ua en
Кафедра анатомії і фізіології людини і тварин

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

 ВОРОБЕЛЬ АНІСІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

 Кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії і фізіології 
 людини та тварин
Народилась 15.08.1943 р. в м Івано-Франківську
Сфера наукових інтересів: внутрісудинний гемоліз, каллікреїн-кінінова система, захворювання крові, залізодефіцитна анемія студентів ПНУ, школярів, гірських шкіл Карпат, фактори ризику гіпертонічної хвороби у студентів НПУ.
Читає нормативні курси: "Санітарія та гігієна в засобах розміщення готельно-ресторанної справи", спецкурси: "Цитологічна техніка та діагностика мікропрепаратів", "Гематологія", "Цитогістологічна техніка та діагностика гематологічних захворювань", "Скринінгові методи дослідження гемостазу".
 У 1966 року закінчила Івано-Франківський медичний Інститут за спеціальністю - Лікар-лікувальник.
 У 1980 році при Київському науково-дослідному Інституті гематології захистила кандидатську дисертацію за темою: "Каллікреїн-кінінова система при внутрісудинному гемолізі".
У 1996 році отримала вчене звання доцента.
З 2001 року працює доцентом кафедри анатомії і фізіології людини та тварин.

Основні праці:

1. Воробель А.В. Цитологічна техніка та діагностика мікропрепаратів: Навчальний посібник/А.В. Воробель, Б.В. Грицуляк , О.Я.Глодан, О.Є.Халло// Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013 р. – с. – 160.
2. . Воробель А.В. Порівняльний аналіз захворюваності на залізо-дефіцитну анемію (ЗДА) серед учнів гірських шкіл та уч6нів, що проживають у передгір’ях Карпат за 2005-2007 роки/А.В.Воробель// Науково-практичний журнал “Гірська школа Українських Карпат”. – Івано-Франківськ. – 2013 р.
3. Воробель А.В. Каллікреїн-кінінова система плазми крові при хворобі Маркіафави-Мікелі".
4. Воробель А.В. Формування особистості в контексті сталого розвитку гірських регіонів/А.В.Воробель// Матеріали II Міжнародної українсько-американської науково-практичної конференції “Карпати-Аппалачі”. – Збірник тез. – Івано-Франківськ, 24-26 вересня 2013 р.