Чуйко А.А., Хома М.И, Сушко Р.В., Курта С.А, Богачук А.Д, Миронюк И.Ф., Пытов Г.К., Кайгермазов А.А, Ханукаева Ю.И. – Опубл. 30.04.86. Бюл. № 16.

 24. А.с. 1239094 (СССР). Способ получения аэросилогеля. /И.Ф. Миронюк, М.Т. Брык, А.М. Яковенко, М.И. Хома – Опублик. в Б.И., 1986, № 23.

 25. А.с. 1247340 (СССР), МКИ С01 В 33/18. Способ получения высокодисперсной поверхностно-активной двуокиси кремния / М.И.Хома, Б.М.Романюк, А.А.Чуйко, И.Ф.Миронюк, Р.В.Сушко, Н.В.Хабер, В.У.Шевчук, И.П.Лыко, Л.А.Ворона и В.А.Васько. –Опубл. 30.07.86. Бюл. № 28.

 26. А.с. 1420935 (СССР), МКИ С 09 G 1/02. Полировальный состав для химико-механической обработки кремниевых полупроводниковых материалов / Чуйко А.А., Хома М.И., Миронюк И.Ф., Огенко В.М., Черныщ И.Г., Тертых В.А., Кравец Н.М., Трахтман И.М., Щербатюк И.Д. – Опубл. 02.12.86.

 27. А.с. 1331826 (СССР). Способ получения микросферических частиц двуокиси кремния / И.Ф. Миронюк, В.М. Огенко, А.А. Чуйко, В.А. Сушко. – Опублик. в Б.И., 1987, № 31.

 28. А.с. 1430393 (СССР), МКИ С 07 F 7/02, C 01 B 33/145. Способ получения органофильных высокодисперсных окислов кремния и титана / И.Д. Щербатюк, И.Ф. Миронюк. – Опубл. 15.10.1988. Бюл. № 38.

 29. А.с. 1817273 (СССР), МКИ А 01 С 1/06. Состав для предпосевной обработки семян / А.А.Чуйко, И.Ф.Миронюк, В.И.Богомаз, Е.В.Юхименко, В.И.Томунь, Б.М.Романюк, Э.А.Бакай и А.П.Лисовал. – Приоритет 16.06.87.

 30. А.с. 1577247 (СССР), МКИ С01 В 33/16. Способ получения диоксида кремния / И.Ф.Миронюк, В.М.Огенко, А.А.Чуйко, В.И.Купцов, И.Д.Щербатюк и В.И.Богомаз. – Приоритет 5.02.88.

 31. А.с. 1437359 (СССР), МКИ С 04 В 35/14. Шихта для изготовления легковесного керамического материала / Миронюк И.Ф., Бойчук Б.И., Хома М.И., Смык Л.П. – Опубл. 15.11.88. Бюл. № 42.

 32. А.с. 1725436 (СССР), МКИ А 01 С 1/06, А 01 № 25/24. Состав для предпосевной обработки семян хлопчатника / А.А.Чуйко, В.И.Богомаз, Э.А.Абдушукуров, Х.К.Коршибаев, Д.К.Кунишев, Е.В.Юхименко, В.Д.Юхименко, И.Ф.Миронюк, В.К. Пикалов, Э.А.Бакай и Н.В.Коваленко. – Приоритет 03.03.89.

 33. А.с. 1649801 (СССР), МКИ С09 Д 5/02, С09 С 1/28. Способ получения загустителя водных сред / А.А. Чуйко, И.Ф. Миронюк, Е.М. Пахлов, В.А. Касперский, В.В. Брей, Е.Ф. Воронин и Р.В. Сушко.– Приоритет 25.04.89.

 34. А.с. 1514741 (СССР), МКИ С04 В38/02. Газообразователь для ячеистого бетона и способ его получения / Сушко В.А., Андреева И.А., Миронюк И.Ф. – Опубл. 15.10.89. Бюл. № 38.

 35. А.с. 1815997 (СССР), МКИ С 12 Н 1/02. Адсорбент для осветления и стабилизации виноградных напитков «laquo;Флотосорб-1» /  И.Ф.Миронюк, А.А.Чуйко, В.М.Огенко, В.С.Беляков, В.А.Загоруйко и Г.Г.Валуйко.  Приоритет 21.03.90.

 36. А.с. 1706206 (СССР), МКИ С 12 Н 1/02. Адсорбент для осветления и с табилизации виноградных напитков «Флотосорб-3» / И.Ф.Миронюк, А.А.Чуйко, В.М.Огенко, В.С.Беляков, В.А.Загоруйко и Г.Г.Валуйко.  Приоритет 21.03.90.

 37. А.с. 1700936 (СССР). Адсорбент для осветления и стабилизации яблочных напитков “Флотосорб-4” / И.Ф.Мирронюк, А.А.Чуйко, В.М.Огенко, В.С.Беляков, В.А.Загоруйко и Г.Г.Валуйко. – Приоритет 21.03.90.

 38. А.с. 1556683 (СССР), МКИ А 61 L 9/00, 2/00, 2/16. Состав для дезинфекции / А.А.Чуйко, В.К.Пикалов, А.Д.Куниевич, В.А.Мотузенко, Э.А.Бакай, И.Ф.Миронюк, В.И.Богомаз, Т.Л.Островский и Н.В.Коваленко. – Опубл.. 15.04.90. Бюл. № 14.

 39. А.с. 1556683 (СССР), МКИ А 61 L 9/00, 2/00, 2/16. Состав при дезинфекции / А.А.Чуйко, В.К.Пикалов, А.Д.Куцевич, В.А.Мотузенко, Э.А.Бакай, И.Ф.Миронюк, В.И.Богомаз, Т.Л.Островский и Н.В.Коваленко. –Опубл. 15.04.90. Бюл.№ 14.

 40. А.с. 1760760 (СССР), МКИ С 12 Н 1/02. Способ осветления сусла и виноматериала / Г.Г.Валуйко, В.А.Загоруйко, И.Г.Калдаре, А.Н.Сидоренко, Б.Л.Паршин, А.А.Чуйко, И.Ф.Миронюк, В.С.Беляков и Г.Г.Сейкаш. – Приоритет 12.07.90.

 41. А.с. 1588437 (СССР), МКИ В 01 J 20/12. Способ получения сорбента на основе палыгорскита / Андреева И.А., Стрельчин В.Л., Сушко В.А., Миронюк И.Ф. – Опубл. 30.08.90. Бюл. № 32.

 42. А.с. 1599395 (СССР), МКИ С08 L9/00, C08 K13/06. Композиция для получения эбонитового покрытия / Якымив В.В., Матишак А.Ф., Марусяк Р.А., Гуцал П.П., Миронюк И.Ф., Чуйко А.А., Купцов В.И. – Опубл. 15.10.90. Бюл. № 38.

 43. А.с. 1683748 (СССР), МКИ А 61 К 6/02. Состав для лечения пародонтита / Н.А.Кодола, А.А.Чуйко, Г.К.Сидорчук, В.И.Богомаз, Э.А.Бакай, В.Н.Тяпкина, И.Ф.Миронюк, М.С.Иванова и Н.В.Коваленко. –Опубл.15.01.91. Бюл.№ 38.

 44. А.с. 1634691 (СССР), МКИ С 09 D 175/06. Полиуретановая композиция для изготовления покрытий / Гуцал П.П., Марусяк Р.А., Купцов В.И., Матишак А.Ф., Чуйко А.А., Миронюк И.Ф., Матишак Я.Н., Якымив В.В. – Опубл. 15.03.1991. Бюл. № 10.

 45. А.с. 1683748 (СССР), МКИ А 61 К 6/02. Состав для лечения пародонтита / Н.А.Кодола, А.А.Чуйко, Г.К.Сидорчук, В.И.Богомаз, Э.А.Бакай, В.Н.Тяпкина, И.Ф.Миронюк, М.С.Иванова и Н.В.Коваленко. – Опубл. 15.10.91. Бюл. № 38.

 46. А.с. 1701681 (СССР), МКИ С 04 В26/12, В 28 В 7/38. Способ приготовления композиции для покрытия металлических форм / Сушко В.А., Марон И.Э., Васильев В.В., Марон О.И., Паньков П.П., Мулик Д.В., Миронюк И.Ф. – Опубл. 30.12.91. Бюл. № 48.

 47. А.с. 1809626 (СССР), МКИ С 12 Н 1/02. Адсорбент для осветления и стабилизации яблочных напитков «Флотосорб-2» / И.Ф.Миронюк, А.А.Чуйко, В.М.Огенко, В.С.Беляков, В.А.Загоруйко и Г.Г.Валуйко. – Приоритет 10.10.92.

 48. А.с. 1815997 (СССР), МКИ С12 Н 1/2. Адсорбент для осветления и стабилизации виноградных напитков «Флотосорб-1» / И.Ф. Миронюк, А.А. Чуйко, В.М. Огенко, В.С. Беляков, В.А. Загоруйко и Г.Г. Валуйко. – Приоритет 11.10.92.

 49. А.с. 1833971 (СССР), МКИ А 01 С 1/06. Состав для предпосевной обработки семян / А.А.Чуйко, В.И.Богомаз, Э.А.Бакай, И.Ф.Миронюк, Б.М.Романюк, Р.В.Сушко, М.И.Хома, В.К.Пикалов, Н.В.Коваленко и И.А.Мельник. – Приоритет 13.10.92.

 50. Пат. 3138 (Укра╖на), МКВ С 12 Н 1/02. Адсорбент для осв╕тлення ╕ стаб╕л╕зац╕╖ виноградних напо╖в „Флотосорб-3” / ╤.Ф. Миронюк, О.О. Чуйко, В.М. Огенко, В.С. Б╓ляков, В.О. Загоруйко, Г.Г. Валуймо. – Заявл. 21.03.90. Опубл. 26.12.94. Бюл. № 5-1.

 51. Пат. 3139 (Укра╖на), МКВ С 12 Н 1/02. Адсорбент для осв╕тлення ╕ стаб╕л╕зац╕╖ яблучних напо╖в „Флотосорб-4” / ╤.Ф. Миронюк, О.О. Чуйко, В.М. Огенко, В.С. Б╓ляков, В.О. Загоруйко, Г.Г. Валуйко. – Заявл. 21.03.90. Опубл. 26.12.94. Бюл. № 5-1.

 52. Пат. 3523 (Укра╖на), МКВ С 12 Н 1/02. Адсорбент для осв╕тлення ╕ стаб╕л╕зац╕╖ виноградних напо╖в „Флотосорб-1” / ╤.Ф. Миронюк, О.О. Чуйко, В.М. Огенко, В.С. Б╓ляков, В.О. Загоруйко, Г.Г. Валуйко. – Заявл. 21.03.90. Опубл. 27.12.94. Бюл. № 6-1.

 53. Пат. 3321 (Укра╖на), МКВ С 12 Н 1/02. Адсорбент для осв╕тлення ╕ стаб╕л╕зац╕╖ яблучних напо╖в „Флотосорб-2” / ╤.Ф. Миронюк, О.О. Чуйко, В.М. Огенко, В.С. Б╓ляков, В.О. Загоруйко, Г.Г. Валуйко. – Заявл. 21.03.90. Опубл. 27.12.94. Бюл. № 6-1.

 54. Пат. 2058779 (РФ), МКИ6 А 61 К 31/695, 31/00. Состав для профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний сельскохозяйственных животных / А.А. Чуйко, И.Ф. Миронюк, Н.Б. Луцюк, В.И. Богомаз, Э.А. Бакай, В.М. Огенко и др. – Заявл. 16.02.87. Опубл. 27.04.96. Бюл. № 12.

 55. Пат. 11843 (Укра╖на), МКВ С 01 В 33/12. Спос╕б одержання м╕кросферичних частинок двоокису кремн╕ю / ╤.Ф. Миронюк, В.М. Огенко, О.О. Чуйко, Р.В. Сушко. – Заявл. 22.10.85. Опубл. 25.12.96. Бюл. № 4.

 56. Пат. 12951 (Укра╖на), МКВ А 61 К 31/695. Склад для проф╕лактики ╕ л╕кування шлунково-кишкових захворювань с╕льськогосподарських тварин / О.О. Чуйко, ╤.Ф. Миронюк, М.Б. Луцюк, В.╤. Богомаз, Е.А. Бакай, В.М. Огенко та ╕н. – № 4217412. Заявл. 16.02.87. Опубл. 28.02.97. Бюл. № 1.

 57. Пат. 20050 (Укра╖на), МКВ С 01 39/36. Спос╕б одержання цеол╕ту ZSМ 5 / В.В. Брей, К.М. Хоменко, ╤.Ф. Миронюк, О.О. Чуйко. – Заявл. 27.10.94. Опубл. 06.09.99.

 58. Пат. 10223 (Укра╖на), Спос╕б одержання цеол╕ту ТS-1 /В.В. Брей, К.М. Хоменко, ╤.Ф. Миронюк, О.О. Чуйко. – Заявл. 26.04.95. Опубл. 26.01.2000.

 59. Пат. 28438А (Укра╖на), 6 С02F1/52. Спос╕б очищення води ╕ пристр╕й для його реал╕зац╕╖ / Кузема О.С., Миронюк ╤.Ф., Помазановський О.С., Огенко В.М., Чуйко О.О. – Опубл. 16.10.2000. Бюл. № 5-╤╤.

 60. Пат. 40201А (Укра╖на), 7А61К35/78, А61Р1/02. Спос╕б л╕кування парадонтиту / В.Ю. Катеринюк, А.О. Клименко, Г.М. Мельничук, М.М. Рожко, ╤.Ф. Миронюк, О.Г. Катеринюк. – Опубл. 16.07.2001. Бюл. № 6.

 61. Пат. 45576А (Укра╖на), 7Н01G2/00, H01G4/00, H01G5/00, H01G7/0. Молекулярний накопичувач енерг╕╖ / ╤.╤. Григорчак, ╤.М. Будзуляк, Б.К. Остаф╕йчук, ╤.Ф. Миронюк. – Опубл. 15.04.2002. Бюл. № 4.

 62. Пат. 47094А (Укра╖на), 7А61К31/00. Спос╕б л╕кування пародонтиту / Г.М. Мельничук, Б.М. Зузук, А.М. Пол╕тун, А.О. Клименко, ╤.Ф. Миронюк, С.С. Мельничук. – Опубл. 17.06.2002. Бюл. № 6.

 63. Пат. 46973А (Укра╖на), НО1М 4/10, 4/36. Джерело електричного струму / ╤.╤. Григорчак, ╤.М. Будзуляк, Б.К. Остаф╕йчук, В.Б. Орлецький, ╤.Ф. Миронюк, Р.В. ╤льницький, Р.П. Л╕совський. – Заявл. 23.01.2001. Опубл. 17.06.2002. Бюл. № 6.

 64. Пат. 37444 (Укра╖на), 7С01В33/18, 33/12, В01J20/10. Спос╕б одержання кремнеземного адсорбенту / ╤.Ф. Миронюк, О.О. Чуйко, Б.М. Яремчук, В.М. Огенко – Опубл. 15.08.2002. Бюл. № 8.

 65. Пат. 30347 (Укра╖на), МК╤ С01В33/18, В01J19/00. Спос╕б одержання високодисперсного д╕оксиду кремн╕ю та пристр╕й для його зд╕йснення / ╤.Ф. Миронюк, О.О. Чуйко, Б.М. Яремчук, В.М. Огенко. –Опубл. 16.09.2002. Бюл. № 9.

 66. Пат. 50295А (Укра╖на), 7А61К47/02, А61К47/46. Ентеросорбент “Ф╕бросил” / Я.╤. Гонський, ╤.Ф. Миронюк, Н.Я. Гонська – Опубл. 15.10.2002. Бюл. № 10.

 67. Пат. 50036А (Укра╖на), 7В04С5/107. Циклон / Б.М. Яремчук, ╤.Ф. Миронюк, М.О. Поважняк – Опубл. 15.10.2002. Бюл. № 10.

 68. Пат. 31280 (Укра╖на), МК╤ С01В33/00, В01F3/06. Спос╕б коагулювання високодисперсного д╕оксиду кремн╕ю та пристр╕й для його зд╕йснення / ╤.Ф. Миронюк, О.О. Чуйко, Б.М. Яремчук, В.М. Огенко. – Опубл. 15.01.2003. Бюл. № 1.

 69. Пат. 52893А (Укра╖на), 7С01В33/18. Вертикальний десорбер / ╤.Ф. Миронюк, О.О. Чуйко, Б.М. Яремчук, В.М. Огенко, М.О. Поважняк. – Опубл. 15.01.2003, Бюл. № 1.

 70. Пат. 54904А (Укра╖на), НО1М4/10, НО1М4/36. Гальван╕чний елемент / В.В. Брей, ╤.М. Будзуляк, ╤.╤. Григорчак, Р.В. ╤льницький, В.╤. Мандзюк, ╤.Ф. Миронюк, Б.К. Остаф╕йчук, К.М. Хоменко. – Заявл. 07.05.2002. Опубл. 17.03.2003.Бюл. № 3.

 71. Пат. 56694А (Укра╖на), 7А61К35/78. Косметична маска “Клеопатра” / Я.╤. Гонський, ╤.Ф. Миронюк, Н.Я. Гонська. – Опубл. 15.05.2003. Бюл. №5.

 72. Пат. 60981А (Укра╖на), 7А61К6/00. Стоматолог╕чна паста для л╕кування захворювань парадонту ╕ г╕перестез╕╖ / В.Ю.Катеринюк, Г.М.Мельничук , М.М.Рожко, ╤.Ф.Миронюк, О.Г.Катеринюк – Опубл. 15.10.2003. Бюл. № 10.

 73. Пат. 61107(Укра╖на), 7С01В33/18, 33/12 в╕д 29.11.1999. Спос╕б очищення високодисперсного д╕оксиду кремн╕ю / ╤.Ф.Миронюк, О.О.Чуйко, Б.М. Яремчук, В.М.Огенко. – Опубл. 17.11.2003. Бюл. № 11.

 74. Декларац╕йний патент на корисну модель №3371 (Укра╖на) (19) (UA) (51) 7 C01В33/18 Установка для одержання високодисперсних оксид╕в метал╕в / ╤.Ф. Миронюк, В.Л. Челядин, Б.М. Яремчук, ╤.М опубл. 15.11.2004. Бюл № 11

 75. Пат. 65041А (Укра╖на), 7С01В33/18, В01J19/00. Прямоструминний пальник / ╤.Ф.Миронюк, Б.М.Яремчук, М.О.Поважняк. – Опубл. 15.03.2004. Бюл. № 3.

 76. Пат. 65042А (Укра╖на), 7C01B33/18, B01J19/00. Пальниковий пристр╕й / ╤.Ф. Миронюк, Б.М. Яремчук. – Опубл. 15.03.2004, Бюл. № 3.

 77. Пат. 3371 (Укра╖на), 7С01В33/18. Установка для одержання високодисперсних оксид╕вметал╕в / ╤.Ф. Миронюк, Б.М. Яремчук, В.Л. Челядин. – Заявл. 31.01.2004. Опубл. 15.11.2004. Бюл. № 11.

 78. Пат. 3788 (Укра╖на), 7СО1В33/18. Спос╕б одержання високодисперсного кремнезему з п╕двищеною загущуючою здатн╕стю / ╤.Ф. Миронюк, М.Л. Данилюк, П.М. Левицький. – Заявл. 16.03.2004. Опубл. 15.12.2004. Бюл. № 12.

 79. Пат. 72816 (Укра╖на), 7F23D14/02, C01B13/24. Пальник для одержання високодисперсних оксид╕в метал╕в / ╤.Ф. Миронюк, Б.М. Яремчук, М.О. Поважняк. – Заявл. 10.12.2002. Опубл. 15.04.2005.Бюл. № 4.

 80. Пат. № 6352 (Укра╖на), 7 С01В33/18.  Спос╕б одержання високодисперсного п╕рогенного кремнезему мало╖ питомо╖ поверхн╕ / Миронюк ╤.Ф., Яремчук Б.М., Мандзюк В.╤., Данилюк М.Л., Середюк Б.В., Левицький П.М. №20040604894; Заявлено 21.06.2004; Опубл. 16.05.2005, Бюл. № 5.

 81. Пат. № 14716 (Укра╖на), МПК С01В33/00. Апарат для очищення високодисперсних оксид╕в метал╕в в╕д хлористого водню / ╤.Ф. Миронюк, Б.М. Яремчук. Опубл. 15.0.2006. Бюл. №5.

 82. Пат. № 76477 (Укра╖на), МПК С01B33/18 С01G1/00. Установка для п╕рогенного синтезу оксид╕в метал╕в / ╤.Ф. Миронюк, Б.М. Яремчук. Опубл. 01.08.2006. Бюл. №8.

 83. Пат. № 85677 (Укра╖на), Н01М4/06. Гальван╕чний елемент та спос╕б одержання для нього катодного матер╕алу / ╤.Ф. Миронюк. Б.К. Остаф╕йчук, В.Л. Челядин, Б.М. Яремчук, ╤.М. Будзуляк, Р.В. ╤льницький. №а200512239; Заявлено 19.12.2005; Опубл. 25.02.2009. Бюл. № 4.

 84. Пат. №88174 (Укра╖на), H01G 2/00, H01G 4/008. Спос╕б отримання нанопористого вуглецю для електрод╕в суперкондинсатор╕в / ╤.╤. Аврамов, Б.К. Остаф╕йчук, ╤.Ф. Миронюк, М.В. Вишиванюк, ╤.М. Будзуляк, Р.╤. Мерена. Заявлено 06.03.2007. Опубл. 25.09.2009. Бюлетень №18.

 85. Пат. № 80761 (Укра╖на), H01M 4/10 – 4/36. Джерело електричного струму / ╤.Ф. Миронюк, Б.К. Остаф╕йчук, В.╤. Мандзюк, ╤.М. Будзуляк, ╤.М. Григорчак, В.Л. Челядин. № u200511901. Заявлено 12.12.2005. Опубл. 25.10.2007. Бюл. №17.

 86. Пат. № 29669 (Укра╖на), C01B 33/00. П╕рогенний синтез голкопод╕бних частинок кремнезему / ╤.Ф. Миронюк, Б.М. Яремчук. – № u200709651; Заявлено 27.08.07. Опубл. 25.01.08. Бюл. №1.

 87. Пат. № 34215 (Укра╖на), H01M 4/02. Електродний матер╕ал для л╕т╕╓вого електрох╕м╕чного джерела струму та спос╕б його одержання / ╤.Ф. Миронюк, Б.К. Остаф╕йчук, ╤.╤. Григорчак, Р.В. ╤льницький, В.Л. Челядин. – № u200707842; Заявлено 11.07.07. Опубл. 11.08.08. Бюл. №15. (завантажити)

 88. Пат. № 28090 (Укра╖на), H01M 4/06. Гальван╕чний елемент / ╤.Ф. Миронюк, Р.В. ╤льницький, В.Л. Челядин. – № u200707843; Заявлено 11.07.07. Опубл. 26.11.08. Бюл. №15. (завантажити)

 89. Пат. № 85677 (Укра╖на), Н01М 4/06. Гальван╕чний елемент та спос╕б одержання для нього катодного матер╕алу / ╤.Ф. Миронюк, Б.К. Остаф╕йчук, В.Л. Челядин, Б.М. Яремчук, ╤.М. Будзуляк, Р.В. ╤льницький. – № а200512239; Заявлено 19.12.05. Опубл. 25.02.09. Бюл. № 4. (завантажити)

 90. Пат. № 80761 (Укра╖на), Н01М 4/10 – 4/36. Джерело електричного струму / ╤.Ф. Миронюк, Б.К. Остаф╕йчук, В.╤. Мандзюк, ╤.М. Будзуляк, ╤.╤. Григорчак, В.Л. Челядин, (Укра╖на). – № u200511901; Заявлено 12.12.05. Опубл. 25.10.09. Бюл. №17. (завантажити)

 91. Пат. №88174 (Укра╖на), H01G 2/00, H01G 4/008. Спос╕б отримання нанопористого вуглецю для електрод╕в суперконденсатор╕в / Аврамов ╤.╤., Остаф╕йчук Б.К., Миронюк ╤.Ф., Вишиванюк М.В., Будзуляк ╤.М., Мерена Р.╤. Заявлено 06.03.2007. Опубл╕ковано 25.09.2009. Бюл. № 18.

 92. Пат. № 24159 (Укра╖на), H01G 2/00, 4/00, 5/00. Накопичувач електрично╖ енерг╕╖ / Остаф╕йчук Б.К., Мерена Р.╤., Беркещук М.В., Будзуляк ╤.М., Л╕совський Р.П., Миронюк ╤.Ф., Рач╕й Б.╤.; Прикарпатський нац╕ональний ун╕верситет ╕м. В. Стефаника. Опубл. 25.06.2007. Бюл. № 9.

 93. Пат. № 88362 (Укра╖на). Пневмосепаратор / ╤.Ф. Миронюк, Б.М. Яремчук. № а200711908. Заявлено 29.10.2007. Опубл. 12.05.2009. Бюл. №19.

 94. Пат. № 37273 (Укра╖на), C09K 3/18, C08L 83/00. Композиц╕я для г╕дрофоб╕зац╕╖. / О.С. Курта, ╤.Ф. Миронюк, В.Л. Старчевськи, В.М. Кисленко, С.А. Курта, В.С. Луц╕в. (Укра╖на). – № u200806831; Заявлено 19.05.2008. Опубл. 25.11.2008. Бюл. № 22.

 95. Пат. № 45057 (Укра╖на), A01C 1/06. Пол╕мерна композиц╕я для передпос╕вно╖ обробки нас╕ння / С.А. Курта, ╤.Ф. Миронюк, О.Я. Куцела, С.В. Федорченко, М.С. Курта. (Укра╖на). – № u200904832; Заявлено 18.05.2009; Опубл. 26.10.2009. Бюл. № 20.

 96. Пат. № 46723 (Укра╖на), C01B 33/00. Реактор для одержання п╕рогенних оксид╕в метал╕в / ╤.Ф. Миронюк, Б.М. Яремчук. – № u200812757. Заявлено 31.10.2008. Опубл. 11.01.2010. Бюл. № 1.

 97. Пат. № 91103 (Укра╖на), F23D 14/00, F23D 14/02, B01J 19/00, C01B 33/18. Прямопотоковий пальник велико╖ продуктивност╕ для одержання високо­дисперсних оксид╕в метал╕в / ╤.Ф. Миронюк, Б.М. Яремчук. – № a200809558. Заявлено 21.07.2008. Опубл╕ковано 25.06.2010. Бюл. № 12.

 98. Пат. на винах╕д № 98142 (Укра╖на), С01G23/04. Спос╕б одержання ортотитатново╖ кислоти / ╤. Ф. Миронюк, В. Л. Челядин, В. О. Коцюбинський, У. Я. Джура. – № a200912173. Заявлено 26.11.2009. Опубл╕ковано 25.04.2012. Бюл. № 8. (завантажити)