ua en
Кафедра анатомії і фізіології людини і тварин

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

  ГЛОДАН ОКСАНА ЯРОСЛАВІВНА

 Кандидат біологічних наук, доцент кафедри анатомії і фізіології
 людини та тварин
 Народилася 18.01.1984, м. Івано-Франківськ
 Е-mail: oksana.glodan@mail.ru
 Сфера наукових інтересів: морфофункціональний стан передміхурової залози і яєчка у чоловіків репродуктивного віку в нормі та умовах патології, актуальні питання сперматогенезу
Нормативні курси «Загальна цитологія», «Гістологія», «Фізіологія людини та тварин» «Анатомія, фізіологія, патологія з основами генетики дитини»
Спецкурс «Фізіологія органів репродуктивної системи»
У 2007 році закінчила ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність «Біологія»
2007-2011 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі анатомії і фізіології людини та тварин ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (14.03.01 – нормальна анатомія)
Професійна кар’єра:
2003-2011 рр. – ст. лаборант кафедри анатомії і фізіології людини та тварин 
2011-2013 рр. - асистент кафедри анатомії і фізіології людини та тварин 
З 2013 р. - доцент кафедри анатомії і фізіології людини та тварин 
 Кандидатська дисертація на тему "Морфофункціональний стан яєчка в умовах циркуляторної гіпоксії і корекції кровотоку " захистила у 2012 році,ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»
Робота з учнівською молоддю:
2013 р. – член журі секції «Медицина» Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України
Інформація НДР:
Керівник науково проблемної групи «Актуальні питання сперматогенезу»
Інформація стосовно організаційної діяльності:
 - член вченої ради Інститут природничих наук;
- відповідальна особа за дистанційне навчання по кафедрі.
Участь у виховній роботі студентського колективу, виконання обов'язків куратора (наставника) академічної групи:
Академнаставник академічної групи студентів ІІ курсу спеціальності «Біологія» гр. Б-22 в Інституті природничих наук.
Автор понад 45 наукових праць, серед яких 1 монографії. 4 патенти України на корисну модель.


Основні праці: 
1. Глодан О.Я. Структурні особливості паренхіми передміхурової залози щурів в нормі та після їх кастрації / О.Я. Глодан // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». – Ужгород, 2008. – Вип. 33. – С. 21–24.
2. Глодан О.Я. Вплив на паренхіму передміхурової залози щурів настою суріпиці звичайної (Barbara vulgaris) / О.Я. Глодан // Вісник Прикарпатського національно університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2008. – Випуск ІХ. – С. 89-91.
 3. Варикоцеле / [Б. В. Грицуляк, В. Б. Грицуляк, О. Я. Глодан, Г. І. Пташник, О. Є. Халло]. – Івано-Франківськ : Видавництво «Плай», ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. – 108 с. 
4. Глодан О. Я. Вплив на сперматогенез тривалої фіксації сім’яного канатика під час пластики пахвинного каналу в експерименті / О. Я. Глодан // Клінічна та експериментальна патологія. – 2009. – Т. VIII, № 4 (30). – С. 20–22.
5. Глодан О. Я. Особливості структурних змін в яєчку після тимчасового утримування сім’яного канатика у трималці / О. Я. Глодан // Світ медицини та біології. – 2010. – № 1. – С. 25–27.
6. Цитологічна і лабораторна техніка та діагностика : навчальний посібник / [А.В. Воробель, Б. В. Грицуляк, О. Я. Глодан, О. Є. Халло]. – Івано-Франківськ : Вид-во «Плай» ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – 164 с.
7. Глодан О. Я. Вплив затискання кровоносних судин сім’яного канатика на сперматогенез / О. Я. Глодан // Світ медицини та біології. – 2014. – № 3. – С. 110-112.