ua en
Кафедра б╕олог╕╖ та еколог╕╖

Ласкаво просимо на сайт структурного п╕дрозд╕лу ун╕верситету!

Склад кафедри б╕олог╕╖ та еколог╕╖  

 

Зав╕дуючий кафедрою: професор, доктор б╕олог╕чних наук

Parpan

 

Парпан Василь ╤ванович 

1945 р. н.

 

Осв╕ту здобув у Льв╕вському л╕сотехн╕чному ╕нститут╕ у 1968 роц╕. 1977 роц╕ захистив кандидатську дисертац╕ю на тему "Опад, л╕сова п╕дстилка ╕ кругооб╕г х╕м╕чних елемент╕в у культурних л╕сових б╕огеоценоза Малого Пол╕сся УРСР" ╕ здобув учений ступ╕нь кандидата б╕олог╕чних наук за спец╕альн╕стю "Б╕огеоценолог╕я ╕ еколог╕я". У 1994 роц╕ захистив докторську дисертац╕ю на тему: «Структура, динам╕ка, еколог╕чн╕ основи рац╕онального використання букових л╕с╕в Карпатського рег╕ону Укра╖ни» за спец╕альн╕стю "Еколог╕я". Парпан В. ╤. - один ╕з ╕н╕ц╕атор╕в створення Укра╖нського науково-досл╕дного ╕нституту г╕рського л╕с╕вництва ╕мен╕ Пастернака П. С. Державно╖ агенц╕╖ л╕сових ресурс╕в та Нац╕онально╖ академ╕╖ наук Укра╖ни, який очолю╓ з 1995 року. У творчому доробку професора Парпана В. ╤. б╕льше 300 наукових праць, зокрема 14 монограф╕й, 13 нормативних документ╕в. П╕д його кер╕вництвом п╕дготовлено ╕ захищено 2 докторських ╕ 14 кандидатських дисертац╕й. 

Сфера наукових ╕нтерес╕в: еколог╕я, б╕огеоценолог╕я, глобальна еколог╕я, дендролог╕я. 

 

 

Професор, доктор б╕олог╕чних наук

Stefurak

 

Стефурак Василь Петрович

1941 р. н.

В╕домий вчений-зоолог, м╕кроб╕олог, еколог. Народився с. Рожн╕в Кос╕вського р-ну ╤вано-Франк╕всько╖ област╕. Осв╕ту здобув у Черн╕вецькому нац╕ональному ун╕верситет╕ ╕мен╕ Ю. Федьковича. Кандидат б╕олог╕чних наук з 1974 р., доктор б╕олог╕чних нак з 1998 року, професор з 2001 року. Основн╕ напрямки наукових досл╕джень: мон╕торинг наземних екосистем та охорона довк╕лля, б╕олог╕чна ╕ндикац╕я стану наземних екосистем в умовах антропогенного впливу, б╕олог╕чна активн╕сть грунт╕в та структурно-функц╕ональна орган╕зац╕я грунтових м╕кробоценоз╕в.

 

Професор, кандидат геолого-м╕нералог╕чних наук

 Selskyj

 

Cельський Володимир Костянтинович 

1935 р.н.

Осв╕ту здобув у Льв╕вському державному ун╕верситет╕ ╕мен╕ ╤вана Франка у 1958 р. ╤нженер, педагог, перший декан створеного у вересн╕ 1998 роц╕ природничого факультету Прикарпатського ун╕верситету ╕мен╕ Василя Стефаника, з 2004 по 2005 р╕к включно - заступник директора ╤нституту природничих наук Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ Василя Стефаника. Один ╕з засновник╕в ботан╕чного саду Прикарпатського нац╕онального ун╕верситет╕ заснованого в урочищ╕ "Дем'ян╕в лаз" у жовтн╕ 1997 року.

Сфера наукових ╕нтерес╕в: геолог╕я, геоморфолог╕я, петролог╕я.

Дисципл╕ни, як╕ виклада╓: прикладна еколог╕я, четвертинна геолог╕я, геолог╕я з основами геоморфолог╕╖.

  

Доцент, кандидат б╕олог╕чних наук

Sirenko

 

С╕ренко Артур Геннад╕йович

1965 р. н.

Осв╕ту здобув у Ки╖вському державному ун╕верситет╕ ╕м. Т. Г. Шевченка (1990 р.) У 2000 роц╕ захистив дисертац╕ю на тему: «Феномен передчасного розходження центромер метафазних хромосом при гострому л╕мфобластному лейкоз╕ у д╕тей» в ╤нтитут╕ кл╕тинно╖ б╕олог╖ та генетично╖ ╕нженер╕╖. Зараз викону╓ наукову роботу в галуз╕ популяц╕йно╖ б╕олог╕╖ та ентомолог╕╖. Ма╓ 259 опубл╕кованих наукових праць. Керу╓ роботою асп╕рант╕в. Керу╓ роботою Ентомолог╕чно╖ науково-досл╕дно╖ групи та гуртка ентомолог╕╖.

Сфера наукових ╕нтерес╕в: цитогенетика, популяц╕йна б╕олог╕я, ентомолог╕я.

Забезпечу╓ сум╕сно з╕ сво╖ми асистентами та асп╕рантами викладання наступних дисципл╕н: генетика, б╕олог╕я ╕ндив╕дуального розвитку, рад╕об╕олог╕я, ентомолог╕я (спецкурс), популяц╕йна б╕олог╕я (спецкурс), глобальна еколог╕я (спецкурс для п╕дготовки маг╕стр╕в), рад╕оеколог╕я. 

 

Доцент, кандидат б╕олог╕чних наук

Sluchyk

 

Случик В╕ктор Миколайович

1969 р.н.

Осв╕ту здобув в Льв╕ському державному ун╕верситет╕ ╕м. ╤. Франка (б╕олог╕чний факультет, кафедра генетики), у 1996 р. захистив кандидатську дисертац╕ю на тему «Комплексна оц╕нка мутагенного фону зумовленого мало╕нтенсивними факторами х╕м╕чного виробництва (експерементально-популяц╕йн╕ досл╕дження)»

Сфера наукових ╕нтерес╕в: цитогенетика, популяц╕йна генетика, еколог╕чна генетика, б╕о╕ндикац╕я. 

 

Доцент, кандидат б╕олог╕чних наук

Buniak

 

Буняк В╕ра ╤ван╕вна

1950 р.н.

Осв╕ту здобула в Терноп╕льському державному педагог╕чному ╕нститут╕. Зак╕нчила асп╕рантуру на кафедр╕ ботан╕ки Ки╖вського державного ун╕верситету ╕м. Т. Г. Шевченка. У 1985 р. захистила дисертац╕ю на тему: «Л╕си формац╕╖ Fagetasylvatica, ╖х флористична та ф╕тоценотична характеристика».

Сфера наукових ╕нтерес╕в: флористика, геоботан╕ка, поширення, в╕дтворення та збереження р╕дк╕сних ╕ зникаючих вид╕в рослин Карпат ╕ Передкарпаття. По дан╕й проблем╕ ма╓ б╕льше 50 опубл╕кованих наукових праць.  

 

 Доцент, кандидат б╕олог╕чних наук

Mahovska

 

Маховська Любов Йосип╕вна

1960 р.н.

Осв╕ту здобула в Лен╕нградському державному педагог╕чному ╕нститут╕ ╕м. О. ╤. Герцена, у 1996 р. захистила дисертац╕ю на тему: «Б╕олог╕чн╕ особливост╕ Arnica montana на територ╕╖ Горган».

Сфера наукових ╕нтерес╕в: флористика. 

 

Доцент, кандидат б╕олог╕чних наук

Shumska

 

Шумська Над╕я Васил╕вна

1963 р.н.

Осв╕ту здобула в Ужгородському державному ун╕верситет╕, у 1993 р. захистила дисертац╕ю на тему: «Б╕омофолог╕чн╕ особливост╕ Leucojum vernum в Карпатах».

Сфера наукових ╕нтерес╕в: флористика. 

 

 Кандидат б╕олог╕чних наук, доцент

Mylenka

 

Миленька Мирослава Мирон╕вна

1983 р.н.

Осв╕ту здобула у Черн╕вецькому нац╕ональному ун╕верситет╕ ╕мен╕ Юр╕я Федьковича у 2005 роц╕. Усп╕шно захистила кандидатську дисертац╕ю на тему: "Б╕о╕ндикац╕йна оц╕нка еколог╕чного стану Бурштинсько╖ урбоекосистеми" у 2009 роц╕ у Дн╕пропетровському нац╕ональному ун╕верситет╕ ╕мен╕ Олеся Гончара.

Сфера наукових ╕нтерес╕в: еколог╕я, б╕о╕ндикац╕я.

Забезпечу╓ викладання дисципл╕н: урбоеколог╕я, еколог╕чний мон╕торинг, еколог╕чна безпека, б╕о╕ндикац╕я.

 

Доцент, кандидат б╕олог╕чних наук

Volchovska

 

Волчовська-Козак Олександра ╢вген╕вна

1959 р.н.

Осв╕ту здобула у Черн╕вецькому нац╕ональному ун╕верситет╕ ╕мен╕ Юр╕я Федьковича у 1981 роц╕. Захистила кандидатську дисертац╕ю на тему "Б╕лок-проте╖назна система в патогенез╕ грибкових захворювань злак╕в" у 1991 роц╕ у ╤нститут╕ ботан╕ки НАН Б╕лорус╕. 

Сфера наукових ╕нтерес╕в: ф╕з╕олог╕я рослин, ф╕топатолог╕я, ст╕йк╕сть рослин до аб╕отичних ╕ б╕отичних фактор╕в середовища, грунтова м╕кроб╕олог╕я.

Забезпечу╓ викладання дисципл╕н: ф╕з╕олог╕я рослин, еколог╕я рослин, м╕неральне живлення.

 

Доцент, кандидат б╕олог╕чних наук

Gniezdilova

 

Гн╓зд╕лова В╕ктор╕я ╤гор╕вна

1975 р.н.

Осв╕ту здобула в Укра╖нському державному педагог╕чному ун╕верситет╕ ╕мен╕ М. П. Драгоманова у 1997 роц╕. У 2001 роц╕ зак╕нчила асп╕рантуру на кафедр╕ б╕олог╕╖ та еколог╕╖ Прикарпатського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ Василя Стефаника. У тому ж роц╕ захистила кандидатську дисертац╕ю на тему "Культивована дендрофлора покритонас╕нних передкарпаття та перспективи ╖╖ використання".

Сфера наукових ╕нтерес╕в: ботан╕ка, ф╕тодизайн, дендролог╕я.

Заберпечу╓ викладання дисципл╕н: дендролог╕я, фахова ╕ноземна мова, морфолог╕я рослин, анатом╕я рослин, практикум з анатом╕╖ рослин, практикум з морфолог╕╖ рослин.

 

Асистент

Tretiak

Третяк Володимир Романович

1982 р.н.

Осв╕ту здобув у Прикарпатському нац╕ональному ун╕веритет╕ ╕мен╕ Василя Стефаника (2003 р.) Викону╓ кандидатську  дисертац╕ю на тему: "Вплив б╕отичних та аб╕отичних фактор╕в на пол╕морф╕зм популяц╕й Eristalis tenax L. (Syrphidae, Diptera, Insecta) п╕вн╕чного мегасхилу Укра╖нських Карпат". Сфера наукових ╕нтерес╕в: популяц╕йна б╕олог╕я, популяц╕йна генетика, ентомолог╕я.

 

Викладач, кандидат б╕олог╕чних наук 

Shparyk

 

Шпарик В╕ктор Юр╕йович

1983 р.н.

Осв╕ту здобув у Прикарпатському нац╕ональному ун╕верситет╕ ╕мен╕ Ваиля Стефаника (2006 р.) Усп╕шно захистив кандидатську дисертац╕ю на тему: "Видове р╕зноман╕ття, б╕отоп╕чний розпод╕л та характер антоф╕л╕╖ мух-дзюрчалок (Diptera, Syrphidae) п╕вн╕чно-сх╕дного макросхилу Укра╖нських Карпат" у 2013 роц╕.

Сфера наукових ╕нтерес╕в: ентомолог╕я.

Забезпечу╓ проведення лабораторних та практичних занять з ентомолог╕╖ та генетики.

 

 Старший лаборант зоолог╕чного музею, асистент

Bidychak

 

Б╕дичак Роман Мирославович

1983 р.н.

Осв╕ту здобув у Прикарпатському нац╕ональному ун╕верситет╕ ╕мен╕ Василя Стефаника (2006 р.) Викону╓ дисертац╕ю на тему: "Совкопод╕бн╕ метелики (Noctuidea, Lepidoptera, Insecta) Укра╖нських Карпат."

Сфера наукових ╕нтерес╕в: ентомолог╕я.

 

 Асистент

Riznychuk

 

Р╕зничук Над╕я ╤ван╕вна

1986 р.н.

Осв╕ту здобула у Прикарпатському нац╕ональному ун╕верситет╕ ╕мен╕ Василя Стефаника (2006 р.) Викону╓ дисертац╕йну роботу на тему: "Б╕оморфолог╕чн╕, еколого-ценотип╕чн╕ особливост╕ та структура популяц╕й вид╕в роду Polygonatum L. в Укра╖нських Карпатах."

Сфера наукових ╕нтерес╕в: ботан╕ка, флористика, популяц╕йна б╕олог╕я. 

 

 

Зав╕дуюча лаборатор╕╓ю експериментально╖ б╕олог╕╖ та запов╕дно╖ справи

Lysiuk

 

Лисюк ╤рина Борис╕вна

1960 р.н.

Сфера наукових ╕нтерес╕в: запов╕дна справа, к╕нолог╕я, ветеринарна справа. 

 

 

Старший лаборант

Capjuk

 

Цап'юк Леся Мирослав╕вна

1984 р.н.

Отримала осв╕ту в Прикарпатському ун╕верситет╕ ╕мен╕ Василя Стефаника у 2004 роц╕.

Сфера наукових ╕нтерес╕в: флористика. 

 

Викладач

 Kokar

 

Кокар Натал╕я Васил╕вна

 1982 р.н.

Осв╕ту здобула у Прикарпатському нац╕ональному ун╕верситет╕ ╕мен╕ Василя Стефаника у 2005 роц╕ та вступила до асп╕рантури на кафедру б╕олог╕╖ та еколог╕╖, яку зак╕нчила у 2008 роц╕.

 

Викону╓ дисертац╕йну роботу на тему: «Еколого-б╕олог╕чн╕ особливост╕ Centaurea jacea L. (Asteraceae) в Укра╖нських Карпатах». 

 

Сфера наукових ╕нтерес╕в: морфолог╕я та анатом╕я рослин, геоботан╕ка, популяц╕йна еколог╕я, прикладна еколог╕я, систематика та еволюц╕я кв╕ткових рослин, статистичн╕ методи в ботан╕ц╕. ╢ автором та сп╕вавтором понад 20-ти наукових праць, а також навчального пос╕бника «Морфолог╕я рослин» з грифом «Рекомендовано МОН Укра╖ни», та навчально-методично╖ л╕тератури з курс╕в «Ф╕тоценолог╕я» та «Прикладна еколог╕я». 

 

Забезпечу╓ сум╕сно з╕ сво╖ми колегами викладання наступних дисципл╕н: морфолог╕я та анатом╕я рослин, ф╕тоценолог╕я, геоботан╕ка, прикладна еколог╕я, систематика та еволюц╕я кв╕ткових рослин, альголог╕я.

 

Асистент

Shevchuk 

 

Шевчук Серг╕й ╢вгенович

1984 р.н.

Осв╕ту здобув у Прикарпатському нац╕ональному ун╕верситет╕ ╕мен╕ Василя Стефаника у 2006 роц╕ та вступив до асп╕рантури на кафедру б╕олог╕╖ та еколог╕╖, яку зак╕нчив у 2009 роц╕, працю╓ на посад╕ асистента.

Викону╓ дисертац╕йну роботу на тему: "Ф╕тор╕зноман╕ття узл╕сь широколистяних л╕с╕в Прикарпаття та п╕вн╕чно-сх╕дного макросхилу Укра╖нських Карпат."

Сфера наукових ╕нтерес╕в: ботан╕ка, флористика. 

 

Викладач, кандидат б╕олог╕чних наук

Nespliak

 

Неспляк Оксана Степан╕вна

1983 р.н.

Усп╕шно зак╕нчила Прикарпатський нац╕ональний ун╕верситет ╕мен╕ Василя Стефаника у 2006 роц╕ ╕ вступила до асп╕рантури, яку блискуче зак╕нчила у 2009 роц╕. Виконала дисертац╕йну роботу на тему: "Еколог╕чн╕ особливост╕ формування флори ╕ рослинност╕ золошлаков╕двал╕в Бурштинсько╖ ТЕС та ╖х використання в рекультивац╕╖". Усп╕шно захистила дисертац╕ю у 2011 роц╕.

Сфера наукових ╕нтерес╕в: ботан╕ка, еколог╕я, зоолог╕я.

Забезпечу╓ викладання дисципл╕н: дендролог╕я, фаун╕стика ╕ систематика хребетних тварин, основи наукових досл╕джень.

 

 Старший лаборант

 

Mykytyn

 

Микитин Тетяна Васил╕вна

1986 р.н.

Усп╕шно зак╕нчила Прикарпатський ун╕верситет ╕мен╕ Василя Стефаника у 2008 роц╕. У тому ж роц╕ поступила в асп╕рантуру по спец╕альност╕ "еколог╕я" яку блискуче зак╕нчила у 2011 роц╕. 

Викону╓ дисертац╕йну роботу на тему: "Б╕олого-еколог╕чн╕ особливост╕ мурашок роду Formica в екосистемах Карпатського рег╕ону."

Сфера наукових ╕нтерес╕в: ентомолог╕я, зоолог╕я, еколог╕я.

Авторка 9 науковий праць - самост╕йних та у сп╕вавторств╕ з науковим кер╕вником та колегами.