ua en
Кафедра анатомії і фізіології людини і тварин

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

Навчальні дисципліни
кафедри анатомії і фізології людини та тварин


- Загальна  цитологія

- Гістологія

- Анатомія людини 

- Фізіологія людини і тварин 

- Основи наукових досліджень

- Фізіологічні аспекти патології

- Ендокринологія

- Фізіологія збудливих тканин

- Фізіологія клітини

- Охорона здоров'я дітей і основи медичних знань

- Гематологія

- Фізіологія трудових процесів

- Фізіологія системи травлення

- Фізіологія дихальної ситеми

- Основи адаптації

- Фізіологія і патологія сенсорних систем

- Фізіологія серцевої системи

- Фізіологія механізмів поведінки людини

- Фізіологія стресу

- Екологічна фізіологія

- Основи патологічни процесів

- Розвиток фізіологічних функцій в онтогенезі

- Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна

- Цитологія, гістологія з основами генетики

-  Основи сексології та сексопатології

-  Анатомія і еволюція ЦНС

- Основи медичних знань

- Основи педіатрії

- Фізіологія ЦНС

- Валеологія

- Антропологія

- Санітарія і гігієна в засобах розміщення готельного господарства

- Анатомія, фізіологія і патологія з основами генетики

- Цитологічна техніка та діагностика мікропрепаратів