ua en
Кафедра анатомії і фізіології людини і тварин

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

 СЛУЧИК ІРИНА ЙОСИПІВНА

 Кандидат біологічних наук, доцент кафедри анатомії
 і фізіології людини та тварин
Народилась 24.03.1970 року в м. Івано-Франківську
Сфера наукових інтересів: біоіндикація, екологічна фізіологія
Читає нормативні курси: фізіологія людини і тварин, спецкурси: "Фізіологія вищої нервової діяльності", "Основи патологічних процесів", "Екологічна фізіологія", "Лабораторна діагностика захворювань статевої системи", "Лабораторна діагностика захворювань органів виділення", "Лабораторна діагностика пухлин".
У 1992 закінчила Львівський державний університет ім. І Франка за спеціальністю Біолог. Фізіолог. Викладач біології і хімії.
З 1998-2000 – здобувач при Івано-Франківському державному медичному інституті 
У 2000 році при Чернівецькому державному університеті ім. Ю. Федьковича захистила кандидатську дисертацію за темо: «Біоіндикація стану довкілля на урбанізованій території за допомогою представників роду Populus L.».

У 2005 здобула вчене звання доцента
З 2003 працює доцентом кафедри анатомії і фізіології людини та тварин

 Основні праці:
1. Случик І.Й Мітотична інгібіція як біомаркер техногенного забруднення довкілля - Вісник проблем біології і медицини. – 2005. – Вип. 1. – С. 47-50
2. Случик І.Й. Кореляційний аналіз в біоіндикаційних дослідженнях Вісник Прикарпатського національного університету. Серія біологія. – 2009. – С.58-60
3. V.Sluchyk, I.Sluchuk, A.Shyichuk Assessment of both environmental cytotoxicity and trace metal pollution using Populus simonii Carr. as a bioindicator. – Environ. Monit. Assess. – 2014
4. V.Husak, N.Mosiichuk, I.Maksymiv, I.Sluchyk, J.Storey, K.Storey, V.Lushchak Histopathological and biochemical changes in goldfish kidney due to exposure to the herbicide Sencor may be related to induction of oxidative stress. – Aquatic Toxicology 155 (2014) 181-189