ua en
Кафедра анатомії і фізіології людини і тварин

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

 ІВАСЮК ІРИНА ЙОСИПІВНА

 Кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії і фізіології
 людини та тварин
 Народилась 15.07.1976 р. в м. Івано-Франківську
 Сфера інтересів: анатомія, фізіологія та патологія репродуктивної системи.
 Читає нормативні курси: ОМЗ,основи педіатрії, валеологія, спецкурси: фізіологія процесів старіння.
 У 2002 році закінчила Івано-Франківську Державну медичну академію за спеціальністю - лікар-лікувальник.
 Роки навчання в аспірантурі: 2002-2005рр.
 У 2006 році захистила дисертацію за темою:Морфофункціональна характеристика травмованого яєчка в нормі та після його травми.
Посада доцента-2010р.

Основні публікації.
1.Івасюк І.Й.Травмоване яєчко у чоловіків зрілого віку. XIV міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – Тернопіль: ТДМУ, 2010. – С. 256.
2.Івасюк І.Й. Електронно-мікроскопічна характеристика яєчка після його механічної травми. Науково-практична конференція присвячена пам’яті проф. Б.В. Шутки: Прикладні аспекти морфології. – Івано-Франківськ, 2010.
– С. 64-65.
3. Грицуляк В.Б., Михайлищук В.С.,Івасюк І.Й./Великий практикум.I частина. Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів IV курсу спеціальності «Біологія». - Івано-Франківськ:
Вид-во «Плай» ЦІТ, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. – 68 с.
4. Грицуляк Б.В.,Случик І.Й.,Івасюк І.Й. / Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни:методичні рекомендації до практичних занять для студентів I курсу спеціальності «Соціальна педагогіка» і «Географія» – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – 46 с.
5.Воробель А.В.,Івасюк І.Й., Глодан О.Я. / Гематологія:Методичні рекомендації до практичних занять для студентів IV курсу спеціальності « Біологія» – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – 36 с.
6. Грицуляк Б.В.,Грицуляк В.Б.,Івасюк І.Й.,Глодан О.Я.,Спаська А.М. / Гістологія.Методичні рекомендації для студентів I курсу спеціальності «Біологія» – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – 20 с.
7. Б.В. Грицуляк ,В.Б.Грицуляк,О.Я.Глодан,І.Й.Івасюк,А.М.Спаська,О.Є.Халло /Анатомічні особливості корекції еректильної дисфункції.
8. Грицуляк Б.В., Спаська А.М., Грицуляк В.Б.,Івасюк І.Й.,Долинко Н.П. / Характер морфо функціональних змін в яєчку, зумовлених водянкою.-Світ медицини та біології.2014р.№1(43) С 108-110.
9.І.Й.Івасюк, І.Й.Случик / Стан захворюваності на дифузний зоб в учнів шкіл м.Яремче Івано-Франківської області. -Гірська школа Українських Карпат. №11 2014р.С.52-54.
 10. І.Й.Івасюк/ Механічна травма яєчка в експерименті та її вплив на сперматогенез.;Тези доповіді 83-ої науково-практичної конференції студентів і молодих вчених із міжнародною участю. Іновації в медицині.
11. І.Й.Івасюк. - Основи педіатрії та гігієни дітей дошкільного віку / Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для студентів 1,2-го курсу Педагогічного Інституту, напрям підготовки-6.010101»Педагогічна освіта» (спеціальності «Дошкільна освіта» ) Частина 1
2014р.
12. І.Й.Івасюк. - Основи педіатрії та гігієни дітей дошкільного віку / Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для студентів 1,2-го курсу Педагогічного Інституту, напрям підготовки-6.010101»Педагогічна освіта» (спеціальності «Дошкільна освіта» ) Частина 2 2014р.