ua en
Кафедра анатомії і фізіології людини і тварин

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

 СПАСЬКА АНАСТАСІЯ МИКИТІВНА

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри анатомії і 
фізіології людини та тварин
Народилась 28.04.1981 в м. Івано-Франківську
Сфера наукових інтересів: Морфофункціональні особливості яєчка при неплідності, зумовленій розладами кровообігу та після їх корекції
Читає нормативні дисципліни: Анатомія і еволюція центральної нервової системи; Фізіологія центральної нервової системи і вищої нервової діяльності; Антропологія, Валеологія; Основи медичних знань; Анатомія і фізіологія з патологією; Вікова фізіологія, спецкурси: Цитологія сперматогенезу; Фізіологія клітини; Фізіологія травлення; Лабораторна та цитологічна діагностика ШКТ.
У 2003 закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Сттефаника за спеціальністю - Біолог, викладач біології
З 2003-по 2006 навчалася в аспірантурі
У 2006 році при університеті закінчила аспірантуру за спеціальністю - 14.03.01-нормальна анатомія
У 2007 році при Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського захистила кандидатську дисертацію на тему: "Морфофункціональний стан кровоносних судин і паренхіми яєчка в нормі, після перенесеного епідидимоорхіту та водянки"
З 2008 року працює доцентом кафедри анатомії і фізіології людини та твариин
Відповідальна за методичну роботу кафедри, секретар вченої ради Інституту природничих наук.

Основні публікації:
1. Грицуляк Б.В. Характер морфо-функціональних змін в яєчку, зумовлених водянкою // Грицуляк Б.В., Спаська А.М., Грицуляк В.Б., Івасюк І.Й., Долинко Н.П.// Світ медицини та біології, 2013. - № 4. – 8 с.
2. Спаська А.М. Сучасні дані про ультраструктуру гематотестикулярного бар’єру та його значення для збереження фертильності чоловіків // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія «Біологія». - Випуск XVI. - Івано-Франківськ, 2012. – С. 120 – 124.
3. Грицуляк Б.В. Характер морфо-функціональних змін в яєчку, зумовлених водянкою // Грицуляк Б.В., Спаська А.М., Грицуляк В.Б., Івасюк І.Й., Долинко Н.П.// Світ медицини та біології, 2013. - № 4. – 8 с.
4. Спаська А.М. Сучасні дані про ультраструктуру гематотестикулярного бар’єру та його значення для збереження фертильності чоловіків // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія «Біологія». - Випуск XVI. - Івано-Франківськ, 2012. – С. 120 – 124.
5. Случик І.Й., Спаська А.М. Методичні рекомендації до практичних занять з «Фізіології збудливих тканин» для студентів ІПН спеціальність Біологія. - Івано-Франківськ: Сімик, 2013. – 30 с.