ua en
Кафедра б╕олог╕╖ та еколог╕╖

Ласкаво просимо на сайт структурного п╕дрозд╕лу ун╕верситету!

Аб╕тур╕╓нте!

 Гора Хомяк

Якщо Вас ц╕кавить пошук ╤стини, якщо Вас ц╕кавить п╕знання сут╕ життя, якщо в душ╕ Ви мандр╕вець та романтик - Вам м╕сце серед наших студент╕в!

Ми рад╕ новим учням ╕ в╕дкри╓мо Вам оч╕ на св╕т живого. Майбутн╓ - це дорога, шлях творц╕в. Тому не вагайся - поступай в наш неймов╕рний ун╕верситет на нашу казкову кафедру!

Готу╓мо бакалавр╕в, спец╕ал╕ст╕в, маг╕стр╕в по спец╕альностях "б╕олог╕я" (спец╕ал╕зац╕╖ - ботан╕ка, зоолог╕я) та "еколог╕я".

Вам сподоба╓ться вчитися у нас - в нас весело ╕ головне, ц╕каво. Будемо комах ловити, гербар╕╖ збирати, на практику в гори ╖здити ╕ п╕знавати св╕т живого - ╕ влаборатор╕ях ╕ в польових умовах. Серед наших випускник╕в ╓ чимало спец╕ал╕ст╕в найвищого р╕вня, що процюють у пров╕дних науково-досл╕дних установах св╕ту - як у наш╕й кра╖н╕ так ╕ за кордоном, мають мету в житт╕, щаслив╕ ╕ задоволен╕ буттям.

Вони

Колись в стар╕ добр╕ часи на кафедр╕ б╕олог╕╖ та еколог╕╖ функц╕онувала очно-заочна школа юного б╕олога, створена з метою п╕дготовки аб╕тур╕╓нт╕в до вступу у Прикарпатський нац╕ональний ун╕верситет ╕мен╕ Василя Стефаника на спец╕альност╕: б╕олог╕я, еколог╕я, б╕ох╕м╕я, л╕сове господарство, агрох╕м╕я ╕ грунтознавство.

Зараз функц╕онують к╕лька вид╕в п╕дготовчих курс╕в, в тому числ╕ ╕з застосуванням мультимед╕йних технолог╕й. Вас там зажди рад╕ бачити! В будь-якому випадку знання здобут╕ там в житт╕ знадобляться! 

Деяк╕ програмн╕ вимоги для вступу на спец╕альност╕ "б╕олог╕я", "еколог╕я" наводяться нижче.

Метелик

 

 

Програмов╕ вимоги 

 

для прийому на навчання другий (трет╕й) курс

з нормативним терм╕ном навчання на вакантн╕ м╕сця ос╕б,

як╕ здобули осв╕тньо-квал╕ф╕кац╕йний р╕вень молодшого спец╕ал╕ста,

для здобуття осв╕тньо-квал╕ф╕кац╕йного р╕вня бакалавра еколог╕╖

за умови вступу на спор╕днений напрям п╕дготовки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.Галуз╕ та перспективн╕ напрямки сучасно╖ еколог╕╖.

2.Теоретичн╕ напрямки сучасно╖ еколог╕╖.

3.Прикладний напрям еколог╕чних досл╕джень.

4.Модель фах╕вця-еколога з повною вищою осв╕тою.

5.Поняття про паспорт спец╕альност╕, осв╕тньо-профес╕йну характеристику (ОКХ) та    осв╕тньо-профес╕йну програму (ОПП).

6.Види еколог╕чно╖ д╕яльност╕.

7.Сучасна проблематика еколог╕чних досл╕джень.

8.Пров╕дн╕ еколог╕чн╕ школи на Укра╖н╕ та за кордоном.

9.Охорона природи та ╕нвайронментал╕стика як галуз╕ прикладно╖ еколог╕╖.

10.Установи та орган╕зац╕╖, що займаються проблемами довк╕лля.

11.Структура еколог╕чно╖ служби на Укра╖н╕.

12.Лабораторн╕ та польов╕ методи еколог╕чних досл╕джень.

13.Планування та проведення еколог╕чних досл╕джень.

14.Поняття про еколог╕чне п╕дпри╓мництво.

15.Поняття про профес╕йну етику.

16.Коли ╕ ким було вперше введено терм╕н «еколог╕я?

17.Що розум╕ють п╕д поняттям «природне середовище»?

18.Основн╕ завдання економ╕ки природокористування. З якими науками т╕сно пов,язана «економ╕ка природокористування»?

19.Основн╕ складов╕ природного середовища та ╖х характеристика.

20.Поняття про природн╕ ресурси. Класиф╕кац╕я природних ресурс╕в. Яка р╕зниця м╕ж природними ресурсами ╕ природними умовами ╕ який м╕ж ними вза╓мозв’язок?

21.Контроль якост╕ природного середовища. Що собою представляють показники ГДК ╕ ГДВ? Поняття про ефект сумац╕╖ при забрудненн╕ атмосферного пов╕тря.

22.Що таке запаси природних ресурс╕в. Запаси корисних копалин ╕ под╕л ╖х на категор╕╖ за р╕внем достов╕рност╕ вивчення.

23.Види правово╖ в╕дпов╕дальност╕ за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища та використання природних ресурс╕в.

24.Що таке наднормативний викид забруднюючих речовин у навколишн╓ середовище ╕ в яких одиницях вим╕рю╓ться його потужн╕сть?

25.Обчислення норматив╕в збору за забруднення атмосферного пов╕тря стац╕онарними джерелами забруднення.

26.Обчислення норматив╕в збору за забруднення атмосферного пов╕тря пересувними джерелами забруднення.

27.У яких розм╕рах ╕ куди платники перечислюють кошти з╕ збору сплати за забруднення.

28.Обчислення норматив╕в збору за забруднення водних об’╓кт╕в.

29.Обчислення норматив╕в збору за розм╕щення в╕дход╕в.

30.З яких кошт╕в зд╕йсню╓ться сплата збору за забруднення навколишнього середовища платниками?

31.Як зд╕йсню╓ться розрахунок розм╕р╕в в╕дшкодування збитк╕в за наднормативн╕ викиди забруднюючих речовин в атмосферу?

32.Де застосовуються у розрахунках величина м╕н╕мально╖ зароб╕тно╖ плати, а де неоподаткованого м╕н╕муму доход╕в?

34.Бон╕тування ╜рунт╕в ╕ бальна оц╕нка ╖х родючост╕.

35.Як розрахову╓ться розм╕р в╕дшкодування шкоди, завдано╖ земельним ресурсам?

36.Класиф╕кац╕я природно-запов╕дних територ╕й ╕ об’╓кт╕в в Укра╖н╕.

37.Як обчислю╓ться розм╕р в╕дшкодування шкоди, завдано╖ природно-запов╕дним територ╕ям ╕ об’╓ктам?

38.На як╕ групи близьк╕ за призначенням або геолог╕чними особливостями та умовами експлуатац╕╖ под╕ляються родовища корисних копалин для плати за користування надрами при видобуванн╕ корисних копалин?

39.Порядок обчислення плати за користування надрами при видобуванн╕ нафти, конденсату, природного газу, термальних ╕ промислових п╕дземних вод, ропи, м╕неральних грязей та мулу.

40.Порядок обчислення плати за користування надрами при видобуванн╕ м╕нерально╖ п╕дземно╖ води.

41.Як накладаються штрафи на громадян ╕ посадових ос╕б за еколог╕чн╕ адм╕н╕стративн╕ правопорушення.

42.Чим м╕ж собою в╕др╕зняються сплата збору за забруднення навколишнього середовища за користування природними ресурсами ╕ в╕дшкодування збитк╕в, запод╕яних держав╕ в результат╕ порушення законодавства про охорону навколишнього середовища?

43.Проанал╕зуйте методи спостережень за р╕внем забруднення природного середовища.

44.Проанал╕зуйте сучасний стан поверхневих вод Укра╖ни.

45.Охарактеризуйте альфа-, гамма- ╕ бета-випром╕нювання.

46.Визначте переваги методу б╕о╕ндикац╕╖ над ╕нструментальними методами оц╕нки стану природного середовища.

47.Охарактеризуйте принципи класиф╕кац╕╖ систем мон╕торингу.

48.Визначте в╕дм╕нност╕ м╕ж пунктами спостережень р╕зних кате­гор╕й ╕ правила розташування контрольних створ╕в.

49.Дайте оц╕нку антропогенного впливу мел╕орац╕й на природн╕ комплекси.

50.Охарактеризуйте р╕вн╕ та предмети спостережень еколог╕чного мон╕торингу.

51.Проанал╕зуйте основн╕ вимоги до орган╕зац╕╖ спостережень за забрудненням атмосферного пов╕тря.

52.Охарактеризуйте основн╕ складов╕ та завдання рад╕оеколог╕ч­ного мон╕торингу.

53.Оц╕н╕ть еколог╕чний стан Чорного та Азовського мор╕в. Наве­д╕ть приклади деградац╕╖ екосистем цихводних об'╓кт╕в ╕ назв╕ть фак­тори, що спричиняють цей процес.

54.Охарактеризуйте кл╕матичний мон╕то­ринг. Проанал╕зуйте основн╕ його розд╕ли.

55.Проанал╕зуйте сп╕льн╕ ╕ в╕дм╕нн╕ ознаки програм спостережень на стац╕онарних, маршрутних та п╕дфакельних постах спостережень.

56.Критер╕╖ якост╕ навколишнього середовища.

57.Здоров,я як найважлив╕ша категор╕я еколог╕╖ людини. Критер╕╖ здоров.я людини.

58.Загальна характеристика екстремальних для людини природних умов.

59.Еколог╕я людських популяц╕й.

60.Б╕олог╕чн╕ особливост╕ населення урбан╕зованих територ╕й.

61.Забруднення пов╕тряного середовища ╕ здоров,я людини.

62.Х╕м╕зац╕я с╕льського (л╕сового) господарства ╕ еколог╕я людини.

63.Важк╕ метали ╕ здоров,я людини.

64.Перспек/spanтива б╕олог╕чно╖ ╕ндикац╕╖ стану порушених екосистем.

65.Ядерн╕ випробування, еколог╕я ╕ здоров,я людини.

66.Популяц╕йна адаптац╕я людей.

67.Способи оц╕нки стану здоров,я людини.

68.Поняття про адаптивн╕ типии людей, ╖х характеристика.

69.Макроелементи, ╖х властивост╕ ╕ вплив на орган╕зм людини.

70.Особливост╕ впливу на людський орган╕зм м╕кроелемент╕в канцероген╕в.

71.Вплив шуму ╕ в╕брац╕╖ на людський орган╕зм.

72.Вплив препарат╕в побутово╖ х╕м╕╖ ╕ пол╕мерних матер╕ал╕в на Людину.

73.Еколог╕чна проблема харчування людини.

74.Напрямки пол╕пшення здоров,я людини.

75.Вплив еколог╕чних фактор╕в ╕ р╕вня розвитку сусп╕льства на тривал╕сть життя людини.

76.Урбоеколог╕я як напрям наукових досл╕джень.

77.Джерела та шляхи, ╕стор╕я та перспективи урбан╕зац╕йних процес╕в. Феномен г╕перурбан╕зац╕╖.

78.Проста ╕ складна формула системи «м╕сто». ╥х ╕нтерпретац╕я.

79.Джерела та насл╕дки впливу урбогенних фактор╕в на водн╕ об’╓кти м╕ських територ╕й.

80.Зонування та класиф╕кац╕я урбоекосистем.

81.М╕сто ╕ його ╜рунтовий покрив. Класиф╕кац╕я м╕ських ╜рунт╕в.

82.Загальна характеристика ф╕тоценотичного покриву м╕ста ╕ прим╕сько╖ зони.

83.Особливост╕ пов╕тряного басейну м╕ських територ╕й.